Doplnok PDFMaker sa zatvorí a nevytvorí súbor PDF z balíka MS Office 2007

Problém

Keď v aplikácii balíka Microsoft Office 2007 vytvárate súbor PDF pomocou možnosti Acrobat > Vytvoriť PDF, doplnok PDFMaker skončí v tichom režime a nevytvorí sa žiadny súbor PDF alebo doplnok PDFMaker zobrazí chybu „Vyskytla sa neočakávaná chyba. Doplnku PDFMaker sa nepodarilo vytvoriť súbor Adobe PDF.“

Prípadne keď sa v aplikácii Acrobat pokúsite vytvoriť súbor PDF z viacerých súborov aplikácie Word, zobrazí sa chyba „Súbor sa vynecháva“.

Riešenie

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Riešenie 1: Skontrolujte, či je doplnok PDFMaker správne nainštalovaný v aplikáciách balíka Microsoft Office 2007.

Ak sa pokúšate vytvoriť súbor PDF v aplikácii Acrobat pomocou dokumentov balíka Microsoft Office, uistite sa, že doplnok PDFMaker je v aplikácii balíka Office správne nainštalovaný. Zapnite doplnok PDFMaker podľa pokynov uvedených v dokumente „Doplnok PDFMaker nie je po nainštalovaní aplikácie Acrobat 8.1 v aplikácii balíka Microsoft Office 2007 k dispozícii“ (Technická poznámka kb401734).

Riešenie 2: Skontrolujte, či sú vyplnené položky prispôsobenia balíka Microsoft Office.

Zadanie informácií o prispôsobení aplikácie od spoločnosti Microsoft:

 1. Spustite aplikáciu balíka Microsoft Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Office v ľavom hornom rohu okna aplikácie.
 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti aplikácie [názov aplikácie].
 4. Na paneli Populárne zadajte v časti Prispôsobenie osobnej kópie balíka Microsoft Office svoje meno používateľa a iniciály.
 5. Zatvorte aplikáciu.
 6. Otvorte dokument aplikácie Office a vytvorte súbor PDF.

Riešenie 3: Vytvorenie súboru Rýchle a jednoduché PDF (len v aplikácii Word 2007).

Ak chcete vytvoriť súbor Rýchle a jednoduché PDF:

 1. V aplikácii Word 2007 kliknite na kartu Acrobat.
 2. Kliknite na tlačidlo Predvoľby a vyberte možnosť Rýchle a jednoduché PDF. Potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť PDF.

  Poznámka: Ak chcete toto nastavenie použiť len pri aktuálnom prevode, namiesto nastavenia možnosti v predvoľbách môžete vybrať možnosť Rýchle a jednoduché v dialógovom okne Uložiť ako Adobe PDF.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu