Skapa och redigera sparade sökningar

Läs om hur du skapar och redigerar sparade sökningar i Elements Organizer.

Sparade sökningar

Sparade sökningar är album som samlar in media som matchar angivna villkor. När du har skapat en sparad sökning visas automatiskt alla media som uppfyller villkoren för den sparade sökningen i Sparad sökning. När du lägger till nya medier i katalogen visas automatiskt alla medieobjekt som uppfyller villkoren för den sparade sökningen i Sparad sökning. Sparade sökningar håller sig uppdaterade.

Skapa en sparad sökning

 1. Välj Sök > Efter sparade sökningar.

 2. Klicka på Ny sökfråga i dialogrutan Sparade sökningar.

 3. Ange sökvillkoren i dialogrutan Ny sökfråga och klicka på OK.

  Ange efterföljande uppgifter i dialogrutan Ny sökfråga.

  • Namn: Ange namnet på den sparade sökningen.
  • Sökvillkor: Markera sökvillkoren i listrutan. Ange värdet (om det krävs) i textrutan.
  • Klicka på + om du vill lägga till en ny sökfråga.
  • Klicka på OK.

  Du kan t.ex. söka efter alla filer med filnamn som börjar med Besk.

  Obs!

  Du kan använda flera villkor för ditt urval.

 4. Klicka på Alternativ i den övre högra rutan för att visa alternativen för Sparad sökning.

  Obs!

  Klicka på Rensa för att rensa sökresultaten och återgå till vyn Mediefiler.

  Du kan spara aktuella sökresultat som en ny sparad sökning. Klicka på Spara sökvillkor som sparad sökning.

  Ändra sökvillkor om du vill ändra sökvillkoren för att uppnå tänkt sökresultat.

  Visa resultat som inte matchar om du vill visa de andra sökresultaten.

Redigera en sparad sökning och skapa en liknande sparad sökning

Du kan redigera sökvillkoren för en sparad sökning.

 1. Välj Sök > Efter sparade sökningar.

 2. Välj den sökning du vill ändra och klicka på Öppna i dialogrutan Sparade sökningar.

  Den sparade sökningen utförs och resultatet visas i vyn Mediefiler.

 3. Välj Alternativ i det övre högra fältet. Klicka på Ändra sökvillkor.

 4. Redigera sökvillkoren eller lägg till fler.

  Markera alternativet Spara sökvillkor som sparad sökning. Ange namnet på sökningen. En ny sparad sökning skapas.

Ta bort en sparad sökning

 1. Välj Sök > Efter sparade sökningar.

 2. Välj den sparade sökning du vill ta bort i dialogrutan Sparade sökningar. Klicka på papperskorgen. Klicka på OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?