Juridisk terminologi og opphavsrett

Enkelte juridiske uttrykk går igjen når vi snakker om arkivbilder og videoer. Ved å sikre at du forstår disse kan du spare både tid og penger.

Juridisk terminologi og viktigheten av opphavsrett

Dette er rettsområdene som avgjør om Adobe kan lisensiere innhold:

  • Rettigheter knyttet til personvern og publisering
  • Varemerke/kjennetegn
  • Opphavsrett

Nedenfor finner du en oversikt over hva som ligger i de enkelte uttrykkene.

Rettigheter knyttet til personvern og publisering

Rettigheter knyttet til personvern betyr akkurat det som står: Det er en persons rett til å få være i fred. Dette er en grunnleggende rettighet i land verden over, selv om lovene som beskytter den, kan variere. På samme måte sørger publiseringsretten for at en person har rett til å kontrollere kommersiell bruk av sitt eget navn og utseende.

Når det gjelder lisensierte arkivbilder, betyr rettighetene for personvern og publisering at du trenger tillatelse i form av en signert modellklarering for alle identifiserbare personer. Der det er aktuelt, må du også ha en signert eiendomsklarering fra eieren av privat eiendom som vises i innholdet ditt. Når du er i tvil, skaffer du en modell- eller eiendomsklarering som tillater kommersiell bruk av identifiserbar person, sted eller objekt som vises i innholdet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kravene til modellklarering og eiendomsklarering.

Varemerker og kjennetegn

Et varemerke er en setning, en logo eller et symbol som kan identifisere et selskap, merke eller produkter og tjenester. Kjennetegn er en type varemerke som vanligvis viser til hvordan emballasjen eller selve produktet ser ut eller er designet.

Kjennetegn kan blant annet være en gjenkjennelig form eller farge. For eksempel er ordet “UPS”, slagordene “What can brown do for you?” og “United Problem Solvers,” UPS-skjoldlogoen og den spesielle brunfargen på UPS-uniformene og -lastebilene varemerker tilhørende United Parcel Service, Inc. (UPS).

Vi godtar ikke innsendinger som avbilder varemerke eller kjennetegn, så sørg for å sladde eller fjerne varemerkede symboler eller objekter. Delvis fjerning av varemerke eller logo er ikke en akseptabel erstatning for fullstendig fjerning av varemerker eller logoer fra innhold du sender inn. Se Kjente bilderestriksjoner for flere eksempler på vanlige emner som er beskyttet med varemerke eller andre immaterielle rettigheter.

Opphavsrett

Opphavsretten beskytter alt som anses som et uttrykk av en idé på fysiske medier, for eksempel dikt, utforming av arkitektur, fotografier, videoer eller malerier. Alle land som har undertegnet Bernkonvensjonen (over 100 land), er forpliktet til å beskytte opphavsretten på samme måte.

Eieren av et arbeid som er beskyttet av opphavsrett, har enerett til å distribuere, gjengi, offentliggjøre og endre dette arbeidet. Eieren kan også gi noen av eller alle disse rettighetene til kunder.

Ved å sende inn innhold til Adobe Stock, lover du oss at du eier eller har lisens til opphavsretten til selve innholdet. Du lisensierer innholdet ditt til Adobe basert på en opplastingsavtale eller en innholdslisensavtale, for eksempel Avtale for Adobe Stock-bidragsytere. Vi lisensierer deretter innholdet til klienter via bruksvilkårene våre eller bestemte lisensieringsavtaler for nedlasting/bedrifter. Se Bruk av innholdet ditt for mer informasjon. 

Når vi modererer bilder og videoer, er vi oppmerksomme på om det innsendte innholdet er en kopi av arbeidet til en annen, selv om det ikke finnes et formelt avtaleverk rundt hvor likt et bilde kan være et eksisterende arbeid med opphavsrett. Hvis du oppdager bidragsyterinnhold som du mener krenker opphavsretten din, kan du melde fra til oss. Se Bruk av innholdet ditt for mer informasjon.

Offentlig domene

Adobe Stock godtar foreløpig ikke innhold som tilhører det offentlige domenet.

Merk:

Denne artikkelen er kun ment som informasjon og fungerer ikke som juridisk rådgivning eller en erstatning for rådføring. Det er heller ikke sikkert at den dekker alle aktuelle rettigheter knyttet til opphavsrett for innholdet ditt, avhengig av sammenhengen. Kontakt en juridisk rådgiver hvis du har konkrete juridiske spørsmål. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din