Brukerveiledning Avbryt

Bruke dra og slipp-verktøy for å opprette skjemaer

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 2. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
 1. Vanlige spørsmål om forfatting
 2. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 3. Behandle avtaler 
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 4. Revisjonsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Dra og slipp-redigeringsmiljøet i appen er tilgjengelig for alle tjenestenivåer.

Bruke redigeringsverktøyene i appen for å opprette skjemaer

En av de kraftigste sidene av Adobe Acrobat Sign er muligheten til å opprette gjenbrukbare skjemaer og skjemaoverlegg for å definere feltene som underskrivere skal fylle ut.

Hvis du bruker litt tid på å tenke gjennom signeringsprosessen og nøye opprette skjemaene dine, fører dette til at du og underskriverne sparer tid, at underskrivere letter tar funksjonen i bruk og at dokumentene fullføres på kortere tid.

Når du oppretter et skjema, er det fire faser du går gjennom, og de vises nedenfor:


Gjenbrukbare dokumenter kontra feltoverlegg

Gjenbrukbare dokumenter kontra feltoverlegg ... hva passer best for deg?

Til syvende og sist vil dette vedtaket trolig avgjøres av skjemaene og hvordan du produserer dokumentasjonen.

Hvis du bruker et standarddokument der innholdet i dokumentet ikke endres, oppretter du et gjenbrukbart dokument.

Dette omfatter dokumenter som skjemaer for kredittkortgebyr, skatteskjemaer, søknader og så videre.

I disse eksemplene er det ikke annet unikt innhold for underskriveren enn informasjonen underskriveren registrerer i feltene.

Skjemafeltlaget er imidlertid bare et feltlag som plasseres over et opplastet skjema/fil. Du bruker dette når du har et skjema som inneholder variabelt innhold. Dette kan for eksempel være en leieavtale der du har egendefinert informasjon i hele dokumentinnholdet, men feltene for kunden er de samme og på samme sted.

I slike tilfeller genererer du et nytt dokument som du laster opp, og deretter bruker du feltlaget over dokumentet.

Merk:

En fil kan ha flere feltlag, slik at du kan opprette modulære feltlag hvis dette oppfyller dine behov.


Roller – Deltakere og hvordan du identifiserer dem på riktig måte

Roller angir hvordan parter (underskrivere, avsendere og så videre) kan samhandle med dokumentet/transaksjonen. Med hensyn til skjemaer (spesielt skjemaer med flere underskrivere), er det svært viktig at du forstår hvordan roller angir i avtalen hvilke felt som skal gjøres tilgjengelig for hver underskriver. 

Alle felt har en tilordnet rolle.  Bare underskriver med riktig rolle har tilgang til feltene som er tilordnet dem. 

Konseptet i seg selv er ikke så uklart, med logikken er datamaskinlogikk, så de kan hende du må distansere deg fra den menneskelige betydningen av enkelte ord for virkelig å skjønne prosessen. Klikk her for mer detaljert informasjon om roller.

Det er tre hovedroller å forstå:

Forhåndsutfylles (av avsender) – Denne rollen definerer felt som du vil at avsender skal fylle ut før første underskriver.  Hvis du har priser eller rabatter som du slipper direkte på dokumentet, kan forhåndsutfylte felt være nyttig.

Forhåndsutfylte felt kan bare fylles ut av avsender når de prøver å sende dokumentet, og hvis det finnes påkrevde forhåndsutfylte felt, kan ikke dokumentet sendes for de er fylt ut.

Forhåndsutfylte felt er ikke tilgjengelig for redigering etter forhåndsutfyllingsfasen. Ingen etterfølgende underskriver av dokumentet kan redigere forhåndsutfylte felt. Klikk her for mer informasjon om forhåndsutfylling.

Deltaker N (der N er et økende tall som begynner på 1) – Det er her det begynner å bli litt vanskelig...

Deltaker 1 er den første personen (e-postadresse) du sender dokumentet til for signering eller godkjenning. 

Deltaker 2 der den andre personen som skal godkjenne eller signere dokumentet.

Kunsten å huske er at rollen til underskriver er basert på rekkefølgen du deretter angir i Til-feltet i kategorien Send.

Den første e-postadressen i Til-feltet er deltaker 1. Den andre er deltaker 2 og så videre...

Dette er enkelt.

Når du er kjent med sendeprosessen, vil du legge merke til at det er en ekstra avmerkingsboks i kategorien Send som sier Jeg må logge på, og denne avmerkingsboksen vil legge til avsenderen i signaturflyten. 

Hvis du holder deg til standardalternativet, vil avsender være siste underskriver.

Hvis du har to kunder som må signere først, er de deltaker 1 og 2, og avsender er deltaker 3.

Hvis du vil endre innstillingen slik at avsender må signere først, er avsender deltaker 1, og i eksemplet ovenfor, vil kundene være deltaker 2 og 3.

 

Tenk deg at du har en sak der dokumentet sendes ut for tre signaturer, men du vil sende dokumentet med en arbeidsflyt for parallelle signaturer.  Alle parter varsle samtidig, og det er ingen forventning til hvem som skal signere først.  Hvem er deltaker 1?

Det korte svaret er: Sannsynligvis den første e-postadressen i Til-feltet

Det litt lengre svaret er: Den første e-postadressen i Til-feltet (forutsatt at du ikke har merket av for Jeg må logge på og definert at avsender skal signere først).

 

Alle – Denne rollen gir hvilken som helst underskriver tilgang til feltet (herunder parten for forhåndsutfylling).

Alle-rollen gjør at feltet er tilgjengelig for alle til det er fylt ut.  Når feltet er fylt ut, låses innholdet i feltet og ingen etterfølgende underskriver kan redigere det.

