PDF vyhľadávanie iFilter prestane fungovať na systéme Windows 8 x64

PDF vyhľadávanie iFilter nefunguje na systéme Windows 8 x64

64-bitový Windows 8 poskytuje natívnu podporu PDF iFilter, ktorý umožňuje indexovanie súborov PDF, vďaka čomu máte možnosť vyhľadať konkrétny text. Po inštalácii Acrobat alebo Reder 11.0 sa táto funkcia znefunkční. Dôjde k prepísaniu natívneho registra iFilter systému Windows 8 so záznamom registrov nového produktu.

Riešenie

Vykonajte jeden z týchto úkonov:

 • Spustite aktualizáciu minimálne na Acrobat/Reader 11.0.4. Tento problém je vo verzii 11.0.4 vyriešený.
 • PDF iFilter 9 nemá podporu v systéme Windows 8, tu vykonajte aktualizáciu na PDF iFilter 11.

Ak sa vám Acrobat/Reader ani PDF iFilter nedarí aktualizovať, tu nájdete alternatívny postup.

Riešenie: Obnovenie záznamu registra na natívny záznam systému Windows 8:

 1. Prejdite na HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\PersistentHandler. Ak kľúč neexistuje, vytvorte ho.

 2. Skontrolujte, že hodnota je 1AA9BF05-9A97-48c1-BA28-D9DCE795E93C. Ak inštalácia Acrobat alebo Reader prepísala záznam na hodnotu F6594A6D-D57F-4EFD-B2C3-DCD9779E382E, vráťte ju na pôvodnú hodnotu.

 3. V prípade, že máte nainštalované akékoľvek iFiltre PDF tretej strany, preinštalujte ich.

 4. Reštartujte vyhľadávač Windows:

  1. Prejdite do ponuky Správca úloh > Služby.
  2. Kliknite na WSearch.
  3. Kliknite pravým tlačidlom a kliknite na možnosť Reštartovať.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu