Läs om hur du säkerhetskopierar och återställer kataloger i Elements Organizer 2018.

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar kataloger så att dina data är säkra om datorn skulle krascha eller om du vill byta till en annan dator. Vi rekommenderar också att du säkerhetskopierar katalogen innan du uppgraderar operativsystemet. Du kan skapa ledigt utrymme på datorn genom att flytta mediefiler du sällan använder till en annan enhet på datorn eller ett delat nätverk. Med Elements Organizer kan du göra fullständiga och stegvisa säkerhetskopior av din katalog. Filnamnet för säkerhetskopian är Backup.tly

Med fullständig säkerhetskopiering säkerhetskopieras alla mediefiler i katalogen samtidigt. När du säkerhetskopierar katalogen för första gången måste du göra en fullständig säkerhetskopiering.

Med stegvis säkerhetskopiering säkerhetskopieras ändrade och nyligen tillagda mediefiler till den senaste säkerhetskopian. För stegvisa säkerhetskopieringar bör du se till att du har det medium som innehåller den senaste fullständiga säkerhetskopian.

Obs!

I den här artikeln beskrivs hur du säkerhetskopierar och återställer en katalog i Elements Organizer 2018. Om du vill läsa motsvarande artikel för Elements Organizer 15 eller tidigare kan du klicka på den här länken.

Säkerhetskopiera en katalog

 1. Om du har flera kataloger öppnar du den katalog du vill säkerhetskopiera. Mer information om hur du öppnar en katalog finns i Öppna en katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Säkerhetskopiera katalog.
  • Tryck på Ctrl+B (Windows) respektive Kommando+B (macOS).
 3. Om en dialogruta visas med en fråga om du vill koppla saknade filer gör du något av följande:

  • Klicka på Koppla för att leta efter saknade filer. Om du har klickat på Koppla och saknade filer identifieras visas dialogrutan Koppla saknade filer, där du blir ombedd att koppla de saknade filerna. Mer information om att koppla saknade filer finns i Koppla saknade filer i en katalog.

  • Klicka på Fortsätt för att fortsätta med säkerhetskopieringen av filer. Elements Organizer utför automatiskt en återställning.

  Obs!

  Om du väljer att fortsätta med säkerhetskopieringen trots att det finns objekt som inte är kopplade så skapas en mapp för de objekt som inte är kopplade när du återställer säkerhetskopian.

 4. Välj ett av följande alternativ i steg 1 i guiden Säkerhetskopiering och klicka sedan på Nästa:

  Fullständig säkerhetskopiering

  Skapar en kopia av hela katalogen och alla fotofiler, videofiler, ljudklipp, projekt och andra filer. Det här alternativet bör väljas åtminstone vid första säkerhetskopieringstillfället.

  Stegvis säkerhetskopiering

  Skapar en kopia av katalogen och de mediefiler, projekt och andra filer som är nya eller har ändrats sedan den senaste fullständiga eller stegvisa säkerhetskopieringen.

  Step 1 Backup
 5. Ange följande alternativ i steg 2 i guiden Säkerhetskopiering:

  • På listan Välj målenhet väljer du destination (hårddisk eller flyttbart medium) där du vill spara säkerhetskopian.
  • I avsnittet Alternativ väljer du sökväg till säkerhetskopian.  

  • Om du gör en stegvis säkerhetskopiering kan du använda den tidigare säkerhetskopieringsfilen för att se vilka ändringar som har gjorts sedan den förra säkerhetskopieringen. Klicka på Bläddra för att välja föregående säkerhetskopieringsfil.

  backup catalog
 6. När en beräkning av storleken och tiden som behövs för säkerhetskopieringen har gjorts i Elements Organizer klickar du på Spara säkerhetskopia.

Återställa en katalog

När du återställer en katalog som har säkerhetskopierats kommer innehållet i säkerhetskopian att återskapas på din dator. När du återställer från en katalog kan du till exempel få tillbaka förlorade filer eller flytta filer mellan datorer.

Använd till exempel kommandot Säkerhetskopiera för att kopiera mediefiler till en flyttbar disk. Använd sedan kommandot Återställ för att lägga filerna på den andra datorn.

Obs!

Det går inte att återställa med cd/dvd i Mac OS.

 1. Gör något av följande:

  • Om du har säkerhetskopierat till ett flyttbart medium, t.ex. en cd/dvd eller ett minneskort, sätter du in det i datorn.

  • Om säkerhetskopian finns på en extern hårddisk kontrollerar du att den är ansluten till datorn.

 2. Välj Arkiv > Återställ katalog.

 3. Vid Återställ från anger du var de filer som ska återställas finns:

  • Välj cd/dvd om din säkerhetskopieringsfil är på en cd/dvd.

  • Markera Hårddisk/annan lagringsenhet om de säkerhetskopierade filerna finns på hårddisken eller på något annat flyttbart medium. Klicka på Bläddra för att leta upp säkerhetskopieringsfilen.
  Restore backup
 4. Klicka på Bläddra i avsnittet Återställ filer och katalog till och ange platsen där du vill återställa katalogen.

 5. (Valfritt) Markera Återställ ursprunglig mappstruktur om du vill behålla hierarkin för de mappar och undermappar där katalogen, fotona, videofilerna, projekten och ljudklippen finns.

 6. Klicka på Återställ.

Återställa en katalog från en dator till en annan

Du kan återställa en katalog från en dator till en annan. Gör så här:

 1. Skapa en säkerhetskopia på den första datorn.

 2. Spara säkerhetskopian på en flyttbar disk.

 3. Anslut den flyttbara disken till den andra datorn.

 4. Återställ säkerhetskopieringsfilen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy