Rozmiestnenie aplikácie Acrobat XI | Creative Cloud pre tímy Single App

Tento článok vysvetľuje, ako rozmiestniť aplikáciu Adobe Acrobat , ak používate službu Adobe Creative Cloud pre tímy Single App. Platí pre aplikáciu Acrobat Pro aj Acrobat Standard.

Poznámka:

Ak máte členstvo Creative Cloud All Apps, použite na rozmiestnenie aplikácie Acrobat nástroj Creative Cloud Packager. Podrobné pokyny nájdete na tejto stránke.

Zhrnutie rozmiestnenia

Poznámka:

V súčasnosti nie je aplikácia Acrobat Creative Cloud pre tímy Single App (zakúpená pomocou VIP) podporovaná/certifikovaná na prenášanie vo virtuálnom prostredí, ako je napríklad Citrix XenApp alebo XenDesktop. Pozrite si časť Rozmiestnenie aplikácie Adobe Acrobat zakúpenej pomocou Adobe Value Incentive Plan (VIP) vo virtuálnom prostredí.

1. Prevzatie inštalačných balíkov aplikácie Acrobat 11.0.07

Pre prevzatím aplikácie Acrobat XI sa uistite, že váš systém spĺňa požiadavky:

 

Windows

Mac

Acrobat XI Pro

Acrobat XI Standard

nedostupné

Poznámka:

Tento inštalačný balík je viacjazyčný; aplikáciu Acrobat môžete nainštalovať v ľubovoľnom jazyku, ktorý aplikácia Acrobat podporuje. Ďalšie podrobnosti nájdete v inštalačnej časti.

2. Prevzatie transformácie (Windows) / inštalátora (Mac OS) CCT

Súbor MST/DMG umožňuje prvé spustenie, ktoré je optimalizované pre používateľov aplikácie Creative Cloud pre tímy Single App. Používatelia sa môžu jednoducho prihlásiť pomocou svojho Adobe ID a používať aplikáciu Acrobat.

 

Windows

Mac OS

Acrobat XI Pro

Acrobat XI Std

nedostupné

3. (Voliteľné, len systém Windows) Použite Sprievodcu prispôsobením XI Adobe

Na ďalšie prispôsobenie rozmiestnenia aplikácie Acrobat môžete použiť Sprievodcu prispôsobením Adobe. Ďalšie informácie nájdete v dokumentáciu k Sprievodcovi prispôsobením Adobe (Windows).

Dôležité: Sprievodcu prispôsobením aplikácie Acrobat použite na načítanie súboru AcrobatCCTWorkflow.mst a svoje prispôsobenia pridajte len v tomto MST. Je známe, že samostatné MST spôsobuje tento problém. Spustite Sprievodcu prispôsobením pre aplikáciu Acrobat XI a postupujte podľa týchto krokov:

  • Vyberte položky Súbor > Otvoriť balík a potom vyberte súbor Acrobat 11.0 MSI v inštalačnom priečinku Acrobat 11.0 – AcroPro.msi.
  • Vyberte položky Transformovať > Načítať transformáciu a vyberte súbor AcrobatCCTWorkflow.mst.
Poznámka:

Aplikácia Acrobat je nakonfigurovaná na automatický príkaz ping na servery Adobe s cieľom zistiť, či je k dispozícii nová záplata alebo aktualizácia. Ak to chcete pre svoje rozmiestnenie zmeniť, môžete tak urobiť pomocou Sprievodcu prispôsobením.

4. Nainštalujte aplikáciu Acrobat 11.0.07 + MST pomocou štandardných krokov v systéme Windows / Mac OS

4.1 Inštalácia aplikácie Acrobat v systéme Windows

Ak chcete nainštalovať Acrobat vo Windows, urobte nasledovné:

  1. Nainštalujte aplikáciu Acrobat 11.0.07 pomocou zreťazeného inštalátora.
  2. Použite súbor CCT Transform (AcrobatCCTWorkflow.mst pre aplikáciu Acrobat Professional alebo AcrobatStdCCTWorkflow.mst pre aplikáciu Acrobat Standard).

4.1.1 Režim príkazového riadka

V príkazovom riadku prejdite do priečinka Acrobat XI a spustite nasledujúci príkaz:

Príklad syntaxe:

Setup.exe /sl "[LangCode]" /sALL /msi TRANSFORMS=”[TransformPath]”

V hore uvedenom príkaze:

  • [TransformPath] je úplná cesta k transformácii AcrobatCCTWorkflow.mst (alebo AcrobatStdCCTWorkflow.mst pre aplikáciu Acrobat Standard).
  • [LangCode] je číselný kód spustenia aplikácie Acrobat podľa nasledujúcich údajov:

2052=Zjednodušená čínština

1028=Tradičná čínština

1029=Čeština

1030=Dánčina

1043=Holandčina (Holandsko)

1033=Angličtina (USA)

1035=Fínčina

1036=Francúzština (Francúzsko)

1031=Nemčina (Nemecko)

1038=Maďarčina

1040=Taliančina (Taliansko)

1041=Japončina

1042=Kórejčina

1044=Nórčina (Bokmal)

1045=Poľština

1046=Portugalčina (Brazília)

1049=Ruština

1051=Slovenčina

1060=Slovinčina

1034=Španielčina (Tradičné zoradenie)

1053=Švédčina

1055=Turečtina

1058=Ukrajinčina

1025=Angličtina s podporou arabčiny

1037=Angličtina s podporou hebrejčiny

6156=Francúzština (Maroko)

Ak napríklad zadáte „1033“ v [LangCode], aplikácia Acrobat sa spustí v angličtine.

4.1.2 Inštalácia pomocou metód štandardného rozmiestnenia

Môžete tiež postupovať podľa zvyčajného postupu rozmiestnenia pre aplikáciu Acrobat, ako je to uvedené v Acrobat ETK.

Nasledujúci príklad znázorňuje rozmiestnenie aplikácie Acrobat prostredníctvom SCCM:

Uistite sa, že nasledujúce súbory sú skopírované v priečinku binárnych údajov inštalátora aplikácie Acrobat XI:

  1. Acrobat CCT Transform – AcrobatCCTWorkflow.mst (alebo AcrobatStdCCTWorkflow.mst pre aplikáciu Acrobat Standard)

V rovnakom priečinku s binárnymi údajmi inštalátora aplikácie Acrobat XI teraz otvorte súbor setup.ini a pridajte nasledujúcu položku do kategórie [Product]:

Cmdline=TRANSFORMS=„AcrobatCCTWorkflow.mst”

Pozrite si nižšie uvedený obrázok:

Položky v súbore Setup.ini

Použite ho na rozmiestnenie aplikácie Acrobat pomocou SCCM. Postupujte podľa zvyčajných procesov pri vytváraní balíka pre rozmiestnenie vo funkcii Správca konfigurácie SCCM. Zadajte cestu k súboru Setup.exe vo funkcii „Sprievodca vytvorením programu“ v SCCM.

Sprievodca vytvorením programu v SCCM

4.1.3 Odinštalovanie aplikácie Acrobat

Keď ste rozmiestnili aplikáciu Acrobat, môžete ju odinštalovať pomocou zvyčajného procesu odinštalovania balíkov MSI. Toto je syntax príkazového riadka na odinštalovanie aplikácie Adobe Acrobat 11.0:

Príklad syntaxe:

msiexec.exe /x <cesta k súboru MSI pre Acrobat> /qn

4.2 Inštalácia aplikácie Acrobat Professional v systéme Mac OS

Ak chcete nainštalovať Acrobat pre Mac OS, vykonajte nasledovné:

  1. Nainštalujte zreťazený inštalačný balík Acrobat 11.0.07.
  2. Nainštalujte balík CCT Workflow – AcrobatCCTWorkflow.pkg.

Inštalátory systému macOS sú inštalátory vo formáte .pkg, ktoré pri spustení v používateľskom rozhraní zobrazujú potrebné výzvy. Je možné zreťaziť tri vyššie uvedené inštalátory do jedného inštalátora (pri zachovaní vyššie uvedeného poradia).

Na rozmiestnenie zreťazeného balíka môžete použiť štandardný postup rozmiestnenia v systéme Mac OS (ako napríklad ARD). Ďalšie informácie sú k dispozícii v Acrobat ETK.

Aktualizácie aplikácie Acrobat

Aktualizácie aplikácie Acrobat môžete rozmiestniť pomocou štandardných postupov rozmiestnenia používaných vo vašej organizácii. Ďalšie informácie o aktualizáciách nájdete v časti Poznámky k vydávaniu záplat.

Rozmiestnenie aplikácie Adobe Acrobat zakúpenej pomocou Adobe Value Incentive Plan (VIP) vo virtualizovanom prostredí

V súčasnosti nie je aplikácia Adobe Acrobat zakúpená pomocou Adobe Value Incentive Plan (VIP) podporovaná ani certifikovaná na prenášanie vo virtuálnom prostredí, ako je napríklad Citrix XenApp alebo XenDesktop. Pri predplatnom aplikácie Acrobat na VIP nedostávate na účely licencie sériové číslo. Používatelia sa prihlasujú na pracovnú plochu Adobe a „aktivujú“ aplikáciu Acrobat svojím Adobe ID. Ak potrebujete rozmiestniť aplikáciu v takýchto prostrediach, zakúpte si program Acrobat, pri ktorom sa vám poskytuje sériové číslo.

Aplikáciu Adobe Acrobat zakúpenú pomocou VIP však môžete rozmiestniť na vyhradených virtuálnych plochách (známe tiež ako VM). Je to podobné ako rozmiestnenie na lokálnom počítači a používatelia sa môžu pri otváraní aplikácie Acrobat prihlasovať svojím Adobe ID.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?