Feilsøk uventet atferd i spesifikk brukerkonto

Problem

Når du er logget på en bestemt brukerkonto på en Macintosh-datamaskin eller en datamaskin som kjører Windows 7 eller nyere, viser et Adobe-program uventet oppførsel.For eksempel at programmet ikke starter, utfører kommandoer feil, returnerer feil, eller avsluttes uventet. Problemene oppstår ikke når du logger deg på en ny eller annen brukerkonto.

Før du begynner

Lag en sikkerhetskopi av oppstartsdisken før du begynner å gjøre oppgavene i dette dokumentet.

Når du utfører visse av trinnene i dette dokumentet, viser Finder et autentiseringsvindu. Når det vises et autentiseringsvindu, oppgir du brukernavn og passord for en administratorkonto og klikker deretter på OK.

Det er mange mulige årsaker til kontospesifikk uventet oppførsel. Dette dokumentet omhandler bare de vanligste årsakene. Hvis du trenger videre hjelp med å feilsøke brukerkontoer, kontakter du Apples støtteavdeling.

Lag en sikkerhetskopi av systemstasjonen din før du begynner å gjøre oppgavene i dette dokumentet.

Disse oppgavene initierer noen ganger en Brukerkontokontroll-dialogboks som ber om din tillatelse til å fortsette. Les detaljene i dialogboksen for å avgjøre om du vil fortsette. Hvis du velger å avbryte dialogboksen, kan du ikke fortsette med denne oppgaven.

Noen av oppgavene i dette dokumentet nevner skjulte mapper. Som standard viser ikke Windows Explorer skjulte mapper. For å gjøre skjulte mapper synlig, se Vis skjulte filer og mapper | Windows XP, Vista, Windows 7.

Det er mange mulige årsaker til kontospesifikk uventet oppførsel. Dette dokumentet omhandler bare de vanligste årsakene. For mer hjelp med feilsøking for brukerkontoer, kan du kontakte produsenten av datamaskinen eller gå til Microsoft Hjelp og støtte på http://support.microsoft.com.

Løsninger

Logg på brukerkontoen der Adobe-programmet utviser uventet oppførsel. Deretter utfører du følgende oppgaver for:

Mac OS

Sørg for at brukerkontoen har lese-skrive-tillatelser på følgende mapper:

 • /Applications/Adobe
 • /Applications/.AdobePatchFiles (skjult, bruk  > Gå til mappe-kommando)
 • /Applications/Utilities/Adobe
 • /Library/Application Support/Adobe
 • /Library/Preferences/com.adobe
 • /Users/[user]/Library/Application Support/Adobe
 • /Users/[user]/Library/Caches/Adobe
 • /Users/[user]/Library/Caches/com.adobe
 • /Users/[user]/Library/Preferences/Adobe
 • /Users/[user]/Library/Preferences/com.adobe

Etter å ha gitt tillatelsene må du, for at endringene skal gjelde, enten logge av brukerkontoen og logge inn igjen, eller starte maskinen på nytt.

Adobe-programmer lagrer brukerens egne innstillinger i innstillingsfiler. Hver brukerkonto har sitt eget sett av innstillingsfiler.

Når et Adobe-program bare utviser uventet oppførsel for en bestemt brukerkonto, kan årsaken være at en av innstillingsfilene for programmet er skadet. Du kan tvinge et Adobe-program til å opprette uskadde innstillingsfiler ved å endre navnet på mappen som inneholder innstillingsfilene. Noen Adobe-programmer lagrer flere innstillingsfiler i en og samme mappe, og har du et slikt program, kan du gi denne mappen et nytt navn.

Noen Adobe-programmer lagrer innstillinger både i mapper og frittstående filer. Adobe Photoshop CS4 bruker både en innstillingsfil kalt com.adobe.Photoshop.plist og en innstillingsmappe kalt Adobe Photoshop CS4 Settings. Du må endre navnet på begge disse to elementene for å tvinge Photoshop CS4 til å opprette uskadde innstillingsfiler. Du kan f.eks. kalle dem henholdsvis Gammel com.adobe.Photoshop.plist og Gammel Adobe Photoshop CS4 Settings.

Vanligvis lagrer Adobe-programmer innstillingsfiler og -mapper på én av eller begge disse plasseringene:

 • /Users/[brukernavn]/Library/Preferences
 • /Users/[brukernavn]/Library/Preferences/Adobe
 • /Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe

Viktig: Apple gjorde brukerbiblioteksmappen skjult som standard fra og med Mac OS X 10.7. Dersom du trenger tilgang til filer i den skjulte biblioteksmappen for å utføre Adobe-relatert feilsøking, kan du se Slik får du tilgang til skjulte brukerbiblioteksfiler.

Noen Adobe-programmer lagrer ytterligere innstillingsfiler andre steder. For eksempel lagrer Adobe Premiere Pro CS4 ytterligere innstillingsfiler i mapper ved navn Layouts, Settings og Styles. Disse filene er plassert i /Users/[brukernavn]/Documents/Adobe/Premiere Pro/4.0.

For å fastslå nøyaktig navn og plassering av innstillingsfilene og -mappene for Adobe-programmet du feilsøker, går du til www.adobe.com/no/support. Søk i kunnskapsbasen etter søkeordet "innstillinger" og navn og versjon på programmet. Så se i "Systemfeil eller låsing"-dokumentet eller andre dokumenter som er oppført i søkeresultatene.

For å opprette nye innstillingsfiler for et Adobe-program, gjør du følgende:

 1. Lukk Adobe-programmet.
 2. Gi nytt navn til Adobe-programmets innstillingsfiler og -mapper.
 3. Åpne Adobe-programmet. Programmet oppretter innstillingsfiler.

Etter at du har gjenopprettet innstillingsfilene og -mappene, kan du prøve å reprodusere problemet.

Hvis problemet vedvarer, er det ikke en skadet innstillingsfil som er årsaken. Hvis du vil gjenopprette brukerkontoens egendefinerte innstillinger, må du slette de nye innstillingsfilene og -mappene. Deretter gjenoppretter du de opprinnelige navnene på elementene du endret navn på.

Hvis problemet ikke lenger forekommer, var en skadet innstillingsfil årsaken. Egendefinerte innstillinger knyttet til de forrige innstillingsfilene, går imidlertid tapt.

På Mac OS kan skrifttyper være installert enten for alle brukerkontoer eller for en bestemt brukerkonto. Kontospesifikke skrifttypefiler er plassert i /Users/[brukernavn]/Library/Fonts.

Når et Adobe-program utviser uventet oppførsel på en bestemt konto, kan det skyldes en skadet skrifttypefil som er installert kun på denne kontoen.

Bruk programmet Fontbok, som følger med Mac OS X, til å deaktivere alle kontospesifikke skrifttyper midlertidig. Søk etter og slett skrifttypebufferfiler fra Adobe etter at du har deaktivert de kontospesifikke skrifttypene. Gjør følgende:

 1. Lukk alle åpne programmer.
 2. Dersom du vanligvis bruker et tredjeparts håndteringsverktøy for skrifttyper til å aktivere og deaktivere skrifttyper, deaktiverer du dette verktøyet midlertidig. Se instruksjoner i dokumentasjonen.
 3. Åpne Fontbok. (Som standard finner du Fontbok i Programmer-mappen.)
 4. Velg Bruker i kolonnen Samling. Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis kolonnen Font er tom, er det ikke installert noen kontospesifikke skrifttyper for denne brukerkontoen. Hopp over resten av trinnene og gå til Oppgave 3.
  • Hvis det står oppført minst én skrifttype i kolonnen Font, velger du Rediger > Deaktiver "Bruker."
 5. I Finder, velger du Fil > Finn. Søkealternativene vises øverst i det fremste Finder-vinduet.

 6. Søk etter skrifttypebufferfiler fra Adobe ved å velge følgende søkeinnstillinger:

  • Mac OS X v.10.4.x: Velg Hjem i øverste rad med søkealternativer. På neste rad velger du Navn og Begynner med fra de to popup-menyene. Deretter skriver du AdobeFnt i tekstboksen til høyre for Begynner med.
  • Mac OS X v.10.5.x og nyere: Velg brukerkontonavnet i øverste rad med søkealternativer (det vises i anførselstegn). På neste rad velger du Navn og Begynner med fra de to popup-menyene. Deretter skriver du AdobeFnt i tekstboksen til høyre for Begynner med.
 7. I søkeresultatene sletter du alle filer som har navn som begynner med AdobeFnt og har filendelsen .lst.

 8. Åpne Adobe-programmet og prøv å reprodusere problemet.

Hvis problemet fremdeles forekommer, var en kontospesifikk skrifttype ikke årsaken. Du aktiverer de kontospesifikke skrifttypene igjen ved å åpne Fontbok, velge Bruker i Samling-kolonnen, og deretter velge Rediger > Aktiver. Gå så til oppgave 3.

Hvis problemet er borte, var en kontospesifikk skrifttype årsaken. Slik identifiserer du den eksakte skrifttypefilen som forårsaket problemet:

 1. Åpne Fontbok.

 2. I kolonnen Samling, velger du Bruker.

 3. Velg en av de deaktiverte skrifttypene i kolonnen Font.

 4. Velg Rediger > Aktiver [navn på skrifttype].

 5. Åpne Adobe-programmet og prøv å reprodusere problemet. Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis problemet vedvarer, lukker du Adobe-programmet og gjentar trinn 3 til 5.
  • Hvis problemet ikke lenger oppstår, så var det skrifttypen du sist aktiverte på nytt, som var årsaken. La skrifttypen være deaktivert, eller slett den og kontakt utgiveren for å få en ny.

Noen Adobe-programmer oppretter midlertidige datafiler, kalt bufferfiler. Hvis en brukerkonto har for mange eller skadde bufferfiler, kan det føre til at Adobe-programmet utviser uventet oppførsel.

Gjør følgende:

 1. Avslutt alle Adobe-programmer.

 2. Naviger til /Users/[brukernavn]/Library/Caches i Finder.

 3. Slett Adobe-mappen i mappen Caches.

 4. Slett andre mapper i mappen Caches som er oppkalt etter Adobe-programmet du feilsøker.

 5. Slett andre mapper i mappen Caches som er oppkalt etter komponenter i Adobe-programmet du feilsøker. Hvis du f.eks. feilsøker Photoshop CS4, sletter du også Camera Raw-mappen i Caches-mappen.

 6. Åpne Adobe-programmet og prøv å reprodusere problemet.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste oppgave.

Påloggingselementer er programmer eller dokumenter som åpnes automatisk når du logger deg på en brukerkonto. (De åpnes også automatisk når du starter datamaskinen hvis du har aktivert automatisk pålogging.) Noen påloggingselementer skjules etter at de er åpnet. Når et Adobe-program oppfører seg uventet på én bestemt konto, er det mulig at en av kontoens påloggingselementer inneholder feil, er skadet, eller er ukompatibelt med Adobe-programmet.

Slik avgjør du om noen av brukerkontoens påloggingselementer er årsaken til problemet i Adobe-programmet:

 1. Velg Apple-menyen > Logg av [brukernavn].

 2. Klikk på Logg av i bekreftelsesdialogen. Påloggingsvinduet vises etter kort tid.

 3. I påloggingsvinduet velger du navnet på brukerkontoen du vil feilsøke.

 4. Oppgi passordet til brukerkontoen i tekstboksen Passord ; men ikke trykk på Retur-tasten eller Logg på enda.

 5. Hold nede Skift-tasten og klikk på Logg på. Slipp Skift-tasten når Dock vises. Påloggingselementer er nå deaktivert fram til du logger ut (eller starter datamaskinen på nytt).

 6. Åpne Adobe-programmet og prøv å reprodusere problemet.

Hvis problemet vedvarer, er det ikke et påloggingselement som er årsaken. Aktiver påloggingselementer ved å logge av (via Apple-menyen > Logg av [brukernavn]). Logg på igjen med samme konto uten å holde nede Skift-tasten. Gå så til oppgave 5.

Hvis problemet ikke lenger forekommer, var et påloggingselement årsaken. Slik identifiserer du det eksakte påloggingselementet som forårsaket problemet:

Hvis problemet fremdeles forekommer, var en kontospesifikk skrifttype ikke årsaken. Du aktiverer de kontospesifikke skrifttypene igjen ved å åpne Fontbok, velge Bruker i Samling-kolonnen, og deretter velge Rediger > Aktiver. Gå så til oppgave 3.

Hvis problemet er borte, var en kontospesifikk skrifttype årsaken. Slik identifiserer du den eksakte skrifttypefilen som forårsaket problemet:

 1. Velg Apple-menyen > Logg av [brukernavn].

 2. Logg tilbake på samme konto. Ikke hold nede Skift-tasten.

 3. Velg Apple-menyen > Systemvalg.

 4. Klikk på Kontoer i Systemvalg-vinduet.

 5. Dersom hengelåsikonet nederst i vinduet er låst, klikker du på ikonet for å autentisere.

 6. Velg brukerkontoen du feilsøker.

 7. Klikk på kategorien Påloggingsobjekter.

 8. Lag en liste over de gjeldende påloggingselementene.

 9. Velg et påloggingselement og trykk på Delete-tasten.

 10. Åpne Adobe-programmet og prøv å reprodusere problemet. Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis problemet vedvarer, lukker du Adobe-programmet og gjentar trinn 9 og 10.
  • Hvis problemet ikke lenger oppstår, var påloggingselementet du slettet sist, årsaken. Kontakt utgiveren av påloggingselementet for informasjon om tilgjengeligheten av en oppdatert versjon. Gjenopprett de andre påloggingselementene ved å dra ikonene deres inn på området Påloggingsobjekter i Systemvalg. Alternativt kan du installere programmet tilknyttet et påloggingselement, på nytt.

Fullfør denne oppgaven kun hvis kontoen du feilsøker, er en administratorkonto og har et passord.

Alle filer og mapper på et Mac OS X-volum har innstillinger for eierskap og tillatelser i Unix-format. Disse innstillingene avgjør hvilke brukerkontoer som har tilgang til en bestemt fil eller mappe, og hvilke kontoer som ikke har det.

Adobe-programmer kan utvise uventet oppførsel på en bestemt konto dersom tilgangsinnstillingene til biblioteksmappen (eller en undermappe) til kontoen er skadet eller feilbegrenset. Du kan bruke Unix-kommandoene chmod og chown til å korrigere disse innstillingene. Gjør følgende:

 1. Fra Finder velger du > Hjem. Det forreste Finder-vinduet viser Hjem-mappen til brukerkontoen. Noter deg navnet på tittellinjen i dette Finder-vinduet. Dette navnet er «kortformen av brukernavnet « for brukerkontoen. (Dette korte brukernavnet er nødvendig for å utføre trinn 3.)

 2. Åpne Terminal, som du finner som standard i /Applications/Utilities.

 3. Bruk en kommandoene nedenfor som mal, skriv en ekte kommando i Terminal-vinduet og trykk deretter på returtasten. (Når du har trykket på returtasten etter å ha skrevet inn kommandoen, blir du bedt om å oppgi passord. Skriv inn passordet for brukerkontoen og trykk på returtasten igjen. Etter hvert som du skriver passordet, får du ikke se f.eks. asterisker. Dette er normalt.)

  Viktig: Kommandoene nedenfor er maler, ikke de faktiske kommandoene du skal skrive inn. I den faktiske kommandoen må du bytte ut brukernavn med kortnavnet du skrev ned i trinn 1. Oppgi kortnavnet med små bokstaver. (På Mac OS X v10.4.x oppgir du kortnavnet to ganger, adskilt med kolon. På Mac OS X v10.5.x oppgir du kortnavnet etterfulgt av et kolon og ordet staff.)

  Malkommando for Mac OS X v10.4.x:


  sudo chown -R brukernavn :brukernavn ~/Library

  Malkommando for Mac OS X v.10.5.x:

  sudo chown -R brukernavn :ansatte ~/Library

 4. Skriv kommandoen nedenfor nøyaktig som den vises, og trykk på returtasten.

  sudo chmod -R 700 ~/Library

 5. Lukk Terminal.

 6. Åpne Adobe-programmet og prøv å reprodusere problemet.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste oppgave.

Diskskade som rammer en bestemt brukerkonto, kan føre til at et Adobe-program utviser uventet oppførsel på denne kontoen.

Utfør trinnene nedenfor dersom du har Mac OS X-installasjonsplaten som fulgte med datamaskinen. Hvis du ikke har platen, kan du reparere oppstartsdisken ved hjelp av kommandoen fsck i Terminal. Alternativt kan du bruke et tredjeparts diskreparasjonsverktøy. Hvis du vil vite hvordan du bruker kommandoen fsck, kan du se artikkel TS1417 på Apples støttewebområde. Hvis du vil vite hvordan du bruker et tredjepartsverktøy for diskreparasjon, ser du i dokumentasjonen til verktøyet.

 1. Sett Mac OS X-installasjonsplaten i den optiske stasjonen på datamaskinen.
 2. Velg Apple-menyen > Start på nytt.
 3. Når du hører oppstartslyden, holder du nede C-tasten på tastaturet.
 4. Når du ser oppstartsvinduet med framdriftsindikatoren, slipper du C-tasten.
 5. Dersom Mac OS X-installasjonsprogrammet ber deg om å velge språk, velger du ønsket språk.
 6. Når installasjonsmenyen blir tilgjengelig (i øvre venstre del av skjermen), velger du Installerer > Diskverktøy.
 7. I Diskverktøy velger du oppstartsdisken til venstre.
 8. Klikk på Førstehjelp på høyre side.

 9. Klikk på Reparer Disk.

 10. Dersom reparasjonen indikerer at den har reparert diskfeil etter fullføring, gjentar du trinn 9. Når reparasjonen er fullført uten å ha oppdaget feil, åpner du Adobe-programmet og forsøker å gjenskape problemet.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste oppgave.

Hvis programmet fortsatt oppfører seg uventet på en bestemt konto, anbefaler Adobe at du kopierer (eller flytter) alle personlige filer inn på en ny konto. Bruk den nye kontoen som din vanlige konto.

Hvis du trenger hjelp med kopiering av personlige filer til en ny konto, må du kontakte Apples støtteavdeling.

Windows

Sørg for at brukerkontoen har lese-skrive-tillatelser på følgende mapper:

 • C:\Program Files\Adobe
 • C:\Program Files\Common Files\Adobe
 • C:\Program Files (x86)\Adobe
 • C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe
 • C:\Programdata\Adobe
 • C:\Users\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\\AppData\Roaming\com.adobe.
 • C:\Users\AppData\Local\Adobe
 • C:\Users\\AppData\LocalLow\Adobe
 • C:\Users\\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Common Files\Adobe

Adobe-programmer lagrer brukerens egne innstillinger i innstillingsfiler. Hver brukerkonto har sitt eget sett av innstillingsfiler.

Når et Adobe-program bare viser uventet oppførsel for en bestemt brukerkonto, kan årsaken være at en av innstillingsfilene for programmet er skadet. Du kan tvinge et Adobe-program til å lage uskadde innstillingsfiler ved å endre navnet på mappen som inneholder innstillingsfilene.

Adobe Premiere Pro CS4 lagrer for eksempel innstillingsfilene i en mappe med navn 4.0, som ligger i C:\Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Pro. For å tvinge Adobe Premiere Pro CS4 til å opprette innstillingsfilene på nytt må du døpe om 4.0-mappen (for eksempel endre navnet til Gammel 4.0).

Vanligvis lagrer Adobe-programmer innstillingsfiler og mapper på én av eller begge disse stedene:

 • C:\Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\[brukernavn]\AppData\Local\Adobe

Noen Adobe-programmer lagrer ytterligere innstillingsfiler andre steder. For eksempel lagrer Adobe Premiere Pro CS4 ytterligere innstillingsfiler i mapper med navn Styles og Layouts, som ligger i C:\Users\[brukernavn]\Documents\Adobe\Premiere Pro\4.0.

For å fastslå nøyaktig navn og plassering av innstillingsmappene for Adobe-programmet du feilsøker, går du til www.adobe.com/support. Søk i kunnskapsbasen for søkeordet "innstillinger" og navn og versjon av programmet. Se deretter i "Systemfeil eller låsing"-dokumentet eller andre dokumenter som er oppført i søkeresultatene.

For å opprette nye innstillingsfiler for et Adobe-program, gjør du følgende:

 1. Lukk Adobe-programmet.

 2. Gi nytt navn til Adobe-programmets innstillingsmapper.

 3. Åpne Adobe-programmet. Programmet oppretter uskadde innstillingsfiler.

Etter at du har opprettet nye innstillingsfiler, prøv å reprodusere problemet.

Hvis problemet vedvarer så er ikke en skadet innstillingsfil årsaken. Hvis du vil gjenopprette brukerkontoen sine egendefinerte innstillinger for Adobe-programmet, må du slette de nye innstillingsmappene. Deretter gjenoppretter du de opprinnelige navnene på mappene du endret navn på.

Hvis problemet ikke lenger forekommer, var en skadet innstillingsfil årsaken. (Brukerkontoen har ingen egendefinerte innstillinger forbundet med de forrige innstillingsfilene.)

Noen Adobe-programmer lagrer data i midlertidige filer. Et Adobe-program kan oppføre seg på en uventet måte hvis de kontospesifikke midlertidige filene er unødvendige, utdaterte eller skadde.

For å slette midlertidige filer, bruker du Diskopprydding-verktøyet. Se Slett midlertidige filer med Diskopprydding-verktøyet (Windows 7 og Vista).

Som standard sletter ikke Diskopprydding-verktøyet filer i den kontospesifikke Temp-mappen som har blitt åpnet i løpet av de siste sju dagene. Du kan utføre en grundigere fjerning av midlertidige filer ved å manuelt slette innholdet i Temp-mappen.

Ansvarsfraskrivelse: Programmer fra andre utgivere enn Adobe kan bli negativt påvirket hvis du manuelt sletter innholdet i Temp-mappen. Vær forsiktig hvis du velger å gjøre dette i tillegg. Adobe gir ikke støtte for problemer som oppstår fra manuell sletting av filer i Temp-mappen.

For å manuelt slette innholdet i kontoens Temp-mappe, gjør du følgende:

 1. Lukk alle programmer.

 2. Velg Start > Alle programmer > Tilbehør. Høyreklikk Ledetekst og velg Kjør som administrator.

 3. I ledetekstvinduet skriver du inn følgende kommando nøyaktig som den vises nedenfor, og trykker Enter:

  del %temp%\*.* /s /q

  Merk: del er kommandoen for å slette filer. %temp%\*.* er en kombinasjon av "miljøvariabelen" for plasseringen av kontoens Temp-mappe i tillegg til stjernen som indikerer alle filer./s utvider kommandoen for å inkludere alle filer i eventuelle undermapper./q hindrer Windows i å be om bekreftelse for hver fil som skal slettes.

 4. En liste over slettede filer vises i ledetekst-vinduet. (Listen kan inneholde filer som ikke kunne slettes. Du vil sannsynligvis også se meldingen "Ingen tilgang" eller "Prosessen får ikke tilgang til filen fordi den brukes av en annen prosess." Dette er normalt.)

 5. Lukk Ledetekst-vinduet.

Etter at du har slettet midlertidige filer, må du åpne Adobe-programmet og prøve å reprodusere problemet.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste oppgave.

Oppstartselementer er programmer eller dokumenter som åpnes automatisk når du logger deg på en brukerkonto. Når et Adobe-program oppfører seg uventet i én konto, er det mulig at en av kontoens oppstartselementer er feil, skadet, eller uforenlig med programmet.

For å avgjøre om noen av brukerkontoens oppstartselementer er årsaken til problemet i Adobe-programmet, gjør du følgende:

 1. I Windows Explorer, gå til C:\Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis oppstartsmappen er tom, eller hvis det ikke finnes noen oppstartsmappe, har ikke denne kontoen noen kontospesifikke oppstartselementer. Hopp over resten av disse trinnene og gå videre til Oppgave 4.
  • Dersom det er minst ett element i oppstartsmappen må du opprette en mappe på skrivebordet. Lagre den nye mappen som Oppbevaringsmappe.
 3. Flytt alle elementene fra oppstartsmappen til Oppbevaringsmappen du opprettet.

 4. Velg Start > Logg av.

 5. Logg inn på samme konto.

 6. Åpne Adobe-programmet og prøv å reprodusere problemet.

Hvis problemet fremdeles forekommer, var et kontospesifikt oppstartselement ikke årsaken. Du kan flytte alle elementene som er i Oppbevaringsmappen tilbake til C:\Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup. Fortsett til Oppgave 4.

Hvis problemet ikke lenger forekommer, var et kontospesifikt oppstartselement årsaken. For å identifisere det eksakte oppstartselementet som forårsaker problemet, gjør du følgende:

 1. Lukk Adobe-programmet.

 2. Flytt ett element fra Oppbevaringsmappen tilbake til C:\Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

 3. Velg Start > Logg av.

 4. Logg inn på samme konto.

 5. Åpne Adobe-programmet og prøv å reprodusere problemet. Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis problemet vedvarer, gjentar du trinn 1 til 5.
  • Hvis problemet ikke lenger oppstår, var oppstartselementet som du nylig re-aktiverte årsaken. Fjern det fra oppstartsmappen, og kontakt utgiveren av at oppstartselementet for informasjon om tilgjengeligheten av en oppdatert versjon. Flytt alle gjenværende elementer fra Oppbevaringsmappen tilbake til C:\Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

Fullfør denne oppgaven kun hvis kontoen du feilsøker er en administratorkonto og ikke er på  et nettverksdomene.

Kontospesifikke feil kan oppstå hvis kontoen ikke har full lese/skrive-tilgang til mapper med Adobe-programmets innstillingsfiler og kontospesifikke datafiler. Du kan bruke kommandoen icacls for å tilbakestille tilgangsinnstillingene. Gjør følgende:

 1. Lukk alle programmer.

 2. Velg Start > Alle programmer > Tilbehør. Høyreklikk Ledetekst og velg Kjør som administrator. Et kommandolinje-vindu åpnes.

 3. Skriv inn hver av følgende kommandoer nøyaktig slik de vises nedenfor i kommandolinje-vinduet. Trykk Enter etter hver kommando. 

  Viktig: Skriv inn et mellomrom før og etter et bytte -- /T, /C, og /grant -- i hver kommando.

  icacls "%userprofile%\AppData\Local" /T /C /grant "%username%":F

  icacls "%userprofile%\AppData\Roaming" /T /C /grant "%username%":F

  icacls "%userprofile%\AppData\Local" /T /C /grant system:F

  icacls "%userprofile%\AppData\Roaming" /T /C /grant system:F

 4. Lukk kommandolinje-vinduet.

 5. Åpne Adobe-programmet og prøv å reprodusere problemet.

Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste oppgave.

Ansvarsfraskrivelse: Denne oppgaven krever at du endrer Windows-registret. Registeret inneholder systemrelatert informasjon som er viktig for din datamaskin og programmer. Før du endrer registret bør du ta en sikkerhetskopi av det. Adobe gir ikke støtte for problemer som oppstår som en følge av uriktig modifisering av registeret. For mer informasjon om Windows-registret eller Registerredigering, se Microsoft Hjelp og støtte på http://support.microsoft.com.

 1. Lukk alle programmer.

 2. Klikk Start. Skriv  regedit  i Søkeboksen og klikk Enter. Registerredigering åpnes.

 3. Finn og velg følgende registernøkkel i den venstre ruten i Registerredigering:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe.

 4. Velg Fil > Eksporter.

 5. I Eksporter registerfil-dialogboksen, velger du Merket gren under Eksporter område. Angi et navn og en plassering for den sikkerhetskopierte registernøkkelen, og klikk deretter på Lagre.

 6. Høyreklikk på Adobe-nøkkelen og velg Slett.

 7. I Bekreft sletting av nøkkel-dialogboksen, klikker du OK.

 8. Lukk Registerredigering.

 9. Åpne Adobe-programmet og prøv å reprodusere problemet.

Hvis problemet vedvarer så er ikke en skadet registeroppføring årsaken. Du kan gjenopprette sikkerhetskopien av Adobe-nøkkelen ved å gjøre følgende:

 1. Lukk alle programmer.

 2. Klikk Start. Skriv  regedit  i Søkeboksen og klikk Enter. Registerredigering åpnes.

 3. I Registerredigering, velg Fil > Importer.

 4. I Importer registerfil-dialogboksen, naviger til plasseringen av sikkerhetskopinøkkelen som du lagret i de forrige trinnene. Velg filen og klikk Åpne.

Diskskade som rammer en bestemt brukerkonto kan føre til at et Adobe-program mislykes i denne kontoen.

For å reparere systemharddisken, se Reparere og defragmentere harddisker (Windows 7 og Vista).

Etter at du har reparert harddisken, må du åpne Adobe-programmet og prøve å reprodusere problemet. Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste oppgave.

Hvis programmet fortsatt oppfører seg uventet i en bestemt konto, kopier (eller flytt) alle personlige filer inn på en konto der oppførselen ikke forekommer. Bruk den nye kontoen som din vanlige konto.

For hjelp med kopiering av personlige filer til en ny brukerkonto, må du kontakte produsenten av datamaskinen. Eller gå til Microsoft Hjelp og støtte på http://support.microsoft.com.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?