Vysoké využitie CPU procesom Acrobat.exe po jeho zatvorení v systéme Windows 8

Problém

Po tom, ako zatvoríte Acrobat 10.1.7 alebo 11.0.03 v systéme Windows 8, pokračuje vo využívaní časti CPU. Acrobat.exe sa naďalej zobrazuje v paneli úloh aj po zatvorení aplikácie Acrobat.

Riešenie

Upozornenie: Tento postup zahŕňa úpravu databázy Registry. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre úpravu databázy Registry, ktorá obsahuje kritické informácie o systéme a aplikáciách. Pred vykonaním týchto úprav vykonajte zálohu databázy Registry systému. (http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Back-up-the-registry). Ďalšie informácie o databáze Registry nájdete v pomocníkovi pre systém Windows.

Po vytvorení zálohy databázy Registry postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

  1. Spustite editor databázy Registry (stlačením klávesovej skratky „kláves Windows + R“ otvorte dialógové okno Spustiť, zadajte text regedit a stlačte OK).
  2. Na dialógovom okne kontroly používateľských kont v prípade potreby kliknite na tlačidlo OK.
  3. Prejdite na kľúč: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers]
  4. Pod týmto kľúčom nájdite hodnotu, ktorá zodpovedá umiestneniu inštalácie Acrobat.exe vo vašom počítači. Môže to byť napríklad „C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrobat.exe“.
  5. Odstráňte iba túto hodnotu (pre Acrobat.exe) kliknutím na hodnotu pravým tlačidlom myši a výberom položky Odstrániť.
  6. Reštartujte systém (voliteľné) a potom spustite a zatvorte aplikáciu Acrobat.

Ďalšie informácie

Tento problém spôsobuje nekompatibilita medzi aplikáciou Acrobat 11.0.03 a Acrobat 10.0.7 s Asistentom pre kompatibilitu programu v systéme Windows 8.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu