Pregled orodja za vrstni red branja

Z orodjem za vrstni red branja lahko najlažje in najhitreje odpravite težave pri vrstnem redu branja in osnovne težave pri označevanju. Ko izberete orodje, se odpre pogovorno okno s prekrivnimi oznakami, ki prikazujejo vrstni red vsebine strani. Vsako označeno področje ima ustrezno številko, ki določa njegov položaj v vrstnem redu strani, in je označeno s sivimi ali barvnimi bloki. Najprej preverite vrstni red branja strani, nato pa po potrebi popravite tudi manj opazne težave pri označevanju.

Orodje za vrstni red branja je namenjeno samo popravkom dokumentov PDF, ki so bili označeni s programom Acrobat, ne pa tudi tistih, ki so bili označeni med pretvorbo iz drugega avtorskega programa. Če je le mogoče, dodajte funkcije dostopnosti izvirni datoteki v avtorskem programu. Če popravite izvirno datoteko, vam ni treba vedno znova vnašati popravkov v ponovitve dokumenta PDF v programu Acrobat.

Z orodjem za vrstni red branja lahko izvajate ta opravila za omogočanje dostopnosti:

 • vizualno pregledate in ustrezno popravite vrstni red branja vsebine strani;

 • označite polja za izpolnjevanje obrazcev in njihove oznake;

 • dodate nadomestno besedilo za slike in opisov polj za obrazce;

 • popravite oznake preprostih tabel in pripravite zapletene tabele za zahtevnejše urejanje v logični drevesni strukturi;

 • iz logične drevesne strukture odstranite nebistvene elemente, kot so okrasni robovi strani.

Za izvajanje naprednih postopkov, povezanih z vrstnim redom branja in označevanjem, na primer popravljanje zapletenih tabel, odstranjevanje odvečnih oznak in dodajanje dodatnega besedila povezavam, uporabite ploščo Oznake. Če želite več informacij, glejte Urejanje oznak na plošči Oznake.

Namigi za uporabo orodja za vrstni red branja

 • Pred uporabo orodja za vrstni red branja shranite dokument ali njegovo kopijo, ker možnosti razveljavitve in uveljavitve nista podprti v vseh opravilih. Za več informacij si oglejte Razveljavitev ali uveljavitev sprememb oznak z orodjem za vrstni red branja.
 • Izberite Pogled > Prikaz strani > Enostranski pogled, kadar uporabljate orodje za vrstni red branja. Če kliknete gumb Počisti strukturo strani, bo Acrobat odstranil oznake z vseh vidnih strani, vključno s stranmi, ki so samo delno vidne.

Izbira orodja za vrstni red branja

 • Izberite Orodja > Dostopnost, nato pa izberite Vrstni red branja v desnem podoknu. Prikaže se pogovorno okno orodja za vrstni red branja.
Orodje za popravljanje vrstnega reda branja

Možnosti vrstnega reda branja

Možnosti za vrstni red branja lahko izberete v pogovornem oknu, v pojavnem meniju, ki se odpre, če z desno miškino tipko kliknete označeno območje, ali pa v meniju Možnosti na plošči Vrstni red. Orodje za vrstni red branja vključuje naslednje možnosti:

Besedilo/odstavek

Izbrano področje označi kot besedilo.

Slika

Izbrano področje označi kot sliko. Besedilo v oznaki za sliko je opredeljeno kot del slike, zato ga bralniki zaslona ne preberejo.

Polje obrazca

Izbrano področje označi kot polje obrazca.

Slika/napis

Izbrano sliko in napis označi z eno samo oznako. Besedilo v taki oznaki je opredeljeno kot napis. To je zlasti uporabno pri označevanju slik z napisi, saj prepreči zmotno dodajanje napisa bližnjemu besedilu. Slikam bo morda treba dodati nadomestno besedilo.

Naslov 1, Naslov 2, Naslov 3, Naslov 4, Naslov 5, Naslov 6

Označi izbrano kot oznako naslova prve, druge, tretje, četrte pete ali šeste ravni. Oznake naslovov lahko spremenite v zaznamke in tako uporabnikom olajšate premikanje po dokumentu.

Tabela

Izbrani objekt označi kot tabelo, ki jo pred tem analizira ter določi položaj naslova, stolpcev in vrstic.

Celica

Izbrano področje označi kot celico tabele ali glave. S to možnostjo lahko združite celice, ki so bile pomotoma ločene.

Formula

Izbrano področje označi kot formulo. Programska oprema za pretvorbo v govor obravnava oznake formul drugače kot navadno besedilo, zato je morda bolje, če formulo opišete z nadomestnim besedilom.

Opomba

Izbrano področje označi kot opombo.

Sklic

Izbrano področje označi kot referenco.

Ozadje/artefakt

Označi izbrano kot element v ozadju ali artefakt in odstrani predmet z drevesa oznak. Tako ne bo prikazan v ponovno postavljenem dokumentu in ga bralniki zaslona ne bodo prebrali.

Urejevalnik tabel

Samodejno analizira posamezne celice izbrane tabele in jim pripiše ustrezne oznake. Če želite uporabiti ukaze urejevalnika tabel, morate tabelo prej označiti kot tako.

Pokaži skupine vsebine strani

Prikaže elemente vsebine v obliki označenih področij s številkami, ki določajo vrstni red branja. Če želite izbrati barvo oznak, kliknite barvni vzorec.

Pokaži celice tabele

Označi vsebino posameznih celic tabele. Če želite izbrati barvo oznak, kliknite barvni vzorec.

Prikaži kot elemente v enem bloku

Sosednji kvadrati z enako vrsto oznake se strnijo v večji kvadrat s skupno vrsto oznake, ki dopolnjuje prvotni kvadrat.

Pokaži tabele in slike

Oriše posamezne tabele in slike s prečrtanim poljem. Iz polja je tudi razvidno, če element vsebuje nadomestno besedilo. Če želite izbrati barvo oznak, kliknite barvni vzorec.

Počisti strukturo strani

Odstrani strukturo oznak s strani. Če vam obstoječa struktura povzroča težave, lahko s to možnostjo začnete znova, tako da ustvarite novo strukturo.

Pokaži okno vrstnega reda

Odpre zavihek Vrstni red za ponovno razvrščanje označene vsebine.

Uredi nadomestno besedilo

Ukaz je na voljo v meniju, ki se prikaže, če z desno miškino tipko kliknete označeno sliko. Uporabnik lahko s tem ukazom dodaja ali ureja besedilni opis lastnosti slike, ki ga pozneje preberejo bralnik zaslona ali druga pomožna orodja za branje.

Uredi besedilo polja obrazca

Ukaz je na voljo v meniju, ki se prikaže, če z desno miškino tipko kliknete polje obrazca. Uporabnik lahko s tem ukazom dodaja ali ureja besedilni opis lastnosti polja v obrazcu, ki ga pozneje preberejo bralnik zaslona ali druga pomožna orodja za branje.

Uredi povzetek tabele

Ukaz je na voljo v meniju, ki se prikaže, če z desno miškino tipko kliknete označeno tabelo. Uporabnik lahko s tem ukazom dodaja ali ureja besedilni opis lastnosti tabele, ki ga pozneje preberejo bralnik zaslona ali druga pomožna orodja za branje.

Preverjanje in popravljanje vrstnega reda branja (Acrobat Pro)

Z orodjem za vrstni red branja lahko hitro preverite vrstni red v označenih dokumentih PDF. Lahko ga tudi uporabite za dodajanje nadomestnega besedila slikam in odpravljanje različnih vrst težav pri označevanju dokumentov PDF, na katere vas opozori poročilo programa Acrobat po končanem označevanju.

Če uporabite orodje za vrstni red branja, postanejo morebitne težave z vrstnim redom hitro opazne. Vsak odsek neprekinjene vsebine na strani je prikazan kot ločeno označeno področje in oštevilčen glede na položaj v vrstnem redu branja. V vsakem področju je besedilo razvrščeno od leve proti desni in od zgoraj navzdol. (Ta vrstni red lahko spremenite v nastavitvah Popravljanje.) Če posamezno označeno področje vsebuje besedilo v dveh stolpcih ali besedilo z nenavadnim potekom, ga razdelite na dele, katerih vrstni red lahko preuredite. Označena področja so pravokotna, zato se včasih lahko prekrivajo, zlasti če gre za področja z nepravilnimi oblikami. Prekrivanje področij ne povzroča težav pri vrstnem redu branja, razen če se prekrivajo vsebine ali če je ena vsebina prikazana v dveh označenih področjih. Vsebina strani naj bo vedno prikazana samo v enem označenem področju.

