Översikt över projekt i Elements Organizer

Läs mer om de olika typerna av projekt och hur du använder dem i Elements Organizer.

Projekt

Du kan använda Elements Organizer och Photoshop Elements Editor till att snabbt och enkelt utföra olika kreativa uppgifter med dina mediefiler. Du kan slutföra vissa projekt i sorteraren. För andra projekt börjar du med att välja de mediefiler du vill använda i Elements Organizer och slutför sedan projektet i Photoshop Elements Editor.

Med hjälp av projekten i guiden Skapa kan du använda professionellt utformade mallar för att skapa egna unika projekt. Efter att du har slutfört ett projekt kan du antingen dela det online, skriva ut det på din dator eller skriva ut det med hjälp av en professionell utskriftstjänst.

Dina projekt visas på arbetsytan i Elements Organizer i vyn Media. Projektfilen och de tillhörande undermappar som innehåller dokument- eller webbsidefilerna för projektet skapas på din lokala hårddisk. Om du vill bibehålla länken mellan projektfilerna, undermapparna och sidfilerna, ska du inte flytta dem med Utforskaren i Windows. Använd istället kommandot Flytta i Elements Organizer.

Du kan dela projekt på olika sätt. Du kan t.ex. exportera ett bildspel till en lokal disk eller dela det online med de olika tillgängliga onlinetjänsterna.

Obs!

Projekt från tidigare versioner av Photoshop Elements kan eventuellt inte öppnas i den aktuella versionen. I de fallen måste du använda en tidigare version för att öppna vissa projekt.

Hitta sparade projekt

 1. I Elements Organizer väljer du Sök > Efter medietyp > Projekt.

Identifiera olika typer av projekt

Med Elements Organizer identifieras olika typer av projekt i medievyn.

 1. I medievyn ska du leta efter följande ikoner i det övre högra hörnet av miniatyrer:
  • Fotoprojekt: flersidiga dokument som du har skapat i Elements Organizer och sparat med PSE-format.

  • Projekt: dokument som du har skapat i en tidigare version av Elements Organizer.

  • Bildspel: bildspelsprojekt som du har skapat med hjälp av Elements Organizer.

  • PDF-filer: dokument som du har sparat med Adobe Acrobat-format.

   Photoshop Elements-projekt skapas som .pse-filer och visas i stödrastret i vyn Mediefiler.

Öppna sparade projekt

Du kan öppna sparade projekt när som helst för att redigera dem eller för att publicera dem på nytt. Projekt visas i medievyn som standard tillsammans med dina övriga mediefiler.

Sparade projekt i medievyn

Om du vill visa projekt i medievyn går du till menyraden och väljer Visa > Medietyper > Projekt.

 1. Gör något av följande i medievyn:
  • Dubbelklicka på projektet.

  • Högerklicka/Ctrl-klicka på ett projekt i vyn Mediefiler och välj Redigera i Photoshop Elements Editor på snabbmenyn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto