Toepassings- en bestandspictogrammen veranderen in Acrobat- of Reader-pictogram op Windows

App-pictogrammen veranderen in Acrobat/Reader-pictogram

Nadat u Acrobat of Reader hebt geïnstalleerd op Windows 7 of Vista, veranderen pictogrammen van alle toepassingen en bestandstypes in het pictogram van Acrobat/Reader. Dubbelklik op een pictogram of bestand om Acrobat of Reader te openen. (De eigen toepassing die is gekoppeld aan het bestandstype wordt niet geopend.)

Oplossing 1: repareer het Windows-register.

Vrijwaring: het register bevat systeemgerelateerde informatie die kritisch is voor uw computer en toepassingen. Voordat u begint met het wijzigen van het register moet u ervoor zorgen dat u hiervan een back-up maakt (Windows 7, Windows Vista). Adobe biedt geen ondersteuning voor problemen die kunnen ontstaan door onjuiste wijzigingen in het register. Adobe raadt aan dat u ervaren bent in het bewerken van systeembestanden vooraleer u het register wijzigt. Voor informatie over de Windows-registereditor wordt verwezen naar de Windows-documentatie of neem contact op met de technische ondersteuning van Microsoft.

 1. Download het toepasselijke bestand: Windows Vista of Windows 7.

 2. Pak de inhoud (.reg file) uit (extraheer) naar het bureaublad.

 3. Zorg ervoor dat u beheerdersrechten hebt. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het .reg-bestand en selecteer Samenvoegen.

 4. Start de computer opnieuw op.

 5. Ga verder naar Oplossing 2 als het probleem zich blijft voordoen.

Oplossing 2: dwing een vernieuwing van de pictogrammencache af.

 1. Selecteer Start > Standaardprogramma's.

 2. Selecteer Uw standaardprogramma's instellen.

 3. Selecteer een webbrowser, e-mailclient of een ander item in de lijst.

 4. Klik op Dit programma als standaard instellen.

 5. Klik op OK.
 6. Start de computer opnieuw op en controleer opnieuw als het probleem zich blijft voordoen.

Oplossing 3: maak het IconCache.db-bestand leeg en bouw het opnieuw op.

Methode 1: verwijder het IconCache.db-bestand.

 1. Zorg ervoor dat u verborgen bestanden en mappen kunt zien: Vista of Windows 7.

 2. Blader naar de map C:\Users\Owner\AppData\Local en verwijder het IconCache.db-bestand. 

 3. Start de computer opnieuw op.

 4. Herhaal Oplossing 2 als het probleem zich blijft voordoen.

Methode 2: gebruik de opdrachtprompt.

 1. Sluit alle mapvensters.

 2. Start Taakbeheer door op Ctrl+Shift+Esc te drukken of door taskmgr.exe uit te voeren.

 3. Klik in het tabblad Processen met de rechtermuisknop op het proces Explorer.exe en selecteer Proces beëindigen.

 4. Klik op Proces beëindigen wanneer u om bevestiging wordt gevraagd.

 5. Kies Bestand > Nieuwe taak (Uitvoeren...) in Taakbeheer.

 6. Typ cmd.exe en klik op OK.

 7. Typ de volgende opdrachten een voor een in het venster Opdrachtprompt en druk na elke opdracht op Enter.

  CD /d %userprofile%\AppData\Local

  DEL IconCache.db /a

  EXIT

 8. Kies Bestand > Nieuwe taak (Uitvoeren...) in Taakbeheer.

 9. Typ explorer.exe en klik op OK.

 10. Start de computer opnieuw op.

 11. Herhaal Oplossing 2 als het probleem zich blijft voordoen.

Oplossing 4: maak een andere lokale Beheerdersaccount aan en test het probleem.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account