Sličice in zaznamki strani v dokumentih PDF

O sličicah strani

Sličice strani so zmanjšani predogledi strani v dokumentu. Sličice strani lahko uporabite za hiter skok na izbrano stran ali za prilagoditev pogleda strani. Ko premikate, kopirate ali brišete sličico strani, dejansko premikate, kopirate ali brišete ustrezno stran.

Opomba:

Če v podoknu za krmarjenje ne vidite sličic strani, za odpiranje podokna za krmarjenje uporabite F4. Lahko pa izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Sličice strani.

Sličice strani v Acrobatu

Ustvarjanje sličic strani

Sličice strani povečajo velikost datoteke, zato jih Acrobat ne ustvari samodejno.

Opomba:

Acrobat vdelave in odstranitve sličic strani ne podpira več, vendar pa Acrobat Distiller® zagotavlja drug način vdelave sličic strani.

Ustvarjanje sličic strani

 1. Kliknite gumb Sličice strani na levi.

  V podoknu za krmarjenje se pojavijo sličice strani. Postopek lahko traja več sekund, še posebej v večjih dokumentih. Risanje sličic strani se lahko začasno ustavi, če med postopkom vzajemno delujete s programom.

Spreminjanje velikosti sličic strani

 1. Na plošči Sličice strani v meniju z možnostmi izberite Pomanjšaj sličice strani ali Povečaj sličice strani. Sličice strani se povrnejo v privzeto velikost, če zaprete in znova odprete PDF.
  Možnosti sličic strani v Acrobatu

Določanje vrstnega reda preklapljanja

Na plošči Sličice strani lahko nastavite vrstni red, po katerem uporabnik za vsako stran preklaplja med polji, povezavami in komentarji obrazca.

 1. Kliknite gumb Sličice strani na levi.
 2. V meniju z možnostmi izberite sličico strani in nato Lastnosti strani.
 3. V pogovornem oknu Lastnosti strani kliknite Vrstni red in izberite vrstni red:

  Uporaba vrstičnega vrstnega reda

  Se za strani z vezavo od desne proti levi pomika skozi vrstice od leve proti desni ali od desne proti levi.

  Uporaba stolpčnega vrstnega reda

  Se za strani z vezavo od desne proti levi pomika skozi stolpce od leve proti desni in od vrha proti dnu.

  Uporaba strukture dokumenta

  Se pomika v vrstnem redu, katerega določa avtorski program.

  Opomba:

  Za strukturirane dokumente, torej dokumente PDF, ki so bili ustvarjeni z aplikacijami za namizno objavljanje, ali tiste, ki vsebujejo oznake, je priporočeno izbrati možnost Uporabi strukturo dokumenta, ki ustreza namenu avtorske aplikacije.

  Če je bil dokument ustvarjen v starejši različici Acrobata, je kot privzet vrstni red preklapljanja izbrana možnost Nedoločeno. S to nastavitvijo si v vrstnem redu preklapljanja sledijo najprej polja obrazcev in nato povezave ter komentarji, ki so razvrščeni po vrstici.

O zaznamkih

Zaznamek je vrsta povezave z značilnim besedilom na plošči Zaznamki v podoknu za krmarjenje. Vsak zaznamek vodi do različnega pogleda ali strani v dokumentu. Zaznamki so samodejno izdelani med ustvarjanjem dokumenta PDF iz vnosov kazala vsebine dokumentov, ki so ustvarjeni z večino programov za namizno objavljanje. Ti zaznamki so pogosto označeni in so lahko uporabljeni za urejanje v dokumentu PDF.

Zaznamek najprej prikaže stran, ki je bila v pogledu, ko je bil zaznamek ustvarjen, kar je cilj zaznamka. Ko v programu Acrobat ustvarite posamezni zaznamek, mu lahko določite mesto. Vendar je včasih lažje, če najprej ustvarite skupino zaznamkov in jim nato določite mesto.

V programu Acrobat lahko zaznamke uporabite za označevanje mesta v dokumentu PDF, na katerega se želite vrniti, ali za skok na mesto v dokumentu PDF, drugem dokumentu ali spletni strani. Zaznamki lahko tudi izvedejo dejanja, kot je izvajanje menijskega elementa ali pošiljanje obrazca.

Opomba:

Uporabnik programa Acrobat lahko doda dokumentu zaznamke samo, če to dovoljujejo varnostne nastavitve.

Možnosti zaznamkov strani v Acrobatu
Zaznamki za nekatere dokumente PDF delujejo kot kazalo vsebine.

Ustvarjanje zaznamka

 1. Kliknite gumb Zaznamki na levi, da odprete ploščo Zaznamki.
 2. Odprite stran, na katero želite, da vodi povezava zaznamka, in prilagodite nastavitve pogleda.
 3. Z orodjem za izbiro izberite območje strani, za katerega želite ustvariti zaznamek:
  • Za ustvarjanje zaznamka ene same slike kliknite v sliko ali okoli slike povlecite pravokotnik.

  • Če želite ustvariti zaznamek dela slike, okoli dela slike povlecite pravokotnik.

  • Za ustvarjanje zaznamka besedila povlecite, da ga izberete. Izbrano besedilo postane oznaka novega zaznamka. Oznako lahko urejate.

 4. Izberite zaznamek, pod katerim želite postaviti nov zaznamek. Če zaznamka ne boste izbrali, bo nov zaznamek samodejno dodan na konec seznama.
 5. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Več > Dodajanje zaznamka.

 6. Novo ime zaznamka vnesite ali uredite na plošči Zaznamki.

Urejanje zaznamka

V programu Reader boste zaznamke lažje prebrali, če boste spremenili videz besedila.

V programu Acrobat lahko kadar koli spremenite atribute zaznamka.

Preimenovanje zaznamka

 1. Na plošči Zaznamki izberite zaznamek, v meniju z možnostmi izberite Preimenuj zaznamek in vnesite novo ime zaznamka.

Prelom besedila v dolgem zaznamku

 1. Kliknite gumb Zaznamki in v meniju z možnostmi izberite Prelom dolgih zaznamkov.

  Ne glede na širino podokna za krmarjenje je prikazano celotno besedilo dolgih zaznamkov. (Ta možnost je vklopljena, ko je označena in izklopljena, ko ni označena.)

Spreminjanje videza besedila zaznamka

Videz zaznamka lahko tudi spremenite, da nanj usmerite pozornost.

 1. Na plošči Zaznamki izberite enega ali več zaznamkov.
 2. (Samo Acrobat) Če želite spremeniti barvo in slog besedila, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Vrstica lastnosti.
  Opomba:

  Ko določite videz zaznamka, lahko ponovno uporabite nastavitve videza. Če želite to narediti, izberite zaznamek in v meniju z možnostmi izberite Uporabi trenutni videz kot privzeto.

 3. Če želite zamenjati velikost pisave, v meniju z možnostmi izberite Velikost besedila > [velikost].

Spreminjanje cilja zaznamka

 1. Na plošči Zaznamki izberite zaznamek.
 2. V podoknu dokumenta se premaknite na mesto, ki ga želite določiti kot nov cilj.
 3. Če je potrebno, prilagodite povečavo pogleda.
 4. V meniju z možnostmi izberite Nastavi cilj zaznamka .
  Opomba:

  Možnost Nastavi cilj zaznamka je kontekstno občutljiva. Prikaže se samo, ko izberete obstoječi zaznamek.

Dodajanje dejanja zaznamku

 1. Na plošči Zaznamki izberite zaznamek.
 2. V meniju z možnostmi izberite Lastnosti.
 3. V pogovornem oknu Lastnosti zaznamka kliknite Dejanja.
 4. V meniju Izberi dejanje izberite dejanje in kliknite Dodaj.

Nastavite privzeto raven povečave za zaznamke

Velja za Acrobat Pro DC in Acrobat Std DC

 1. Na plošči Zaznamki kliknite meni Možnosti .

 2. Kliknite Nastavi privzeto raven povečave zaznamka in izberite želeno raven povečave. Privzeto je izbrana možnost Privzemi povečavo.

  Nastavi privzeto raven povečave zaznamka

Med prilagajanjem ravni povečave več zaznamkov spremenite številko strani

Ko prilagodite raven povečave več zaznamkov, se privzeto ohrani številka ciljne strani za izbrane zaznamke.

Možnost za ohranitev številke ciljne strani, ko prilagodite raven povečave zaznamkov
Zaznamek > Lastnosti > Dejanja > Pojdi na stran v tem dokumentu > Uredi

Če želite spremeniti številko ciljne strani zaznamkov, naredite naslednje:

 1. Izberite dva ali več zaznamkov, ki jih želite spremeniti.

 2. Z desno miškino tipko kliknite zaznamek in nato izberite Lastnosti.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti zaznamka kliknite Dejanja.

 4. Izberite Pojdi na stran v tem dokumentu in nato kliknite Uredi.

 5. Počistite možnost Številka strani naj ostane nespremenjena .

Brisanje zaznamka

 1. Na plošči Zaznamki izberite zaznamek ali obseg zaznamkov in nato pritisnite tipko Delete.
  Opomba:

  Z brisanjem zaznamka izbrišete vse zaznamke, ki so mu podrejeni. Z brisanjem zaznamka ne izbrišete besedila dokumenta.

Ustvarjanje hierarhije zaznamkov

Če želite pokazati odnos med temami, lahko ugnezdite seznam zaznamkov. Ugnezdenje ustvari odnos nadrejeni/podrejeni. Hierarhični seznam lahko po želji razširite ali strnete.

Ugnezdenje enega ali več zaznamkov

 1. Izberite zaznamek ali obseg zaznamkov, ki jih želite ugnezditi.
 2. Povlecite ikono ali ikone neposredno pod nadrejeno ikono zaznamka. Ikona vrstice prikazuje položaj ikone ali ikon.

  Zaznamek je ugnezden; toda dejanska stran ostaja na svojem izvirnem mestu v dokumentu.

  Gnezdenje zaznamkov v Acrobatu
  Ugnezdenje zaznamka (levo) in rezultat (desno)

Premikanje zaznamkov iz ugnezdenega položaja

 1. Izberite zaznamek ali obseg zaznamkov, ki jih želite premakniti.
 2. Premaknite izbor tako, da naredite nekaj od naslednjega:
  • Povlecite ikono ali ikone tako, da postavite puščico neposredno pod oznako nadrejenega zaznamka.

  • V meniju z možnostmi izberite Izreži, izberite nadrejeni zaznamek in nato v meniju možnosti izberite Prilepi pod izbrane zaznamke.

  Premikanje zaznamka iz ugnezdenega položaja (levo) in rezultat (desno)
  Premikanje zaznamka iz ugnezdenega položaja (levo) in rezultat (desno)

Razširjanje ali strnitev vseh nadrejenih zaznamkov

 1. V meniju z možnostmi izberite Razširi nadrejene zaznamke ali Strni nadrejene zaznamke.

Dodajanje označenih zaznamkov

Označeni zaznamki omogočajo večji nadzor nad vsebino strani od običajnih zaznamkov. Ker označeni zaznamki uporabljajo temeljne strukturalne informacije elementov dokumenta (na primer ravni naslova, odstavke, naslove tabel), jih lahko uporabite za urejanje dokumenta, kot je prerazporejanje njihovih ustreznih strani v dokumentu PDF ali brisanje strani. Če premaknete ali izbrišete nadrejen označen zaznamek, bodo njegovi podrejeni označeni zaznamki premaknjeni ali izbrisani skupaj z njim.

Veliko aplikacij za namizno založništvo, kot sta Adobe InDesign® in Microsoft Word, ustvarja strukturirane dokumente. Ko te dokumente pretvorite v PDF, je struktura pretvorjena v oznake, ki podpirajo dodajanje označenih zaznamkov. Pretvorjene spletne strani običajno vključujejo označene zaznamke.

Če dokument ne vključuje oznak, jih lahko v Acrobatu vedno dodate.

 1. V meniju z možnostmi na plošči Zaznamki izberite Novi zaznamki iz strukture. (Če te možnosti ni na voljo, dokument nima strukture.)
 2. Izberite elemente strukture, ki jih želite določiti kot označene zaznamke. Držite tipko Ctrl in kliknite, da jih dodate k izboru.

  Označeni zaznamki so ugnezdeni pod novim, neimenovanim zaznamkom.

Logotip Adobe

Prijavite se v svoj račun