Merk:

Hvis du gjør et Alle-felt påkrevd, må første person med tilgang til feltet fylle det ut. Det vil alltid være parten for forhåndsutfylling hvis du bruker forhåndsutfylte felt, og ellers vil det være deltaker 1.


Felttyper

Det finnes flere felttyper, og mange er for bestemte funksjoner (for eksempel signaturfeltet), og noen få er til generelle formål (for eksempel tekstfeltet).

Disse feltene deles opp i fem kategorier:

Signaturfelt – Disse feltene er de faktiske signaturfeltene, grunnlaget for e-signering!

Signaturfelt registrerer bare signaturverdiene for underskriver. Hvis du har flere signaturfelt for en underskriver, må vedkommende fylle ut det første, men underskriver trenger bare klikke etterfølgende felt for å fylle ut verdien.

Initialer, på samme måte som signaturfelt, må fylles ut én gang, og deretter kan tilleggsfelt ganske enkelt klikkes.

Signaturblokker er faktisk beholderobjekter som inneholder alle feltene som kontoen krever for å fullføre en signatur.  Signaturblokken inneholder bare signaturfeltet og et e-postadressefelt som standard.  Kontoadministrator kan også konfigurere signaturinnstillingene slik at de krever en stillings- og/eller firmaverdi. HVIS disse verdiene er påkrevd, vil signaturblokken også inneholde dem.

Informasjonsfelt for underskriver – Disse feltene samler inn eller viser informasjon om underskriver/signatur.

Disse feltene tjener en spesiell hensikt for å gjøre signering enklere for brukerne hvis de noen gang må signere på nytt.

Du har sannsynligvis sett siden med dine personlige innstillinger der navn, stilling og firma er angitt.

Disse feltene fyller ut informasjonen for underskrivers profil.

Obs! Firmafeltet er ikke et generelt inndatafelt for å registrere firmanavn.  Feltet må tilordnes en rolle, og innholdet som angis i feltet, lagres som firmainformasjon for deltakerrollen som det er koblet til.

Hvis du plasserer et stillings- og/eller firmafelt for en deltaker, vil tjenesten lagre dette innholdet som stillings-/firmainformasjon for underskriver, og fylle ut automatisk neste gang de blir bedt om å signere med disse feltene.

Feltet for underskrivers navn viser en typesettversjon av innholdet underskriver skriver inn i signaturfeltet. Feltet vises først som en tom inndeling i skjemaet til en signatur blir brukt, og deretter fylles feltet ut.

Tenk på dette om feltet du vil ha på Skriv navnet ditt-linjen, like under signaturlinjen på mange skjemaer.

E-post (adresse) fylles ut automatisk med e-postadressen til underskriver. E-postadressen er en kjent verdi, så vi kan bare sette den inn her.

Obs! På samme måte som for stillings- og firmafeltet skal du ikke bruke dette for å prøve å samle inn en e-postadresse.  Hvis du må samle inn en e-postadresse, kan du bruke et tekstfelt (se nedenfor).

Dato – Dette feltet viser gjeldende dato når deltakeren bruker signaturen på dokumentet.  Dette er ikke et generelt inndatafelt for dato.  Hvis du trenger et inndatafelt, bruker du tekstfeltet.

Datafelt – Datafelt tillater innsamling av informasjon om dokumentet i tillegg til identifisering av underskriver. Dette er verktøy du bruker for å samle inn informasjon fra kundene, og de er de mest brukte felttypene.

Tekstfelt er generelle inndatafelt for innhold du trenger fra underskriver. Dette kan være kredittkortinformasjon, adresser, telefonnumre, kommentarer eller beskrivelser… alt du trenger for å fullføre kontraktsprosessen.

Rullegardinfelt er nyttige når du tilbyr en rekke alternativer og kunden bare kan velge ett av dem.

Avmerkingsbokser er objektene du bruker når du har en rekke alternativer og du vil at kunden kan velge flere ved behov..

Alternativknapper er det motsatte av avmerkingsbokser. Disse utgjør en rekke alternativer, men underskriver kan bare velte ett alternativ.

Flere felt – Ikke datafelt, men kategorien Flere felt inneholder alternativ for filvedlegg eller mulighet til å definere et aktiveringspunkt for en hyperkobling i dokumentet.

Stempler – Disse felttypene fylles ut av Acrobat Sign, slik at de viser transaksjonsdata som vanligvis ikke er i dokumentet.

Stemplet for deltakelse viser navn, klokkeslett og e-postadresse for deltakeren i feltet der er ment for (rollen).

Transaksjonsnummer viser transaksjonsnummeret (praktisk hvis du har et problem og trenger støtte for å spore transaksjonen).

Merk:

Felt har en rekke egenskaper du kan konfigurere, og hvis du virkelig vil fordype deg i verdenen av alternativer, kan du begynne med denne utfyllende artikkelen.


Oppsett-/justeringsverktøy

Når du har plassert alle feltene, er det siste trinnet å justere dem riktig, slik at skjemaet ser flott og profesjonelt ut.

Det vises et linjalikon helt til venstre på båndet for feltet.  Klikk dette for å vis justeringsverktøyene.

Velg ett felt (det du vil skal være utgangspunktet), og hold deretter nede CTRL (eller Kommando) og velg et annet felt.  Du vil se at ikonene lyser, og deretter kan du klikke et av ikonene for å justere feltene i henhold til den lille linjen som vises i ikonet.  Det første ikonet viser for eksempel linjen over de to feltene, slik at feltene justeres etter den øvre kanten.

Alternativene for størrelse lar deg velge flere felt og deretter endre dem til samme størrelse.

Det første ikonet er for felthøyde, det andre er for bredde og det tredje ikonet er bor begge deler. Feltene skaleres til samme størrelse som det første feltet som ble valgt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?