O barvnih profilih

Natančno in skladno upravljanje barv zahteva natančne profile, skladne z ICC na vseh napravah za barve. Brez natančnega profila skenerja je lahko na primer vrhunsko skenirana slika v drugem programu videti nepravilno, ker prihaja med skenerjem in programom, v katerem je slika prikazana, do razlik. Ta zavajajoča predstavitev lahko privede do nepotrebnih, časovno potratnih in morebiti celo škodljivih "popravkov" sicer zadovoljive slike. Z natančnim profilom lahko program, ki uvaža sliko, popravi vse razlike na napravah in prikaže dejanske skenirane barve.

Sistem upravljanja barv uporablja naslednje vrste profilov:

Profili monitorjev

Opisujejo način, na katerega monitor reproducira barve. To je prvi profil, ki ga morate ustvariti, saj omogoča ogled pravilnih barv na zaslonu sprejemanje kritičnih odločitev v oblikovnem postopku. Če prikaz na monitorju ne odraža dejanskih barv dokumenta, ne boste mogli vzdrževati skladnosti barv.

Profili vhodnih naprav

Opisujejo barve, ki jih zmore vhodna naprava zajemati ali skenirati. Če digitalni fotoaparat nudi več različnih profilov, Adobe priporoča, da izberete profil Adobe RGB. V nasprotnem primeru izberite sRGB (ki je privzeti profil večine fotoaparatov). Napredni uporabniki lahko razmislijo tudi o uporabi različnih profilov za različne vire svetlobe. Nekateri fotografi ustvarijo pri skenerjih različne profile za vsako vrsto ali znamko skeniranega filma.

Profili izhodne naprave

Opisujejo barvni prostor izhodnih naprav, kot so namizni tiskalniki ali tiskarski stroji. Sistem upravljanja barv uporablja profile izhodnih naprav, s katerimi preslika barve dokumenta v barve znotraj barvne lestvice v barvnem prostoru dokumenta. Izhodni profil mora upoštevati tudi posebne pogoje tiskanja, kot sta vrsta papirja in črnila. Sijajni papir zmore na primer prikazati drugačen razpon barv kot matiran papir.

Večina gonilnikov tiskalnikov vsebuje vgrajene barvne profile. Preizkusite jih, preden kupite profile po meri.

Profili dokumentov

(ne velja za dokumente PDF) Določa natančen barvni prostor RGB ali CMYK v dokumentu. Z dodeljevanjem ali označevanjem dokumenta s profilom program omogoča opredelitev dejanskega videza barv v dokumentu. Na primer R=127, G=12, B=107 je niz številk, ki jih bodo različne naprave različno prikazale. Ko pa so te številke označene z barvnim prostorom Adobe RGB, predstavljajo dejansko barvo ali valovno dolžino svetlobe; v tem primeru specifično vijoličasto barvo.

Ko je upravljanje barv vključeno, Adobejevi programi novemu dokumentu samodejno dodelijo profil na podlagi možnosti Delovni prostor v pogovornem oknu Nastavitve barv. Dokumenti brez dodeljenih profilov so neoznačeni in vsebujejo samo neobdelane številke barv. Pri delu z neoznačenimi dokumenti uporabljajo Adobejevi programi za prikaz in urejanje barv profil trenutnega delovnega prostora.

Urejanje barv s profili
Urejanje barv s profili

A. Profili opisujejo barvne prostore vhodne naprave in dokumenta. B. Z opisi profilov sistem upravljanja barv prepozna dejanske barve v dokumentu. C. Profil monitorja sistemu upravljanja barv pove, kako naj prevede številske vrednosti dokumenta v barvni prostor monitorja. D. S profilom izhodne naprave sistem upravljanja barv prevede številske vrednosti dokumenta v vrednosti barv izhodne naprave, da se natisnejo ustrezne barve. 

O umerjanju in označitvi monitorja

Programska oprema za ustvarjanje profilov lahko umeri in označi monitor. S pomočjo umerjanja se monitor uskladi s prednastavljenim standardom; na primer prilagajanje monitorja za prikaz barv s pomočjo standarda za grafiko bele pike s temperaturo 5000 stopinj Kelvina. Označevanje monitorja preprosto ustvari profil, ki opisuje trenutni način reprodukcije barv monitorja.

Umerjanje monitorja vključuje prilagajanje naslednjih video nastavitev:

Svetlost in kontrast

Skupna raven in razpon intenzivnosti zaslona. Ta parametra delujeta enako kot pri televizorju. Pripomoček za umerjanje monitorja vam pomaga doseči optimalna svetlost in kontrast za umerjanje.

Gama

Svetlost vrednosti srednjih odtenkov. Vrednosti, ki jih monitor prikaže od črne do bele, so nelinearne - v diagramu tvorijo krivuljo in ne ravne črte. Gama določa vrednost te krivulje na polovici med črno in belo.

Fosfor

Snov, s pomočjo katere monitorji CRT oddajajo svetlobo. Različen fosfor tvori različne barvne značilnosti.

Bela točka

Barva ter intenzivnost najsvetlejše bele točke, ki jo lahko monitor prikaže.

Umerjanje in ustvarjanje profila monitorja

Monitor pri umerjanju prilagajate, da bo ustrezal znanim specifikacijam. Ko je monitor umerjen, omogoča pripomoček za ustvarjanje profilov shranjevanje profila. Profil opisuje obnašanje barv monitorja - katere barve je mogoče na monitorju prikazati in katerih ne ter kako je treba številske vrednosti barv v sliki pretvoriti, da bodo barve pravilno prikazane.

 1. Zagotovite, da je monitor vključen že vsaj pol ure. Tako je imel dovolj časa za ogrevanje in skladen prikaz barv.

 2. Zagotovite, da lahko vaš monitor prikaže tisoče barv ali več. Če je le mogoče, naj bo sposoben prikazati barve vsaj 24-bitne globine.
 3. Z ozadja na namizju monitorja odstranite barvne vzorce in nastavite namizje na prikaz nevtralnih sivih odtenkov. Živahni vzorci ali svetle barve okoli dokumenta motijo natančnost zaznavanja barv.

 4. Za umerjanje monitorja in ustvarjanje profila monitorja storite nekaj od naslednjega:
  • V programu Windows uporabite pripomoček za umerjanje monitorja.

  • V operacijskem sistemu Mac OS uporabite pripomoček Calibrate (Umerjanje) na zavihku System Preferences/Displays/Color (Lastnosti/Zasloni/Barva sistema).

  • Za najboljše rezultate uporabite programsko opremo in merilne naprave tretjega proizvajalca. Na splošno lahko z merilno napravo, kot je merilnik barv oz. kolorimeter skupaj s programsko opremo ustvarite natančnejše profile, saj lahko naprava izmeri na monitorju prikazane barve veliko natančneje od človeškega očesa.

  Opomba:

  Delovanje monitorja se skozi čas spremeni in poslabša; približno enkrat mesečno monitor umerite in ustvarite profil monitorja. Če monitorja nikakor ne morete umeriti v skladu s standardom, je morda prestar in zbledel.

Večina programske opreme za ustvarjanje profilov dodeli nov profil kot privzeti profil monitorja. Za navodila o ročnem dodeljevanju profila monitorja si oglejte pomoč operacijskega sistema.

Namestitev barvnega profila

Barvni profili se navadno namestijo, ko je naprava dodana v sistem. Natančnost teh profilov (ki jih pogosto imenujemo splošni profili ali strojni profili) se med proizvajalci razlikuje. Profile naprave lahko dobite tudi pri ponudniku storitev, jih prenesete s spleta ali ustvarite profile po meri s pomočjo profesionalne opreme za ustvarjanje profilov.

 • V programu Windows z desno miškino tipko kliknite profil in izberite Namesti profil. Ali pa profile kopirajte v mapo WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • V Mac OS kopirajte profil v mapo /Library/ColorSync/Profiles ali v mapo /Users/[uporabniško ime]/Library/ColorSync/Profiles.

  Po namestitvi barvnih profilov znova zaženite Adobejeve programe.

Vdelovanje barvnega profila

V predmet lahko vdelate barvni profil. Acrobat izbranim predmetom v dokumentu PDF priloži ustrezen profil, ki je bil določen v pogovornem oknu Pretvarjanje barv. Za dodatne informacije si oglejte Pretvarjanje barv in upravljanje s črnilom (Acrobat Pro).

Pretvarjanje barv v drug profil (Acrobat Pro)

Barve na PDF-ju pretvorite z orodjem Pretvarjanje barv, ki je na voljo v razdelku Izdelava natisa. Za dodatne informacije si oglejte Pretvarjanje barv in upravljanje s črnilom (Acrobat Pro).