Brak menu | Illustrator CC 2017

Po kliknięciu dowolnego menu, np. Plik, Edycja, Obiekt itp., w przestrzeni roboczej programu Illustrator na komputerze z systemem Windows menu niespodziewanie znika.

Rozwiązania

1. Zmień zawartość folderu CEP HTML Engine

 1. Przenieś zawartość z folderu CEPHTMLEngine w inne miejsce, aby utworzyć kopię zapasową (np. do folderu na pulpicie). Zobacz ścieżkę poniżej zawierającą lokalizację folderu.

  C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2017\Support Files\Contents\Windows

 2. Usuń zawartość oryginalnego folderu po utworzeniu kopii.

 3. Pobierz na komputer plik CEPHTMLEngine.zip:

  Pobierz

 4. Wyodrębnij zawartość skompresowanego folderu pobranego w kroku 3 do następującego folderu (ta sama zawartość, która została zarchiwizowana i usunięta w poprzednim kroku):

  C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2017\Support Files\Contents\Windows

2. Uruchom polecenie: netsh Winsock reset

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.

 2. Kliknij przycisk Start i wpisz CMD, aby uruchomić wiersz poleceń.

 3. W wierszu poleceń wpisz: netsh Winsock reset

 4. Naciśnij klawisz Enter.

 5. Zamknij okno wiersza poleceń.

 6. Ponownie uruchom komputer.

 7. Uruchom program Adobe Illustrator.

3. Odinstaluj oprogramowanie adware Lavasoft

Problem ten może również wystąpić w przypadku zainstalowania oprogramowania adware Lavasoft na komputerze z systemem Windows.To oprogramowanie może zostać zainstalowane jako rozszerzenie przeglądarki lub w ramach innego pakietu (np. ManyCam).

 • Aby rozwiązać ten problem, należy odinstalować lub wyłączyć oprogramowanie Lavasoft i/lub powiązane programy (np. ManyCam).

Instrukcje dotyczące usuwania tego oprogramowania można znaleźć w witrynie firmy Lavasoft.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto