Izbiranje in kopiranje besedila in slike

Orodje za izbiro vam omogoča izbiranje vodoravnega in navpičnega besedila ter stolpcev, slik, vektorskih predmetov in tabel v dokumentu PDF. Orodje za izbiro prepozna vrsto vsebine pod kazalcem in se samodejno prilagodi. Izbrano besedilo lahko v druge programe kopirate z ukazi Kopiraj, Kopiraj z oblikovanjem, Izvozi izbiro kot in Prilepi. Ne pozabite:

 • Če besedila ne morete izbrati, je mogoče del slike. Če želite v Acrobatu besedilo v sliki izvoziti v besedilo, ki ga je mogoče izbrati, kliknite Orodja > Izboljševanje skeniranih dokumentov > Prepoznaj besedilo > V tej datoteki.
 • Če za izbrano besedilo ukazi Izreži, Kopiraj, Kopiraj z oblikovanjem in Prilepi niso na voljo, je avtor dokumenta PDF morda nastavil omejitve kopiranja besedila.
 • Če kopirano besedilo uporablja pisavo, ki ni nameščena v vašem sistemu, se bo pisava zamenjala s pisavo, ki bo čim bolj podobna manjkajoči, oziroma s privzeto pisavo.
Orodje za izbiranje
Besedilo označite tako, da miško povlečete od točke vstavljanja do končne točke (levo) ali pa povlečete diagonalno čez besedilo (desno).

Izbiranje besedila in slik

 1. Kliknite orodje za izbiranje in se s kazalcem pomaknite nad prazen del strani. Lahko pa pritisnete Ctrl (Windows) ali Command (Mac OS); kazalec se spremeni v pravokotnik.
 2. Povlecite kazalec in narišite pravokotnik za izbiro dela strani.

Izbiranje stolpca besedila

 1. Z orodjem za izbiranje pomaknite kazalec proti stolpcu besedila. Ko se kazalec spremeni v navpično črto, prek katere je prikazan pravokotnik, je orodje za izbiranje v načinu za izbiranje stolpcev.

  Opomba:

  Način za izbiranje stolpcev lahko uveljavite tako, da držite pritisnjeno tipko Alt, medtem ko povlečete pravokotnik čez stolpec besedila.

 2. Povlecite po diagonali pravokotnika prek stolpca besedila. Če želite izbrati več kot en stolpec, povlecite od začetka besedila v prvem stolpcu do konca besedila, ki ga želite izbrati.

Izbiranje vsega besedila na strani

 1. Izberite Pogled > Prikaz strani > Pogled ene strani.

 2. Naredite nekaj od tega:
  • Izberite Uredi > Izberi vse.

  • Štirikrat kliknite besedilo. Tako boste izbrali vse besedilo na strani ne glede na njeno postavitev.

  Opomba:

  Če izberete drugačno postavitev strani, bo izbrano vse besedilo v dokumentu.

Kopiranje izbranega besedila

 1. Z orodjem za izbiranje izberite poljubno količino besedila na strani.
 2. Kopiranje besedila:
  • Za kopiranje izbranega besedila v drug program izberite Uredi > Kopiraj.

  • Z desno miškino tipko kliknite izbrano besedilo in izberite Kopiraj.

  • Z desno miškino tipko kliknite izbrano besedilo in nato izberite Kopiraj z oblikovanjem.

   Kopirano besedilo lahko prilepite v komentarje in zaznamke ter tudi v dokumente, odprte v drugih programih.

Pretvarjanje izbrane vsebine v druge oblike

Izbrano vsebino lahko pretvorite v drugačne oblike, tako da jo izvozite. Tako lahko izberete vsebino in jo shranite kot Wordov dokument, Excelovo preglednico ali datoteko vrednosti, ločenih z vejico.

 1. Kliknite orodje za izbiro . Pritisnite tipko Ctrl (Windows) ali Command (Mac OS), da ustvarite pravokotno izbiro.

 2. Pravokotnik povlecite čez vsebino, ki jo želite kopirati. Če izbirate besedilo v stolpcih, pritisnite tipko Alt.

  Opomba:

  Če želite izbrati tabele, ki so daljše od ene strani, pred izbiranjem tabele poskusite spremeniti prikaz v obliko Ena stran neprekinjeno. (Pogled > Prikaz strani > Omogoči drsenje)

 3. Z desno miškino tipko kliknite izbiro, izberite Izvozi izbiro kot in navedite ime datoteke.
 4. Odvisno od vrste vsebine v polju Shrani kot vrsto izberite nekaj od tega:

  Wordov dokument ali Word 97-2003

  Vsebino shrani kot Wordovo datoteko.

  Excelov delovni zvezek, preglednica XML ali CSV

  Vsebino shrani kot tabelo.

  Obogateno besedilo ali HTML

  Vsebino shrani kot datoteko RTF ali HTML.

  Opomba:

  Če želite tabelo kopirati v datoteko RTF, povlecite izbrano tabelo v dokument, odprt v ciljnem programu.

  PowerPoint

  Shrani vsebino v datoteko PowerPoint (.pptx).

Kopiranje slik

Uporabite orodje za izbiranje, če želite posamezne slike iz dokumenta PDF kopirati in prilepiti v odložišče, drug program ali datoteko.

Če zaradi prekrivanja besedila ne morete izbrati slike, odprite pogovorno okno Nastavitve in pod Kategorije izberite Splošno. Nato izberite Orodje za izbiranje naj izbere slike pred besedilom.

 1. Uporabite orodje za izbiranje in naredite nekaj od tega:
  • Če želite izbrati celo sliko, kliknite sliko in okoli slike povlecite pravokotnik.

  • Če želite izbrati samo del slike, podržite kazalec nad sliko, da se pojavi križec in pravokotnik povlecite okrog dela, ki ga želite izbrati.

  Opomba:

  Če želite preklicati izbiro in začeti znova, kliknite zunaj slike.

 2. Kopiranje slike:
  • Izberite Uredi > Kopiraj in nato Uredi > Prilepi, da sliko prilepite v dokument, odprt v drugem programu.

  • Z desno miškino tipko kliknite sliko in izberite, ali želite sliko kopirati v odložišče ali v novo datoteko.

  • Povlecite sliko v dokument, ki ga imate odprtega v drugem programu.

Izvoz predmetov v ločen PDF

Z orodjem za urejanje predmetov lahko predmete shranite v ločen PDF.

 1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Uredi predmet.

 2. Izberite predmet ali predmete.

 3. Izbor kliknite z desno miškino tipko ter izberite Shrani izbiro kot.

 4. V pogovornem oknu Shrani kot navedite mesto, kamor želite shraniti datoteko, vnesite ime zanjo in kliknite Shrani.

Ustvarjanje posnetka strani

Z orodjem za posnetke lahko kopirate vse izbrane vsebine (besedilo, sliko ali oboje) na odložišče oziroma v drug program. Besedilo in slike se kopirajo v slikovni obliki.

Posnetek lahko ustvarite na dva načina: uporabite orodje za izbiro ali orodja za posnetke. Z orodjem za izbiranje narišite pravokotnik, ga kliknite z desno miškino tipko in izberite možnost Ustvari posnetek.

Če želite uporabiti orodje za posnetke zaslona, sledite naslednjim navodilom:

 1. Izberite orodje posnetka tako, da izberete Urejanje > Naredi posnetek.
 2. Naredite nekaj od tega:
  • Kliknite na poljubno mesto na strani, da zajamete celotno vsebino, prikazano na zaslonu.

  • Povlecite pravokotnik okrog besedila ali slik oziroma kombinacije obojega.

  • Povlecite pravokotnik znotraj slike, če želite kopirati samo del slike.

   Barve na izbranem področju se med izbiranjem za hip spremenijo. Ta izbira se samodejno kopira na odložišče, ko spustite miškino tipko. Če imate dokument odprt v drugem programu, lahko izberete Uredi > Prilepi, če želite prilepiti kopirane vsebine neposredno v ta dokument.


  Opomba:

  Če želite orodni vrstici Običajna orodja dodati orodje za posnetke, z desno miškino tipko kliknite orodno vrstico in izberite Uredi > Naredi posnetek. Orodna vrstica Običajna orodja je levo od podoken Orodja, Komentar in Skupna raba. Glejte Orodne vrstice.

  Opomba:

  Vse slike iz dokumenta PDF lahko shranite. Glejte Izvoz slik v drugo obliko. Ta funkcija ni na voljo v programu Reader.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu