Problém

Po nainštalovaní verzie 10.1.2 aplikácie sa súbor PDF zobrazí v prehliadači Internet Explorer ako prázdna strana. Problémy so zobrazením môžu mať množstvo príčin. Tento článok sa venuje len špecifickému problému s verziou 10.1.2. Bezplatná aktualizácia aplikácií Acrobat X a Reader na verziu 10.1.3 tento problém odstraňuje.

Riešenia pre koncového používateľa (na strane klienta)

Riešenie 1: Aplikáciu Acrobat alebo Reader aktualizujte na verziu 10.1.3.

Aktualizácia aplikácií Acrobat X a Reader na verziu 10.1.3 rieši tento problém. Môžete ju nainštalovať automaticky priamo z aplikácie Acrobat X alebo Reader.

 1. Otvorte aplikáciu Acrobat alebo Reader.

 2. Vyberte položky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie.

  Vyberte položky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie

  Aplikácia Acrobat alebo Reader automaticky nainštaluje aktualizáciu.

Aktualizáciu môžete prevziať a nainštalovať aj sami. Kliknite na príslušné prepojenie nižšie a vyhľadajte aktualizáciu na verziu 10.1.3.

Aktualizácie aplikácie Reader (pre systém Windows)

Aktualizácie aplikácie Reader (pre systém Macintosh)

Aktualizácie aplikácie Acrobat (pre systém Windows)

Aktualizácie aplikácie Acrobat (pre systém Macintosh)

Riešenie 2: (nevyžaduje sa, ak ste aplikáciu aktualizovali na verziu Acrobat alebo Reader 10.1.3)

Vykonajte jeden z týchto úkonov:

 • Súbor PDF prevezmite a otvorte v samostatnom produkte. Vždy to funguje.
 • Obnovte súbor PDF (stlačte kláves F5). Niekedy to funguje.
 • Znova nainštalujte verziu 10.1.1. Vždy to funguje.
 • Nainštalujte opravu pre produkty 10.1.2 nasledujúcim spôsobom: 
 1. Prihláste sa do počítača ako správca.
 2. Zatvorte aplikácie Acrobat a/alebo Reader.
 3. Prevzatý súbor rozbaľte (dekomprimujte) do ľubovoľného umiestnenia.
 4. Dvojitým kliknutím na rozbalený súbor EXE ho spustite.

 5. Reštartujte počítač. 

Poznámka: Opravu môžete spustiť v tichom režime uvedením príznaku -silent na príkazovom riadku. Príkazový riadok otvorte „ako správca“, aby sa nezobrazila výzva v dialógovom okne kontroly používateľských kont. Príklad: <cesta k oprave> -silent. V tichom režime sa zakážu všetky dialógové okná, chybové hlásenia a hlásenia o úspešnom dokončení. Oprava pridá súbor denníka do umiestnenia %temp%\AcroPatchApplication1012.log. 

Riešenia pre správcov IT (na strane servera)

Tieto riešenia sú určené pre ako pomoc oddeleniam IT pri riešení problémov s webovým zobrazením súborov PDF v prípade B2C. V tomto prípade sa koncoví používatelia (zvyčajne zákazníci) nachádzajú mimo siete spravovanej oddelením IT (pričom riešenia na strane klienta sa nedajú implementovať).

Problémy so zobrazením môžu mať množstvo príčin. Nasledujúce alternatívne riešenia sa vzťahujú iba na verziu 10.1.2. Platia v prípadoch, keď zobrazenie súboru PDF zlyhá, pretože produkt nedokáže určiť dĺžku súboru PDF podľa informácií v hlavičke HTTP.

Možné alternatívne riešenia:

 • V prípade komprimovaných súborov odstráňte z hlavičky HTTP text accept-ranges. Tento spôsob by nemal mať žiadny vplyv na žiadnu lokalitu ani prenosy. Nevýhody: žiadne.
 • Súbory PDF nekomprimujte a v hlavičke odpovede HTTP vráťte content-length. Príklad na serveri Apache: \.(?:gif|jpe?g|png|pdf)$ no-gzip. Nevýhody: Môže sa zvýšiť sieťová prevádzka webového servera a niekedy je potrebné zmeniť kód CGI.

Ďalšie informácie

O tomto probléme sa diskutuje aj na nasledujúcich fórach:

http://forums.adobe.com/thread/948331?tstart=0

http://forums.adobe.com/thread/948648?tstart=0 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online