Redigera foton och videoklipp med andra program

Ange redigerare för att redigera valda mediefiler

 1. Gör något av följande:

  • I Windows väljer du Redigera > Inställningar > Redigering.

  • I Mac OS väljer du Adobe Elements Organizer > Inställningar > Redigering.

 2. Om du endast vill redigera foton i Photoshop Elements väljer du Visa endast alternativ för Photoshop Elements Editor. Endast alternativet för redigering med Photoshop Elements visas när du högerklickar eller Ctrl-klickar på ett foto i Elements Organizer.

 3. Om du endast vill redigera videoklipp i Premiere Elements väljer du Visa endast alternativ för Premiere Elements Editor. Endast alternativet för redigering med Premiere Elements visas när du högerklickar eller Ctrl-klickar på ett klipp i Elements Organizer.

 4. Om du vill redigera mediefiler i både Premiere Elements och Photoshop Elements väljer du Visa alternativ för båda redigerarna.

 5. Du kan även lägga till andra program för fotoredigering. Välj Ytterligare redigeringsprogram och klicka på Bläddra så kan du välja det specifika programmet.

Redigera foton med Adobe Photoshop

Du kan markera och redigera foton med Adobe Photoshop.

 1. Markera ett foto.

  Obs!

  Du kan markera och öppna fotot för redigering i någon av de fyra vyerna.

 2. Klicka på triangeln bredvid Redigerare i uppgiftspanelen. Välj Photoshop bland redigeringsalternativen.

 3. Om Adobe Photoshop finns installerat och har aktiverats öppnas fotot för redigering i den senaste versionen av Adobe Photoshop.

  Obs!

  Adobe Photoshop kan inte läggas till som extern redigerare. Det visas dock som redigeringsprogram på menyn Redigera och på uppgiftspanelen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?