Felsöka katalogproblem

Läs om hur du felsöker katalogproblem i Elements Organizer.

Felsöka katalogkonverteringsproblem

 • Kontrollera att ingen tidigare version av Elements Organizer är öppen på datorn.
 • Stäng iTunes och använd Aktivitetshanteraren (Windows) respektive Aktivitetsövervakaren (macOS) till att kontrollera att iTunes (iTunes och iTunesHelper) inte körs.

Om någon av följande processer från en tidigare version körs på datorn stänger du processerna och försöker igen:

 • Automatisk analys: gör något av följande för att avaktivera automatisk analys:

(Windows) Avaktivera automatisk analys genom att välja Redigera > Inställningar> Medieanalys och avmarkera Analysera medier för smarta taggar. När du har avaktiverat alternativet använder du Aktivitetshanteraren till att kontrollera att ElementsAutoAnalyzer inte körs.

(macOS) Avaktivera automatisk analys genom att välja Elements OrganizerInställningarMedieanalys och avmarkera Analysera medier för smarta taggar. När du har avaktiverat alternativet använder du Aktivitetshanteraren till att kontrollera att ElementsAutoAnalyzer inte körs.

 • Ansiktsigenkänning: gör något av följande för att avaktivera ansiktsigenkänning:

(Windows) Avaktivera ansiktsigenkänning genom att välja Redigera > InställningarMedieanalys och avmarkera Kör ansiktsigenkänning automatiskt

(macOS) Avaktivera ansiktsigenkänning genom att välja Elements OrganizerInställningarMedienalys och avmarkera Kör ansiktsigenkänning automatiskt.

Reparera en katalog

Om katalogen skadas i samband med ett strömavbrott eller ett tekniskt fel visas ett meddelande om att det finns ett problem med katalogen. Du kan åtgärda problemet med hjälp av kommandot Reparera.

Obs!

För macOS-användare:

 • Från och med Elements 2018 har alternativet Reparera tagits bort i Kataloghanteraren.
 • Om du använder Elements 15 eller tidigare kan du inte få åtkomst till kataloger på nätverksenheter.
 1. Avsluta Photoshop Elements och Premiere Elements.

 2. Öppna Elements Organizer och välj Arkiv > Hantera kataloger.

 3. Markera den katalog du vill reparera i Kataloghanteraren.
 4. Klicka på Reparera.

 5. En av följande dialogrutor visas.
  • Inga fel hittades: om en dialogruta om att inga fel hittades i katalogen visas klickar du på OK eller Reparera ändå.

  • Inga fel hittades i katalogen: om en dialogruta om att inga fel hittades i katalogen men att miniatyrbildscachen innehåller fel visas klickar du på Ta bort cache för miniatyrbilder. Cachen tas bort och genereras om.

  • Fel hittades: om en dialogruta om att fel hittades visas klickar du på OK eller Avbryt. Om fel hittas i miniatyrbildscachen tas den bort och genereras om.

  • Katalogen kan inte repareras: om en dialogruta om att katalogen inte kan repareras visas bör du överväga att läsa in en säkerhetskopia av katalogen. Mer information finns i Säkerhetskopiera eller återställa kataloger.

Standardkatalog hittades inte

Om det inte går att ansluta till standardkatalogen i Elements Organizer kan du leta rätt på katalogen genom att starta Kataloghanteraren.

 1. Tryck på och håll ned Skift och öppna Elements Organizer.

 2. Gör något av följande i Kataloghanteraren:

  • Välj en katalog i listan.
  • Bläddra efter och leta rätt på en katalog.
 3. Klicka på Öppna.

Koppla saknade filer i en katalog

Om du flyttar, ändrar namn på eller tar bort en fil utanför Elements Organizer visas ikonen "Fil som saknas" () när du försöker öppna eller ändra den.

Som standard utförs försök att automatiskt koppla saknade och namnändrade filer när de påträffas. Filer med samma namn, ändringsdatum och storlek som de filer som saknas används till att koppla dem till katalogen.

För åtgärder som utskrift, e-post, redigering eller export av filer rapporteras endast saknade filer när du försöker använda dem. I sådana fall öppnas dialogrutan Koppla saknade filer.

Obs!

Ikonen "Fil som saknas" visas även för stora filer som miniatyrbilder inte kan genereras för.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill koppla enskilda filer väljer du ett eller flera objekt med ikonen "Fil som saknas" () och väljer Arkiv > Koppla > Fil som saknas.

  • Om du vill koppla alla objekt som saknas väljer du Arkiv > Koppla > Alla saknade filer.

 2. Om du känner till den aktuella platsen för filerna klickar du på Bläddra. Bläddra efter den plats på datorn som innehåller de saknade filerna.

  Om du inte känner till platsen för filerna väntar du tills sökningen på datorn har slutförts i Elements Organizer.

 3. Välj en eller flera filer som saknas i dialogrutan Koppla saknade filer. Om du vill markera flera filer som kommer efter varandra Skift-klickar du på dem. Om du vill markera flera filer som inte kommer efter varandra Ctrl-klickar (Windows) respektive Kommando-klickar (macOS) du på dem.

  Obs!

  Om det inte går att hitta en exakt matchning klickar du på Bläddra. Du kan använda dialogrutan Koppla saknade filer till att manuellt söka efter och koppla saknade filer.

 4. Klicka på Koppla.

Filen finns redan i katalogen

När du importerar mediefiler i Elements Organizer och ett felmeddelande om att filen finns i katalogen visas gör du följande:

 • Aktivera vyn Mediefiler genom att välja Visa > Medietyper > Foton/Video/Ljud/Projekt

      När du har aktiverat vyn Mediefiler kan du kontrollera om filen redan finns i katalogen.

 • Kontrollera om mediefilen är markerad som dold och inte visas. Om filen är markerad som dold väljer du Redigera > SynlighetVisa alla filer. Mer information finns i Visa och dölja mediefiler i vyn Mediefiler.

Hantera offlinefiler

Offlinefiler är objekt i en katalog som finns på en extern disk/enhet som är offline (inte tillgänglig). Offlineikonen () visas för objekt som är offline (sparade på en disk eller enhet och inte på hårddisken).

När du importerar filer från en extern enhet kan du använda dialogrutan Importera till att kopiera filer till datorn efter importen. Om du avmarkerar alternativet Kopiera filer vid import och väljer Generera förhandsvisning skapas lågupplösta kopior som kallas för förhandsvisningsfiler.

När du utför vissa åtgärder på offlineobjekt visas en uppmaning om att sätta i den disk/enhet som innehåller offlinefilen.

Obs!

För vissa åtgärder, till exempel Foto-e-post, e-postbilagor och PDF-bildspel visas alternativet Använd förhandsvisning för offlineobjekt i dialogrutan Hitta offlinefiler. Välj det här alternativet om du vill fortsätta med åtgärden med hjälp av de lågupplösa förhandsvisningsfilerna.

När du utför en åtgärd på en offlinefil visas dialogrutan Sök efter enheter som är offline.

Dialogrutan Sök efter enheter som är offline

Du kan utföra någon av följande åtgärder:

 • Sätt i den disk/enhet som innehåller objekten. Offlinefilerna kopplas. For nätverksenheter ser du till att du är ansluten till nätverket och klickar på Uppdatera. Om alla objekt i katalogen som är markerade offline återställs till onlinestatus kan du utföra olika filåtgärder på dem.
Obs!

Om flera diskar/enheter visas i dialogrutan Sök efter enheter som är offline sätter du i alla diskar/enheter för att koppla alla filer.

 • Om markeringen innehåller en blandning av kopplade filer och offlinefiler och du vill ignorera offlinefilerna väljer du Hoppa över. Den valda åtgärden utförs på alla kopplade filer. Offlinefiler behåller sin offlinestatus och förblir oförändrade.
 • Om markeringen innehåller objekt som har flyttats eller kopierats till en annan plats väljer du Koppla filer. Bläddra efter den aktuella platsen för filerna och välj objekten. Alla kopplade offlineobjekt kopplas och den valda åtgärden utförs på dem.
 • Om du har kopierat eller flyttat objekten till en annan enhet ansluter du enheten till datorn och väljer Koppla enheter. Välj enheten i listrutan. Alla offlineobjekt i katalogen på enheten återställs till onlinestatus och den valda åtgärden utförs på de kopplade objekten.
Obs!

Kontrollera att alla offlinefiler finns i den ursprungliga mappstrukturen på enheten.

Flytta en katalog som innehåller offlinefiler mellan olika operativsystem

När du återställer en katalog som du har skapat i Windows till ett macOS-system kopplas inte offlineobjekt i katalogen automatiskt, även när du har satt i enheten. Mer information om hur du återställer en katalog finns i Återställa en katalog.

 1. Utför åtgärder på offlinefilen. Dialogrutan Sök efter enheter som är offline visas.

 2. Välj Koppla enheter.

 3. Välj den enhet som innehåller objekten i listrutan och klicka på OK.

Utför samma åtgärd när du försöker återställa en macOS-katalog som innehåller offlinefiler i Windows.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto