Večpredstavnostno predvajanje v dokumentih PDF

Z ročnim orodjem ali orodjem za izbiro kliknite področje predvajanja video ali zvočne datoteke. Ko je kazalec nad področjem predvajanja, se spremeni v ikono načina predvajanja .

Podprte video, zvočne in interaktivne oblike

V PDF-jih, ustvarjenih s programom Adobe Acrobat DC, Adobe Reader DC ali starejšim, lahko predvajate te vrste večpredstavnosti:

interaktivno večpredstavnost,

vključno z datotekami SWF;

video,

vključno z videodatotekami MOV, M4V, 3GP in 3G2 s stiskanjem H.264. Predvajati je mogoče tudi datoteke FLV, F4V, MP3 in MP4. Za predvajanje datotek s stiskanjem H.264 morate imeti v računalniku nameščene kodeke H.264;

zvok,

vključno z zvočnimi datotekami, na primer MP3 in MP4.

Te datoteke lahko predvajate na strani ali jih vključite s povezavo, zaznamkom, poljem obrazca ali dejanjem strani. Vsaka večpredstavnostna datoteka vsebuje področje predvajanja, iz katerega je mogoče aktivirati predstavnost. Področje predvajanja se na strani dokumenta PDF običajno prikaže v obliki slike ali pravokotnika, lahko pa je tudi nevidno.

V Acrobatu in Readerju lahko predvajate tudi starejše večpredstavnostne datoteke, ki so bile ustvarjene s starejšimi različicami Acrobata, med drugim datoteke QuickTime, MPEG, ASF, RAM in Windows® Media. V programih Acrobat in Reader X starejših večpredstavnostnih datotek ne morete ustvarjati.

Opomba:

Da vam pomaga pri zaščiti računalnika pred virusi, vas Acrobat vpraša, če želite predvajati večpredstavnostne datoteke iz nepreverjenih virov. To privzeto vedenje lahko spremenite v nastavitvah zaupanja večpredstavnostnim vsebinam.

  1. Z ročnim orodjem ali orodjem za izbiro kliknite področje predvajanja video ali zvočne datoteke. Ko je kazalec nad področjem predvajanja, se spremeni v ikono načina predvajanja .

Nastavitve večpredstavnosti (podedovano)

Nastavljanje predstavnostnih nastavitev zahtevata dve vrsti datotek PDF:

  • Datoteke PDF, izdelane v programu Acrobat 8 in starejših.

  • Datoteke PDF z večpredstavnostno vsebino, ki za predvajanje potrebuje priključni ali zunanji predvajalnik in ne vgrajen predstavnostni predvajalnik.

Za te datoteke boste morali določiti dodatni predstavnostni predvajalnik, s katerim boste zagnali predstavnost.

Odprite pogovorno okno Nastavitve in nato na levi strani pogovornega okna izberite Večpredstavnost (podedovano).

Možnosti predvajalnika

Izberite obliko zapisa, v kateri želite zagnati podedovano predstavnostno vsebino: QuickTime, Flash, Windows Media ali vgrajeni predvajalnik Windows.

Možnosti dostopnosti

Določite, ali želite, da se ob predvajanju večpredstavnostnih datotek prikažejo posebne funkcije, na primer podnapisi in sinhroniziran zvok (če so na voljo). Določite prednostni jezik za medij, če je na voljo več jezikov.

Nastavitve zaupanja večpredstavnostnim vsebinam (podedovano)

Programa Acrobat in Reader večino večpredstavnostnih datotek, kot so zvočne ali video datoteke, predvajata s predstavnostnim predvajalnikom. (Podprte vrste datotek poiščite v razdelku o predvajanju večpredstavnosti.) "Podedovana" večpredstavnostna vsebina je tista, ki za predvajanje potrebuje dodatne vire, kot so zunanji predvajalnik ali priključek. Uporabo zunanjih predvajalnikov ali priključkov lahko upravljate v nastavitvah zaupanja večpredstavnostnim vsebinam (podedovano).

Zaupanje predstavnosti (podedovano)

(Acrobat in Reader 10.1.1 ali starejša različica) V nastavitvah zaupanja večpredstavnostnim vsebinam lahko določite, ali naj se predstavnostne datoteke, vdelane v dokumente PDF, ki so zaupanja vredni, predvajajo ali ne. Zaupanja vreden dokument je dokument, ki ste ga odobrili sami ali avtor, ki mu zaupate. Če dovoljenja nastavite tako, da je omogočeno samo predvajanje predstavnostnih vsebin v zaupanja vrednih dokumentih, lahko preprečite, da bi programi, makri in virusi poškodovali računalnik.

Seznam zaupanja vrednih dokumentov in avtorjev je shranjen notranje ter si ga ni mogoče ogledati. Če na seznam dodate potrjen dokument, sta na seznam zaupanja vrednih dokumentov dodana dokument in avtorjevo potrdilo. Zaupanja vredni postanejo vsi dokumenti, ki jih je potrdil ta avtor. (Zaupanja vredni dokumenti vključujejo tudi datoteke PDF, ki so jih ustvarili avtorji z vašega seznama zaupanja vrednih identitet.)

V pogovornem oknu Nastavitve izberite Zaupanje večpredstavnosti (podedovano) pod Kategorije.

(Acrobat in Reader 10.1.1 ali starejše različice) Prikaži dovoljenja za

Izberite nastavljanje dovoljenj za zaupanja vredne dokumente in druge dokumente (ki niso zaupanja vredni).

Dovoli večpredstavnostne operacije

Izberite to možnost, če želite dovoliti predvajanje predstavnostnih posnetkov. Ko možnost izberete, lahko za vsak predvajalnik spremenite nastavitve dovoljenj in omogočite možnosti, ki določajo videz predstavnostnih vsebin med predvajanjem.

Spremenite dovoljenje za izbrani predvajalnik na

Na seznamu izberite predvajalnik in v meniju izberite eno od teh možnosti:

Vedno

Dovoli uporabo predvajalnika brez spraševanja za dovoljenje.

Nikoli

Prepreči uporabo predvajalnika.

Vprašaj

Vpraša uporabnika, ali dovoli uporabo predvajalnika. Če izberete to možnost in predvajalniku dovolite predvajanje vsebin v določenem dokumentu, ta postane zaupanja vreden.

Dovoli možnosti za predvajanje

S tremi možnostmi za predvajanje lahko nadzorujete način prikaza videa.

Dovoli predvajanje v plavajočem oknu brez naslovnih vrstic

Izberite to možnost, če želite zagnati video brez naslovne vrstice. Če izberete to možnost, se ne prikažejo gumbi za naslove in zapiranje.

Dovoli dokumentu nastavitev naslovnega besedila v plavajočem oknu predvajanja

Izberite to možnost, če želite prikazati naslovno vrstico med predvajanjem videa v plavajočem oknu. Če želite urediti besedilo v naslovni vrstici, dvokliknite video z orodjem za izbiro predmeta (Orodja > Interaktivni predmeti > Izbira predmeta). Izberite Uredi upodabljanje in nato na zavihku Mesto predvajanja izberite Pokaži naslovno vrstico. Besedilo naslovne vrstice dodajte v besedilno polje Naslov.

Dovoli predvajanje v celozaslonskem oknu

Pri predvajanju ta možnost samodejno predvaja video v celozaslonskem načinu. Celozaslonski prikaz je lahko sporen pri varnostnih nastavitvah končnih uporabnikov.

(Acrobat in Reader 10.1.1 ali starejše različice) Počisti seznam zaupanja vrednih dokumentov

Izbriše trenutni seznam zaupanja vrednih dokumentov in avtorjev. To možnost uporabite, če želite preprečiti predvajanje večpredstavnostnih vsebin v dokumentih, ki so bili prej zaupanja vredni ali so jih ustvarili zaupanja vredni avtorji. Ta možnost je na voljo samo, ko je odprta datoteka PDF, ki vsebuje večpredstavnostne vsebine.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu