Riešenie chýb inštalácie alebo zamrznutí aplikácie Acrobat 9 v systéme Windows XP

Tento dokument vám môže pomôcť vyriešiť problémy spôsobujúce prerušenie činnosti inštalátora aplikácie Adobe Acrobat. Tieto problémy sa môžu prejavovať mnohými rôznymi spôsobmi vrátane (ale nie výhradne) zamrznutého kurzora alebo obrazovky, prípadne zobrazenia chyby.

Tento dokument sa nevenuje problémom súvisiacim so sériovými číslami. V prípade takýchto problémov kontaktujte služby zákazníkom spoločnosti Adobe na čísle (800) 833-6687.

Inštalátor aplikácie môžu prerušiť rôzne faktory vrátane funkcie automatického prehrávania systému Windows alebo aplikácie, nesprávnych údajov v databáze Registry systému Windows a problémov s hardvérom. Ak chcete tento dokument využiť v najväčšej možnej miere, jednotlivé úlohy vykonajte v uvedenom poradí. Zaznamenávajte si úlohy, ktoré ste vykonali, ako aj ich výsledky vrátane chýb alebo problematického správania. Tieto informácie môže využiť technická podpora spoločnosti Adobe, aby vám mohla lepšie pomôcť, ak jej zavoláte.

Prvotné riešenie problémov

Úlohy v tejto časti vám môžu pomôcť vyriešiť najbežnejšie problémy s inštaláciou. Než vykonáte ktorúkoľvek z týchto úloh, zálohujte si všetky osobné súbory. V prípade výskytu systémovej chyby vždy reštartujte počítač, aby sa obnovila jeho pamäť. Ak budete pokračovať v práci bez reštartovania počítača, problém sa tým môže zhoršiť.

1. Uistite sa, či systém spĺňa minimálne požiadavky pre aplikáciu Acrobat.

Acrobat 9 sa nemôže nainštalovať správne, ak systém nespĺňa nasledujúce systémové požiadavky:

 • Procesor 1,3 GHz alebo výkonnejší
 • Microsoft Windows XP Home, Professional alebo Tablet PC Edition s balíkom Service Pack 2 alebo 3 (32-bitový a 64-bitový)
  Windows Server 2003 (s balíkom Service Pack 2 pre 64-bitovú verziu)
  Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate alebo Enterprise s balíkom alebo bez balíka Service Pack 1 (32-bitový a 64-bitový)

  Poznámka: Rýchla oprava MS KB-930627 je potrebná pre systémy:
  Microsoft Windows XP Home, Professional alebo Tablet PC Edition s balíkom Service Pack 2 64-bitový
  Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 2 pre 64-bitovú verziu;
 • Pre Acrobat Pro Extended – minimálne 512 MB pamäte RAM (žiadny produkt Mac Pro Extended)
  Pre Acrobat Pro – 256 MB pamäte RAM (odporúča sa 512 MB pamäte RAM)
  Pre Acrobat Standard – 256 MB pamäte RAM (odporúča sa 512 MB pamäte RAM)
  Pre Acrobat Reader – 128 MB pamäte RAM (odporúča sa 256 MB pamäte RAM)
 • Pre Acrobat Pro Extended – 2,35 GB voľnej kapacity na pevnom disku
  Pre Acrobat Pro – 2,06 GB voľnej kapacity na pevnom disku
  Pre Acrobat Standard – 2,06 GB voľnej kapacity na pevnom disku
  Pre Acrobat Reader – 145 MB voľnej kapacity na pevnom disku
 • Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 (Professional a Standard) alebo 800 x 600 pre Reader (odporúča sa 1024 x 768)
 • Mechanika DVD v prípade inštalácie z disku DVD
 • Voliteľné hardvérové urýchľovanie videa
 • Acrobat Pro Extended, Acrobat Pro a Acrobat Standard – Microsoft Internet Explorer 6.0
  Pre Acrobat Reader – Internet Explorer 6.0 a 7.0, Firefox 1.5 a Mozilla 1.7
 • Na aktiváciu produktu je potrebný internet alebo telefónne pripojenie

Ak chcete zistiť veľkosť nainštalovanej pamäte RAM, vyberte položky Štart > Ovládací panel a dvakrát kliknite na položku Systém. Veľkosť pamäte RAM je zobrazená v okne Vlastnosti systému v dolnej polovici karty Všeobecné.

Ak chcete zistiť veľkosť voľnej kapacity na pevnom disku, otvorte aplikáciu Windows Prieskumník a potom vyberte disk, na ktorý chcete aplikáciu Acrobat nainštalovať. Veľkosť voľnej kapacity je zobrazená v dolnej časti okna Prieskumník. (Ak sa kapacita v dolnej časti okna nezobrazí, vyberte položky Zobraziť > Stavový riadok a uistite sa, či je položka Stavový riadok vybratá.) Uistite sa, či na disku, na ktorom je nainštalovaný systém Windows, je aspoň 10 % voľnej kapacity, a to aj vtedy, ak aplikáciu Acrobat nainštalujete na iný disk alebo oblasť.

Ak chcete zväčšiť voľnú kapacitu na pevnom disku, v počítači vyhľadajte všetky súbory *.tmp a odstráňte ich. Pokyny nájdete v dokumentácii k systému Windows.

2. Skontrolujte disk DVD a jednotky DVD-ROM.

Prach alebo nečistoty na disku DVD môžu narúšať inštaláciu a brániť jednotke DVD-ROM v rozpoznaní disku DVD. Skontrolujte disk DVD s aplikáciou Acrobat, či na ňom nie sú nečistoty, prach alebo odtlačky prstov. Spodok disku DVD jemne utrite smerom od stredu von mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna.

Overte si, či jednotka DVD-ROM dokáže čítať iné disky DVD. Ak to nedokáže, skontrolujte, či na zásuvke jednotky DVD nie sú nečistoty, a očistite ju tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak stále nedokáže čítať iné disky DVD, obráťte sa na výrobcu jednotky DVD-ROM alebo výrobcu počítača.

3. Prihláste sa ako správca a nainštalujte aplikáciu Acrobat.

Prihláste sa do lokálneho počítača pomocou konta správcu a potom nainštalujte aplikáciu Acrobat.

4. Vytvorte iné používateľské konto a potom nainštalujte aplikáciu Acrobat.

Používateľské konto môže byť poškodené alebo môže obsahovať nastavenia zabezpečenia, ktoré bránia v správnom fungovaní inštalátora. Nainštalovaním aplikácie Acrobat pod novým používateľským kontom sa týmto problémom môžete vyhnúť. Pokyny na vytvorenie používateľského konta nájdete v dokumentácii k systému Windows.

5. Nainštalujte aplikáciu Acrobat z pevného disku namiesto disku DVD.

Konflikty ovládačov zariadení môžu brániť nainštalovaniu aplikácie Acrobat priamo z disku DVD. Inštaláciou aplikácie Acrobat z inštalačných súborov skopírovaných na pevný disk sa môžete vyhnúť konfliktom.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu Acrobat z pevného disku:

 1. Vložte disk DVD s aplikáciou Acrobat do jednotky DVD-ROM.
 2. Skopírujte priečinok Acrobat z disku DVD s aplikáciou Acrobat na pracovnú plochu.
 3. Spustite inštalátor aplikácie Acrobat z priečinka Acrobat na pracovnej ploche a dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.

6. Nainštalujte aplikáciu Acrobat v zjednodušenom režime.

Ovládače zariadení a softvér, ktoré sa automaticky načítavajú spolu so systémom Windows (napríklad šetriče obrazovky, nástroje na ochranu pred vírusmi), môžu byť v konflikte s inštalátorom aplikácie Acrobat. Preinštalujte aplikáciu Acrobat, zatiaľ čo je systém Windows v zjednodušenom režime, aby sa zabránilo konfliktu. V tomto režime sú vypnuté ovládače niektorých neštandardných zariadení.

Inštalácia aplikácie Acrobat v zjednodušenom režime systému Windows:

 1. Vložte disk DVD s aplikáciou Acrobat do jednotky DVD-ROM.
 2. Skopírujte priečinok Acrobat na disku DVD s aplikáciou Acrobat na pracovnú plochu.
 3. Vypnite položky spúšťania a reštartujte systém Windows v režime VGA:
  1. Zvoľte Štart > Spustiť.
  2. Do textového poľa Otvoriť zadajte text msconfig a stlačte kláves Enter.
  3. Kliknite na kartu Pri spustení, na tlačidlo Vypnúť všetky a potom na OK.
  4. V dialógovom okne Konfigurácia systému kliknite na tlačidlo Reštartovať.
  5. Stlačte F8, keď uvidíte správu „Pre rozšírené možnosti spustenia . . . “
  6. Zo zoznamu možností spustenia vyberte Režim VGA.
  7. V dialógovom okne Pracovná plocha kliknite na tlačidlo OK na spustenie systému Windows.
 4. Spustite inštalátor aplikácie Acrobat v priečinku Acrobat a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 5. Návrat systému Windows späť do normálneho režimu spustenia:
  1. Zvoľte Štart > Spustiť.
  2. Do textového poľa Otvoriť zadajte text msconfig a stlačte kláves Enter.
  3. Na karte Všeobecné vyberte možnosť Normálne spustenie. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém.

Mierne pokročilé riešenie problémov

Ak kroky v predchádzajúcej časti problém nevyriešia, vyskúšajte nasledujúce kroky mierne pokročilého riešenia problémov.

Pred dokončením každej úlohy v tejto časti vykonajte nasledujúce kroky:

Poznámka: Tieto kroky uvoľnia kapacitu na pevnom disku a odstránia všetky poškodené súbory (trvalé a dočasné), ktoré inštalátor potrebuje prepísať, no nepodarilo sa mu to. Za normálnych okolností odstráni inštalátor dočasné súbory po dokončení inštalácie. Ak sa vyskytnú problémy, pri ktorých sa neodstránia dočasné súbory, inštalátor môže pri nasledujúcom pokuse o inštaláciu aplikácie Acrobat zobraziť chybu.

 1. Ukončite všetky aplikácie.
 2. Odinštalujte aplikáciu Acrobat.
 3. V počítači vyhľadajte všetky súbory .tmp a odstráňte ich.
 4. Z priečinka Documents and Settings/[ profil používateľa ]/Local Settings/Temp odstráňte nasledujúce položky, ak existujú:
  • Priečinky:
   • _istmp[ x ].dir
  • Súbory:
   • _ins[ x ]._mp
   • _inst32i.ex_
   • _inz[ x ]._mp
   • _isdel.exe
   • _istmp[ x ].dir
   • _setup.dll
   • _setup.lib
   • _wutl[ x ].dll
   • ~ins[ x ].~mp    , kde „[ x ]“ je ľubovoľné číslo

7. Nainštalujte aplikáciu Acrobat na iný pevný disk.

Problémy s pevným diskom môžu brániť správnemu nainštalovaniu aplikácie Acrobat. Nainštalovaním aplikácie Acrobat na iný pevný disk môžete overiť, či inštalácii bráni pôvodný pevný disk.

8. Opravte a defragmentujte pevné disky a potom nainštalujte aplikáciu Acrobat.

Ak pevné disky obsahujú poškodené sektory alebo fragmentované súbory, pri inštalácii sa môžu vyskytnúť problémy. Pevné disky opravte a defragmentujte buď pomocou nástroja na kontrolu chýb a nástroja Defragmentácia disku v systéme Windows, alebo pomocou nástroja pre disky od tretej strany, napríklad Symantec Norton Utilities. Pokyny nájdete v dokumentácii k systému Windows alebo k nástroju.

