Söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen

Läs om hur du kan söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen i Elements Organizer.

Alla mediefiler ordnas automatiskt på tidslinjen i vyn Mediefiler, även om mediefilerna inte är taggade. Tidslinjen är uppdelad i månader och år. Du kan visa bilder från en särskild månad eller ett särskilt år genom att klicka på månaden i tidslinjen. Om du vill visa bilder från en viss månad eller ett visst år använder du slutpunkterna. Om du klickar på ett fält i tidslinjen markeras den första bilden som hör till det fält som representerar en månad på tidslinjen med en grön begränsningsram.

Höjden på varje stapel i tidslinjen är proportionerlig till antalet filer för varje månad utifrån datum eller plats. Du kan också visa mediefiler för en viss tidsperiod genom att välja ett tidsintervall i tidslinjen.

Om du håller pekaren över ett fält i tidslinjen visas ett verktygstips med månaden som motsvarar fältet. Om du håller musen på någon av slutpunkterna visar verktygstipset intervallet (månad och år som motsvarar aktuell plats för slutpunkten).

När du använder en sökning visar tidslinjen alla fält, men bara de fält aktiveras som motsvarar mediet som visas i stödrastret. Alla andra fält är avaktiverade.

Välj Visa > Tidslinje om du vill visa tidslinjen. Du kan också använda Ctrl+L (Windows) eller Kommando+L (macOS). Tidslinjen är bara tillgänglig i medievy. För alla andra vyer visas tidslinjen inte och alternativet Visa >Tidslinjen är avaktiverat.

Obs!

Tidslinjen är bara tillgänglig i medievy. För övriga vyer visas inte tidslinjen och alternativet Visa >Tidslinjen är avaktiverat.

Använda tidslinjen

A. Tidslinjepil B. Mörkare område som anger foton som är utanför det angivna intervallet C. Slutpunkter D. Datumpunkt E. Tidslinjefält F. Verktygstips som anger fältintervall 

Du kan använda Tidslinjen med nyckelordstaggar, album eller mappar om du vill begränsa sökningar. Om du till exempel vill söka efter bilder av Lotta över en tidsperiod, söker du med nyckelordstaggen Lotta. Klicka på en månad i tidslinjen som innehåller mediefiler för Lotta, och dra slutpunkterna så att du ser de medier som tagits eller skannats under angiven tid.

Ett delvis tomt fält i tidslinjen innebär att du har mediefiler som inte ingår i sökresultaten.

När du använder en sökning, oavsett om det är album-/tagg-/avancerad/fulltextsökning, så visar tidslinjen alla fält. Men endast de fält som motsvarar de medier som visas i stödrastret är aktiva. Alla andra fält visas som inaktiva.

Visa och söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen

 1. Se till att tidslinjen visas. Om det är nödvändigt väljer du Visa > Tidslinjen.

 2. Gör något av följande:
  • Använd pilarna vid tidslinjens ändar för att gå till den del av tidslinjen som du vill söka i.
  • Klicka på ett fält i tidslinjen eller dra datumpunkten till fältet om du vill visa den första mediefilen som hör till det fältet.
  • Visa ett intervall genom att dra i tidslinjens slutpunkter .
  • Välj Visa > Ange datumintervall. Definiera vilket intervall som ska visas genom att ange ett startdatum och ett slutdatum och klicka på OK. Om du vill återställa datumintervallet väljer du Visa > Radera datumintervall.
  • Elements Organizer visar mediefiler inom intervallet. Du kan begränsa intervallet genom att dra i slutpunkterna.
  Använda Visa > Ange datumintervall till att ange ett datumintervall.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto