Grunnleggende informasjon om skatter og avgifter for amerikanske statsborgere og personer som er registrert som utlendinger bosatt i USA

Denne siden inneholder grunnleggende informasjon om skatter og avgifter for Adobe Stock-bidragsytere som er amerikanske statsborgere eller registrert som utlendinger bosatt i USA

Oversikt over skatter og avgifter

Lisensiering av kreativt innhold er en økonomisk virksomhet. Som Adobe Stock-bidragsyter kan inntekt som stammer fra disse salgene i USA, være underlagt amerikansk IRS-kildeskatt (Internal Revenue Service). 

IRS er den offentlige etaten i Amerika som er ansvarlig for innkreving av skatter og overholdelse av skattelover. Som amerikansk selskap, må både vi og våre bidragsytere følge amerikansk skattelov, samt sende inn de riktige skjemaene for kildeskatt til IRS. Slike avgiftsskjemaer er tilpasset den aktuelle bidragsyterens situasjon, og er nødvendig for å avgjøre om vedkommendes inntekt skal pålegges amerikansk kildeskatt.

Informasjonen nedenfor hjelper deg å finne ut hvilket avgiftsskjema som gjelder for deg. Vi anbefaler at du følger trinnene nedenfor og rådfører deg med en mva-/juridisk rådgiver. 

Merk:

Informasjonen nedenfor er ment som generelle retningslinjer. Vi kan ikke gi råd med hensyn til skatter og avgifter. Uten et godkjent skjema blir bidragsyterens samlede inntekt underlagt maksimalt skattetrekk på 30 %.

Gå gjennom profilen din

Gå gjennom profilen din på Bidragsyter-kontosiden for å forsikre deg om at informasjonen er oppdatert. Uriktige opplysninger fører til at skjemaet ikke godkjennes, og at det blir trukket kildeskatt fra inntekten din. 

Send inn avgiftsskjemaene dine

Avgiftsskjemaene må fylles ut og signeres digitalt på Bidragsyter-kontosiden. Skjemaene må oppdateres etter hendelser som påvirker skatte-/avgiftsstatusen din (f.eks. ekteskapsinngåelse, navnebytte, skilsmisse, oppretting/oppløsing av et selskap). Systemet veileder deg gjennom en rekke alternativer for å hjelpe deg å velge riktig skjema. Etter at du har valgt skjema, kan du fylle det ut og sende det inn direkte via portalen for bidragsytere. 

Enkeltpersoner og LLC, partnerskap eller selskaper

W-9-skjema: Vanligvis sender du et W-9-skjema, slik at vi ikke trekker skatt av inntekten din fra Adobe Stock. For bidragsytere som er bosatt i USA, må det oppgis et amerikansk SSN-, EIN- eller ITIN-nummer for at W-9-skjemaet skal være gyldig.

W-9-instruksjoner

Årsslutt

Ved årsslutt er vi pålagt å rapportere all inntekt som stammer fra salg i USA i løpet av året, til de amerikanske skattemyndighetene (IRS). Enkeltpersoner som har tjent mer enn $10, får et 1099-skjema der den aktuelle inntekten er angitt. Vi gir ikke 1099-skjema til selskaper. Inntekten rapporteres og er avgiftspliktig uavhengig av om du har bedt om utbetaling. Ettersom du bare betaler skatt på denne inntekten én gang, slipper du å betale på nytt når du tar ut pengene.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din