Användarhandbok Avbryt

Söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen

 1. Användarhandbok för Elements Organizer
 2. Introduktion
  1. Vad är Elements Organizer?
  2. Nyheter i Elements Organizer
  3. Systemkrav | Elements Organizer
  4. Grundläggande om arbetsytan
  5. Importera flera mediefiler
  6. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Visa och dela automatiskt skapade kollage, bildspel med mera
  3. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  4. Kortkommandon för redigering av foton
  5. Tangenter för att söka efter foton
  6. Kortkommandon för att visa foton
  7. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
  8. Välja land eller region
 4. Importera mediefiler
  1. Importera mediefiler från kameror och kortläsare
  2. Importera flera mediefiler
  3. Importera media från iPhoto-bibliotek (endast Mac OS)
  4. Importera foton från en skanner (endast Windows)
  5. Importera mediefiler från filer och mappar
 5. Visa och korrigera mediefiler
  1. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  2. Visa video och bilder i helskärmsläge
  3. Gruppera foton i versionsuppsättningar
  4. Korrigera foton i Elements Organizer
  5. Redigera foton och videoklipp med andra program
  6. Använda Automatiskt urval för dina bästa foton
 6. Markera platser, ansikten och händelser
  1. Lägga till och hantera platsinformation
  2. Markera ansikten och ordna mediefiler i vyn Personer
  3. Lägga till och hantera händelsedata
  4. Skapa händelsehögar med smarta händelser
 7. Hantera kataloger, mappar och album
  1. Skapa album och albumkategorier
  2. Redigera album och albumkategorier
  3. Skapa och redigera kataloger i Elements Organizer
  4. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 2018
  5. Tagga dina mediefiler
  6. Använda smarta etiketter
  7. Skapa och redigera sparade sökningar
  8. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 15 och tidigare
  9. Felsöka katalogproblem
 8. Söka efter foton och videofilmer
  1. Använda de förbättrade sökfunktionerna
  2. Använda menyn Sök
  3. Söka efter mediefiler efter nyckelordstaggar
  4. Sökalternativ för att söka efter mediefiler
  5. Söka efter mediefiler
  6. Söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen
 9. Skapa fotoprojekt
  1. Översikt över projekt i Elements Organizer
  2. Bildspel
  3. Skapa fotokalender
  4. Skapa bildspel (endast Windows) | Elements 12
 10. Skapa videoprojekt
  1. Skapa snabbfilmer och videoberättelser
  2. Visa videoprojekt
 11. Skriva ut, dela och exportera
  1. Skriva ut foton
  2. Skicka foton och mediefiler i e-postmeddelanden
  3. Skicka foton med e-post som PDF-fil
  4. Dela videofilmer
  5. Exportera foton
  6. Dela foton med hjälp av onlinetjänster
  7. Ange e-postinställningar

Läs om hur du kan söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen i Elements Organizer.

Alla mediefiler ordnas automatiskt på tidslinjen i vyn Mediefiler, även om mediefilerna inte är taggade. Tidslinjen är uppdelad i månader och år. Du kan visa bilder från en särskild månad eller ett särskilt år genom att klicka på månaden i tidslinjen. Om du vill visa bilder från en viss månad eller ett visst år använder du slutpunkterna. Om du klickar på ett fält i tidslinjen markeras den första bilden som hör till det fält som representerar en månad på tidslinjen med en grön begränsningsram.

Höjden på varje stapel i tidslinjen är proportionerlig till antalet filer för varje månad utifrån datum eller plats. Du kan också visa mediefiler för en viss tidsperiod genom att välja ett tidsintervall i tidslinjen.

Om du håller pekaren över ett fält i tidslinjen visas ett verktygstips med månaden som motsvarar fältet. Om du håller musen på någon av slutpunkterna visar verktygstipset intervallet (månad och år som motsvarar aktuell plats för slutpunkten).

När du använder en sökning visar tidslinjen alla fält, men bara de fält aktiveras som motsvarar mediet som visas i stödrastret. Alla andra fält är avaktiverade.

Välj Visa > Tidslinje om du vill visa tidslinjen. Du kan också använda Ctrl+L (Windows) eller Kommando+L (macOS). Tidslinjen är bara tillgänglig i medievy. För alla andra vyer visas tidslinjen inte och alternativet Visa >Tidslinjen är avaktiverat.

Obs!

Tidslinjen är bara tillgänglig i medievy. För övriga vyer visas inte tidslinjen och alternativet Visa >Tidslinjen är avaktiverat.

Använda tidslinjen

A. Tidslinjepil B. Mörkare område som anger foton som är utanför det angivna intervallet C. Slutpunkter D. Datumpunkt E. Tidslinjefält F. Verktygstips som anger fältintervall 

Du kan använda Tidslinjen med nyckelordstaggar, album eller mappar om du vill begränsa sökningar. Om du till exempel vill söka efter bilder av Lotta över en tidsperiod, söker du med nyckelordstaggen Lotta. Klicka på en månad i tidslinjen som innehåller mediefiler för Lotta, och dra slutpunkterna så att du ser de medier som tagits eller skannats under angiven tid.

Ett delvis tomt fält i tidslinjen innebär att du har mediefiler som inte ingår i sökresultaten.

När du använder en sökning, oavsett om det är album-/tagg-/avancerad/fulltextsökning, så visar tidslinjen alla fält. Men endast de fält som motsvarar de medier som visas i stödrastret är aktiva. Alla andra fält visas som inaktiva.

Visa och söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen

 1. Se till att tidslinjen visas. Om det är nödvändigt väljer du Visa > Tidslinjen.

 2. Gör något av följande:
  • Använd pilarna vid tidslinjens ändar för att gå till den del av tidslinjen som du vill söka i.
  • Klicka på ett fält i tidslinjen eller dra datumpunkten till fältet om du vill visa den första mediefilen som hör till det fältet.
  • Visa ett intervall genom att dra i tidslinjens slutpunkter .
  • Välj Visa > Ange datumintervall. Definiera vilket intervall som ska visas genom att ange ett startdatum och ett slutdatum och klicka på OK. Om du vill återställa datumintervallet väljer du Visa > Radera datumintervall.
  • Elements Organizer visar mediefiler inom intervallet. Du kan begränsa intervallet genom att dra i slutpunkterna.
  Använda Visa > Ange datumintervall till att ange ett datumintervall.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online