Vrstni red označenih področij lahko spremenite tako, da premaknete določen element na plošči Vrstni red ali ga povlečete na strani v podoknu dokumenta. S spreminjanjem vrstnega reda označenih področij lahko zagotovite, da bodo slike ali napisi prebrani v pravem trenutku, ki ustreza njihovem položaju v besedilu. Spreminjanje vrstnega reda označenih področij ne vpliva na dejanski videz dokumenta PDF.

Preverjanje vrstnega reda branja z orodjem za vrstni red branja

 1. Izberite orodje za vrstni red branja v desnem podoknu.

 2. V pogovornem oknu Vrstni red branja izberite Pokaži skupine vsebine strani in kliknite Vrstni red vsebine strani.

  Opomba:

  Če se v podoknu dokumenta ne prikažejo označena področja, dokument ne vsebuje oznak.

 3. Po želji naredite nekaj od tega:
  • Če želite določiti barvo oznak, kliknite barvni vzorec in izberite želeno barvo.

  • Če želite označiti tabele in slike ali videti nadomestno besedilo slik, izberite možnost Pokaži tabele in slike.

 4. Preverite vrstni red branja besedila v vsakem označenem področju.

  Opomba:

  To bo morda lažje, če uporabite povečavo.

 5. Preverite številke, ki določajo vrstni red označenih področij. Če si zaporedno oštevilčena področja ne sledijo, na plošči Vrstni red spremenite vrstni red področij.
 6. Kliknite možnost Pokaži okno vrstnega reda in na plošči Vrstni red izberite posamezni vnos vsebine (v oklepajih [ ]), da označite ustrezno področje v podoknu dokumenta. Tako lahko poiščete oštevilčena področja, ki jih ne najdete na strani.

Spreminjanje vrstnega reda branja na plošči Vrstni red

 1. Izberite orodje za vrstni red branja v desnem podoknu.

 2. V pogovornem oknu Vrstni red branja kliknite možnost Pokaži okno vrstnega reda.

 3. Na plošči Vrstni red poiščite seznam označenih področij, ki so prikazana v podoknu dokumenta.
 4. Na plošči Vrstni red povlecite oznako označenega področja na želeno mesto. Med vlečenjem se na primernih mestih prikaže črta. Ko prestavite določen element na novo mesto, se označena področja znova oštevilčijo, tako da ustrezajo novemu vrstnemu redu branja. Izbirate in premikate lahko več sosednjih področij.

Spreminjanje vrstnega reda branja z vlečenjem na strani

 1. Izberite orodje za vrstni red branja.

 2. V pogovornem oknu Vrstni red branja izberite Pokaži skupine vsebine strani in kliknite Vrstni red vsebine strani.

 3. V podoknu dokumenta se s kazalcem postavite nad številko označenega področja, ki ga želite premakniti. Nato ga povlecite do mesta, kjer naj bo prebran. Kazalec za vstavljanje besedila kaže možna ciljna mesta v besedilu.

  Ko spustite označeno področje, se mesto, na katerem je bil kazalec za vstavljanje besedila, spremeni v ločilno črto. Označeno področje pod njim pa se razdeli na dve novi področji. Vsa označena področja se znova oštevilčijo, tako da ustrezajo novemu vrstnemu redu branja.

Urejanje oznak z orodjem za vrstni red branja (Acrobat Pro)

Z orodjem za vrstni red branja lahko ustvarjate nove oznake v neoznačenih dokumentih PDF ali dodajate nove oznake obstoječi strukturi. Z ročnim označevanjem pa vendarle ni mogoče ustvariti tako podrobnih struktur (npr. odstavkov, vrstičnih oznak in številk, preloma vrstic, vezajev) kot z ukazom Dodaj oznake dokumentu. Zato se, preden počistite obstoječo strukturo, najprej prepričajte, ali je ročno označevanje res edina možnost, ki vam preostane.

 1. V podoknu dokumenta povlecite orodje za vrstni red branja na področje strani, ki vsebuje eno vrsto vsebine, na primer blok besedila.

 2. Naredite nekaj od tega:
  • Če želite trenutno izbranemu področju dodati več vsebin na strani, pritisnite Shift in povlecite kazalec.

  • Če želite odstraniti določeno vsebino iz izbranega področja, pritisnite Ctrl in povlecite kazalec.

 3. V pogovornem oknu Vrstni red branja kliknite ustrezen gumb, da določite vrsto oznake.

Spreminjanje oznake za področje

Če Acrobat napačno označi element strani, lahko spremenite vrsto oznake za označeno področje.

 1. Izberite orodje za vrstni red branja v desnem podoknu.

 2. V pogovornem oknu Vrstni red branja izberite Pokaži skupine vsebine strani in kliknite Vrstni red vsebine strani.

 3. Če želite izbrati označeno področje, naredite nekaj od tega:
  • Izberite ga tako, da povlečete kazalec.

  • Kliknite številko označenega področja.

 4. Kliknite gumb za želeno vrsto oznake označenega področja.

Razveljavitev ali uveljavitev sprememb oznak z orodjem za vrstni red branja

Opomba:

Funkcija uveljavitve ali razveljavitve sprememb vrstnega reda branja je na voljo za vse oznake, razen naslednjih:

 • Tabela, Urejevalnik tabel in povezane oznake.
 • Za ustvarjanje in spreminjanje oznak uporabite funkciji Povleci in Izberi v orodju Vrstni red branja.

Če želite v Acrobatu razveljaviti spremembe vrstnega reda branja, kliknite Uredi > Razveljavi urejanje. Če želite uveljaviti spremembe, kliknite Uredi > Uveljavi urejanje

Razveljavi ali uveljavi spremembe vrstnega reda branja

Dodajanje ali odstranjevanje vsebine iz označenega področja

Orodje za vrstni red branja vedno prikazuje najmanjše možno število označenih področij. Če je potek besedila v označenem področju nepravilen, boste morda morali razdeliti področje in preurediti vrstni red njegove vsebine. Včasih označena področja vsebujejo tudi nekaj vsebine s sosednjih strani, ki ne spada tja in za katero je primernejša drugačna oznaka. Vsebina strani se lahko loči od drugih sorodnih elementov, zlasti če se ne prilega pravokotni obliki področja. Z orodjem za vrstni red branja lahko dodajate ali odstranjujete vsebino iz področja. Področje prav tako lahko razdelite, če želite spremeniti vrstni red njegove vsebine.

 1. Izberite orodje za vrstni red branja.

 2. V pogovornem oknu Vrstni red branja izberite Pokaži skupine vsebine strani in kliknite Vrstni red vsebine strani.

 3. V podoknu dokumenta izberite označeno področje.
 4. Naredite nekaj od tega:
  • Če želite trenutno izbranemu področju dodati več vsebin, pritisnite Shift in kliknite vsebino, ki naj bo dodana. Kazalec se spremeni, tako da vključuje znak plus (+).

  • Če želite odstraniti določeno vsebino iz izbranega področja, pritisnite Ctrl in kliknite vsebino, ki jo želite odstraniti. Kazalec se spremeni, tako da vključuje znak minus (-).

 5. Kliknite gumb za želeno vrsto oznake označenega področja.

Razdelitev področja na dve področji

 1. Izberite orodje za vrstni red branja.

 2. V pogovornem oknu Vrstni red branja izberite Pokaži skupine vsebine strani in kliknite Vrstni red vsebine strani.

 3. V podoknu dokumenta z vlečenjem izberite manjši del vsebine ob mejah prvega področja, ki ga želite ustvariti.
 4. V pogovornem oknu kliknite gumb Ozadje/artefakt. Označeno področje se bo razdelilo na dve področji, oštevilčeni z desne proti levi.

 5. Če želite spremeniti vrstni red branja, kliknite ukaz Pokaži okno vrstnega reda in novo označeno področje povlecite na pravilno mesto na kartici Vrstni red.
 6. Povlecite, da izberete prvo področje vsebine, ki ste ga ustvarili, vključno z ozadjem/artefaktom. Nato nastavite oznako tako, da kliknete gumb v pogovornem oknu Vrstni red branja.

Dodelitev oznake za naslov

Če želite uporabnikom olajšati iskanje informacij in premikanje po dokumentu, poskrbite, da bodo oznake naslovov ustrezale stopnji pomembnosti, ki jo imajo v besedilu.

 1. Izberite orodje za vrstni red branja in izberite naslov v dokumentu PDF.

 2. V pogovornem oknu Vrstni red branja kliknite gumb, ki ustreza vrsti oznake naslova (npr. Naslov 1, Naslov 2).

  Opomba:

  Potem ko dodate oznake naslovov, lahko spremenite naslove v zaznamke in tako olajšate iskanje po dokumentu. Če želite več informacij, glejte Dodajanje označenih zaznamkov.

