Produktmerknader for Adobe Acrobat Sign for Salesforce

Produktmerknadene for Adobe Acrobat Sign for Salesforce er sortert nedenfor med den gjeldende versjonen øverst, slik at du går bakover i tid etter hvert som du blar nedover siden.

Støtte for Adobe Acrobat Sign for Salesforce v19.x og v20.x utløpte i oktober 2021.

 • Alle organisasjoner bør oppgradere til minst v21.5.11 så snart som mulig.  v21.5.11 er en forutsetning for alle senere versjoner og må være installert før videre oppgradering til nyere versjoner. 
 • Tilgang til versjon 20.x og eldre er planlagt fullstendig frakoblet i andre kvartal 2022. Fortsatt tilgang til Adobe Acrobat Sign for Salesforce-funksjonalitet vil kreve at en minimumsversjon av 21.5.11 installeres.

Integrasjonslivssyklusen vises detaljert her >

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.2

Støtte for Document Builder

Med utgivelsen av versjon 24.2 inneholder Adobe Acrobat Sign for Salesforce en ny funksjon kalt Document Builder. Document Builder er tilgjengelig som en utvidelsespakke til basispakken og krever ikke ytterligere kjøp.

Med Document Builder kan brukere automatisk generere dokumenter ved hjelp av Salesforce-data. Funksjonen gir en trinn-for-trinn-veiviser for å lage regler for å slå sammen data fra Salesforce-objektfelt til en Word-dokumentmal. Det genererte dokumentet sendes som et vedlegg med Acrobat Sign Agreement-malen, og kan enkelt administreres i Salesforce.

For å lære hvordan du installerer og bruker Document Builder, se brukerveiledningen for Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Document Builder.

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse av korrigert problem
23388 Brukere kan nå se alle bibliotekfilene i Avansert søk i Avtalemalredigering.
23492 Korrigerte problemet der brukere ikke kunne sende et dokument som er i tilstanden «Forhåndssending» i Salesforce.
23510 Korrigerte feilen der brukere ikke kunne laste ned signerte dokumenter fra Salesforce.
24028 Rettet feilen der systemet velger standard posttype fra Salesforce-profilen, selv om brukere velger en annen posttype på tidspunktet for sending av avtalen.
24068 Korrigerte problemet der brukere får feilaktige popup-meldinger når de velger alternativene «Send påminnelse» eller «Avbryt avtale» for en avtale på avtalens lynpanel.
24097 Korrigerte problemet der Send-siden viser en feil og ikke oppdaterer statusen for avtalen selv når avtalen sendes fra redigeringsvisningen på Salesforce.
24107 Korrigerte problemet der brukere ikke kunne slette en avtale fra listen over avtalerelaterte.
24163 Korrigerte problemet der alternativet «Private meldinger til mottakere» håndheves på Send-siden, selv om det er deaktivert i Acrobat Sign-innstillingene.
24171 Brukere kan nå bruke innstillingen Disable_Upload_Agreement_Attachments__c til å skjule alternativet «Legg til» og «Last opp filer» i Salesforce. 
24488 Løste problemet for Salesforce-brukere av mobilapper, der et forsøk på å kopiere og lime inn en e-postadresse i e-postadressefeltet ga en ugyldig mottakerfeil. 
25430 Rullegardinmenyen «Søk etter kontakter» viser nå fullstendige kontonavn fremfor delvise navn.
25736 Korrigerte problemet ved å koble Acrobat Sign-kontoen til Salesforce, der brukerne får en feilmelding om «Lesing fikk tidsavbrudd».
Merk:

Adobe Sign for Salesforce-pakken støttes for to hovedversjoner i tillegg til den nåværende hovedversjonen.

 • Den nåværende versjonen er 23.0
 • Støtte gis for versjon 21+

Kunder som kjører versjoner som ikke støttes, har økt sikkerhetsrisiko og de oppfordres på det sterkeste til å oppgradere til den nye pakken for å sikre fortsatt støtte.

Kontakt din kundeansvarlige hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å oppgradere organisasjonen.


Tidligere versjoner

Adobe Sign for Salesforce v23.14.3 inneholder mindre feilrettinger. Pakkens funksjoner og brukerfunksjoner forblir uendret. 

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse av korrigert problem
20523 Korrigerte problemet der en e-postadresse overlapper med mottakertypen for «e-post».
23000 Brukere kan nå se landnavn sammen med landskoder når de legger til landskoder manuelt.
23011 Korrigerte problemet der datatilordning mislykkes med «Aggregert spørring har for mange rader for direkte tildeling, bruk FOR-løkke»-feil.
23040 Korrigerte problemet der en bruker får en «For stor Apex-bunkestørrelse: 6088659»-feil ved sending av et dokument fra Salesforce.
23122 Korrigerte problemet der brukere ikke kunne legge til en mal fra Adobe Sign-dokumentbiblioteket ved hjelp av Klassisk-grensesnittet.
23136 Korrigerte feilen som oppstod ved sending av avtaler fra Publiser handling med en bildefil.
23289 Korrigerte problemet der arbeidsflytbaserte avtaler ikke kunne generere den riktige manglende filfeilen.
23632 Korrigerte feilen ved å sende en malbasert avtale til en gruppe brukere.
23730 Korrigerte et problem der en avtale ikke kan genereres når du bruker Tilbud-malen med Adobe Sign-bibliotekdokumentet.
23831 Korrigerte feilen «For mange SOQL-spørringer» som oppstod etter sending av avtaler via en tilpasset prosess.
23833 Korrigerte en feil som oppstod da brukere prøvde å angi mottakeren som en gruppe i en avtalemal.
24003
Korrigerte en feil som oppstod under oppretting av en avtalemal, der en variabel i CC-feltet ikke tolket en nullverdi i det overordnede objektet. 

Adobe Sign for Salesforce v23.14

Ny OAuth-omfangsinnstilling

Med en ny OAuth-omfangsinnstilling kan Adobe Sign-administratorer på gruppenivå nå opprette en tilkobling mellom Adobe Sign og Salesforce.

Utgått støtte for identitetsbekreftelse via webidentitet 

Adobe Sign-brukere kan ikke lenger velge webidentitet eller sosial ID som identitetsbekreftelsesmetode. Brukerne kan imidlertid fortsette å bekrefte underskriveres identitet via passord, telefon eller kunnskapsbasert godkjenning (KBA).

Adobe Sign-ikonet får nytt utseende

Adobe Sign-ikonet som brukes i hele programmet, er oppdatert til det nye utseendet.


Oppdater Salesforce-organisasjonen slik at den bruker Filer som standard lagringsobjekt for dokumenter

Version 23 av Adobe Sign for Salesforce-pakken bytter standard objekttype for lagrede dokumenter fra det eldre Vedlegg-objektet til det relativt nye Filer-objektet.

Denne oppdateringen forsterker Salesforce Lightning Experience, som bare støtter Filer (den klassiske Salesforce-opplevelsen støtter ikke Filer) og er på linje med mange andre tredjepartsløsninger som ofte brukes med Adobe Sign, som oppgraderes på en tilsvarende måte.

Påvirkede dokumenter inkluderer:

 • Avtaledokumenter
 • Datatilordning
 • Avtalemaler
 • Avtaleoppdateringer
 • Sending av store filer
 • Egendefinerte innstillinger
 • Push-avtaler

Administratoren er for øyeblikket ikke pålagt å gjøre noe for å oppdatere til denne versjonen, siden det eksisterende lagringsobjektet er overordnet for organisasjonen, noe som sikrer at operasjonene kan fortsette uten avbrudd.

Administratorer oppfordres imidlertid til å undersøke hvordan de kan migrere organisasjonen til å bruke Filer før Vedlegg blir utfaset.

Merk:
 • OPPDATERING fra en Adobe Sign for Salesforce-versjon før 23.0 vil respektere det eksisterende lagringsobjektet etter oppdateringen (Vedlegg for de fleste kunder). Ingen handling er nødvendig for å fortsette å operere som normalt.
 • NYE installasjoner av Adobe Sign for Salesforce-pakken vil ha Filer angitt som standard lagringsobjekt, men det kan byttes manuelt til Vedlegg.
 • Kontroller er tilgjengelige for Salesforce-administratoren for å bytte lagringsobjektet mellom Filer og Vedlegg.


Ny egendefinert innstilling for å kontrollere dokumentlagringstypen

For å støtte administratorkontrollen av dokumentlagringstypen, er en ny kontroll lagt til i kontrollsettet Tilpassede innstillinger > Adobe Sign-innstillinger.

Dette brukergrensesnittet tilordnes til det egendefinerte objektet Agreement_Document_Storage_Type__c

Gyldige innstillingsverdier er:

 • {empty} – Hvis verdien er tom, er standard virkemåte basert på den installerte versjonen av pakken
  • Version 23.0+ vil som standard ha Filer som standard lagringstype
  • Versjoner før 23.0 vil som standard ha Vedlegg som den standard lagringstypen
 • Filer – definerer sterkt Filer som det standard lagringsobjektet for Adobe Sign-dokument
 • Vedlegg – Definerer sterkt vedlegg som standard lagringsobjekt for Adobe Sign-dokument
Dokumenttypeinnstilling


Analytics-innstillinger

En valgfri Analytics-innstilling er lagt til for å gi Adobe Sign mulighet til å samle inn bruksdata for å forbedre produktet. Disse dataene brukes bare til utvikling og ikke til markedsføringsformål.

Denne innstillingen kan kontrolleres fra fanen Adobe Sign-administrator ved å klikke på koblingen Analytics-Innstillinger til høyre:

Analytics-innstillinger

Analyseinnstillingen er aktivert som standard for de fleste nye kundeinstallasjoner

 • Nye kundeinstallasjoner i Canada og EU vil ha analyse deaktivert som standard
 • Oppgraderende kunder vil ha innstillingen deaktivert som standard for å stemme overens med deres eksisterende opplevelse. Administratorer kan aktivere innstillingen som de vil, på fanen Adobe Sign-administrator

Når dette er aktivert, legges en oppføring automatisk til på de klarerte CSP-nettstedene for adobe.io-nettstedsnavnet:

Klarerte CSP-nettsteder med Adobe.io lagt til

Deaktivering av analyseinnstillingene fjerner automatisk adobe.io-oppføringen fra siden Klarerte CSP-nettsteder.


Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse av korrigert problem
15687 Løste et problem der en biblioteksmal som ble fjernet fra Adobe Sign-administrasjonssiden fremdeles kunne nås av Salesforce-malen
18890 Løste en staveinkonsistens for statusen til kansellerte avtaler
20380 Løste en formateringsfeil for datoer
20420 Forbedret menyplasseringen for den egendefinerte verktøylinjen, slik at den ikke åpnes utenfor skjermen
20436 Løst et problem med at markøren ikke viser relaterte koblinger som klikkbare på avtaler
20631 Løst et problem der bildefiler som er knyttet til en avtale åpnes i en nettleserfane i stedet for å lastes ned
20638 Forbedret feltet for kanselleringsårsak for å tillate mer enn 255 tegn
20678 Løste et problem der et egendefinert Salesforce-tema ville forsvinne i Adobe Sign-fanene
20972/21359 Løste et problem der Adobe Sign-bibliotekmaler ikke ville være tilgjengelige hvis tilgangstokenet utløp
21126 Løste et problem der mottakertypen for e-post ikke ville bli fjernet fra mottakeralternativene hvis den er deaktivert i de egendefinerte innstillingene
21426 Løste et problem som kunne blokkere tilgangen til Adobe Sign-bibliotekmaler hvis brukerens bibliotek har en veldig stor bibliotekliste (1 000+)
21512 Forbedret administrasjonen av filutvidelser i avtaletittelen

Salesforce-avtalemaler kan nå knyttes til Adobe Signs tilpassede arbeidsflyter slik at du kan tilordne komplekse signeringsprosesser i Adobe Sign, og så importere den strukturen til en Salesforce-mal:

Arbeidsflyter i Salesforce-maler

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse av korrigert problem
15644 Rettet et problem der avtalemalen ville mislykkes hvis det ikke var noe vedlegg under det overordnede objektet.
17112 Rettet en situasjon som kunne føre til at mottakere fikk avtalen i feil rekkefølge.
18791 Løste et problem der passordet maskerte i stedet for å vise “Skriv inn / Bekreft passord”.
18834 Forbedret innlastingshastigheten for kontakter på Send-siden.
18889 Løste et problem der filtilordning kunne mislykkes når signerte avtaler ble returnert som separate PDF-filer.
19063 Rettet et problem der avtaler som er “Sendt på vegne” av noen andre, ikke kunne fjernes/kanselleres av API.
19197 Rettet et problem som kunne utløse en feil ved sending via Adobe Sign Salsmulighetspublisering i Lightning.
19301 Løste et problem som kunne forårsake “Tilbakekall mislyktes”-feil hvis telefonnummeret var feil utformet.
19333 Forbedret søk for å redusere CPU-tidsavbruddsfeil.
19420 Løste et problem der den endelige PDF-filen ble tilknyttet avtaleobjektet.
19626 Løste et problem der e-postvarsling til mellomliggende mottakere ville bli sendt når deaktivert.
19646 Løste et problem der statusen til avtalen ville bli tom hvis avtalen ble kansellert/avvist.
19661 Løste et problem som kunne føre til at støttedokument ikke legges ved avtaleobjektet når det er mer enn ett.
19683 Utvidet Adobe Sign Fellesskapsbruker-tillatelsessettet slik at det inkluderer gruppetilordning.
19888 Forbedret håndtering av avtalenavn for Developer-kontoer for å hindre at de blir sittende fast i Utkast-status.
19910 Forbedret Lightning-komponenten AgreementPanel-styling for å legge bedre til rette for Salesforce Baner.
19917 Løste et problem der lange avtalenavn med en apostrof kunne bli sittende fast i Utkast-tilstand.
19979 Løste et problem der en vedlagt fil ville åpne en bytestream av en fil i stedet for den formaterte filen.
20007 Rettet plassholderen “Skjul tom mottaker” når kjøretidsvariabler brukes.
20023 Forbedret produktlinjetilordning for bedre å støtte flere filterkriterier.
20146 Forbedret funksjonaliteten for å lime inn en e-postadresse i mottakerfeltet ved å høyreklikke.
20239 Løste et problem som kunne forårsake hopp til toppen av siden ved klikk på en knapp.
20254 Forbedret vedleggslogikk for å løse en feil hvis Salesforce CRM-innhold ikke er aktivert.

 

Adobe Sign for Salesforce 21.5.11 er et nødvendig installasjonspunkt for organisasjoner som ønsker å fortsette å bruke Adobe Sign under de nye sikkerhetsrammeverkene som iverksettes av Salesforce og Adobe Sign (dvs. oppgraderte APIer).

21.5.11-pakken de-refererer to sider (MyEchoSign.page og AboutEchoSign.page) for å rydde vei for endelig fjerning.

Det gjøres ingen endringer i funksjoner eller brukerfunksjonalitet for denne pakken, men noen problemer er løst:


Løste problemer

Problemnummer

Beskrivelse av korrigert problem

19681

Forbedret pakken for å fjerne Chatter-krav som blokkerte installasjoner hvis Chatter var deaktivert.

20013

Løste et problem der oppdateringer til avtalestatus ikke fungerte for avtaler som brukte Adobe Sign-godkjenning som bekreftelsesmetode.

20045

Rettet en feil der tilpassede innstillinger for Lightning UI-konfigurasjoner bare fungerte for systemadministratorer.


Støtte Salesforce Files som lagringsobjekt i Filtilordning

Vinter 2019-utgivelsen av Adobe Sign for Salesforce (v21) oppdaterer tre kjerneelementer i pakken for nye distribusjoner, og opprettholder samtidig bakoverkompatibilitet for eksisterende kunder:

I tillegg er det gjort justeringer for å få Salesforce-opplevelsen mer justert med web-opplevelsen. Til nå: 

Ved tilordning av fillager gjennom Datatilordning-prosessen er en ny avmerkingsboks lagt til for eksplisitt å tvinge lageret som et vedlegg.

Hvis dette alternativet ikke velges, lagres innholdet som en fil.

Forbedret prosess for avtaleoppdatering

v21-endringer til oppdateringsprosessen for avtaler i Salesforce. I stedet for å sende oppdateringer til Salesforce, vil Adobe Sign varsle Salesforce om at oppdateringer er tilgjengelige. Deretter kan Salesforce hente dem. Dette bidrar til å avhjelpe problemer i tilfeller der Salesforce er frakoblet når Adobe Sign sender oppdateringen.

I tillegg oppdateres nå avtaler asynkront der alle tidligere versjoner var synkrone.


Ny inndeling for Tilpasset innstilling: Innstillinger for oppdatering av Adobe Sign-avtaler

For å støtte den nye oppdateringsprosessen er det lagt til en ny inndeling i delen Tilpassede innstillinger i Salesforce: Innstillinger for oppdatering av Adobe Sign-avtaler.

Fem innstillinger som fantes fra før, er flyttet til denne kategorien fra delen Innstillinger for Adobe Sign:

Innstillinger for Adobe Sign

Adobe Sign Agreement Update-innstillinger

Legg til revisjons-PDF i vedleggsliste

Legg til revisjonsrapport

Kobling til signert PDF for push-avtale

Legg til URL-adresse for signert PDF

Legg til signert PDF for push-avtaler

Legg til signert PDF

Signert PDF som separate vedlegg

Signert PDF som separate vedlegg

Legg til støttefiler i vedleggsliste

Legg til støttefiler

 

Tre nye innstillinger legges til:

 • Vis bilder – Når aktivert, blir bilder av PDF-filen med avtalen vist på avtalesiden.
 • Oppdater avtalehendelser – Når aktivert, vil Salesforce oppdatere hendelsene for avtaler ved varsling fra Adobe Sign.
 • Oppdater avtalestatus – Når aktivert, vil Salesforce aktivt oppdatere avtalestatuser ved varsling fra Adobe Sign.

Manuell oppdatering av en avtale oppdaterer nå alle elementer i avtalen (mottakere, hendelser, bilder osv.) fremfor bare statusen.

gammelt bilde


Endret navn på Tilpasset innstilling-del: Adobe Sign Push Mapping Settings er nå Innstillinger for Adobe Sign-avtalemottaker

Innstillingene for push-tilordning er omarbeidet slik at de gjelder bredt for alle avtaler. Derfor har delen med tilpassede innstillinger som styrte disse innstillingene, har fått nytt navn for bedre å angi at de gjelder for mottakere av alle avtaler og ikke bare for push-avtaler.

I tillegg er det lagt til fem nye innstillinger for å utvide muligheten til å oppdatere mottakerne relatert til avtaler:

 • Opprett manglende mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å opprette manglende mottakere.
  • Nye mottakere blir opprettet i arbeidsflyter for push-tilordning for avtale, Erstatt underskriver eller Deleger underskriver.
 • Aktiver deltakersett: Aktiver denne innstillingen for å opprette og oppdatere deltakersett.
 • Oppdater delegerte mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å merke mottakerne som Delegert når de delegeres av underskriver eller avsender.
  • Disse mottakerne skjules fra Avtalevisning-siden.
 • Oppdater mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å oppdatere eksisterende mottakerattributter som Status.
 • Oppdater erstattede mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å merke mottakerne som Erstattet når de erstattes av avsenderen fra Behandle-siden.
  • Disse mottakerne skjules fra Avtalevisning-siden.


Forbedret manuell oppdatering

Den manuelle oppdateringsprosessen er forbedret for å oppdatere hele settet med avtaleobjekter, inkludert alle koblinger, bilder, hendelser, statuser og datatilordninger.


Oppdaterte hendelsesbeskrivelser

Hendelsesbeskrivelsene for avtaler oppdateres med tre endringer:

 • Den generiske termen “dokument” brukes i stedet for avtalens navn.
 • E-postadressen til brukeren settes inn etter navneverdien.
 • IP-adressen inkluderes.


Ny godkjenningsmetode: Myndighetsutstedt ID

Den nye godkjenningsmetoden med myndighetsutstedt ID er lagt til som et egendefinert alternativ i delen Innstillinger for Adobe Sign.

Myndighetsutstedt ID er en Premium-metode for identitetsgodkjenning som må aktiveres av din kundeansvarlige før den kan distribueres.


Støtte for dra-og-slipp for å legge til filer
(bare Lightning)

Lightning-opplevelsen tillater nå at du legger til dokumenter i nye avtaler ved å dra dem fra det lokale systemet og slippe dem i Filer-området.

Dokumenter som legges til via dra-og-slipp, lastes opp til dine personlige filer i Salesforce.


Nytt Avtalemal-format

Avtalemal-grensesnittet er oppdatert for å gi bedre oversikt over malinnholdet på fem faner.


Enkel signering

Enkel signering er en enkel og ferdig komponent som lar portalbrukere signere selvbetjeningsavtaler. Legg til denne komponenten i en Salesforce Community Cloud-portal (kunde, partner, ansatt, osv.), eller bygg inn komponenten i andre Lightning-komponenter.


Adobe Sign for Salesforce CPQ:
"Generer Adobe Sign"-knapp

Adobe Sign CPQ-komponenten er forbedret for å strømlinjeforme prosessen med å legge ved PDF-filer med tilbud med ett klikk på en knapp, ved å bruke Generer Adobe Sign-knappen eller LEX-komponenten.

Klikk på Generer-knappen i LX-komponenten.

Arkiverte produktmerknader

Tidligere versjoner

Adobe-logoen

Logg på kontoen din