Vyriešenie chyby procesu AdobeARM.exe týkajúcej sa nenájdeného vstupného bodu

Problém: Vstupný bod CreateProcessWithTokenW procesu AdobeARM.exe sa nenašiel v knižnici ADVAPI32.dll

Na počítačoch so systémom Windows XP a Server 2003 sa dialógové okno uvedené nižšie zobrazí, keď sa reštartuje počítač alebo krátko po spustení aplikácie Adobe Acrobat alebo Adobe Reader.

Riešenie: Nainštalujte novú verziu aktualizačného programu pre aplikácie Adobe Acrobat a Reader

Ak chcete prevziať inštalátor aktualizačného programu pre aplikácie Adobe Acrobat a Reader, kliknite tu.

Ak chcete nainštalovať aktualizačný program pre aplikácie Adobe Acrobat a Reader, dvakrát kliknite na prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke. 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?