Juridisk terminologi og informasjon om opphavsrett

Lær nøkkelbegrepene du trenger å kjenne til før du sender inn innhold til Adobe Stock. 

Rettigheter knyttet til personvern og publisering 

Retten til privatliv er en persons rett til å få være i fred, og retten til publisering er en persons rett til å kontrollere hvordan eget navn og bilde brukes kommersielt.

Før du sender inn innhold som innbefatter en identifiserbar person eller stemme, må du iht. lovene om personvern og publisering få samtykke fra vedkommende i form av en signert modellklarering. Der det er relevant, må du også få en signert eiendomsklarering fra eieren av eiendommer eller gjenstander som vises i innholdet ditt. (Vær oppmerksom på at det gjelder andre regler for illustrerende redaksjonelt innhold.)

Varemerker og kjennetegn 

Et varemerke er en setning, en logo eller et symbol som eksklusivt identifiserer et selskap, et varemerke, et produkt eller en tjeneste. Kjennetegn er en type varemerke som viser til hvordan et produkt eller den tilhørende emballasjen ser ut eller er designet.

Kjennetegn kan blant annet være en gjenkjennelig form eller farge. UPS-skjoldlogoen og brunfargen på UPS-uniformene og -lastebilene varemerker anses for eksempel som kjennetegn tilhørende United Parcel Service, Inc.

Adobe Stock kan ikke godta innhold som viser varemerker eller kjennetegn, så sørg for å fjerne alle varemerkebeskyttede symboler eller objekter fra bilder, videoer og andre innsendinger. (Vær oppmerksom på at det gjelder andre regler for illustrerende redaksjonelt innhold.)

Opphavsrett

Copyright beskytter uttrykk av en idé på fysiske medier, for eksempel dikt, utforming av arkitektur, fotografier, videoer eller malerier. En person som eier et opphavsrettsbeskyttet verk, har enerett til å distribuere, reprodusere, offentlig fremføre og modifisere det – eller å innvilge kunder noen eller alle av disse rettighetene.

Ved å sende inn innhold til Adobe Stock bekrefter du overfor oss at du eier eller har lisens til opphavsretten til innholdet. Du lisensierer innholdet ditt til Adobe basert på avtalen for Adobe Stock-bidragsytere, og vi vil deretter lisensiere innholdet til Adobe Stock-kunder via bruksvilkårene våre eller bestemte lisensieringsavtaler for nedlasting/bedrifter. Finn ut mer 

Når vi går gjennom innsendte bilder og videoer, avviser vi alt som vi vet er en kopi av andres arbeid. Dessverre er det umulig for oss å kjenne alle opphavsrettsbeskyttede verk i verden. Hvis du oppdager innhold fra en Adobe Stock-bidragsyter som du mener krenker opphavsretten din, kan du melde fra til oss. Finn ut mer

For øyeblikket godtar vi ikke innsending av innhold fra det offentlige domenet. 

Obs!

Denne artikkelen er kun ment som informasjon og fungerer ikke som juridisk rådgivning eller en erstatning for rådføring. Det er heller ikke sikkert at den dekker alle aktuelle rettigheter knyttet til opphavsrett for innholdet ditt, avhengig av sammenhengen. Kontakt en juridisk rådgiver hvis du har konkrete juridiske spørsmål. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din