Tieto nástroje spustite na každom pevnom disku alebo oblasti. Po oprave a defragmentácii pevných diskov nainštalujte aplikáciu Acrobat v zjednodušenom režime. (Pokyny nájdete pri úlohe číslo 6.)

Poznámka: Uistite sa, že nástroj pre disky opraví chyby, ktoré zistí. Ak defragmentujete disk, ktorý obsahuje chyby, môžete stratiť údaje. Ak nástroj zistí chyby, ktoré nedokáže opraviť, požiadajte o pomoc výrobcu počítača.

9. Zistite výskyt vírusov v systéme.

Vírusy môžu destabilizovať systém a brániť v inštalácii aplikácie Acrobat. Pomocou aktuálneho antivírusového softvéru, ako je napríklad McAfee VirusScan, preverte výskyt vírusov v systéme. Uistite sa, že máte najnovšie definície vírusov pre antivírusový softvér, ktorý používate. Hoci je infikovanie vírusmi zriedkavé, môže spôsobiť nezvyklé správanie systému vrátane systémových chýb. Pravidelné spúšťanie softvéru na zisťovanie vírusov bráni vírusom v poškodení softvéru v systéme. Pokyny nájdete v dokumentácii k antivírusovému softvéru.

10. Vykonajte vlastnú inštaláciu komponentov aplikácie Acrobat.

Jeden komponent môže spôsobiť nesprávne nainštalovanie aplikácie Acrobat. Keď budete komponenty inštalovať samostatne, môžete tým izolovať komponent, ktorý spôsobuje problémy.

Vlastná inštalácia komponentov aplikácie Acrobat:

 1. Spustite inštalátor aplikácie Acrobat.
 2. V dialógovom okne Nastavenie aplikácie Adobe Acrobat 9.0 kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Podľa pokynov na obrazovke si prečítajte úvod, vyberte jazyk a prijmite licenčnú zmluvu.

 4. Zadajte svoje meno, organizáciu (voliteľné) a sériové číslo svojej kópie programu a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. V dialógovom okne Informácie o inštalácii a integrácii doplnku PDFMaker kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Vyberte možnosť Vlastná inštalácia a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. V dialógovom okne Ukladanie inštalátora do vyrovnávacej pamäte kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Zrušte výber všetkých komponentov, aby sa nainštalovali len základné funkcie aplikácie Acrobat, a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 9. Po nainštalovaní základných funkcií spustite inštalátor aplikácie Acrobat a vyberte možnosť Upraviť. Potom vyberte požadovaný komponent.
 10. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať spustite inštaláciu komponentu a kliknutím na tlačidlo Dokončiť ju ukončite.
 11. Zopakovaním krokov 9 – 11 nainštalujte všetky zostávajúce komponenty.

Pokročilé riešenie problémov

Ak kroky v predchádzajúcej časti problém nevyriešia, s aplikáciou Acrobat môže byť v konflikte hardvér.

11. Aplikáciu Acrobat skúste nainštalovať do iného počítača.

Aplikáciu Acrobat skúste nainštalovať do iného počítača, aby ste zistili, či sa problém vyskytuje len vo vašom počítači. Ak sa problém vyskytuje len vo vašom počítači, obráťte sa na výrobcu počítača. Ak problém nastáva na viacerých počítačoch, môže byť chybný disk DVD. Kontaktujte technickú podporu spoločnosti Adobe.

12. Navštívte používateľské fóra Adobe.

Na používateľských fórach na adrese www.adobeforums.com sa môžete pozrieť, či majú ostatní zákazníci spoločnosti Adobe podobný problém.

Ak zistíte, že problém sa vyskytuje na iných počítačoch, technická podpora Adobe bude môcť problém duplikovať a preskúmať. V opačnom prípade si pozrite informácie týkajúce sa systému alebo hardvéru v Súvisiacich záznamoch.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?