O profilih preverjanja pred tiskom

Uspeh preverjanja pred tiskom je odvisen od tega, kako dobro definirate kriterije za pregled. Kriteriji za pregled so zapakirani v datoteko, ki se imenuje profil preverjanja pred tiskom. Profil preverjanja pred tiskom vključuje enega ali več preverjanj ali popravkov ali obojih. Vsako preverjanje vključuje eno ali več lastnosti, ki potrjujejo vsebino dokumenta PDF. Preverjanje pred tiskom prikaže napako samo v primeru, da so napačni vsi stavki o lastnostih v preverjanju. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom za urejanje profila lahko podate, katere vrednosti želite uporabljati in kako naj se obravnavajo neujemanja. Tako lahko, na primer, izberete profil, ki o neujemanjih samo poroča, ali pa profil, ki neujemanja popravi skladno s parametri, ki ste jih podali. Profil s popravki ima zraven zapolnjeno ikono sivega ključa.

Program Adobe Acrobat vključuje več vnaprej definiranih profilov preverjanja pred tiskom, ki so urejeni v skupine, kot so Digitalni tisk, Analiza PDF-jev, Priprava na tisk in Skladnost s standardom PDF/A, PDF/E ali PDF/X. Vnaprej definirane profile lahko uporabite takšne, kot so, ali pa jih spremenite, da ustvarite profile po meri. Preverjanja, ki sestavljajo profile (v prejšnjih različicah Acrobata so se imenovala pravila), so organizirana po kategorijah, kot so Dokument, Strani, Slike in tako dalje. Vsako preverjanje v kategoriji ureja določeno lastnost dokumenta.

Če želite pomoč glede tega, kako ugotoviti, katere lastnosti dokumenta analizira profil preverjanja pred tiskom lahko pregledate informacije o vsakem izbranem preverjanju v pogovornem oknu Urejanje profila. Te informacije opisujejo, katere kriterije uporablja preverjanje za analiziranje in morebitno popravljanje lastnosti dokumenta.

Ogled profilov

 1. Naredite nekaj od tega:

   

  • Če pogovorno okno Preverjanje pred tiskom ni odprto, izberite Orodja > Izdelava natisa > Preverjanje pred tiskom.
  • Na spustnem seznamu knjižnic na vrhu preklopite na želeno knjižnico.
  • Če je v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom prikazano drugo podokno, kliknite zavihek Profili.

   

 2. Če želite, razširite skupine profilov.

  Ta seznam vključuje vnaprej definirane profile in profile po meri, ki ste jih ustvarili.

Nastavitev priljubljenih profilov

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Če pogovorno okno Preverjanje pred tiskom ni odprto, izberite Orodja > Izdelava natisa > Preverjanje pred tiskom.

  • Če je v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom prikazano drugo podokno, kliknite zavihek Profili.

 2. Če želite, razširite skupine.
 3. Izberite profil, kliknite zastavico ob imenu in izberite Priljubljeno.

Pregled pogovornega okna Preverjanje urejanja profila pred tiskom

Pogovorno okno Preverjanje urejanja profila pred tiskom navaja vse razpoložljive profile in prikazuje, katere lastnosti dokumentov se analizirajo. V tem pogovornem oknu lahko odklenete in zaklenete profil, ustvarite novo skupino za organizacijo profilov ali pa podate kriterije preverjanja. Do dodatnih možnosti informacij lahko pridete tako, da razširite profil.

Če želite odpreti pogovorno okno Preverjanje urejanja profila pred tiskanjem, razširite skupino profila v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom in kliknite Uredi (ali pa izberite Uredi profile preverjanja pred tiskom v meniju Možnosti).

Pogovorno okno Preverjanje urejanja profila pred tiskom
Pogovorno okno Preverjanje urejanja profila pred tiskom

A. Profil B. Predhodno določena preverjanja C. Več možnosti D. Skupine profilov 

Dodajanje in odstranjevanje profilov

Ustvarite lahko lastne profile preverjanja pred tiskom. Preden ustvarite nov profil, preglejte obstoječe profile in najdite tiste, ki dosegajo rezultate, ki so podobni tistim, ki jih želite vi. Če je mogoče, podvojite obstoječi profil in spremenite samo relevantni del.

Profil preverjanja pred tiskom mora vsebovati vsaj eno preverjanje ali popravek in eno lastnost, ki potrjuje vsebino datoteke PDF. Kadar delate preverjanje od začetka, lahko uporabite obstoječe lastnosti ali pa spotoma ustvarjate nove lastnosti. Najboljše rezultate pri ustvarjanju in spreminjanju profilov boste dobili, če boste dodali samo tista preverjanja, ki jih potrebujete, da potrdite vsebino PDF, in če boste poskrbeli, da so preverjanja in lastnosti enostavna ter preprosta. Tako lahko, na primer, uporabite profil PDF/X da preverite določene kriterije, nato pa dodate preverjanja za ne-PDF/X kriterije, kot je ločljivost slik.

Ustvarjanje profila

 1. Na plošči Profili v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom kliknite gumb Izberi profile .

 2. Izberite Možnosti > Ustvari nov profil preverjanja pred tiskom.

 3. Vnesite ime in namen za nov profil ter po želji določite druge možnosti.

  Privzeto se novo ustvarjeni profili pojavljajo v skupni Profili po meri, razen če ste jih dodelili drugi skupini.

 4. Razširite profil v stolpcu na levi.
 5. Spremenite preverjanja (kot je omogočeno).
 6. Dodajte dodatna preverjanja in popravke.

Podvajanje profila

 1. Na plošči Profili v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom kliknite gumb Izberi profile .

 2. Izberite obstoječi profil in nato še Možnosti > Podvoji profil preverjanja pred tiskom.

  Podvojeni profil bo dodan v isto skupino kot izvirni profil.

Ustvarjanje skupine profilov

 1. V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom izberite profil.

 2. Na spustnem seznamu Skupina izberite možnost Nova skupina.

 3. Vnesite ime za skupino in kliknite V redu.

  Opomba:

  Če izberete skupino profilov, so vsi profili premaknjeni v novo skupino.

Odstranjevanje profila

 1. V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom izberite profil in kliknite Izbriši .

Uvažanje ali izvažanje profilov preverjanja pred tiskom

Profili preverjanja pred tiskom se lahko souporabljajo z drugimi uporabniki. Tako jih, na primer, lahko ponudniki tiskarskih storitev nudijo svojim strankam, da zagotovijo, da opravila opravijo pregled, kot ga definirajo ti profili, preden so oddana. Uporabniki v delovni skupini lahko ustvarijo lastne profile kot način za preverjanje dokumenta, preden ga prenesejo na splet ali natisnejo na posebnem tiskalniku ali pa za preverjanje notranje produkcije.

Če želite izmenjevati profile, jih morate zapakirati za izvoz ali uvoz. Paket vključuje vsa preverjanja in lastnosti izbranega profila.

Uvažanje profila preverjanja pred tiskom

 1. Naredite nekaj od tega:
  • V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberite Uvozi profil preverjanja pred tiskom v meniju Možnosti.

  • V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom kliknite ikono Uvozi .

 2. Najdite datoteko paket preverjanja pred tiskom (pripona .kfp) in kliknite Odpri. Profil se pojavi v seznamu Profili v skupini Uvoženi profili.
 3. (Izbirno) Če je profil zaklenjen, v pogovornem oknu Urejanje profila preverjanja pred tiskom v pojavnem meniju izberite Odklenjeno. Profil lahko urejate, če ga najprej odklenete.
 4. (Izbirno) Če ste k temu pozvani, vnesite geslo.

Opomba:

Profil preverjanja pred tiskom lahko uvozite tudi tako, da datoteko povlečete v okno programa Acrobat ali na ikono programa Acrobat .

Izvažanje profila preverjanja pred tiskom

 1. Pred zagonom postopka izvoza po potrebi preimenujte profil (v pogovornem oknu Urejanje profila).
 2. Če želite zakleniti profil, preden ga izvozite, v pojavnega meniju v pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom izberite Zaklenjeno. Prav tako lahko izberete Zaščiteno z geslom in vnesete geslo.
 3. Naredite nekaj od tega:
  • V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberite Izvozi profil preverjanja pred tiskom v meniju Možnosti.

  • V pogovornem oknu Preverjanje urejanja pred tiskom kliknite ikono Izvozi .

 4. Določite mesto shranjevanja paketa in kliknite Shrani. Datoteke ne preimenujte.

Zaklepanje, odklepanje in zaščita profilov z geslom

Nepooblaščene spremembe profilov preverjanja pred tiskom lahko preprečite tako, da zaklenete profile in jim dodelite gesla. To je lahko uporabno, če profile preverjanja pred tiskom uporablja več uporabnikov. Profile preverjanja pred tiskom lahko zaklenete ali zaščitite z geslom, ko jih ustvarite ali vsakič, ko jih shranite. Privzeto so vsi vnaprej definirani profili preverjanja pred tiskom zaklenjeni.

Odklepanje zaklenjenega profila preverjanja pred tiskom
Odklepanje zaklenjenega profila preverjanja pred tiskom

Zaklepanje profila

 1. V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom izberite profil.
 2. V pojavnem meniju v zgornjem levem kotu pogovornega okna izberite Zaklenjeno.

  Možnosti niso več na razpolago.

Zaščita profila z geslom

 1. V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom izberite profil.
 2. V pojavnem meniju v zgornjem levem kotu pogovornega okna izberite Zaščiten z geslom.

 3. Vnesite in znova vnesite geslo, nato pa kliknite V redu. Uporabite lahko velike in male črke, številke ali ločila.

  Možnosti niso več na razpolago.

Odklepanje ali odstranjevanje zaščite profila

 1. V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom izberite profil.
 2. V pojavnem meniju v zgornjem levem kotu pogovornega okna izberite Odklenjeno.

 3. Če ste pozvani, vnesite pravilno geslo in kliknite V redu.

Spreminjanje nastavitev profila

Spremenite lahko nastavitve enega profila.

Spreminjanje splošnih nastavitev profila

 1. Odprite pogovorno okno Preverjanje urejanja profila pred tiskom.
 2. Razširite skupino profilov in izberite profil.
 3. Če je profil zaklenjen, izberite Odklenjeno v pojavnem meniju.
 4. Spremenite poljubno nastavitev izmed naslednjih:
  • Vnesite novo ime za profil in ga opišite v polju Namen.

  • Če želite uveljaviti zaščito z geslom za profil, v pojavnem meniju izberite Zaščiten z geslom. Ob pozivu vnesite in znova vnesite geslo, nato pa kliknite V redu. Drugače izberite Odklenjeno.

  • Vnesite vaše ime in e-poštni naslov.

  • Dodelite profil skupini. Izberite obstoječo skupino v meniju ali izberite Nova skupina, vnesite ime in kliknite V redu. Skupine so razvrščene po abecedi.

 5. Ko končate z urejanjem z geslom zaščitenega profila, izberite Zaklenjeno v pojavnem meniju. Lahko ga tudi ponovno zaščitite z geslom.
 6. Kliknite V redu ali pa kliknite Shrani, če želite shraniti spremembe, ne da bi zapirali pogovorno okno.

Spreminjanje obstoječih nastavitev preverjanja in opozoril

 1. Odprite pogovorno okno Preverjanje urejanja profila pred tiskom.
 2. Razširite skupino profilov in izberite profil.
 3. Če je profil zaklenjen, izberite Odklenjeno v pojavnem meniju.
 4. Razširite profil, da prikažete skupine lastnosti, ki so na voljo za profil.
 5. Izberite skupino lastnosti.
 6. Nastavite možnosti za podajanje kriterijev za pregled. Možnosti se razlikujejo glede na izbrano kategorijo lastnosti pod profilom. Lahko izberete ali prekličete izbor kriterijev, urejate vrednosti ali aktivirate lastnost.
 7. Izberite možnost opozorila v pojavnem meniju, če želite podati, kako naj se obravnavajo neujemanja med pregledom.
 8. Kliknite V redu ali pa kliknite Shrani, če želite shraniti spremembe, ne da bi zapirali pogovorno okno.

Možnosti opozoril preverjanja pred tiskom

Za vsako preverjanje v profilu podajte, kako želite obravnavati neujemanja med pregledom. Izbirate lahko iz menija poleg vsake ikone opozorila. Ikona za opozorilo se pojavi poleg preverjanja v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom.

Napaka

Ustvari sporočilo o napaki za to preverjanje (ali druga preverjanja v tej kategoriji). Izberite to možnost za neujemanja, ki morajo biti popravljena pred naslednjo stopnjo v poteku dela.

Opozorilo

Ustvari sporočilo o opozorilu za to preverjanje (ali druga preverjanja v tej kategoriji). Izberite to možnost za neujemanja, za katera želite vedeti in ki jih je morebiti treba popraviti pred končnim izhodnim procesom.

Informacije

Ustvari preprosto opombo za to preverjanje (ali druga preverjanja v tej kategoriji). Izberite to možnost za neujemanja, za katera želite vedeti, vendar jih ni treba popraviti pred končnim izhodnim procesom.

Neaktivno

Nikoli ne ustvari sporočila o napaki za to preverjanje (ali druga preverjanja v tej kategoriji). Izberite to možnost za neujemanja, ki ne bodo vplivala na izhodno kakovost dokumenta PDF. Če želite narediti besedilna polja razpoložljiva, morate spremeniti stanje iz Neaktivno v katerokoli drugo stanje.

Ogled povzetka profila

Če ustvarite povzetek profila, lahko prikažete opis vsakega preverjanja in njegovih kriterijev za dani profil.

 1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberite profil in izberite Ustvari povzetek profila v meniju Možnosti.
  Povzetek profila je datoteka PDF
  Povzetek profila je datoteka PDF.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu