3D-modele izmerite z merilnim orodjem za 3D. Ustvarite lahko meritve med kombinacijami točk ali robov 3D-modela. Ko se premaknete s kazalcem na 3D-model, so označene določene točke in robovi. Merilno orodje za 3D podpira štiri vrste meritev: navpična razdalja med dvema ravnima robovoma, linearna razdalja med dvema točkama, polmer krožnih robov in kot med dvema robovoma (ali tremi točkami).

3D-meritve lahko povežete z določenimi pogledi. Če privzeti pogled ni vključen, se ustvari pogled merjenja. Ta pogled se doda hierarhiji pogleda v Drevesu modela. Meritev je povezana samo s pogledom. Meritev se pokaže kot podrejeni element pogleda.

Med merjenjem lahko prikažete tudi komentarje. Ti komentarji (imenovani tudi oznake meritve) se ohranijo po zapiranju dokumenta.

Prikaz meritve 3D
Prikaz meritve 3D

Merjenje 3D-predmetov

 1. Kliknite 3D-model v dokumentu PDF, da ga omogočite.
 2. V orodni vrstici 3D kliknite ikono za merilno orodje za 3D . (Če je pogled orodne vrstice 3D nastavljen za združena orodja, izberite orodje 3D-meritve iz pojavnega menija poleg orodja navigacija.)
 3. V paleti Merilno orodje za 3D v območjih Omogoči pripenjanje in Vrste meritev izberite želene možnosti.
 4. Z desno miškino tipko kliknite ozadje modela in po potrebi spremenite možnosti. Paleto Merilno orodje za 3D pustite odprto.
 5. Izmerite 3D-model:
  • Če želite izmeriti razdaljo med dvema mestoma na 3D-modeli, kliknite za nastavitev začetne točke. Potem kazalec premaknite na drugo mesto ali rob.

  • Če želite izmeriti obseg okroglega lika, premaknite kazalec na njegov rob, tako da se prikaže krog, nato pa enkrat kliknite.

  • Če želite ustvariti in nastaviti pripombo na meritvi, z desno miškino tipko kliknite ozadje predmeta in izberite Spremeni oznako. Vnesite oznako. Izmerite 3D-model, kot je navedeno prej. Kliknite, da nastavite končno točko meritve in nato kliknite tretjič, da nastavite mesto meritve in oznako.

  • Če želite meritev shraniti kot komentar, izberite ročno orodje, z desno miškino tipko kliknite meritev in kliknite Pretvori v komentar.

  • Če želite prekiniti merjenje, kliknite z desno miškino tipko in izberite Prekliči merjenje.

  • Če želite izbrisati oznako meritve, jo kliknite z merilnim orodjem za 3D in pritisnite tipko Delete.

  Opomba:

  Če se želite naučiti vrtenja, premikanja, povečevanja in pritrjevanja med merjenjem, z desno miškino tipko kliknite model in izberite Nasvete za navigacijo pri 3D-meritvah.  

Možnosti omogočanja pripenjanja v paleti Merilno orodje za 3D

3D-pripenjanje na končne točke robov

Pripne celoten rob.

3D-pripenjanje na linearne robove

Pripne na linearni segment roba.

3D-pripenjanje na radialne robove

Pripne na obod.

3D-pripenjanje na obrise

Pripne na navidezni rob dela, kot je del valja.

3D-pripenjanje na dvodimenzionalne strani

Pripne na geometrično ravnino in ustvari stran dela.

Možnosti vrst meritev v paleti Merilno orodje za 3D

3D-točka za meritev točke

Izmeri razdaljo med dvema položajema na 3D-modelu. Kliknite, da nastavite začetno točko in nato kliknete drugo mesto, da nastavite končno točko ali rob.

3D-navpična dimenzija

Izmeri razdaljo med dvema robovoma, od desnega do začetnega roba.

3D-radialna dimenzija

Izmeri polmer na mestu, kamor kliknete.

3D-kotna meritev

Izmeri kot med dvema robovoma.

Možnosti enot in oznak

Če želite uporabljati merilna orodja Enote in Oznake, izberite merilna orodja za 3D in z desno miškino tipko kliknite znotraj modela.

Določi enote modela

Izberite spreminjanje merilnih enot.

Omogoči prikaz koordinat

Prikaže ali skrije koordinate položaja miškinega kazalca v oknu Informacije o meritvah.

Spremeni nalepko oznake

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati poleg meritve v področju 3D-modela in na plošči Komentarji. (Ni na voljo, če ni izbrana možnost Oznaka meritve.)

Onemogoči oznake meritev

To izberite, kadar želite meriti model, vendar meritev ne želite dodati v dokument. Meritve so vidne samo, dokler je vključena trenutna meritev. Če začnete drugo meritev ali spremenite orodje, oznaka izgine.

Ne pripni na 3D-vsebino

Onemogoči zmožnost pritrditve vstopne točke na verjetno tarčo. To možnost izberite za povečanje zmogljivosti pri delu z velikim modelom. Vrnite se na Pripni na 3D vsebino, da omogočite natančno merjenje v 3D predmetih.

Namigi za krmarjenje pri 3D-merjenju

Odpre pogovorno okno, ki našteje bližnjice s tipkovnico za več navigacijskih opravil. Te funkcije lahko uporabljate med merjenjem.

Nastavitve

Odpre pogovorno okno Nastavitve (3D) merjenja.

Skrij/pokaži okno z informacijami o meritvi

Okno z informacijami o meritvi prikaže nastavitve Enote in oznake za model. Izberite odstranjevanje okna iz okna modela.

Skrij/pokaži merilno orodno vrstico

Odstrani/prikaže paleto merilnega orodja za 3D.

Nastavitve merjenja

Spremenite nastavitve 3D-merjenja, da ugotovite, kako se izmerijo 3D-podatki. Te možnosti so na plošči Merjenje (3D) v pogovornem oknu Nastavitve.

Opomba:

V programu Adobe Acrobat Reader veljajo te nastavitve za datoteke PDF, ki imajo omogočeno komentiranje.

Uporabi merila in enote iz modela (če so na voljo)

Prikaže meritve na osnovi enot modela, če so na voljo, ustvarjene iz izvirnega 3D-modela. Prekličite izbor te možnosti, da ročno določite merske enote. Nastavitev je mogoče spremeniti v paleti merilnega orodja za 3D.

Uporabi privzeto enoto prikaza

Uporablja merske enote, ki jih določite tukaj, namesto tistih v 3D-modelu.

Pomembne številke za prikaz

Določa največje število številk v številki meritve.

Merjenje barve črt 3D

Določi barvo črte, ki se prikaže, ko kliknete ali povlečete za merjenje predmeta.

Izmeri velikost povratnih informacij

Nastavlja velikost besedila za prikaz meritve.

Kotne meritve, prikazane v

Določa enote kot stopinje ali radiane.

Krožne meritve, prikazane kot

Določa, ali je pri krožnih delih izmerjen premer ali polmer.

Pokaži krog za radialne meritve

Prikazuje obod, povezan z radialno meritvijo.

Nastavitve 3D-pripenjanja

Vklopi pripenjanje in določi, ali so točke, loki, robovi, robovi obrisov ali strani pripeti. Občutljivost označuje, kako blizu elementu za pripenjanje mora biti kazalec. Za pripenjanje barve namiga določite barvo črte pripenjanja, ki se prikaže, ko se s kazalcem premaknete na 3D-predmet.