Sestavne datoteke portfelja PDF lahko razvrščate in pregledujete. Lahko pa jih tudi odpirate, urejate in shranjujete v njihovih izvirnih programih. Nekatere vrste datotek zahtevajo namestitev izvirnega programa v računalniku.

Ogled datotek na seznamu

V odprtem portfelju PDF kliknite Pogled > Portfelj > Podrobnosti. Seznam sestavnih datotek portfelja PDF je prikazan pod sekundarno orodno vrstico. Če želite podrobnosti o datotekah razvrstiti v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu, kliknite ime stolpca. Kliknite ga še enkrat, da obrnete vrstni red.

Urejanje podrobnosti o datotekah na seznamu  (Acrobat Pro)

 1. V odprtem portfelju PDF kliknite Pogled > Portfelj > Podrobnosti.

  Seznam sestavnih datotek portfelja PDF je prikazan pod sekundarno orodno vrstico.

 2. V podoknu s seznamom datotek naredite nekaj od tega:

  • Če želite pokazati ali skriti stolpec seznama, kliknite desno miškino tipko, izberite Pogled in izberite ime stolpca.

  • Če želite v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu razvrstiti zahtevane stolpce, kliknite naslov stolpca. Kliknite še enkrat, da obrnete vrstni red.

  • Če želite dodati ali spremeniti informacije o datoteki, z desno miškino tipko kliknite ime datoteke, izberite možnosti Uredi vrednost in izberite vrsto informacij, ki jih želite urediti. Če želite na primer dodati informacije, ki opisujejo datoteko, z desno miškino tipko kliknite ime datoteke in izberite Uredi vrednost > Opis. V pogovornem oknu Urejanje opisa vnesite opis datoteke.

  • Če želite dodati stolpec, kliknite z desno miškino tipko in izberite Lastnosti portfelja. V pogovornem oknu Lastnosti portfelja kliknite Dodaj, vnesite ime stolpca, ki ga želite dodati in kliknite V redu.

  • Če želite izbrisati izbirne stolpce, odprite pogovorno okno Lastnosti portfelja, izberite ime stolpca, ki ga želite izbrisati, in kliknite Izbriši. Obveznih stolpcev, kot so Ime, Spremenjeno, Velikost in Ustvarjeno, ni mogoče izbrisati.

  • Če želite spremeniti vrstni red stolpcev, kliknite pogovorno okno Lastnosti portfelja, izberite ime stolpca in kliknite gumb Navzgor ali Navzdol. Lahko tudi povlečete stolpec v podoknu s seznamom datotek.

  • Če želite spremeniti vrstni red datotek, si oglejte Razvrščanje, filtriranje in spreminjanje vrstnega reda datotek ali map.

Dodajanje datotek in map v portfelj PDF

Datoteke in mape lahko obstoječemu portfelju PDF dodajate v načinu Postavitev (predogled) ali Podrobnosti.

 1. V sekundarni orodni vrstici kliknite Dodaj Datoteke in izberite Dodaj datoteke ali Dodaj mapo.  

  Lahko pa datoteke ali mape dodajate na enega od teh načinov:

  • V pogledu Postavitev z desno miškino tipko kliknite levo podokno in izberite Ustvari mapo. Če pa ste v pogledu Podrobnosti, z desno miškino tipko kliknite podokno s seznamom datotek in izberite Ustvari mapo.

  • Če želite dodati datoteke iz računalnika, povlecite datoteke ali mape v levo podokno (pogled Postavitev) ali v podokno s seznamom datotek (pogled Podrobnosti). Če želite datoteko ali mapo dodati v portfelj, jo lahko povlečete tudi na mapo.

Opomba:

Za najboljšo učinkovitost delovanja naj bo sestavnih datotek 15 ali manj, skupna velikost sestavnih datotek pa naj bo manjša od 50 MB.

Odstranjevanje datotek in map iz portfelja PDF

Če izbrišete mapo, se iz portfelja PDF izbrišejo vse datoteke iz te mape.

 1. Izberite eno ali več datotek ali map v portfelju PDF in pritisnite tipko Delete ali kliknite ikono Izbriši datoteko v sekundarni orodni vrstici.

Razporejanje datotek in map v portfelju PDF

V levem podoknu za krmarjenje lahko povlečete in spustite datoteke za naslednje namene:

 • Razporeditev datotek v mapi portfelja PDF.
 • Spustitev datotek v mape ali mapo v drugo mapo, v kolikor sta obe na isti ravni ali v isti mapi.

Razvrščanje, filtriranje in spreminjanje vrstnega reda datotek ali map (Acrobat Pro)

Privzeto se sestavne datoteke uredijo in razvrstijo po abecednem vrstnem redu njihovih imen. Datoteke so prikazane in se natisnejo v tem vrstnem redu.

Vrstni red prikaza datotek lahko spremenite ali prilagodite, vendar pa bodo vedno natisnjene v abecednem vrstnem redu.

Opomba:

Razvrščanje v načinu postavitve (predogleda) spremeni samo vrstni red za trenutno sejo. Ko naslednjič odprete portfelj PDF, so datoteke v njem prikazane v vrstnem redu, ki je naveden v pogovornem oknu Lastnosti portfelja.

 1. Odprite pogovorno okno Lastnosti portfelja.

  Opomba:

  Če ste v pogledu postavitve, z desno miškino tipko kliknite levo podokno in izberite Lastnosti portfelja. Če pa ste v pogledu seznama datotek, z desno miškino tipko kliknite podokno s seznamom datotek in izberite Lastnosti portfelja.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti portfelja naredite nekaj od tega:

  • Če želite spremeniti vrstni red stolpcev v podoknu s seznamom datotek, izberite ime stolpca in ga prestavite z gumbom Navzgor ali Navzdol.

  • Če želite navesti vrstni red, v katerem se datoteke prikažejo ob prvem odpiranju portfelja PDF, izberite ime stolpca v meniju Razvrsti po in določite možnost Vrstni red. Če želite datoteke na primer prikazati glede na datum spreminjanja, se prepričajte, da je v meniju Razvrsti po izbrana možnost Spremenjeno in za možnost Vrstni red izberite Naraščajoče ali Padajoče.

  • Če želite navesti način, na katerega je prikazan portfelj PDF, izberite možnost prikaza v meniju Začetni pogled.

 3. Shranite portfelj PDF.

Odpiranje, urejanje in shranjevanje sestavnih datotek

Sestavno datoteko lahko odprete, urejate in shranite v izvirnem programu, če je le-ta nameščen v računalniku. Vse spremembe, ki jih izvedete v sestavni datoteki, ne vplivajo na izvirne datoteke izven portfelja PDF.

 1. Naredite nekaj od tega:
  • V načinu postavitve (predogleda) z desno miškino tipko kliknite ali držite Control in kliknite datoteko ter izberite Odpri datoteko v izvornem programu (za datoteke, ki niso v obliki PDF) ali Odpri datoteko (za datoteke PDF).

  • V zgornjem desnem kotu okna programa Acrobat kliknite povezavo Odpri dokument.

  Opomba:

  Datoteka komponente se odpre v ločenem oknu. Pri ogledu portfelja PDF v brskalniku se datoteka odpre izven brskalnika v samostojnem izdelku Acrobat.

 2. Če se prikaže potrditveno pogovorno okno, izberite Odpri to datoteko ali Vedno dovoli odpiranje datotek te vrste, če zaupate obliki, in kliknite V redu.

 3. Uredite in shranite datoteko.

Urejanje imen datotek komponent in opisov v portfelju PDF

 1. Odprite podokno s seznamom datotek, tako da izberete Pogled > Portfelj > Podrobnosti.

  V podoknu s seznamom datotek naredite nekaj od tega:

  • Če želite urediti prikazno ime sestavne datoteke, z desno miškino tipko kliknite ime datoteke in izberite Uredi vrednost > Ime. Vnesite novo ime za sestavno datoteko in kliknite V redu. Posodobljeno ime se prikaže v stolpcu Ime v podoknu s seznamom datotek.

  • Če želite urediti opis sestavne datoteke, z desno miškino tipko kliknite ime datoteke in izberite Uredi vrednost > Opis. Vnesite besedilo opisa in kliknite V redu. Posodobljen opis se prikaže v stolpcu Opis v podoknu s seznamom datotek.

Ekstrahiranje sestavnih datotek v portfelju PDF

Datoteke lahko iz pogovornega okna portfelja PDF ekstrahirate ali povlečete v računalnik. Z ekstrahiranjem datoteke ne izbrišete iz portfelja PDF.

 1. Naredite nekaj od tega:
  • V načinu Postavitev ali Podrobnosti z desno miškino tipko kliknite ime sestavne datoteke in izberite možnost Ekstrahiraj iz portfelja.

  • Izberite eno ali več datotek in jih povlecite na namizje.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu