Bežné problémy s obojstrannou (duplexnou) tlačou

Aplikácie Adobe Reader a Acrobat 10.1.2 predvolene tlačia na obe strany papiera (tento postup je takisto známy ako tlač chrbtom k sebe alebo duplexná tlač). Niektorí používatelia nahlásili problémy s týmto predvoleným nastavením. Zmätok často vyplýva z toho, že tlačiarne nedokážu automaticky tlačiť na obe strany. Pri týchto tlačiarňach je potrebné znova vložiť papier, aby sa vytlačila druhá strana. Bežné príznaky:

 • Pri príjme úlohy bliká kontrolka tlačiarne, ale nič sa nevytlačí.
 • Tlačiareň požaduje vloženie papiera, hoci je v zásobníku dostatok papiera. (Do tlačiarne treba znova vložiť vytlačené strany.)
 • Tlačiareň vytlačí len nepárne alebo párne strany. (Do tlačiarne treba znova vložiť vytlačené strany.)

Aplikácia Reader 10.1.2 zlyhala: Ak aplikácia Reader počas tlače zlyhá alebo sa zablokuje, pozrite si dokument Súbor PDF sa nedá vytlačiť | Reader 10.1.2.

Riešenie 1: Aktualizácia na verziu Acrobat/Reader 10.1.3

Tento problém je vyriešený v bezplatnej aktualizácii aplikácie Reader alebo Acrobat X na verziu 10.1.3. Túto aktualizáciu môžete nainštalovať automaticky priamo v aplikácii Reader alebo Acrobat.

 1. Otvorte aplikáciu Reader alebo Acrobat.

 2. Vyberte položky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie.

  Vyberte položky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie

  Aplikácia Reader alebo Acrobat automaticky nainštalujte aktualizáciu.

Aktualizáciu môžete prevziať a nainštalovať aj sami. Kliknite na príslušné prepojenie nižšie a vyhľadajte aktualizáciu 10.1.3, ktorú chcete nainštalovať.

Riešenie 2: Vypnutie obojstrannej tlače (po aktualizácii na verziu 10.1.3 nie je nutné)

Pri tlači môžete vypnúť obojstrannú tlač.

 1. Otvorte súbor PDF, ktorý chcete vytlačiť. 
 2. Kliknutím na ikonu Tlačiť otvorte dialógové okno Tlačiť.
 3. Kliknite na položku Veľkosť a zrušte výber možnosti Tlačiť na obe strany papiera.   

Riešenie 3: Pre správcov (nie je nutné, ak ste používateľov aktualizovali na verziu Acrobat/Reader 10.1.3)

Nasledujúci kľúč sa vytvorí automaticky, keď sa používateľ pokúsi tlačiť na tlačiarni s funkciou obojstrannej tlače a potom zatvorí aplikáciu Reader alebo Acrobat 10.1.2.

Nastavenie v databáze Registry systému Windows

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe[Acrobat Reader OR Adobe Acrobat]\10.0\AVGeneral] 

"iDuplexMode"=dword:00000001 

1 = Simplex (no duplex) 
2 = Duplex with Long edge 
3 = Duplex with Short edge 

NOTE: 0 (or key does not exist) = Duplex with Long edge

Nastavenie v súbore predvolieb v systéme Mac

Reader: [user]/Library/preferences/com.adobe.Reader.plist
Acrobat: [user]/Library/preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist

The name of the key is "DuplexMode" under "AVGeneral" and it has the datatype Number.
Set this value to "1", for Simplex.

1 = Simplex (no duplex) 
2 = Duplex with Long edge 
3 = Duplex with Short edge 

NOTE: 0 (or key does not exist) = Duplex with Long edge

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online