Odstranjevanje elementov strani iz strukture oznak

Pri označevanju dokumenta PDF Acrobat včasih ne razlikuje med poučnimi slikami in okrasnimi elementi strani. Elementi, ki sicer vizualno izboljšajo postavitev strani, na primer okrasni robovi, črte ali elementi ozadja, lahko povzročijo zmedo v strukturi strani, zato jih je bolje odstraniti. Acrobat zato včasih napačno označi artefakte ali elemente strani kot slike. Artefakte in druge nepomembne elemente strani lahko odstranite iz strukture oznak tako, da jih označite kot Ozadje/artefakt ali jim izbrišete oznako. Označene slike v dokumentu, ki ne vsebujejo koristnih ali nazornih podatkov za uporabnika, lahko odstranite iz strukture oznak. Tako boste preprečili ponovno postavitev teh slik, izpuščene pa bodo tudi pri glasnem branju.

 1. Izberite orodje za vrstni red branja.

 2. V pogovornem oknu Vrstni red branja izberite Pokaži skupine vsebine strani in kliknite Vrstni red vsebine strani. Nato izberite možnost Pokaži tabele in slike.

 3. Odstranite element strani tako, da naredite nekaj od tega:
  • V podoknu dokumenta izberite element strani in v pogovornem oknu kliknite Ozadje/artefakt.

  • Na plošči Vrstni red izberite element strani, nato pa pritisnite Izbriši.

Urejanje oznak za slike in tabele (Acrobat Pro)

Z orodjem za vrstni red branja lahko dodajate in urejate oznake in nadomestno besedilo za slike in tabele.

Dodelitev oznake za sliko

Z orodjem za vrstni red branja lahko označite določen element kot sliko. Ko je slika označena, ji lahko dodajate nadomestno besedilo z opisom.

 1. Če uporabljate orodje za vrstni red branja, izberite sliko.

 2. V pogovornem oknu orodja za vrstni red branja kliknite možnost Slika.

 3. V podoknu dokumenta z desno miškino tipko kliknite želeno območje, nato pa izberite ukaz Uredi nadomestno besedilo.

 4. Vnesite nadomestno besedilo in kliknite V redu.

Preverjanje in popravljanje oznak za slike

Z orodjem za vrstni red branja lahko prepoznate in popravite oznake slik. Ugotovite, ali slike vsebujejo nadomestno besedilo za pravilno branje s pomožnimi orodji ali ga je treba dodati. Oznake slik naj bi v najboljšem primeru opisovale vsebino slike, ki ima določen pomen za celotno besedilo, na primer graf ali nazorne slike. Če obstajajo elementi ozadja/artefakta, ki naj ne bi bili prebrani, pa so označeni kot slike, jih morate ponovno označiti kot ozadje/artefakt.

 1. Izberite orodje za vrstni red branja ter v pogovornem oknu kliknite možnost Pokaži tabele in slike.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če slika ni ustrezno označena, izberite želeno področje vsebine in v pogovornem oknu kliknite možnost Slika ali Slika/napis.

  • Če želite odstraniti besedilo, ki je bilo pomotoma združeno s sliko, povlecite, da ga izberete, in v pogovornem oknu kliknite gumb Besedilo/odstavek.

  • Če želite vključiti napis, ki je združen s sliko, ju izberite in v pogovornem oknu kliknite gumb Slika/napis.

Preverjanje in dodajanje nadomestnega besedila za slike

Če želite, da bralniki zaslona opišejo grafične elemente, ki nazorno prikazujejo pomembne pojme v dokumentu, jih morate najprej sami opisati z nadomestnim besedilom. Bralniki zaslona ne prepoznajo ali berejo slik, če njihovim oznakam ne dodate nadomestnega besedila. Če dodate nadomestno besedilo elementom besedila, bo prebran samo opis in ne dejansko besedilo.

 1. Izberite orodje za vrstni red branja.

 2. V pogovornem oknu izberite možnost Pokaži tabele in slike.
 3. Z desno miškino tipko kliknite sliko, nato pa v pojavnem meniju izberite Uredi nadomestno besedilo.

 4. V pogovorno okno Uredi nadomestno besedilo vnesite nov opis slike ali uredite obstoječega, nato pa kliknite V redu.

Urejanje oznak za tabele in označevanje neprepoznavne tabele

Tabele predstavljajo poseben izziv za bralnike zaslona, saj vsebujejo besedilne in številske podatke, ki so namenjeni lažjemu vizualnemu dojemanju. Vsebina celic tabele je včasih zapletena in lahko vsebuje sezname, odstavke, polja obrazcev ali drugo tabelo.

Najboljše rezultate pri označevanju tabel boste dosegli, če za dodajanje oznak pri ustvarjanju dokumenta PDF uporabite program, s katerim je bila tabela ustvarjena. Če dokument PDF ne vsebuje oznak, jih lahko dodate z ukazom Dodaj oznake dokumentu. S tem ukazom je mogoče pravilno prepoznati večino tabel, vendar pa lahko pride do težav pri prepoznavanju, če tabele vsebujejo nejasne robove, naslove, stolpce ali vrstice. Z orodjem za vrstni red branja lahko določite, ali je tabela pravilno prepoznana, in popravite morebitne težave. Na plošči Oznake lahko tabelam in celicam dodate posebne oblikovne značilnosti.

Urejevalnik tabel je orodje, ki samodejno analizira komponente tabele in jim dodeli ustrezne oznake, vendar boste nekatere verjetno morali ročno pregledati in popraviti. Pri pregledovanju oznak tabele lahko ugotovite, ali so bili stolpci, vrstice in celice pravilno prepoznani. Tabele z nejasnimi robovi in pravili so pogosto nepravilno označene ali pa vsebujejo nekatere sosednje elemente strani. Slabo označene tabele popravite tako, da jih izberete in znova označite. Če želite ločiti združene celice, morate za vsako ustvariti posebno oznako.

Če želite odpraviti zapletene težave z označevanjem tabel, morate pogosto uporabiti ukaze na plošči Oznake.

 1. Izberite orodje za vrstni red branja in kliknite Pokaži tabele in slike.

 2. Če tabela v podoknu dokumenta ni jasno označena, povlecite, da jo izberete, in v pogovornem oknu kliknite možnost Tabela.

 3. Kliknite Pokaži celice tabele, če želite zagotoviti, da so vse celice tabele označene kot posamezni elementi.

 4. Če celice niso prikazane kot ločeni elementi, naredite nekaj od tega:
  • Če so celice spojene, izberite področje v posamezni celici z orodjem za vrstni red branja in v pogovornem oknu kliknite možnost Celica. Postopek ponovite za vsako spojeno celico.

  • Če celice niso označene, morda za tabelo ni uporabljeno standardno oblikovanje. Znova ustvarite tabelo v avtorskem programu.

 5. Če tabela vsebuje vrstice, ki zajemajo dva ali več stolpcev, za te vrstice nastavite atributa ColSpan in RowSpan v strukturi oznak.

Odstranjevanje ali zamenjava oznak strukture dokumenta (Acrobat Pro)

Če zaradi dodajanja oznak v PDF v programu Adobe Acrobat pride do strukture označevanja, ki jo je prezapleteno ali pretežko popraviti, lahko uporabite orodje za vrstni red branja za odstranitev ali zamenjavo trenutne strukture. Če dokument vsebuje predvsem besedilo, lahko izberete stran in odstranite naslove, tabele in druge elemente in ustvarite čistejšo, enostavnejšo strukturo označevanja.

Acrobat lahko znova označi že označen dokument, če najprej počistite vse obstoječe oznake iz drevesa.

Odstranjevanje vseh oznak iz dokumenta PDF

 1. Odprite ploščo Oznake (Pogled > Pokaži/skrij > Plošče za krmarjenje > Oznake) in izberite korensko (najvišjo) oznako, Oznake.

 2. V meniju z možnostmi na plošči Oznake izberite Izbriši oznako.

Zamenjava obstoječe strukture oznak

Ta postopek je najprimernejši za strani, ki vsebujejo samo en stolpec z besedilom. Pri straneh z več stolpci morate izbrati in označiti vsakega posebej.

 1. Izberite orodje.
 2. V podoknu dokumenta povlecite, da izberete celotno stran. Izbor vsebuje besedilo in nebesedilne elemente.
 3. Pritisnite Ctrl in povlecite okoli nebesedilnih elementov strani, na primer slik in napisov, če želite preklicati njihov izbor, dokler na strani ne ostane samo besedilo. Kliknite  Besedilo/odstavek v pogovornem oknu za vrstni red branja.

 4. V podoknu dokumenta izberite nebesedilni element strani, na primer sliko ali napis, in ga označite tako, da kliknete ustrezen gumb v pogovornem oknu. Postopek ponovite, dokler ne bo označena celotna vsebina strani.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu