Problém: Vstupný bod CreateProcessWithTokenW procesu AdobeARM.exe sa nenašiel v knižnici ADVAPI32.dll

Na počítačoch so systémom Windows XP a Server 2003 sa dialógové okno uvedené nižšie zobrazí, keď sa reštartuje počítač alebo krátko po spustení aplikácie Adobe Acrobat alebo Adobe Reader.

Riešenie: Nainštalujte novú verziu aktualizačného programu pre aplikácie Adobe Acrobat a Reader

Ak chcete prevziať inštalátor aktualizačného programu pre aplikácie Adobe Acrobat a Reader, kliknite tu.

Ak chcete nainštalovať aktualizačný program pre aplikácie Adobe Acrobat a Reader, dvakrát kliknite na prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke. 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online