Grundläggande om arbetsytan

Läs om hur du navigerar och använder arbetsytan i Elements Organizer. Använd de olika vyerna och snabbmenyerna genom att navigera genom olika fönster och paneler.

Hemskärmen

Hemskärmen gör det enklare att komma igång med Elements-programmen när du startar Elements 2019. På hemskärmen visas en kortkarusell där du kan upptäcka nya funktioner och utforska och anpassa automatiskt skapade projekt. Det går också snabbt att söka efter hjälpresurser för olika funktioner. Hemskärmen är en bra utgångspunkt när du vill börja från början med något av Elements-programmen.

Mer information finns i Kom igång med hemskärmen.

Obs!

Om du bara har Photoshop Elements eller Premiere Elements kan du ändå hämta en testversion. Om du till exempel har köpt Photoshop Elements kan du hämta en utvärderingsversion av Adobe Premiere Elements genom att välja Premiere Elements på hemskärmen.

Starta ett Elements-program

Du kan starta program genom att klicka på dem på hemskärmen:

 • Organizer Välj det här alternativet om du vill starta Elements Organizer där du kan importera, tagga och ordna dina foton och videofilmer. och 
 • Redigera foton Välj det här alternativet om du vill starta Adobe Photoshop Elements där du kan förbättra och lägga till specialeffekter till dina foton.
 • Redigera videofilmer Välj det här alternativet om du vill starta Adobe Premiere Elements där du kan förbättra och lägga till specialeffekter till dina videofilmer.
Starta Elements-program från hemskärmen
Starta Elements-program från hemskärmen

Om du vill öppna hemskärmen när du har startat ett program väljer du Hjälp > Hemskärm.

Arbetsyta

Du använder Elements Organizer för att söka, organisera och för att dela dina foton och mediefiler. I vyn Mediefiler visas miniatyrbilder för de mediefiler du har importerat. Du kan visa en stor miniatyrbild av en enskild mediefil eller mindre miniatyrbilder av fler mediefiler Du anger storleken på miniatyrbilden med hjälp av skjutreglaget för zoomning.

Vyn Mediefiler visar alla foton och videor som du har importerat. Importerade objekt visas i en vy som du enkelt kan bläddra i och filtrera. Du kan även visa miniatyrer av filer som är lagrade någon annanstans, till exempel de som finns på en cd-skiva.

Du kan lösa de flesta vanliga problem i mediefiler med hjälp av verktygen på fliken Snabbkorrigera i åtgärdsrutan.

Du kan använda alternativet Skapa i åtgärdsrutan till att skapa olika projekt: allt från utskrivna fotoböcker till bildspel.

Du kan använda verktygen under alternativet Dela i åtgärdsrutan till att dela dina foton och projekt med andra.

Elements Organizers arbetsyta har följande komponenter:

Menyraden

Innehåller menyer för att utföra åtgärder. I Elements Organizer ordnas menyerna efter ämne: Arkiv, Redigera, Sök, Visa och Hjälp.

Sökfält

Ange ett kriterium eller markera en viss sökning från listrutan för att söka efter foton eller mediefiler.

Skapa och dela

Klicka på Skapa för att utforska hur du kan skapa projekt med dina mediefiler. Klicka på Dela för att se olika sätt att dela mediefiler med vänner och familj.

Importera-knapp

Klicka på Importera för att börja importera media till Elements Organizer.

Panelen Album och mappar

Katalogerna Album skapade eller importerade från föregående versioner visas i panelen Album. Du kan skapa album och hantera medier i albumpanelen för att ordna medier i Elements Organizer.

Panelen Mappar listar alla fysiska mappar från vilka du har importerat medier till Elements Organizer. Du kan dölja/visa genom att klicka på respektive knappar i åtgärdsrutan.

Graderingar

Du kan ge en stjärnranking till dina mediefiler. Det hjälper dig att sortera och ordna medier. Du kan till exempel ge fem stjärnor till ett foto av olika orsaker, som att det är ditt favoritobjekt eller ett utmärkt foto.

Du kan senare sortera alla sådana foton med en femstjärnig ranking.

Sortera efter

Du kan sortera media i Elements Organizer efter följande parametrar:

 • Senaste: visa mediefiler efter datum, från det senaste till det äldsta
 • Äldst: visa mediefiler efter datum, från det äldsta till det senaste
 • Namn: visa mediefiler i bokstavsordning efter namn (A-Ö)
 • Importgrupp: visa mediefiler efter de grupper som de har importerats i

Automatiskt urval

När du klickar på Automatiskt urval analyseras dina foton på ett smart sätt och de bästa fotona väljs. Mer information om Automatiskt urval finns i Använda Automatiskt urval för dina bästa foton.

Åtgärdsrutan

Innehåller knappar för att lägga till platser, personer, händelser och skapa bildspel. Du kan också starta redigerare för att korrigera foton och videoklipp från Redigeraren-knappen.

Vyer i Elements Organizer

Det finns fem vyer i Elements Organizer. På fliken Vyer kan du ordna och visa dina mediefiler utifrån vilka personer som finns på fotona, platser där de togs och de händelser som är associerade med fotona.

När du importerar medier visas filerna först i vyn Media. Du kan du markera ansikten på fotona, identifiera platser där fotot togs och skapa händelsehögar. De fyra vyerna listas här:

Vyer i Elements Organizer
Vyer i Elements Organizer

Mediefiler

De olika mediefilerna visas i den här vyn. Du kan visa filerna i den här vyn, korrigera foton med alternativet Direktkorrigering, visa information om specifika filer med alternativet Taggar/information och utföra andra åtgärder.

Personer

Du kan markera de personer som finns i dina foton. I vyn Personer kan du ordna högar baserat på de personer som finns på fotona.

Platser

Foton har en association med den plats där de har tagits. Du kan tagga platser för dina foton i vyn Platser.

Händelser

Du kan skapa händelsehögar som innehåller bilder från en viss händelse. Du kan till exempel skapa händelsen Dans födelsedag och tagga foton av den händelsen.

Använda snabbmenyer

Du kan använda snabbmenyer i både redigeraren och Elements Organizer. Sammanhangskänsliga menyer innehåller kommandon som är relevanta för det verktyg, den markering eller den panel som är aktiv.

 1. Peka på en bild eller ett panelobjekt.
  Obs!

  Bara vissa paneler har snabbmenyer.

 2. Högerklicka/Ctrl-klicka och välj ett kommando på menyn.

Använda kortkommandon och funktionsändringstangenter

Du kan använda kortkommandon i både redigeraren och Elements Organizer. Med hjälp av kortkommandon kan du utföra kommandon utan att använda någon meny, med hjälp av funktionsändringstangenter kan du ändra hur ett verktyg fungerar. Om det finns kortkommandon visas de till höger om kommandonamnet på menyn.

Ångra, göra om och avbryta åtgärder

Många åtgärder kan ångras eller göras om. Minneskapaciteten kan begränsa hur dessa alternativ kan användas.

 1. För att ångra eller göra om en åtgärd väljer du Ångra eller Gör om från åtgärdsrutan.
 2. Om du vill avbryta en åtgärd håller du ned Esc tills den aktuella åtgärden har stoppats.

Avsluta Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements

Om du vill avsluta Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements, stänger du varje arbetsyta - om du stänger den ena, stängs inte den andra automatiskt.

 1. I Windows® väljer du Arkiv > Avsluta. I Mac®OS väljer du Adobe Elements Organizer > Avsluta Adobe Elements Organizer.

 2. När du stänger redigerarna får du bekräfta om du vill spara några av de öppna filerna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto