O dodatnih preverjanjih in lastnostih

Orodje preverjanje pred tiskom vključuje zbirko dodatnih preverjanj (v prejšnjih različicah Acrobata imenovanih pravila), ki jih lahko dodate profilu. Ta preverjanja so na voljo v odseku Preverjanja po meri v vsakem profilu. Ta preverjanja lahko spremenite na več načinov, odvisno od lastnosti PDF, ki jo opisujejo. Ustvarite lahko tudi posamezna preverjanja, ki jih lahko hitro zaženete in niso del profila. Če izvedete posamezna preverjanja, bodo vse označene vsebine v rezultatih prikazane kot napake.

Nekatere lastnosti so definirane s preprostim stavkom, ki je lahko pravilen ali napačen za določen predmet v datoteki PDF, na primer "Pisava ni vdelana" ali pa "Uporabljena barva z upravljanjem barv". Nekateri stavki o lastnostih podajajo razmerja med dejansko vrednostjo lastnosti (na primer velikostjo besedila ali imenom barve točke) in vrednostjo, ki jo vnesete v pogovorno okno (na primer "12" ali "Globoko modra"). Drugi stavki primerjajo številčne vrednosti.

Razmerja med vrednostjo lastnosti in vneseno lastnostjo

Razmerja med številčnimi vrednostmi

Logične lastnosti

je enako

ni enako

je manj kot

je pravilno

vsebuje

ne vsebuje

je manj ali enako

ni pravilno

se začne z

se ne začne z

je enako

se konča z

se ne konča z

ni enako

je vsebovano v

ni vsebovano v

je več kot

je več ali enako

Skupine lastnosti

Lastnosti za definiranje preverjanja so združene v kategorije. Seznam vseh skupin lastnosti lahko vidite v pogovornem oknu Urejanje preverjanja. Poleg tega lahko vidite posamezne lastnosti, ki sestavljajo vsako skupino, kot tudi opis, kako orodje Preverjanje pred tiskom uporablja lastnosti.

Na voljo so naslednje skupine lastnosti:

Besedilo

Vključuje informacije o tem, kako je prikazano besedilo, ali se velikost spreminja anamorfično ali nagnjeno in ali se lahko preslika v Unicode in tako pravilno kopira in izvaža.

Pisava

Opisuje vse vidike pisave, v kateri je izpisano besedilo. Vedeti morate, da je velikost besedila lastnost besedila, ne lastnost pisave, ker se lahko pisava v dokumentu PDF uporablja v več velikostih. Velikost besedila je vključena v skupino lastnosti besedila.

Slika

Vključuje ločljivost besedila, barvno globino, število slikovnih pik, namen prikaza in več.

Barve

Vključuje barvne karakteristike, kot so barvni prostori, alternativni barvni prostori, vzorci in barve točk. Alternativni barvni prostor omogoča Acrobatu, da prikaže ali natisne določene barve točk in večkomponentne barve točk (DeviceN). Tako na primer za reprodukcijo oranžne na zaslonu ali tiskalniku PDF zahteva drugačen barvni prostor (sestavljen iz barv RGB in CMYK), ki definirajo, kako je videti barva točke.

Barvni prostori ICC

Vključuje lastnosti za dostopanje do karakteristik v vdelanih profilih ICC, ki določajo barvne prostore ICC. Profili ICC vsebujejo podatke za pretvarjanje od naprave odvisnega barvnega prostora v od naprave neodvisnega barvnega prostora, kot je Lab. To omogoča dosledno reprodukcijo barv na različnih platformah ter v različnih napravah in programih, združljivih z ICC (kot sta Adobe Illustrator in Adobe InDesign). Dokument, ki vsebuje predmete v različnih barvnih prostorih (kot so RGB, CMYK in sivinska lestvica), ima lahko različne profile ICC za umerjanje barve za vsak barvni prostor.

Lastnosti grafičnega stanja za zapolnjevanje

Vključuje informacije grafičnega stanja o tem, kako se območja zapolnjujejo, posebej o barvnih vrednostih za trenutni barvni prostor.

Lastnosti grafičnega stanja za poteze

Vključuje informacije grafičnega stanja o tem, kako se rišejo črte, posebej o barvnih vrednostih za trenutni barvni prostor, kakor tudi za črte specifične lastnosti, kot je debelina.

Splošne lastnosti grafičnega stanja

Vključuje nastavitve, ki nadzorujejo, kako se prikažejo besedilo, grafika ali slike na strani PDF-ja. Tu so, na primer, vključene tudi nastavitve pretiskanja.

Poltoni

Vključuje nastavitve grafičnega stanja, ki so pomembne za operacije priprave na tisk, kot so koti zaslona, frekvence in oblike točk.

Opis strani

Vključuje splošne informacije o predmetih na strani PDF-ja, kot so vrsta predmeta (ali je na primer slika, besedilo ali gladka senca) in ali je zunaj ali znotraj vidnega območja strani ter koliko je oddaljen od polja prirezovanja.

OPI

Vključuje lastnosti za analiziranje obstoječih povezav OPI (komentarjev), ki so iz različice OPI 1.3 ali 2.0. Možni vnosi OPI v PDF so enaki kot v datotekah PostScript.

Vdelan PostScript

Nanaša se na kodo PostScript, ki se lahko vdela v PDF. Obstajajo tri lastnosti: ena za operaterja PostScript, ki se uporablja neposredno v opisu strani; ena za kodo PostScript, ki je vdelana v PostScript XObject, in ena za zgodnjo obliko PostScript XObject, in sicer PostScript Form XObject.

Metapodatki predmeta

Vključuje informacije, vdelane v predmet, kot so avtor, resolucija, barvni prostor, avtorske pravice in uveljavljene ključne besede. Tako se na primer lahko z lastnostmi v tej skupini pridobijo in pregledajo informacije, ki so bile vdelane v metapodatke slike, ustvarjene v programu Photoshop, ki je bila postavljena v dokument InDesign, ta dokument pa je bil pretvorjen v PDF.

Pripombe

Vključuje večino značilnosti komentarjev in oznak risanja, pasti in oznak tiskalnika.

Polja obrazca

Vključuje lastnosti za polja obrazcev.

Plasti

Preverja izbirno vsebino, ki lahko včasih vpliva na videz strani.

Strani

Vključuje številke strani in velikosti strani, ki predstavljajo različna polja strani, ki jih podpirajo Adobe PDF 1.3 in kasnejšo tehnologijo (polje medijev, polje prelivanja, polje obrobe in polje slike). Ta skupina prav tako vključuje imena plošč za strani PDF, ki pripadajo vnaprej ločenemu dokumentu PDF.

Dokument

Vključuje vse dele informacij, ki se nanašajo na PDF kot celoto, na primer, ali je dokument šifriran, vsebuje polja obrazcev ali zaznamke.

Informacije o dokumentu

Navaja vse standardne vnose, do katerih lahko prestopate preko pogovornega okna Informacije o dokumentu v Acrobatu, in informacije, ki so bile standardizirane v standardu ISO 15930 (PDF/X).

Dokument Metapodatki

Vključuje informacije, vdelane v dokument, kot so avtor, resolucija, barvni prostor, avtorske pravice in uveljavljene ključne besede. Te informacije so na voljo tudi v odseku Metapodatki dokumenta v pogovornem oknu Lastnosti dokumenta v Acrobatu. (Izberite Datoteka > Lastnosti, kliknite zavihek Opis in kliknite Dodatni metapodatki.)

Podpisi

Vključuje informacije o podpisih v dokumentu.

Strukturiran PDF

Vključuje več osnovnih lastnosti za strukturo označevanja v označenem PDF, za katere določa omejitve standard PDF/A.

Izhodni nameni za PDF/X, PDF/A ali PDF/E

Definira, za kateri izhodni proces je bil pripravljen PDF. PDF, ki je namenjen za visokoločljiv tiskan izhod, navadno vsebuje izhodni namen z vdelanim profilom ICC za uporabo v napravi za preverjanje ali pa programu RIP (raster image processor) za napravo.

Izhodni namen za PDF/X, PDF/A ali PDF/E (lastnosti profila ICC)

Vključuje lastnosti za dostopanje informacij iz profila ICC, ki je vdelan v izhodnem namenu. Ta skupina vključuje iste lastnosti kot ICC profili za predmete, kot sta ime profila in tip. Profil ICC opisuje izhodne pogoje za napravo, v kateri bo dokument upodobljen.

Učinkovitost toka vsebine PDF

Pomaga ugotoviti, kako učinkovito so kodirani opisi strani. Tako je na primer mogoče vključiti besedilo Živijo kot besedilni operator za celotno besedo ali kot več besedilnih operatorjev za vsak znak v besedi. Zadnji način je manj učinkovit in zmanjša hitrost prikaza strani. Preverjanje učinkovitosti vrne odstotke za več tipov operatorjev. Manjša vrednost je v večini primerov boljša od višje vrednosti.

Napake v sintaksi PDF

Vrne informacije o določenih napakah v sintaksi dokumenta PDF. Tako na primer lahko Acrobat še zmeraj prikaže datoteko, če določeni ključi, ki jih zahteva specifikacija PDF, niso vključeni. Za predvidljiv prikaz datotek PDF pa je priporočljivo, da se vse datoteke PDF kodirajo strogo v skladu s specifikacijo PDF.

Napake v strukturirani datoteki PDF

Vrne informacije o napakah v strukturi oznak označene datoteke PDF. Tako se na primer vrne napaka, če tip označenega predmeta ni pravilno specificiran. Lastnosti v tej skupini pomagajo ugotoviti napake v strukturi oznak.

Napake v toku vsebine PDF

Vrne informacije o napakah v opisu strani v datoteki PDF. Tako na primer so za definicijo barve RGB zahtevani trije številčni operandi. Če so operatorji manj kot trije, strani ni mogoče prikazati. Lastnosti v tej skupini pomagajo ugotoviti razloge, zakaj stran dokumenta PDF ni prikazana.

Pregled pogovornega okna Preverjanje urejanja profila pred tiskom (preverjanja po meri)

Seznam Profili v pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom vsebuje vnaprej definirane profile, ki so vključeni v Acrobat in vse profile po meri, ki ste jih ustvarili. Če izberete preverjanja po meri, dobite več možnosti za izbiranje in spreminjanje elementov. Gumbi na dnu stolpca izvajajo osnovne funkcije urejanja, kot so podvojevanje, odstranjevanje in ustvarjanje. Polje za iskanje vam pomaga najti določeno preverjanje.

Preverjanja po meri
Preverjanja po meri

A. Iskanje B. Opis C. Opozorila D. Omogoči preverjanje E. Ustvari Novo preverjanje in ga vključi v Trenutni profil F. Podvoji preverjanje in ga dodeli trenutnemu profilu G. Urejanje preverjanja H. Odstrani preverjanje iz profila I. Vključi v profil J. Novo preverjanje K. Podvojeno preverjanje L. Urejanje preverjanja M. Brisanje preverjanja 

Dodajanje preverjanj profilu

Acrobat vključuje več vnaprej definiranih profilov, ki jih lahko uporabite takšne, kot so, ali pa jih spremenite, da ustvarite profile po meri. Profil lahko spremenite tako, da skoraj ustreza vašim potrebam s tem, da dodate enega ali več preverjanj, ki analizirajo dokument z različnimi kriteriji. Tako na primer lahko obstoječe preverjanje zazna vse besedilo, ki ni samo črno - torej besedilo, ki uporablja črno in določene količine cijan, magente in rumene. Ker je to lahko težavno pri tiskanju majhnega besedila, lahko spremenite preverjanje, tako da označuje besedilne predmete, ki imajo več kot eno barvo in imajo velikost besedila, ki je enaka ali manjša od 12 pik.

Preverjanje lahko ponovno uporabite v vsakem profilu, kjer je to potrebno. Zavedajte pa se, da se v primeru, da spremenite preverjanje, ki se uporablja v več profilih, preverjanje spremeni v vsakem profilu, ki ga uporablja. Če se želite izogniti nepotrebnim spremembam, preimenujte preverjanje za določen profil. Preden urejate profil preverjanja pred tiskom, ga morate odkleniti.

 1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberite profil in kliknite povezavo Urejanje ob imenu profila ali izberite Urejanje profilov v meniju Možnosti.

 2. V pojavnem meniju v zgornjem levem kotu izberite Odklenjeno.

 3. S seznama elementov, prikazanih pod imenom profila, izberite Preverjanja po meri.
 4. Delajte s ploščami tako, da storite nekaj od naslednjega:
  • Če želite hitro najti specifično preverjanje, vnesite celotno ali delno ime v polje iskanja. Prikazani so samo tisti elementi, ki vsebujejo iskani izraz. Odstranjevanje imena iz polja iskanja ponovno prikaže vsa preverjanja.

  • Če želite v profil dodati preverjanje, izberite preverjanje na desni plošči, kliknite puščico levo in po potrebi prilagodite tip opozorila v pojavnem meniju v spodnjem levem kotu pogovornega okna. Tip opozorila, ki je privzeto Napaka, podaja, kakšen tip opozorila bo orodje Preverjanje pred tiskom prikazalo, če najde neujemanje. Dodate lahko toliko preverjanj, kot jih potrebujete.

  • Če želite odstranite preverjanje iz profila, ga izberite na levi plošči in kliknite puščico desno.

  • Dvokliknite preverjanje, če ga želite urediti.

Ustvarjanje ali spreminjanje preverjanj po meri

Čeprav lahko spremenite poljubno odklenjeno vnaprej definirano preverjanje, je najbolje pustiti vnaprej definirana preverjanja konfigurirana tako, kot so. Namesto tega lahko ustvarite novo preverjanje ali pa osnujete preverjanje na obstoječem.

Opomba:

Zaklenjeni profili s preverjanjem so označeni in jih ne morete urejati, dokler profili, ki uporabljajo preverjanja, niso odklenjeni.

Ustvarjanje preverjanja po meri za profil

 1. Na plošči Profili v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom kliknite gumb Izberi profile .

 2. Izberite profil in kliknite gumb Urejanje ob imenu profila.

 3. Če je potrebno, v pojavnem meniju izberite Odklenjeno.

 4. Na levi strani pogovornega okna pod profilom izberite Preverjanja po meri.
 5. V pogovornem oknu Urejanje profila preverjanja pred tiskom pod Preverjanja po meri v tem profilu naredite nekaj od naslednjega:
  • Na seznamu razpoložljivih preverjanj kliknite ikono Novo .

  • Če želite novo preverjanje osnovati na obstoječem, kliknite ikono Podvoji .

 6. Če je treba, na levi strani pogovornega okna Novo/Podvojeno preverjanje naredite nekaj od tega:

  • Vnesite sporočilo, ki ga želite prikazati, kadar preverjanja najdejo neujemanje (se sprožijo) in kadar teh ne najdejo. Če na primer definirate preverjanje za uporabo barv točk, je lahko vaše sporočilo, kadar ni neujemanj, "Dokument nima barv točk."

  • Vnesite razlago preverjanja.

  • Izberite elemente, ki jih želite preveriti.

 7. Na desni strani pogovornega okna izberite skupino, izberite lastnost za skupino in nato kliknite Dodaj.

Ustvarjanje posameznega preverjanja

 1. Na plošči Profili v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom kliknite gumb Izberi posamezna preverjanja .

 2. Izberite Možnosti > Ustvarjanje preverjanja.

 3. Na desni strani pogovornega okna izberite skupino, izberite lastnost za skupino in nato kliknite Dodaj.

  Novo posamezno preverjanje se prikaže v skupini, ki ustreza skupini in lastnosti.

Podvajanje posameznega preverjanja

 1. Na plošči Profili v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom kliknite gumb Izberi posamezna preverjanja .

 2. Izberite obstoječe preverjanje in izberite Možnosti > Podvoji preverjanje.

Nastavljanje priljubljenih posameznih preverjanj

 1. Na plošči Profili v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom kliknite gumb Izberi posamezna preverjanja .

 2. Če želite, razširite skupine.
 3. Izberite posamezno preverjanje, kliknite zastavico ob imenu in izberite Priljubljeno.

Poglejte, kje se uporablja preverjanje ali lastnost

 1. V pogovornem oknu Urejanje profila preverjanja pred tiskom dvokliknite preverjanje in nato kliknite Uporaba v pogovornem oknu Urejanje preverjanja, da preverite, kateri profili uporabljajo preverjanje.