Aplikácia Reader 10.1.2 pri pokuse o tlač zlyhá

Aplikácia Reader 10.1.2 pri pokuse o tlač zlyhá, zasekne sa, alebo nedôjde k žiadnej odozve.

Nejde o tieto príznaky? V prípade, že kontrolky tlačiarne blikajú, tlačia sa iba párne alebo nepárne strany alebo sa zobrazí výzva na založenie papiera, pozrite si časť Predvolené nastavenia tlačiarne na tlač na obe strany | Reader, Acrobat 10.1.2.

Riešenie 1: Aplikáciu aktualizujte na verziu Reader 10.1.3

Bezplatnou aktualizáciou aplikácie Reader na verziu 10.1.3 sa tento problém tlače vyrieši. Aktualizáciu môžete nainštalovať priamo v rámci aplikácie Reader.

 1. Otvorte aplikáciu Reader.

 2. Vyberte voľby Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie.

  Kontrola dostupných aktualizácií

  Aplikácia Reader automaticky nainštaluje aktualizáciu.

Ak by ste si chceli prevziať a nainštalovať aktualizáciu sami, môžete tak urobiť (prejdite na stránke do sekcie aktualizácií).

Riešenie: Nainštalujte opravu aplikácie Reader 10.1.2 (nevyžaduje sa v prípade, že ste aplikáciu aktualizovali na verziu Reader 10.1.3)

Inštalácia opravy aplikácie Reader 10.1.2 (len v systéme Windows)

V prípade, že ste aplikáciu aktualizovali na verziu Reader 10.1.3, inštalácia opravy nie je potrebná.

 1. Prihláste sa do počítača so systémom Windows ako správca.
 2. Kliknutím na tento odkaz prevezmite súbor s opravou: AdobeReaderPatch10.1.2_cpsid_92870.zip.
 3. Po výzve na otvorenie alebo uloženie tohto súboru kliknite na položku Otvoriť.

  Dialógové okno Chcete otvoriť alebo uložiť tento súbor?.
 4. Rozbaľte súbor (úkon známy aj ako dekomprimovanie). Umiestnenie voľby sa líši v závislosti od operačného systému a obslužného programu.  

 5. Dvojitým kliknutím na súbor AdobeReaderPatch10.1.2_cpsid_92870.exe začnite aktualizáciu.

 6. Keď sa zobrazí výzva s upozornením, že aktualizácia je dokončená, reštartujte počítač.

Inštalácia opravy aplikácie Reader 10.1.2 v tichom režime (len v systéme Windows)

 1. Prihláste sa do počítača so systémom Windows ako správca.
 2. Kliknutím na tento odkaz prevezmite súbor s opravou: AdobeReaderPatch10.1.2_cpsid_92870.zip

 3. Po výzve na otvorenie alebo uloženie tohto súboru kliknite na položku Otvoriť.

 4. Rozbaľte súbor.
 5. Spusťte príkazový riadok „Ako správca“.

 6. Zadajte cestu k spustiteľnému súboru s opravou a na príkazovom riadku pridajte príznak v tvare -silent. Napríklad:

  AdobeReaderPatch10.1.2_cpsid_92870.exe -silent

  V tichom režime sa zakážu všetky dialógové okná, takže nemusíte dostať správu, že aktualizácia je dokončená. Spustiteľný súbor odošle súbor denníka "AcroPatchApplication1012.log" do dočasného adresára (%temp%).

 7. Po dokončení aktualizácie reštartujte počítač.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online