Redigera album och albumkategorier

Läs om hur du redigerar fotoalbum i Elements Organizer.

Album i Elements Organizer fungerar på samma sätt som fysiska fotoalbum. Du kan använda dem till att spara och ordna foton i olika grupper.

Du kan ordna album i grupper. Du kan skapa flera nivåer med albumkategorier. Du kan till exempel ha albumkategorin "Min resa i Asien" som innehåller albumet "Foton från Japan" tillsammans med albumet "Foton från Kina". Mer information om hur du skapar fotoalbum finns i Skapa album och albumkategorier.

Du kan använda Elements Organizer till att redigera, ändra namn på, sammanfoga och ta bort fotoalbum. Du kan även ta bort foton från album.

Redigera ett album

 1. Välj ett album i panelen Album på arbetsytan Organizer.

 2. Gör något av följande:

  • (Windows) Högerklicka och välj Redigera.
  • (macOS) Ctrl-klicka och välj Redigera.

 3. I panelen Redigera album kan du redigera följande:

  • Namn: Redigera namnet på albumet.
  • Kategori: Välj kategorin i listrutan. Du kan ta bort medier genom att välja ett foto eller en video och dra till papperskorgen. Du kan också välja flera medier och släppa dem i papperskorgen.

Ändra namn på ett album

 1. Gör något av följande:

  • (Windows) Högerklicka på ett album och välj Ändra namn.
  • (macOS) Ctrl-klicka på ett album och välj Ändra namn.
 2. Ange det nya namnet i dialogrutan Ändra namn och klicka sedan på OK.

  Ändra namn på album

Ta bort foton från ett album

 1. Markera de foton du vill ta bort från albumet i vyn Mediefiler.

 2. Ett foto kan finnas i mer än ett album. Välj det album som du vill ta bort fotot från.

  Gör något av följande:

  • (Windows) Högerklicka på ett foto och välj Ta bort från album > <albumnamn>.
  • (macOS) Ctrl-klicka på ett foto och välj Ta bort från album > <albumnamn>.

   

  När du tar bort foton från ett album tas de inte bort från Element Organizer-katalogen.  

  Så här tar du bort ett foto från katalogen:

  • (Windows) Högerklicka på ett foto och välj Ta bort från katalog.
  • (macOS) Ctrl-klicka på ett foto och välj Ta bort från katalog.

  Om du vill ta bort fotot från hårddisken markerar du kryssrutan i bekräftelsedialogrutan.

Sammanfoga album

Du kan sammanfoga flera album till ett enda album. Det nya albumet innehåller alla foton i de sammanfogade albumen.

Om du t.ex. skapar ett album som heter "Lastbilar" och sedan av misstag skapar ett album som heter Bilar för samma foton, kan du sammanfoga båda albumen till ett. När du lägger samman album placeras alla foton i ett album och de andra albumen tas bort. Fotona placeras i den ordning de visas i panelen Album. Du kan göra om ordningen före eller efter sammanslagningen.

 1. Välj de album du vill sammanfoga i panelen Album.

  Gör något av följande:

  • Om du vill markera ett album klickar du på namnet på albumet.
  • Om du vill markera flera album som kommer efter varandra Skift-klickar du på dem.
  • Om du vill markera flera album som inte kommer efter varandra Ctrl-klickar (Windows) respektive Kommando-klickar (macOS) du på dem.
 2. Gör något av följande:

  • (Windows) Högerklicka och välj Sammanfoga album.
  • (macOS) Ctrl-klicka och välj Sammanfoga album.
  Sammanfoga album

 3. Välj det album du vill sammanfoga de valda albumen till i listan och klicka sedan på OK.

Ta bort ett album eller en albumkategori

När du tar bort ett album eller en albumkategori tas albumet, albumkategorin och alla album i kategorin bort, men inte fotona i albumet.

Obs!

Det går inte att ta bort en albumgrupp samtidigt som du tar bort ett album i en annan grupp.

 1. Välj ett album eller en albumkategori genom att klicka på namnet på albumet i panelen Album.

  Om du vill markera flera album som kommer efter varandra Skift-klickar du på dem, om du vill markera flera album som inte kommer efter varandra Ctrl-klickar (Windows) respektive Kommando-klickar (macOS) du på dem.

 2. Gör så här:

  • (Windows) Högerklicka, välj Ta bort och klicka sedan på OK.
  • (macOS) Ctrl-klicka, välj Ta bort och klicka sedan på OK.
  Obs!

  Mediet som är knutet till albumet tas inte bort.

Sortera album och albumkategorier

Som standard visas album på den översta nivån i alfabetisk ordning följt av albumkategorier i alfabetisk ordning. Du kan ändra ordningen, men du kan inte placera album efter albumkategorier.

 1. Gör så här:

  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Nyckelordstaggar och album
  • (macOS) Välj Elements Organizer > Inställningar > Nyckelordstaggar och album.
 2. Välj Manuell för Albumkategorier och Album under Aktivera alternativet för manuell sortering och klicka sedan på OK.

 3. I panelen Album markerar du ett eller flera album och albumkategorier.
 4. Dra objekten till deras nya plats i albumhierarkin.

  När du flyttar en albumkategori flyttas även de objekt som finns i den.

  Obs!

  Du kan inte dra ett album eller en albumkategori på låg nivå till den översta nivån. Om du flytta albumet eller albumkategorin till den översta nivån ändrar du gruppen för albumet/albumkategorin till den översta nivån i dialogrutan Redigera album respektive Redigera albumkategori.

Bifoga nyckelordstaggar till foton i ett album

Med nyckelordstaggar, liksom med album, ordnar du foton och andra mediefiler. Du kan associera nyckelordstaggar och album med samma objekt. Du kan lägga till en nyckelordstagg till ett foto även när du visar det i det album som det ingår i.

 1. I panelen Album klickar du på albumnamnet för att visa foton i det albumet.
 2. Klicka på Taggar/Information i åtgärdsfältet.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill markera alla objekt i vyn Mediefiler väljer du Redigera > Markera alla.
  • Om du vill markera ett visst medieobjekt klickar du på det.
  • Om du vill markera flera medieobjekt Ctrl-klickar (Windows) respektive Kommando-klickar (macOS) du på dem.
 4. Markera och bifoga nyckelordstaggarna till fotona. I rutan Nyckelordstaggar högerklickar och väljer du Använd på markerade mediefiler. Du kan också dra och släppa ett nyckelord på ett medieobjekt för att använda den nyckelordstaggen på den mediefilen.

Skapa eller redigera ett album från nyckelordstaggar

 1. Expandera panelen genom att klicka på triangeln () bredvid Nyckelordstaggar på fliken Nyckelordstaggar.

 2. Om du vill visa de foton som är associerade med nyckelordstaggen markerar du en kryssruta (). Alla foton som du har bifogat taggen till visas i vyn Mediefiler.

 3. Expandera panelen genom att klicka på triangeln () bredvid Album i panelen Album

 4. Gör något av följande:
  • Om du vill redigera befintliga album drar du fotona till ett eller flera album i panelen Album.
  • Om du vill skapa ett album med fotona skapar du ett album och drar fotona till det. Mer information om hur du skapar album finns i Skapa album och albumkategorier.

   

Använda Automatiskt urval för dina bästa foton

Du kan använda Automatiskt urval till att välja dina bästa foton på ett smart sätt med endast ett klick. När du använder Automatiskt urval används personer, smarta taggar och annat till att göra automatiska urval från dina foton.

Mer information om automatiskt urval finns i Automatiskt urval.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto