Instruksjoner for oppgradering av Adobe Sign for Salesforce-pakken til den nyeste versjonen.

Integreringspakken for Adobe Sign for Salesforce er tilgjengelig fra Salesforce AppExchange. Denne veiledningen er utformet for å hjelpe gjeldende kunder av Adobe Sign til å oppgradere fra en tidligere utgitt versjon til den siste utgitte versjonen av Adobe Sign-tjenester for Salesforce.

Se produktmerknadene for finne mer informasjon om de nyeste funksjonene i Adobe Sign for Salesforce. Se også installeringsveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

Merk:

Støtte for Adobe Sign for Salesforce-integrasjon v16 og v17 avsluttes 15. november 2018

Produktoppdateringer, sikkerhetsoppdateringer og teknisk støtte for Adobe Sign for Salesforce v16 og v17 avsluttes 15. november 2018.

Hvis du er på versjon 17 eller eldre, må du oppgradere til den nye pakken for å sikre fortsatt støtte.

Oppgradere fra en tidligere utgivelse

Hver versjon av Adobe Sign for Salesforce har nye funksjoner og forbedringer som kan gi viktige forbedringer av dokumentarbeidsflytene. Adobe anbefaler deg på det sterkeste å oppgradere til den nyeste utgivelsen da Adobe etter hvert vil slutte å gi støtte til eldre utgivelser.

Adobe Sign for Salesforce kan oppgraderes fra hvilken som helst pakke med navnet EchoSign, Adobe Document Cloud eSign-tjenester eller Adobe Sign. Hvis du har en tidligere versjon av EchoSign for Salesforce installert eller trenger hjelp til oppgraderinger, kan du kontakte Success-lederen for Adobe-klienten, som er tildelt kontoen din. Denne personen kan hjelpe deg eller henvise deg til Adobe Signs kundestøtte og/eller Adobes profesjonelle tjenester for få hjelp.

Slik finner du ut hvilken versjon av integreringen av Adobe Sign-tjenestene for Salesforce du har installert for øyeblikket:

 1. Logg deg på Salesforce med kontoadministrator-IDen din.
 2. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Apper > Installerte pakker.
Installed Package

Noter deg pakkenavnet og versjonsnummeret. Pakkenavnet som du har installert, er enten Adobe Document Cloud eSign-tjenester eller Adobe Document Cloud eSign-tjenester – ikke-administrert.

Eldre versjoner av EchoSign for Salesforce-pakker er ikke-administrerte pakker. Nyere versjoner er administrerte pakker. Dette dokumentet inneholder instruksjoner om oppdatering både fra en administrert og en ikke-administrert pakke. Følg instruksjonene i henhold til hvilken pakketype du for øyeblikket har installert.

Merk:

Hvis du oppgraderer fra versjon 12 eller tidligere og sender store dokumenttransaksjoner (større enn 2,0 MB), må du konfigurere Salesforce til å sende store dokumenter til signering. 

Hvis du oppgraderer fra versjon 12 eller tidligere og har flere Adobe Sign-kontoer som sender fra den samme Salesforce-organisasjonen, må du også konsolidere disse brukerne under én Adobe Sign-konto før du oppgraderer. Etter at du har konsolidert brukerne, kan du bruke gruppetilordninger til tilordne spesifikke Salesforce-profiler til Adobe Sign-tjenestegrupper. Kontakt Adobes kundestøtte hvis du har spørsmål.

Hvis du vil ha mer informasjon om administrerte kontra ikke-administrerte pakker, kan du gå til http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.

Viktige merknader om oppgradering for alle kunder

1. Hvis du har brukere i Salesforce-organisasjonen din som tilhører flere Adobe Sign-kontoer, kontakter du Success-lederen for Adobe-klienten din eller Adobes kundestøtte før du oppgraderer.

2. Før du oppgraderer produksjonskontoen anbefaler Adobe at du tester oppgraderingsprosessen i et Sandbox-miljø i Salesforce. Forsikre deg også om at e-postadressen i Sandbox-miljøet er en som du har tilgang til, i tilfelle du en gang får behov for å endre e-postadressen for Adobe Sign-kontoen din.

Oppgradere fra ikke-administrerte EchoSign-pakker

Hvis du har en EchoSign-pakke med "ikke-administrert" i pakkenavnet, har du to mulige valg for å oppgradere til den nyeste versjonen av den administrerte Adobe Sign-pakken. Du kan velge hvilken fremgangsmåte som passer best for organisasjonen din.

Alternativ 1: Installere den nye versjonen og skjule den tidligere

Dette alternativet er mye enklere å konfigurere enn alternativ 2, men ulempen er at eksisterende avtaler i organisasjonen din ikke vil være lett tilgjengelig for brukerne dine senere.

1. Installer den nyeste versjonen av den administrerte Adobe Sign-pakken fra AppExchange til organisasjonen din slik at den konfigureres med og tar i bruk alle relevante profiler og sideoppsett. Se installerings- og tilpassingsveiledningen for å få mer informasjon om hvordan du konfigurerer den nye pakken. Når den nyeste Adobe Sign-pakken har blitt installert kan Salesforce-brukere umiddelbart begynne å bruke dem.

2. Etter at du har installert den nye pakken, skjuler du den tidligere ikke-administrerte pakken ved å fjerne den fra profilene og sideoppsettene deres. Dette tiltaket anbefales sterkt slik at brukerne ikke forvirres av å se to faner, relaterte lister, objekter og så videre med samme navn når de bruker Salesforce. Denne løsningen gir også Salesforce-brukerne mulighet til å begynne å bruke den nye versjonen av Adobe Sign for Salesforce-pakken samtidig som de beholder data om eldre avtaler fra den tidligere pakken, i tilfelle de trenger tilgang til dem.

 

Merk:

I og med at den tidligere pakken skjules, bør tilgang skje bare i sjeldne tilfeller og ved spesielle forespørsler. Hvis det er behov for å referere ofte til disse eldre avtalene, er kanskje ikke å skjule pakken den riktige veien å gå for organisasjonen din.

Alternativ 2: Eksportere/importere data fra den tidligere pakken til en ny pakke

Med alternativ 2 kan du overføre eksisterende avtaledata til den nye pakken, men ulempen er et den krever mer arbeid enn alternativ 1. Denne løsningen innebærer følgende trinn:

1. Eksporter avtaledataene fra den eksisterende, ikke-administrerte pakken med et datainnlastingsverktøy som Jitterbit eller Dataloader.io, eller standardverktøyet Salesforce Data Loader.

2. Avinstaller din nåværende, ikke-administrerte pakke.

3. Installer den siste versjonen av den administrerte pakken fra AppExchange.

4. Importer avtaledataene fra den tidligere, ikke-administrerte pakken til den nye pakken.

En liten advarsel om denne løsningen er at å avinstallere en pakke, fjerner alle Adobe Sign-data i denne pakken (det vil si avtalene) fra denne organisasjonen. Det kreves derfor at du eksporterer først og deretter importerer data tilbake til Salesforce for å beholde dataene når du går over til den nye, administrerte pakken.

Merk:

Avtalene finnes fremdeles på Adobe Sign-servere, men de er ikke tilgjengelige fra Salesforce etter at du har fjernet dem.

Eksport og import av avtaledate kan i tillegg inkludere underordnede objekter, avhengig av krav, og må struktureres riktig. Én komplikasjon som oppstår når du importerer underordnede objekter, er at IDen til den overordnede avtalen har blitt endret, så den må oppdateres riktig for hver importerte rad. Det finnes to viktige underordnede objekter:

 • Avtalehendelse – registrerer revisjonshendelser for en avtale. Hvis den ikke er nødvendig, kan du hoppe over den.
 • Vedlegg – inneholder det opprinnelig sendte dokumentet og den endelige, signerte PDF-filen for avtalen. Noen organisasjoner kan ha en lenke til den signerte PDF-filen til echosign.adobe.com, som for mange vil være tilstrekkelig slik at vedlegget kan hoppes over.

En annen vurdering er om du skal tilordne feltene fra de eksporterte, ikke-administrerte postene til de nyeste, administrerte postene. Alle feltene i den tidligere pakken finnes fremdeles i den nye pakken, så de kan tilordnes direkte. Et avansert verktøy som Dataloader.io vil automatisk samsvare med det riktige feltet basert på kolonnenavnet.

Hvis du har spørsmål som gjelder oppgradering fra de ikke-administrerte pakkene, kan du kontakte Success-lederen for Adobe-klienten.

Oppgradere fra administrerte pakker

Hvis du for øyeblikket har en pakke med pakkenavnet Adobe Document Cloud eSign-tjenester eller Adobe Sign installert, må du gjøre følgende for å oppgradere til den nyeste versjonen av Adobe Document Cloud eSign-tjenestepakken:

 • Se gjennom og forsikre deg om at du har forstått oppgraderingsmerknadene for administrerte pakker før du installerer.
 • Installer Adobe Sign for Salesforce-oppgraderingspakken fra App Store.
 • Konfigurere programmet.

Viktige merknader om oppgradering av administrerte pakker

1. Ikke avinstaller di eksisterende EchoSign-pakke eller Adobe Document Cloud eSign-tjenester for Salesforce-pakke. Avinstallering av pakken vil føre til tap av alle dine Adobe Sign-data i Salesforce.

2. Forsikre deg om at innstillingen Lås økter til IP-adressen de opprinnelig kommer fra er deaktivert. Det gjør du ved å klikke på Oppsett og deretter navigere til Administrer > Sikkerhetskontroller > Øktinnstillinger.

3. Vær oppmerksom på at vertsbaserte avtaler som har blitt sendt fra EchoSign for Salesforce versjon 14 eller tidligere og fremdeles ikke har en signatur når oppgraderingen skjer, ikke vil få statusoppdateringer når de signeres etter oppgraderingen. Forsikre deg om at et avtalene som er initiert som vertsbaserte avtaler, er signert før du oppgraderer.

4. Fra og med versjon 13 trenger vertsbaserte avtaler ikke lenger Steder i Salesforce. Steder kreves bare hvis du trenger å sende store dokumenttransaksjoner – større enn 2,0 MB.  Vær oppmerksom på at Professional Edition ikke støtter sending av store filer fordi Steder ikke støttes. Hvis du tidligere har konfigurert Steder for vertsbaserte avtaler og ikke trenger å sende store transaksjoner, kan du deaktivere EchoSign-tilbakekallområdet.

5. En rekke nye innstillinger for Adobe Sign-tjenester ble lagt til i versjonene 13, 14, 15, 17, 18 og 19. Husk å se gjennom disse og finn ut hvilke du vil konfigurere for organisasjonen. Nyheter-delen nedenfor beskriver de oftest brukte, nye innstillingene og feltverdiene som ble lagt til i versjon 13 til 19. 

Installere Adobe Sign for Salesforce-oppdateringen

 1. Klikk her for å få tilgang til Adobe Sign-programpakken i Salesforce AppExchange.
 2. Klikk på Få det nå-knappen.
 3. Velg Logg på AppExchange, og skriv inn legitimasjonen din for å fortsette.
 4. Bestem deg for hvor du vil installerer oppgraderingen (produksjon eller Sandbox).
 5. Se gjennom informasjonen om og vilkårene for installeringen, og bekreft at du har lest og forstår vilkårene. Klikk deretter på Bekreft og installer! for å starte installasjonen.
 6. Når du blir bedt om å logge på Salesforce-organisasjonen, oppgir du Salesforce-brukernavnet og -passordet, og deretter klikker du på Logg på Salesforce.
 7.  Når Oppgrader Adobe Sign-siden vises:
  • Velg Installer for alle brukere.
  • Klikk på Oppgrader.

            Installeringen kan ta noen få minutter.

    8. Hvis popup-vinduet Godkjenn tilgang for tredjeparter vises:

 • Merk av for Ja, gi tilgang til disse tredjeparts nettstedene.
 • Klikk på Fortsett for å starte installeringen.

    9. Mens installeringen pågår vises det en varselside med en melding om at alt dette kan ta litt tid.

Klikk på Fullført, og vent deretter til du mottar e-postmeldingen som varsler deg om at pakken har blitt installert.

Siden Installert pakke viser nå den gjeldende pakkeversjonen.

Konfigurering etter installering

Noen få enkle konfigurasjonstrinn må utføres før du kan begynne å sende Adobe Sign-avtaler fra Salesforce.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Apper > Installerte pakker.
 2. Klikk på Konfigurer-lenken for Adobe Sign-pakken.
  • Oppsettveiviseren for Adobe Sign for Salesforce skal da åpnes.

Merk:

Hvis oppsettveiviseren ikke starter automatisk:

 1. Gå til fanen Adobe Sign-administrator.
 2. Klikk på lenken Start oppsettveiviser.

Start oppsettveiviser

    3. I "Trinn 1: Koble Adobe-kontoen din til Salesforce" i oppsettveiviseren:

 • Klikk på Logg på Adobe.
 • Logg på som Adobe Sign-administratorbruker.
 • Gi tilgang hvis du blir spurt om det.
  • Du skal motta en melding med teksten Vellykket! Du har nå autorisert Adobe-kontoen din.

    4. Klikk på Neste i varselet om at trinn 1 er fullført.

    5. I "Trinn 2: Aktiver automatiske statusoppdateringer for Adobe Sign" klikker du på Aktiver-knappen.

 • Når du blir spurt om du vil gi tilgang til Adobe Sign, klikker du på Tillat.
 • Det skal vises en melding med følgende: Vellykket! Du har aktivert Automatiske statusoppdateringer for kontoen.

    6. Klikk på Neste nederst på siden for å fortsette.

    7. Når oppsettveiviseren viser Gratulerer! Oppsettet er fullført, Klikker du på Utført.

Merk:

Når installeringen og konfigureringen av den nye pakken er ferdig, bør du se gjennom de aktuelle delene i denne veiledningen for å få informasjon om hvilke innstillinger og felt som har blitt lagt til i versjonene 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19.

Du må aktivere disse nye innstillingene og feltverdiene manuelt i organisasjonen din for at den nye pakken skal kunne fungere riktig. Hvis du for eksempel oppgraderer fra versjon 15 til versjon 19, må du aktivere eventuelle nye innstillinger, felt eller begge deler som er oppgitt for versjonene 16, 17 og 18.

Nyheter i versjon 19

Endringer i funksjoner, innstillinger og felt i versjon 19

Manuelle justeringer som må gjøres etter oppgradering

Oppdater prosesser for eksplisitt å gi tilgang til objekter/felt

Med v19-utgivelsen håndheves organisasjonens CRUD- og FLS-innstillinger på både standardobjekter og tilpassede objekter. Som et resultat må mange konfigurerte funksjoner oppdateres for å inkludere eksplisitt tilgang til de forskjellige objektene som trengs.

To trinn kan være involvert:

 • Alle funksjoner kan oppdateres ved å bruke et Tillatelsessett  til å gi tilgang til Adobe Sign-objektene
 • Enkelte funksjoner som må ha tilgang til Salesforce-objekter, kan kreve aktivering av spesifikke objekter og/eller felt

Se oppføringene under Manuell oppdatering nedenfor for å finne de ulike funksjonene/prosessene som berøres.

 


Oppdatering av IP-område

I takt med at Adobe Sign er utvidet, har infrastrukturen flyttet til mer robuste datasentre, og dette har ført til noen endringer i IP-områdene som Salesforce-organisasjonen din må hviteliste for å sikre optimal kommunikasjon mellom tjenestene.

Nedenfor er inkrementelle endringer fra v18 til v19. Sørg for at alle konfigurerte steder oppdateres, i tillegg til de klarerte kjernenettverkene.

LEGG TIL:

India:

 

13.126.23.0/27

FJERN:

Nord-Amerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

Den endelige listen over godkjente IP-områder for Adobe Sign-tjenesten skulle se slik ut:

list_of_ip_ranges


Legg til Avtaletype-feltet i sideoppsettet for Avtalemal

Legg til det overordnede oppslagsfeltet kalt Avtaletype (Agreement_Type__c) i sideoppsettet for avtalemalen:

 • Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.
 • Velg Avtalemal fra listen over objekter til venstre i vinduet.
 • Velg Sideoppsett på venstre side.
 • Klikk på Navn på sideoppsett: Avtalemaloppsett
 • Velg alternativet Felt
 • Klikk på Avtaletype-feltet og dra det til sideoppsettet
 • Klikk på Lagre

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


Oppdater eldre dokumentnøkler ved oppgradering fra en versjon som er eldre enn v14 – Lagt til i v19.4

Når Adobe Sign-programmet for Salesforce oppgraderes fra versjoner som er lavere enn v14, til gjeldende bygg, er det ikke sikkert at brukere kan utføre handlinger som Slett, Avbryt, Vis, Påminn eller Oppdater på de eksisterende avtalene som ble sendt av andre brukere før oppgraderingen.

Brukere kan se en feilmelding når en av disse handlingene utføres, slik som denne:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” eller “Det har oppstått en intern serverfeil”

Dette skjer på grunn av en eldre dokumentnøkkelstil som ble brukt i versjoner av programmet før versjon 14.

Det kreves en engangsoverføring av disse eldre nøklene. En ny mulighet er beskrevet nedenfor:

Etter å ha fullført oppsettet vil følgende koblinger bli tilgjengelige på siden Adobe Sign-administrator:

 • Hent manglende dokumentnøkler: Hvis du klikker på denne lenken, utføres en massehandling for å hente manglende dokumentnøkler for eksisterende avtaler.
 • Oppdater eldre dokumentnøkler: Hvis du klikker på denne koblingen, fjernes de eldre dokumentnøklene og de nye nøklene hentes for alle avtaler som finnes i organisasjonen. 

Hvis det er avtaler som ikke har tilknyttede dokumentnøkler, hentes det dokumentnøkler for dem også.

Når avtalene har nye dokumentnøkler, vil brukere kunne utføre alle avtalehandlinger på eksisterende avtaler som er sendt av andre brukere.

Merk:

Koblingene for Hent manglende dokumentnøkler og Oppdater eldre dokumentnøkler er bare synlige når administratoren oppgraderer fra en versjon som er lavere enn v14, til v19.4.

Hvis administratoren oppdaterer en pakke mellom v14 og v19.2, vil koblingene som standard være skjult. I slike tilfeller kan administratoren kontakte kundestøtte for Adobe Sign for å vise disse koblingene manuelt. 

Denne handlingen krever at du gir påloggingstilgang til Adobe Signs kundestøtte.

Ting du bør merke deg:

Med v19-utgivelsen håndheves organisasjonens CRUD- og FLS-innstillinger på både standardobjekter og tilpassede objekter. Appen sjekker objekt- og feltnivå, lese og skrivetillatelser. Hvis brukeren ikke har tilstrekkelig tilgang, vises en permission denied-feil.

Hvis en Salesforce-bruker etter oppgradering til v19 får en tillatelse nektet-melding som ligner denne:

Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

da må Salesforce-administratoren legge til både lese- og skrivetillatelse i avtaleobjektet og i alle tilpassede felt de har opprettet, i de relevante profilene.

 • Gå til: Oppsett > Administrasjon > Brukere > Profil > {Profilnavn} 
 • Rull ned til delen Tilpasset feltnivåsikkerhet og klikk på Vis-handlingen for Avtale-objektet
 • Gi Lese- og Redigere-tilgang til relevante felt
enable_agreementfieldlevelsecurity
Ny fane:
 • Versjon 19 har en ny Avtaletyper-fane. 
  • Et nytt tilpasset objekt kalt Avtaletype (Agreement_Type__c) har blitt introdusert for å definere en avtaletype. Den har ett standard Navn-felt, Men andre felt kan legges til senere slik at du kan definere dine egne tilpassede felt. Et objekt brukes i stedet for et enkelt tekstfelt fordi det tillater en unik post å definere en type, noe som er mer fleksibelt og utvidbart. Det skiller også typen fra avtalemalen og avtalen slik at avtalemalen kan endres uten å være bundet til typen, og flere maler kan angi samme type.
  • Et nytt overordnet oppslagsfelt kalt Avtaletype (Agreement_Type__c) har blitt lagt til i Avtalemal-objektet, og det peker til Avtaletype-objektet. Feltet vil vises i delen Avtalemaldetaljer på avtalemalsiden.
  • Et nytt overordnet oppslagsfelt kalt Avtaletype (Agreement_Type__c) har blitt lagt til i Avtale-objektet, og det peker til Avtaletype-objektet. Feltet vil ikke vises på Avtale-redigeringssiden.

Automatiske statusoppdateringer er sikrere:

 • Versjon 19 bruker OAuth til å etablere den klarerte relasjonen mellom Adobe Sign og Salesforce for å utføre de pågående, automatiske statusoppdateringene for avtalene dine.

Én ny tilpasset innstilling:

 • Legg til lenke for signert PDF-fil for sendte avtaler – Denne innstillingen gjelder bare for sendte avtaler som sendes til utsiden av Salesforce. Aktiver denne innstillingen for å legge til en lenke for signert PDF-fil i Avtale-posten.

O én innstilling fjernet:

 • Aktiver sending av håndskreven signatur til faks – Adobe Sign støtter ikke lenger å sende en avtale til et telefonnummer. Håndskrevne signaturer følger i stedet den samme prosessen som elektronisk signatur til den første som signerer, må gi sin signatur. Deretter laster de ned, signerer, skanner og laster filen tilbake til Adobe Sign. 

>> Flere detaljer om håndskreven signatur

 

Avskrevne tilpassede innstillinger og felt i versjon 19

Det er én avskrevet tilpasset innstilling i versjon 19: Aktiver sending av håndskreven signatur til faks 

Ny fane i versjon 19

Det er én ny fane i versjon 19: Avtaletyper

Avskrevne faner i versjon 19

Det er ingen avskrevne faner i versjon 19.

Andre feltverdier lagt til i versjon 19

Ingen.

Konfigurere Avtale-sidestilen

Hvis du er en ny kunde, er sidestilen Lightning standardinnstillingen, og det er oppsettet som vil bli utviklet fremover. 

Kunder som oppgraderer, anbefales sterkt å ta i bruk Lightning-siden for å sikre at nye funksjoner er tilgjengelige etter hvert som utvikling fortsetter å forbedre produktet.

Når det er sagt, kan det være gode grunner til at du vil fortsette med ett av de eldre sideoppsettene. Se veiledningen om tilpassing av Salesforce-sideoppsettet for å finne ut om det er best å gå over til Lightning-siden.

Manuelle oppdateringer som krever for gruppetilordninger

Brukere som samhandler direkte med Gruppetilordninger, må sørge for at de har de riktige tillatelsene.

 • Dette oppnås best ved å gi tillatelsessettet Adobe Sign-administrator til brukeren
 • Brukerens profil må ha tillatelsen Vise oppsett og konfigurasjon aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

 

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
EchoSign-gruppetilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Resultater fra EchoSign-brukersynkronisering   Lese, Slette, Opprette Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    

Manuelle oppdateringer som kreves for API-tjenester

Alle brukere som bruker Adobe Sign-API, må ha tillatelsessettet Adobe Sign-bruker.

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Mottaker   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Status Lese    
  Bestillingsnummer Lese    
  Kildemottaker Lese    
  Avtale      
         
Avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Redigere Lese    

Manuelle oppdateringer som kreves for selvsigneringskomponenten

For at brukere skal kunne samhandle med selvsigneringskomponenten for Adobe Sign:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-bruker må gis til brukeren
 • Salesforce Kontakt-objektet må ha Lese aktivert
  • E-post-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Kontakt   Lese Salesforce – Standard  
  E-postadresse Lese    
         
Avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Navn Lese    
  Status Lese    
  Signeringsdato Lese    
  Feilmelding Lese    
  Signert PDF-fil Lese    
  Dokumentnøkkel Lese    
         
Avtalemal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Avtaletype   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Navn Lese    
         
Mottaker   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Avtale Lese    
  Status      
  Dato/klokkeslett fullført      

Manuelle oppdateringer som kreves for gruppeavtalemaler

Brukere som samhandler med avtalemaler, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-administrator
 • Tilgang til alle felt for det angitte hovedobjektet i Salesforce

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Hovedobjekt angitt av bruker        
  Alle felt angitt av bruker Lese I/T  
         
Avtalemal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Navn Lese    
  Hovedobjekttype Lese    

Manuelle oppdateringer som kreves for gruppehandlinger

Brukere som utløser gruppehandlinger, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-administrator

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Dokumentnøkkel Lese    
  Årsak til avbryting/sletting Lese    
  Avbryte Slette varsle underskriver Lese    
  URL-adresse for partnerserver Lese    
  Status Lese    
  ID for siste hendelse Lese    

Manuelle oppdateringer som kreves for S1 Mobile

Brukere som bruker Adobe Sign gjennom S1 Mobile, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-bruker
 • Salesforce-objektet Salgsmulighet må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Salgsmulighet-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Konto må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Konto-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Kontrakt må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Kontrakt-objektet må ha Lese aktivert
  • Kontraktnummer-feltet i Kontrakt-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Kontakt må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese aktivert
  • E-post-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsemne må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese aktivert
  • E-post-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Dokument må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
  • Type-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
  • Innholdstype-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
  • Tekst-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Salgsmulighet   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
         
Konto   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
         
Kontrakt   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  Kontraktnummer Lese    
         
Kontakt   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  E-postadresse Lese    
         
Salgsemne   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  E-postadresse Lese    
         
Dokument   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  Type Lese    
  Innholdstype Lese    
  Tekst Lese    
         
Avtalehendelse   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Avtalemal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
         
Avtale   Lese, Opprette, Slette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Opprette, Endre    
         
Mottaker   Lese, Opprette, Slette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Opprette, Endre    
         
Bibliotekmaler   Lese, Opprette, Slette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Opprette, Endre    

Manuelle oppdateringer som kreves for Oppsett og administrasjon – Oppsett

Brukere som har tilgang til Administrasjon-fanen må ha tillatelsessettet Adobe Sign-administrator.

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Avtalemal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
         
Avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
         
Dokument   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Tekst Lese    

Manuelle oppdateringer som kreves for Publiseringshandlinger – Oppsett og Adm

Brukere som benytter publiseringshandlingene må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-bruker
 • Systemtillatelsen Sette inn systemfeltverdier for Chatter-feeder aktivert 
 • Salesforce-objektet Salgsmulighet må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Salgsmulighet-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Konto må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Konto-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Kontakt må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese aktivert
  • E-post-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsemne må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese aktivert
  • E-post-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Dokument må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
  • Type-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
  • Innholdstype-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
  • Tekst-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Tilbud må ha Lese aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Kontakt   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  E-postadresse Lese    
         
Salgsemne   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  E-postadresse Lese    
         
Salgsmulighet   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
         
Konto   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
         
Dokument   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  Innholdstype Lese    
  Tekst Lese    
  Type Lese    
         
Sitat   Lese Salesforce – Standard  
         
Avtale   Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Endre    
         
Avtalemal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Passord Lese    
  Navn Lese    
  Standard Lese    
         
Mottaker   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Endre    
         
Bibliotekmaler   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Endre    

Manuelle oppdateringer som kreves for avtalemalredigering

Brukere som redigerer maler, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-administrator
 • Salesforce-objektet Kontakt må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsemne må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Dokument må ha Lese aktivert
  • URL-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Kontakt   Lese Salesforce – Standard  
         
Salgsemne   Lese Salesforce – Standard  
         
Dokument   Lese Salesforce – Standard  
  URL Lese    
         
Avtalemal   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Legg til mottakere   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Filvedlegg   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Legg til skjemafeltmal   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Tilordne data i avtale   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    

Manuelle oppdateringer som kreves for avtalemalprosessor

Avtalemalprosessoren krever:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-administrator
 • Salesforce-objektet Kontakt må ha Lese aktivert
  • Mobiltelefon-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsemne må ha Lese aktivert
  • Mobiltelefon-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsmulighet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Konto må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet gruppe må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Tilbud må ha Lese aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Kontakt   Lese Salesforce – Standard  
  Mobiltelefon Lese    
         
Salgsemne   Lese Salesforce – Standard  
  Mobiltelefon Lese    
         
Salgsmulighet    Lese Salesforce – Standard  
         
Konto   Lese Salesforce – Standard  
         
Sitat   Lese Salesforce – Standard  
         
Vedlegg   Tilgang basert på overordnet post.    
         
Avtale   Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Signaturtype Endre    
  Status Endre    
  Dager til signeringstidsfrist Endre    
  Aktiver automatiske påminnelser Endre    
  Påminn mottaker Endre    
  Mottakeradresse Endre    
  Flere mottakere Endre    
  Signaturrekkefølge Endre    
  Redigere Endre    
  Prosessmal Endre    
         
Mottaker   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Mottakertype Endre    
  Mottakerrolle Endre    
  Bestillingsnummer Endre    
  E-postadresse Endre    
         
Bibliotekmal   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Endre    
         
         
Avtaletype    Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
         
Avtalemal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese    
         
Legg til mottakere   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese    
         
Filvedlegg   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese    
         
Legg til skjemafeltmal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese    
         
Tilordne data i avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese    

Manuelle oppdateringer som kreves for avtaleredigering

Brukere som redigerer avtaler, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-bruker
 • Salesforce-objektet Salgsemne må ha Lese aktivert
  • Firma-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Hendelse må ha Opprette aktivert
  • Alle felt i Hendelse-objektet må ha Endre aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Salgsemne   Lese Salesforce – Standard
 
  Firma Lese    
         
Hendelse   Opprett Salesforce – Standard  
  Alle felt Endre    
         
Avtale   Lese, Opprette, Endre, Slette Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese, Endre    
         
Mottaker   Lese, Opprette, Endre, Slette Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Avtale Lese    
  Status Lese    
  Dato/klokkeslett fullført Lese    
  Bestillingsnummer Lese    
  Mottakertype Lese    
  Avtale Lese    
  E-postadresse  Lese    
  Mottakertype Endre    
  Mottakerrolle Endre    
  Bestillingsnummer Endre    
  E-postadresse Endre    
         
Bibliotekmal   Opprette, Endre, Slette Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese, Endre    
         
Avtaletype    Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Navn Lese    
         
Avtalemal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Avtaletype Lese    
  Navn Lese    
  Standard Lese    
  Send automatisk Lese    
         
Signert avtale   Lese    
         
Flettetilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker

Manuelle oppdateringer som kreves for flettetilordningsredigering

Brukere som bruker Flettetilordninger, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-administrator
 • Alle objekter/felt som flettetilordning bruker, må ha Lese og Endre aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Et objekt som blir tilordnet til.   Lese, Endre    
  Et felt som blir tilordnet til. Lese, Endre    
         
Avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Dokumentnøkkel Lese    
         
Skjemafeltimport   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Skjemafelttilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Oppføring av skjemafelttilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Underordnet skjemafelttilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Oppføring av underordnet skjemafelttilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Flettetilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    

Manuelle oppdateringer som kreves for flettetilordningsprosessoren

Brukere som benytter flettetilordninger, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-bruker
 • Salesforce-objektet Konto må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Konto-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsmulighet må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Salgsmulighet-objektet må ha Lese aktivert
 • Alle objekter/felt som flettetilordning bruker, må ha Lese og Endre aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Et objekt som blir tilordnet til   Lese, Endre    
  Et felt som blir tilordnet til Lese, Endre    
         
Konto        
  Navn Lese Salesforce – Standard  
         
Salgsmulighet        
  Navn Lese Salesforce – Standard  
         
Avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Dokumentnøkkel Lese    
  Andre alternativer Lese    
  Navn Lese    
  Flettetilordning Lese    
  Flettetilordningsfeil Lese    
  Flettetilordningsresultat Lese    
  Konto Lese    
  Salgsmulighet Lese    
         
Skjemafeltimport   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Skjemafelttilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Oppføring av skjemafelttilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Underordnet skjemafelttilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Oppføring av underordnet skjemafelttilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Flettetilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    

Manuelle oppdateringer som kreves for datatilordningsredigering

Brukere som bruker datatilordninger, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-administrator
 • Alle objekter/felt som flettetilordning bruker, må ha Lese og Endre aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Et objekt som blir tilordnet til   Lese, Endre    
  Et felt som blir tilordnet til Lese, Endre    
         
Avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Dokumentnøkkel Lese    
         
Filtilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Felttilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Objekttilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Datatilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    

Manuelle oppdateringer som kreves for datatilordningsprosessor

Behandling av datatilordning krever:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign integrasjonsbruker
 • Alle objekter/felt som datatilordning bruker, må ha Lese og Endre aktivert
 • Salesforce-objektet Vedlegg krever tilgang basert på den overordnede posten

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Et objekt som blir tilordnet til   Lese, Endre    
  Et felt som blir tilordnet til Lese, Endre    
         
Vedlegg   Tilgang basert på overordnet post.    
         
Avtale   Lese, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-integrasjon
  Alle felt Lese, Endre    
         
Filtilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-integrasjon
  Alle felt Lese    
         
Felttilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-integrasjon
  Alle felt Lese    
         
Objekttilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-integrasjon
  Alle felt Lese    
         
Datatilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-integrasjon
  Alle felt Lese    

Manuelle oppdateringer som kreves for Chatter-integrasjon

Chatter-integrasjonene krever:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign integrasjonsbruker
 • Salesforce-systemtillatelsen Sette inn systemfeltverdier for Chatter-feeder aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Avtalehendelse   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-integrasjon
  Type Lese    
  Beskrivelse Lese    
         
Mottakere     Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-integrasjon
  Mottakertype Lese    
  E-postadresse Lese    
  Bestillingsnummer Lese    
  Bruk e-postadresse Lese    

Manuelle oppdateringer som kreves for push-avtaler

Push-avtaler krever at stedsbrukeren har:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign integrasjonsbruker
 • Salesforce-objektet Konto må ha Lese og Opprette aktivert
 • Salesforce-objektet Kontrakt må ha Lese og Opprette aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsmulighet må ha Lese og Opprette aktivert
 • Salesforce-objektet Kontakt må ha Lese og Opprette aktivert
  • Navn-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese og Endre aktivert
  • E-post-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese og Endre aktivert
  • Konto-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese og Endre aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsemne må ha Lese og Opprette aktivert
  • Navn-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese og Endre aktivert
  • E-post-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese og Endre aktivert
  • Firma-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese og Endre aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Konto   Lese Salesforce – Standard  
         
Kontrakt   Lese Salesforce – Standard  
         
Salgsmulighet   Lese Salesforce – Standard  
         
Salgsemne   Lese, Opprette Salesforce – Standard  
  E-postadresse Lese, Endre    
  Navn Lese, Endre    
  Firma Lese, Endre    
         
Kontakt   Lese, Opprette Salesforce – Standard  
  E-postadresse Lese, Endre    
  Navn Lese, Endre    
  Konto Lese, Endre    
         
Avtale   Lese, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset
Adobe integrasjonsbruker
  Alle felt Lese, Endre    
         
Avtaletype   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
         
Mutexer   Lese, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
  Alle felt Lese, Endre    
         
Utløsere   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
  Alle felt Endre    
         
Mottaker   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
  Alle felt Endre    
         
Avtalehendelse   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
  Alle felt Endre    
         
Datatilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
         
Flettetilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker

Manuelle oppdateringer som krever for tjeneste for store filer

Tilbakekallprofilen for tjenesten for store filer må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign integrasjonsbruker

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Avtale   Lese, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
  Antall kall til vedleggstjeneste Lese, Endre    

Nyheter i versjon 18

Endringer i funksjoner, innstillinger og felt i versjon 18

Nye innstillinger i versjon 18

Se gjennom de nye innstillingene som har blitt lagt til i versjon 18, for å finne ut om du vil aktivere eller deaktivere noen av disse funksjonene. 

Ting du bør merke deg:

Versjon 18 av Adobe Sign for Salesforce-programmet starter sammen med lanseringen av Salesforce-utgivelsen av den nye Lightning Experience.  Resultatet er at denne nye versjonen har noen få problemer du bør være oppmerksom på:
 
Oppdater Administrator-fanen:
 
Lightning har begrensninger:
 • Administratorer må aktivere Mitt domene for å kunne bruke tilpassede Adobe Sign Lightning-komponenter.
 • Opplastingstørrelsen for Salesforce-filen har blitt redusert til 1 MB.  I og med at Adobe Sign bruker Base64-koding, må den faktiske filstørrelsen være noe mindre enn 1 MB (~700 kB). Større dokumenter må sendes fra Salesforce-biblioteket og ha større dokumenter aktivert.
 • Lightning-miljøet støtter ikke publiseringshandlinger.
 • Lightning-siden støtter ikke feltsett, så tilpassede falt kan ikke legges til.
 • Chatter-feeden fungerer ikke på Lightning-siden.
 • Innstillingen Skjul sidefelt for avtaleredigeringsside fungerer ikke med Lightning-sideoppsettet.
 • Lightning Lock Security Service må være deaktivert.
 • Hierarkier fungerer ikke med grupper.

Tilgang for brukere er sikrere:

 • Versjon 18 bruker en REST-basert API, og resultatet av det er at alle handlinger sendes som brukeren i den gjeldende konteksten (i motsetning til administratorgodkjent).  Brukere kan ikke lenger kalle opp handlinger for avtaler (for eksempel Oppdater, Påminnelse) som de ikke er en del av.

API-brukere:

 • Hvis du kaller opp APIen echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls i pakken, må du merke deg at simpleEsignUrl-feltet i det EchoSignApiService.SigningUrl-returnerte objektet er avskrevet og ikke vil bli angitt. Hvis du bruker dette feltet, må du gå over til å bruke esignUrl-feltet i stedet.

Nye Adobe Sign-innstillinger

Deaktiver mottakstypen Gruppe – Merk av for denne innstillingen for å deaktivere Gruppe som en mottakstype i avtaler.

Slik kommer du til denne innstillingen:

 • Gå til Utvikle > Tilpassede innstillinger > (Behandle) Adobe Sign-innstillinger.
 • Klikk på Ny for å åpne siden Redigering av Adobe Sign-innstillinger.

Nye innstillinger for Adobe Sign-miljøet

Konfigurer URL-adresse for Oauth API – Skriv inn en URL-adresse for å overstyre standard-URL-adressen for Adobe Sign API for det angitte miljøet.

Merk: Disse innstillingen må ikke endres uten instruksjoner fra Adobe Signs kundestøtte.

Slik kommer du til denne innstillingen:

 • Gå til Utvikle > Tilpassede innstillinger > (Behandle) Innstillinger for Adobe Sign-miljø.
 • Klikk på Ny for å åpne siden Redigering av Adobe Sign-miljøinnstillinger.

Ny innstilling for Adobe Sign-mal – Aktiv-flagg

For å legge til Aktiv-flagget i malene dine må du redigere sideoppsettet Avtalemal:

 • Gå til Oppsett > Opprett > Objekter > Avtalemal (klikk på etiketten, ikke redigeringslenken).
 • Klikk på Sideoppsett øverst i vinduet for å gå direkte til delen.
 • Klikk på Rediger for sideoppsettet.
 • Med Felt valgt finner du og drar Aktiv-feltet til sideoppsettet.
 • Klikk på Lagre
Dra Aktiv-feltet til sideoppsettet.

Nye feltverdier i versjon 18

Salesforce aktiverer som standard ikke feltverdier som legges til i Adobe Sign for Salesforce når du oppgraderer fra en tidligere versjon. Du må derfor aktivere følgende feltverdier som ble lagt til i versjon 18:

Gå til Oppsett > Bygg > Opprett > Objekter

Objekt: Legg til mottaker (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Felt:

 • Recipient_Message__c
 • Group_Recipient__c
 • Uniform_Index__c

Verdier som må legges til:

Nye verdier for valglistefelt:

Recipient_Type__c – Lagt til: Gruppe

 

Objekt: Mottaker (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Felt:

 • Recipient_Message__c
 • Group_Recipient__c

Verdier som må legges til:

Nye verdier for valglistefelt:

Recipient_Type__c – Lagt til: Gruppe

Avskrevne tilpassede innstillinger og felt i versjon 18

Det er ingen avskrevne tilpassede innstillinger i versjon 18. 

Ny fane i versjon 18

Den nye fanen Adobe Sign-administrator erstatter fanen eSign-tjenesteadministrator.

Avskrevne faner i versjon 18

Slette fanen eSign-tjenesteadministrator

 1. Gå til Oppsett > Opprett > Faner.
 2. Slett fanen eSign-tjenesteadministrator (erstattet av fanen Adobe Sign-administrator).

Andre feltverdier lagt til i versjon 18

Ingen.

Konfigurere Avtale-sidestilen

Hvis du er en ny kunde, er sidestilen Lightning standardinnstillingen, og det er oppsettet som vil bli utviklet fremover. 

Kunder som oppgraderer, anbefales sterkt å ta i bruk Lightning-siden for å sikre at nye funksjoner er tilgjengelige etter hvert som utvikling fortsetter å forbedre produktet.

Når det er sagt, kan det være gode grunner til at du vil fortsette med ett av de eldre sideoppsettene. Se veiledningen om tilpassing av Salesforce-sideoppsettet for å finne ut om det er best å gå over til Lightning-siden.

Implementere Lightning Experience

Hvis du planlegger å bruke Lightning Experience, kan du tilpasse hjemmesideoppsettene for objekter slik at du kan arbeide med avtalene dine. Før du gjør det må du distribuere domenet ditt til alle kunder. (Se https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Hvis du ikke har definert et domenenavn, må du definere ett og distribuere det (se https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm).

Du kan tilpasse både standardobjekter (Salgsmulighet, Kontrakt, Konto, Salgsemne, Bruker, Kontakt) og ikke-standard objekter (Sak, Tilbud, ….). 

Redigere sideoppsettet for en overordnet objektpost

 1. Velg en post for en standard objekttype, for eksempel Salgsmulighet, fra navigeringsmenyen i Lightning øverst i vinduet.
Lightning-menylinje

2. Velg Rediger side fra tannhjulikonet.

Rediger side-lenke

3. I Komponenter-panelet på venstre side velger du AgreementPanel (samme bredde som panelet for fremhevede elementer) eller AgreementPanelWide (samsvarer med bredden på siden) under Tilpass – Administrerte. Den valgte komponenten legges til i forhåndsvisning midt på siden. Du kan klikke på og dra panelet til andre posisjoner på siden, Panel, Panelbredde og noen andre alternativer. 

Dra og slipp avtalepanel

    4. På høyre side ser du Navn på postfelt og Post-ID for avtalemal.

 • La Navn på postfelt være tomt. Det brukes til ikke-standard og tilpassede objekter.
 • La Post-ID for avtalemal være tomt for å koble oppsettet med maler som har Salgsmulighet som en overordnet objekttype, og maler som har en tom overordnet objekttype. Du kan også eventuelt liste opp malene, atskilt med komma, som skal brukes.

    5. Klikk på Lagre. Når du blir spurt om du vil aktivere, klikker du på Aktiver.   

    6. I dialogboksen Aktivering for salgsmulighetspostside velger du alternativet Tildel denne siden som standardpostside, og deretter klikker du på Lagre.

Tildele siden som standardoppsett

Redigere sideoppsettet for en ikke-standard objektpost

 1. Velg en post for en ikke-standard objekttype, for eksempel Sak, fra navigeringsmenyen i Lightning øverst i vinduet.
Velge en sak fra menyen øverst

2. Velg Rediger side fra tannhjulikonet.

Redigere Sak-sideoppsettet

3. I Komponenter-panelet på venstre side velger du AgreementPanel (samme bredde som panelet for fremhevede elementer) eller AgreementPanelWide (samsvarer med bredden på siden) under Tilpass – Administrerte. Den valgte komponenten legges til i forhåndsvisning midt på siden. Du kan klikke på og dra panelet til andre posisjoner på siden, Panel, Panelbredde og noen andre alternativer.

Dra og slipp avtalepanel

    4. På høyre side ser du Navn på postfelt og Post-ID for avtalemal.

 • Navn på postfelt skal inneholde API-navnet til oppslagsfeltet fra Avtale-objektet til det tilpassede objektet ditt. 

Hvis det ikke oppgis og post-IDen samsvarer med et av standardoppslagsfeltene (Konto, Salgsmulighet, Kontrakt, Salgsemne, Kontakt, Bruker), brukes denne oppslagsrelasjonen. 

 • La Post-ID for avtalemal være tomt for å koble til oppsettet som har navnet på det tilpassede objektet ditt som en overordnet objekttype. Du kan også eventuelt liste opp malene, atskilt med komma, som skal brukes.

    5. Klikk på Lagre. Når du blir spurt om du vil aktivere, klikker du på Aktiver.   

    6. I dialogboksen Aktivering for salgsmulighetspostside velger du alternativet Tildel denne siden som standardpostside, og deretter klikker du på Lagre.

Tildele siden som standardoppsett

Nyheter i versjon 17

Endringer i funksjoner, innstillinger og felt i versjon 17

Nye innstillinger i versjon 17

Se gjennom de nye innstillingene som har blitt lagt til i versjon 17, for å finne ut om du vil aktivere noen av disse funksjonene. Gå til innstillingene, velg Utvikle > Tilpassede innstillinger > (Behandle) Document Cloud-innstillinger.

 • Opprett påminnelseshendelse for signeringstidsfrist – Aktiver denne innstillingen for å vise Salesforce-varsler som med en påminnelse til brukerne når sendte avtaler er i ferd med å utløpe. Angi antall dager før avtalens utløp varselet skal vises med innstillingen Dager for påminnelseshendelse for signeringstidsfrist.
 • Dager for påminnelseshendelse for signeringstidsfrist – Skriv inn antall dager, og aktiver innstillingen Opprett påminnelseshendelse for signeringstidsfrist. Det fører til at varsler om at avtalen er i ferd med å utløpe vises til brukere i Salesforce. Varsler vises et gitt antall dager før avtalen utløper.
 • Deaktiver brukerklargjøring – Aktiver denne innstillingen for å hindre at brukere automatisk klargjøres med en Adobe-brukerkonto når de sender eller behandler avtaler. Denne innstillingen ikke hindrer ikke den automatiske klargjøringen av brukere som skjer når det klikkes på Oppdater avtale fra Avtale-listen.
 • Aktiver alternativer etter signering – Aktiver dette alternativet for å omdirigere de som signerer, til en målside du velger. Dette gjør alternativene Nettadresse for omdirigering etter signering og Forsinkelse for omdirigering etter signering tilgjengelig på siden for å sende avtale. De som signerer en avtale, omdirigeres til den angitte nettadressen etter signering. Du kan for eksempel omdirigere dem til selskapets nettsted eller en undersøkelsesside. Dette alternativet kan gjøres skrivebeskyttet for avsendere som bruker innstillingen Skrivebeskyttede alternativer for etter signering.
 • Aktiver Bare avsender signerer – Aktiver denne innstillingen for å vise og aktivere alternativet Bare avsender signerer i Mottaker-inndelingen på siden for å sende avtalen. Når alternativer Bare avsender signerer, presenteres avtalen eller dokumentet til avsender til signering. Denne funksjonaliteten er lik Bare jeg signerer-funksjonaliteten i Adobe-tjenestene. Dette alternativet kan settes til å være skrivebeskyttet ved hjelp av innstillingen Skrivebeskyttet Bare avsender signerer.
 • Skjul sidefelt for avtaleredigeringsside – Aktiver denne innstillingen for å skjule sidefeltet på avtaleredigeringssiden. Du får tilgang til avtaleredigeringssiden ved å klikke på navnet på avtalen som vises i sidefeltet, på Avtaler-hjemmesiden eller i listen over avtaler for et relatert objekt.
 • Skrivebeskyttede alternativer etter signering – Aktiver denne innstillingen for å vise alternativene Nettadresse for omdirigering etter signering og Forsinkelse for omdirigering som skrivebeskyttede i Mottaker-delen på siden for å sende avtalen. Denne innstillingen brukes sammen med innstillingen Aktiver alternativer etter signering.   
 • Skrivebeskyttet Bare avsender signerer – Aktiver denne innstillingen for å vise alternativet Bare avsender signerer som skrivebeskyttet i Mottaker-inndelingen på siden for å sende avtalen. Denne innstillingen brukes sammen med innstillingen Aktiver Bare avsender signerer.

Nye feltverdier i versjon 17

Det er ingen feltverdier i versjon 17.

Avskrevne tilpassede innstillinger og felt i versjon 17

Det er ingen avskrevne tilpassede innstillinger i versjon 17. 

Avtalemal-feltverdier lagt til i versjon 17

Hvis du bruker avtalemaler og oppgraderer fra versjon 12, 13, 14, 15 eller 16, redigerer du Avtalemal-oppsettet og drar de nye feltene som introduseres i versjon 17, til oppsettet.

1. Velg Oppsett > Opprett > Objekter > Avtalemaler > Sideoppsett > (Rediger) Oppsett for avtalemal.

2. Legg til de nye feltene i versjon 17 i Informasjon-delen:

 • Forsinkelse for omdirigering (sekunder)
 • Nettadresse for omdirigering etter signering
 • Bare avsender signerer

Andre feltverdier lagt til i versjon 17

Salesforce aktiverer som standard ikke feltverdier som legges til i EchoSign (nå eSign-tjenester) for Salesforce versjon 17 når du oppgraderer fra en tidligere versjon til den nyeste versjonen. Du må derfor legge til følgende feltverdier som ble lagt til i versjon 17:

Objekt: Legg til filvedlegg

(Attachment_Template__c)

Felt: Vedleggstype (Type__c)

Verdi som skal legges til: Tilbudsdokument fra overordnet tilbud

 • Tilbudsdokument fra salgsmulighetstilbud
 • Kjøretidsvariabel

Nyheter i versjon 16

Endringer i funksjoner, innstillinger og felt i versjon 16

Forbedret sikkerhet med OAuth 2.0

For å forbedre datasikkerheten bruker Adobe Sign nå OAuth 2.0 til å godkjenne eSign-tjenestekontoen din i Salesforce. Denne nye protokollen lar Salesforce kommunisere med Adobe Sign uten å be om Adobe Sign-passordet ditt. Siden sensitiv informasjon ikke lenger deles direkte mellom applikasjonene, er det mindre sannsynlig at kontoen din kompromitteres. Denne forbedringen vil ikke ha innvirkning på implementeringen, men du må utføre et engangsoppsett for å autorisere den installerte Salesforce-pakken for kommunikasjon med Adobe Sign. 

Nye innstillinger i versjon 16

Det er ingen nye innstillinger i versjon 16.

Avtalemal-feltverdier lagt til i versjon 16

Det er ingen nye malfeltverdier i versjon 16.

Nyheter i versjon 15

Endringer i funksjoner, innstillinger og felt i versjon 15

Nye innstillinger i versjon 15

Se gjennom de nye innstillingene som har blitt lagt til i versjon 15, for å finne ut om du vil aktivere noen av disse funksjonene. Gå til innstillingene, velg Utvikle > Tilpassede innstillinger > (Behandle) EchoSign-innstillinger.

 • Vis vedlegg fra EchoSign-bibliotek – Vis dette alternativet for å legge til EchoSign-dokumentmaler.
 • Vis maler for EchoSign-felt – Vis dette alternativet for å velge og bruke maler for EchoSign-skjemafeltlag i dokumenter.
 • Skjul mulighet for å legge til maler for EchoSign-felt – Skjul lenken som tillater sendere å legge til skjemafeltmaler i dokumentutkast.
 • Skjul omordning av vedlegg – Skjul alternativet for sortering av vedlegg for dokumentutkast.
 • Skjul omordning av mottakere – Skjul alternativet for sortering av mottakere for dokumentutkast.
 • Vis alternativer for signeringsrekkefølge for mottakere – Vis to alternativer for mottakersignering: seriell (ordnet rekkefølge) og parallell (hvilken som helst rekkefølge).
 • Skrivebeskyttede alternativer for signeringsrekkefølge for mottakere – Gjør alternativene for mottakeres signeringsrekkefølge skrivebeskyttede i en avtale.
 • Aktiver identitetsbekreftelse per underskriver – La hver enkelt som signerer, bruke forskjellig metode for identitetsbekreftelse (for eksempel passord, telefon, sosial identitet, kunnskapsbasert godkjenning (KBA)).
 • Aktiver telefongodkjenning – Vis alternativet for telefongodkjenning for bekreftelse av mottakers identitet. Bruk av denne funksjonen er begrenset og kan medføre ekstra kostnader.

Avtalemal-feltverdier lagt til i versjon 15

Hvis du bruker avtalemaler og oppgraderer fra versjon 12, 13 eller 14, redigerer du Avtalemal-oppsettet og drar det nye feltet som introduseres i versjon 15, til oppsettet.

1. Velg Oppsett > Opprett > Objekter > Avtalemaler > Sideoppsett > (Rediger) Oppsett for avtalemal.

2. Legg til følgende nye felt i versjon 15 i Avtalealternativer-delen:

 • Signaturflyt

Behandle og sende avtaler i grupper i versjon 15

Versjon 15 introduserer ny funksjonalitet for sending av avtaler, sletting av avtaler, sending av påminnelser og behandling av avtaler i grupper. Slik aktiverer du disse gruppeavtaleknappene etter oppgradering:

1. Velg Oppsett > Opprett > Objekter > Avtale > Søk etter oppsett.

2. Rediger oppsettene Søkeresultater og Avtalelistevisning.

3. Legge til de fem knappene.

4. Klikk på Lagre.

Nye feltverdier i versjon 15

Salesforce aktiverer som standard ikke feltverdier som legges til i EchoSign (nå Adobe Sign-tjenester) for Salesforce versjon 15 når du oppgraderer fra en tidligere versjon til den nyeste versjonen.

Du må derfor aktivere følgende feltverdier som ble lagt til i versjon 15:

 

Objekt: Legg til filvedlegg
(Attachment_Template__c)

Felt: Vedleggstype
(Type__c)

Verdier som må legges til:

 • Dokument fra EchoSign-bibliotek

 

Objekt: Avtale (SIGN_Agreement__c)

Felt: Avtalestatus
(Status__c)

Verdier som må legges til:

 • Opprettet

 

Objekt: Avtalemal
(Agreement_Template__c)

Felt: Språk (Language__c)

Verdier som må legges til:

 • Vietnamesisk (Vietnam)

 

Objekt: EchoSign-felttilordning
(SIGN_Field_Mapping__c)

Felt: Tilordne i hendelser
(Map_on_Events__c)

Verdier som må legges til:

 • Utløpt

 

Objekt: EchoSign-filtilordning
(SIGN_File_Mapping__c)

Felt: Tilordne i hendelser
(Map_on_Events__c)

Verdier som må legges til:

 • Utløpt

Slette tilpassede innstillinger og felt som avskrives i versjon 15

I versjon 15 ble enkelte tilpassede innstillinger og felt for EchoSign (nå Adobe Sign-tjenester) avskrevet og er ikke relevante lenger.

Merk:

Før du sletter feltene må du forsikre deg om at verdiene i disse feltene ikke brukes andre steder i organisasjonen, for eksempel i rapporter. Denne handlingen er permanent og kan ikke angres.

Slette avskrevne innstillinger

Etter oppgradering bør du slette de avskrevne, tilpassede innstillingene ved å velge Oppsett > Utvikle > Tilpassede innstillinger > EchoSign-innstillinger. Klikk på Slett for følgende felt i Handlinger-kolonnen:

 • echosign_dev1__API_Key__c
 • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
 • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
 • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
 • echosign_dev1__API_Server_URL__c
 • echosign_dev1__Server_URL__c

Slette avskrevne tilpassede felt

Etter oppgradering bør du slette de avskrevne, tilpassede feltene ved å velge Oppsett > Opprett > Objekt. Velg objektene fra følgende liste, naviger delen Tilpassede felt, og klikk på Slett fra Handlinger-kolonnen.

 • Avtalemal
  • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
 • Avtale
  • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
  • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
  • echosign_dev1__Merge__c

Nyheter i versjon 14

Endringer i funksjoner, innstillinger og felt i versjon 14

Nye innstillinger i versjon 14

Se gjennom innstillingene som har blitt lagt til i versjon 14, for å finne ut om du vil aktivere noen av disse funksjonene. Gå til innstillingene, velg Utvikle > Tilpassede innstillinger > (Behandle) EchoSign-innstillinger.

 • Skrivebeskyttet konto – Gjør Konto-feltet til et skrivebeskyttet avtalefelt. Det er nyttig når du vil forhåndsutfylle feltene, men tillate at senderen redigerer det.
 • Skrivebeskyttet avtalenavn – Gjør Avtalenavn-feltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttede e-postkopier – Gjør feltet "Send e-postkopier til" til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet feltsett – Gjør Andre felt-delen skrivebeskyttet i en avtale.
 • Skrivebeskyttet verstbasert signering – Gjør avmerkingsboksen Vertsbasert signering til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet språk – Gjør Språk-feltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet melding – Gjør Melding-feltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet salgsmulighet – Gjør Salgsmulighet-feltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet forhåndsvisning eller posisjon – Gjør avmerkingsboksen for forhåndsvisning av dokument eller posisjon av signaturfelt til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet mottager – Gjør Mottager-delen skrivebeskyttet i en avtale.
 • Skrivebeskyttede sikkerhetsalternativer – Gjør Sikkerhetsalternativer-delen skrivebeskyttet i en avtale.
 • Skrivebeskyttet verstbasert signering – Gjør avmerkingsboksen Vertsbasert signering til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet signaturutløp – Gjør feltet "Gi de som signerer X dager på å signere dette dokumentet." til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet påminnelse om signering – Gjør avmerkingsboksen "Minn på mottaker å signere" til et skrivebeskyttet avtalefelt.
 • Skrivebeskyttet signaturtype – Gjør Signaturtype-feltet til et skrivebeskyttet avtalefelt.

Avtalemal-feltverdier lagt til i versjon 14

Hvis du bruker avtalemaler og oppgraderer fra versjon 12 eller 13, redigerer du Avtalemal-oppsettet og drar feltet som introduseres i versjon 14, til oppsettet.

1. Velg Oppsett > Opprett > Objekter > Avtalemaler > Sideoppsett > (Rediger) Oppsett for avtalemal.

2. Legg til de følgende felt i versjon 14 i Informasjon-delen:

 • Tilgjengelig for publiseringshandlinger

Merk:

Hvis du bruker versjon 12, fjerner du feltet Passord for å signere avtale som ble brukt i versjon 12, da de forrige feltene erstatter dette. Alternativet om å la de som signerer, foreslå endringer er heller ikke tilgjengelig i EchoSign (nå Adobe Sign-tjenester), så du kan fjerne det hvis det vises i grensesnittet for avtalemalen.

Andre feltverdier lagt til i versjon 14

Salesforce aktiverer som standard ikke feltverdier som legges til i EchoSign (nå Adobe Sign-tjenester) for Salesforce versjon 14 når du oppgraderer fra en tidligere versjon til den nyeste versjonen. Du må derfor legge til følgende feltverdier som ble lagt til i versjon 14:

 

Objekt: Legg til filvedlegg
(Attachment_Template__c)

Felt: Vedleggstype
(Type__c)

Verdier som må legges til:

 • Tilbudsdokument fra salgsmulighetstilbud
 • Kjøretidsvariabel

 

Objekt: Legg til mottaker (Recipient_Template__c)

Felt: Kilde for mottager
(Type__c)

Verdier som må legges til:

 • Alle salgsmulighetskontaktroller
 • Primærkontaktrolle for Konto
 • Kontokontaktrolle
 • Alle kontokontaktroller
 • Kjøretidsvariabel

 

Objekt: Avtale (SIGN_Agreement__c)

Felt: Språk

(AgreementLocale__c)

Verdier som må legges til:

 • Tsjekkisk (Tsjekkia)
 • Tyrkisk (Tyrkia)

 

Objekt: Avtalemal
(Agreement_Template__c)

Felt: Språk (Language__c)

Verdier som må legges til:

 • Tsjekkisk (Tsjekkia)
 • Tyrkisk (Tyrkia)

Nyheter i versjon 13

Endringer i funksjoner, innstillinger og felt i versjon 13

Nye innstillinger i versjon 13

Se gjennom innstillingene som har blitt lagt til i versjon 13, for å finne ut om du vil aktivere noen av disse funksjonene. Gå til innstillingene, velg Utvikle > Tilpassede innstillinger > (Behandle) EchoSign-innstillinger.

 • Synkroniser gruppetilordninger automatisk – Flytt automatisk de riktige EchoSign-gruppene når deres Salesforce-profiler oppdateres.
 • Deaktiver Send e-postkopier – Skjul feltet "Send e-postkopier til" på siden for å sende avtale.
 • Deaktiver kunnskapsbasert godkjenning – Skjul valget for identitetsbekreftelse med kunnskapsbasert godkjenning (KBA) for avtaler. Dette er en identitetsbekreftelsesmetode som krever at de som signerer, oppgir og bekrefter personlig informasjon for å kunne signere dokumentet. Bruk av denne funksjonen er begrenset og kan medføre ekstra kostnader. Forsikre deg også om at kontoinnstillingene på EchoSign.com har aktivert kunnskapsbasert godkjenning, slik at du kan bruke det i Salesforce.
 • Deaktiver bekreftelse av nettidentitet – Skjul valget for bekreftelse av nettidentitet for avtaler. Bekreftelse av nettidentitet krever at de som signerer, bekrefter identiteten sin ved å logge på ett av følgende nettsteder: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! eller Microsoft Live. Forsikre deg også om at kontoinnstillingene på echosign.adobe.com har aktivert nettidentitet, slik at du kan bruke det i Salesforce.
 • Aktiver varsel om tilordningsfeil – Send e-postvarsler til eieren av datatilordninger eller flettetilordninger hvis det oppstår feil når tilordningene utføres.
 • Aktiver godkjennerrolle for mottaker – Aktiver alternativet for å markere en mottaker som godkjenner. Godkjennere går igjennom og godkjenner dokumentet, men de trenger ikke signere det.
 • Aktiver separate metoder for signeringsidentitet – Aktiver alternativet for å velge forskjellige metoder for identitetsbekreftelse for mottakere i EchoSign-kontoen (nå Adobe Sign-tjenestekontoen) din og de som er utenfor eSign-kontoen. Dette gjelder for kunnskapsbasert godkjenning, bekreftelse av nettidentitet og passord for å kunne signere. Du kan for eksempel kreve at en kunde bekreftes med kunnskapsbasert identitet før signering av dokumentet, men kreve at salgslederen i stedet oppgir et passord for å signere dokumentet. Hvis du ikke velger dette alternativet, må alle som signerer eller godkjenner, bekrefte ved å bruke samme metode, det vil si den som er valgt av senderen.

Avtalemal-feltverdier lagt til i versjon 13

Hvis du bruker avtalemaler og oppgraderer fra versjon 12, redigerer du Avtalemal-oppsettet og drar feltene som introduseres i versjon 13, til oppsettet.

1. Velg Oppsett > Opprett > Objekter > Avtalemaler > Sideoppsett > (Rediger) Oppsett for avtalemal.

2. Legg til følgende nye felt i versjon 13 i delen Alternativer for avtalesikkerhet:

 • Bekreftelsesmetode for ekstern signering
 • Bekreftelsesmetode for intern signering

Andre feltverdier lagt til i versjon 13

Salesforce aktiverer som standard ikke feltverdier som legges til i EchoSign (nå Adobe Sign-tjenester) for Salesforce versjon 13 når du oppgraderer fra en tidligere versjon til den nyeste versjonen. Du må derfor legge til følgende feltverdier som ble lagt til i versjon 13:

Objekt: Legg til filvedlegg

Felt: Vedleggstype

Verdi som skal legges til: Tilbudsdokument fra overordnet tilbud

 

Objekt: Avtalemal

Felt: Språk

Verdier som må legges til:

 • Kinesisk (Taiwan)
 • Engelsk (Storbritannia)
 • Koreansk (Sør-Korea)
 • Polsk (Polen)

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet