Användarhandbok Avbryt

Visa och dela automatiskt skapade kollage, bildspel med mera

 1. Användarhandbok för Elements Organizer
 2. Introduktion
  1. Vad är Elements Organizer?
  2. Nyheter i Elements Organizer
  3. Systemkrav | Elements Organizer
  4. Grundläggande om arbetsytan
  5. Importera flera mediefiler
  6. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Visa och dela automatiskt skapade kollage, bildspel med mera
  3. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  4. Kortkommandon för redigering av foton
  5. Tangenter för att söka efter foton
  6. Kortkommandon för att visa foton
  7. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
  8. Välja land eller region
 4. Importera mediefiler
  1. Importera mediefiler från kameror och kortläsare
  2. Importera flera mediefiler
  3. Importera media från iPhoto-bibliotek (endast Mac OS)
  4. Importera foton från en skanner (endast Windows)
  5. Importera mediefiler från filer och mappar
 5. Visa och korrigera mediefiler
  1. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  2. Visa video och bilder i helskärmsläge
  3. Gruppera foton i versionsuppsättningar
  4. Korrigera foton i Elements Organizer
  5. Redigera foton och videoklipp med andra program
  6. Använda Automatiskt urval för dina bästa foton
 6. Markera platser, ansikten och händelser
  1. Lägga till och hantera platsinformation
  2. Markera ansikten och ordna mediefiler i vyn Personer
  3. Lägga till och hantera händelsedata
  4. Skapa händelsehögar med smarta händelser
 7. Hantera kataloger, mappar och album
  1. Skapa album och albumkategorier
  2. Redigera album och albumkategorier
  3. Skapa och redigera kataloger i Elements Organizer
  4. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 2018
  5. Tagga dina mediefiler
  6. Använda smarta etiketter
  7. Skapa och redigera sparade sökningar
  8. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 15 och tidigare
  9. Felsöka katalogproblem
 8. Söka efter foton och videofilmer
  1. Använda de förbättrade sökfunktionerna
  2. Använda menyn Sök
  3. Söka efter mediefiler efter nyckelordstaggar
  4. Sökalternativ för att söka efter mediefiler
  5. Söka efter mediefiler
  6. Söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen
 9. Skapa fotoprojekt
  1. Översikt över projekt i Elements Organizer
  2. Bildspel
  3. Skapa fotokalender
  4. Skapa bildspel (endast Windows) | Elements 12
 10. Skapa videoprojekt
  1. Skapa snabbfilmer och videoberättelser
  2. Visa videoprojekt
 11. Skriva ut, dela och exportera
  1. Skriva ut foton
  2. Skicka foton och mediefiler i e-postmeddelanden
  3. Skicka foton med e-post som PDF-fil
  4. Dela videofilmer
  5. Exportera foton
  6. Dela foton med hjälp av onlinetjänster
  7. Ange e-postinställningar

Läs om hur du får åtkomst till, redigerar, sparar och delar automatiskt skapade projekt i Elements. Automatiskt skapade projekt är foto- och videokollage, bildspel, spontana stunder och fotoeffekter.

Varje gång du startar Adobe Photoshop Elements eller Premiere Elements kan du från startskärmen få åtkomst till olika automatiskt skapade projekt. Visa automatiskt skapade projekt med fotoeffekter, exempelvis Svartvit markeringMönsterpenselKonstnärligt och Skärpedjup. Du kan också visa bildspel och foto- och videokollage med minnesvärda ögonblick.

Du kan välja att redigera och spara automatiskt skapade projekt i Adobe Photoshop Elements och Premiere Elements. Du kan också dela automatiskt skapat projekt direkt på sociala medier.

Obs!

I Windows Application Store-versionen av Adobe Photoshop Elements stöds inte videofilmskollage eller spontana stunder eftersom videoredigeraren (Adobe Premiere Elements) inte är tillgänglig.

Visa automatiskt skapade projekt

När du startar Adobe Photoshop Elements eller Premiere Elements kan du visa startskärmen. På den här skärmen kan du under Automatiskt skapade projekt visa automatiskt skapade fotoeffekter, exempelvis konstnärligt och svartvit markering, foto- och videofilmkollage, bildspel och spontana stunder.

Du kan använda sifferikonen nedanför miniatyrbilderna för automatiskt skapade projekt och bläddra bland de första fem projekten. Klicka på Visa alla och få tillgång till hela listan med automatiskt skapade projekt i Elements. Om du vill ta bort ett automatiskt skapat projekt från den angivna listan klickar du på  i det nedre vänstra hörnet på miniatyrbilden av det automatiskt skapade projektet.

I Elements används dina importerade foton och videor till att erbjuda personliga projekt baserat på dina taggar, nyckelord, albumnamn, händelser, platser, personer och platsinformation.

Visa automatiskt skapade projekt i Elements

Obs!

 • Vilka automatiskt skapade projekt som visas beror på vilket program du använder. Om du till exempel bara har Photoshop Elements kan du visa fotoeffekter, bildspel och fotokollage. Om du bara har Adobe Premiere Elements kan du visa videokollage, spontana stunder och bildspel. Om du äger både Adobe Photoshop Elements och Premiere Elements kan du visa samtliga typer av automatiskt skapade projekt.
 • Om du startar Adobe Photoshop Elements eller Premiere Elements via en genväg kan du inte visa startskärmen.
 • På startskärmen förhandsvisas de automatiskt skapade projekten. Du behöver öppna det automatiskt skapade projektet för att kunna visa det.
 • Om du är ny användare behöver du importera foton och videofilmer i Elements Organizer och starta om programmet. Ju fler mediefiler du importerar, desto flera automatiskt skapade projekt kan du öppna på startskärmen.
 • Äldre automatiskt skapade projekt tas bort med tiden om du inte redigerar eller sparar dem.
 • I Windows Application Store-versionen av Adobe Photoshop Elements stöds inte videofiler eller projekt som videofilmskollage och spontana ögonblick.
 • Från och med Elements 2020 kan du visa automatiska projekt som t.ex. Svartvit markering, Mönsterpensel, Konstnärligt och Skärpedjup.
Få åtkomst till fotoredigeringar, t.ex. konstnärligt i automatiskt skapade projekt
Få åtkomst till automatiskt skapade fotoeffekter, t.ex. svartvit markering i automatiskt skapade projekt

Öppna ett automatiskt skapat projekt

Öppna det automatiskt skapade projektet om du vill redigera, spara och kanske dela det. Du hittar projekten på startskärmen, under avsnittet Automatiskt skapade projekt. Klicka på Öppna på det automatiskt skapade projekt som du vill öppna i det ursprungliga Elements-programmet.

Beroende på typ av automatiskt skapat projekt kan du redigera det i Photoshop Elements, Elements Organizer eller Adobe Premiere Elements. Ett fotokollage eller fotoeffekter öppnas i Photoshop Elements, och ett videokollage eller spontana stunder öppnas i Adobe Premiere Elements. Bildspel öppnas i Elements Organizer. 

Redigera ett automatiskt skapat projekt

När du har öppnat ett automatiskt skapat projekt kan du redigera det. Beroende på typ av automatiskt skapat projekt kan du redigera det i Photoshop Elements, Elements Organizer eller Adobe Premiere Elements.

Läs följande resurser om du vill veta mer:

Fotoeffekter som Svartvit markeringMönsterpenselKonstnärligt eller Skärpedjup öppnas på den senast använda arbetsytan i Photoshop Elements, det vill säga antingen läget Snabb eller Expert. Använd panelen Lager och verktygsfältet på arbetsytan Expert för att förbättra eller förfina fotoeffekten.

Om du till exempel vill redigera effekten Konstnärligt markerar du verktyget Pensel i verktygsfältet och väljer Pensel > Konstnärliga penslar i den nedre panelen. I panelen Lager kan du:

 • Redigera masken. I lagret med maskens miniatyrbild (det första lagret i skärmbilden nedan) klickar du på låsikonen och sedan på Miniatyr av lagermask för att redigera masken.
 • Dölja ett lager. (Klicka på lagrets  för att dölja det.)
 • Justera penselns opacitet. Använda skjutreglaget Opacitet.
Välj en pensel på den nedre panelen och använd panelen Lager för mer kontroll.
Välj en pensel på den nedre panelen och använd panelen Lager till höger för mer kontroll.

Spara ett automatiskt skapat projekt

När du har öppnat och redigerat ett automatiskt skapat projekt kan du spara det. Så här sparar du ett automatiskt skapat projekt:

 • Om du vill spara en fotoeffekt eller ett fotokollage i Photoshop Elements klickar du på Spara i åtgärdsfältet. Du kan även välja Arkiv > Spara som. Standardinställningen är att automatiskt skapade projekt sparas i mappen Mina bilder. I Spara bilder finns mer information om att spara automatiskt skapade projekt i Photoshop Elements.
 • Om du vill spara ett videokollage eller spontana stunder i Adobe Premiere Elements läser du i Spara ett videoprojekt.
 • Om du vill spara ett bildspel i Elements Organizer klickar du på Spara i det övre högra hörnet i fönstret Bildspel.
Obs!

Automatiskt skapade projekt tas bort med tiden om du inte sparar dem. Om du vill spara ett automatiskt skapat projekt behöver du öppna och spara det.

Dela ditt automatiskt skapade projekt snabbt

När du har redigerat det automatiskt skapade projektet i Photoshop Elements kan du dela det i sociala medier.

Om du vill dela ett automatiskt skapat projekt i Photoshop Elements väljer du Dela längst upp till höger på arbetsytan Redigeraren. I listrutan som visas väljer du det alternativ du vill dela. Läs Dela foton om du vill veta mer.

När du har redigerat det automatiskt skapade projektet i Adobe Premiere Elements kan du dela det i sociala medier. Om du vill lära dig att dela videoprojekt i Adobe Premiere Elements kan du läsa Dela videofilmer.

När du har redigerat det automatiskt skapade projektet i Elements Organizer kan du dela det via Flickr, Twitter, YouTube och andra sociala medier. Om du vill dela ett automatiskt skapat projekt i Elements Organizer klickar du på Dela i åtgärdsfältet och väljer önskat alternativ i listrutan.

Vanliga frågor och svar

Om du vill visa automatiskt skapade projekt rekommenderar vi att du lämnar datorn är i viloläge så att analysen kan slutföras när du har stängt Elements. Starta om Elements efter en stund och håll utkik efter projekt under avsnittet Automatiskt skapade projekt på startskärmen.

Om du är ny användare behöver du importera foton och videofilmer i Elements Organizer och starta om programmet. Ju fler mediefiler du importerar, desto flera automatiskt skapade projekt kan du öppna på startskärmen.

Om du vill förbättra dina automatiskt skapade projekt kan du använda relevanta mapp- och albumnamn samt nyckelord och taggar i foton och videor.

Obs!

Automatiskt skapade projekt genereras inte om det lediga utrymmet på disken är mindre än 500 MB.

Om du inte har öppnat eller sparat ett automatiskt skapat projekt tas det så småningom bort från Elements.

Kom ihåg att öppna och spara automatiskt skapade projekt om du vill ha kvar dem.

Ja, om du vill kan du avaktivera automatiskt skapade projekt på startskärmen. Däremot visas automatiskt skapade projekt på startskärmen tills du tar bort dem.

Om du vill avaktivera automatiskt skapade projekt öppnar du Elements Organizer och väljer Elements Organizer > Inställningar > Medieanalys (macOS) respektive Redigera > Inställningar > Medieanalys (Windows). Dialogrutan Inställningar visas. Avmarkera Generera automatiskt skapade projekt och klicka på OK. Funktionen för automatiskt skapade projekt avaktiveras.

Dialogrutan Inställningar
Dialogrutan Inställningar i macOS

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?