Användarhandbok Avbryt

Skriva ut foton

 1. Användarhandbok för Elements Organizer
 2. Introduktion
  1. Vad är Elements Organizer?
  2. Nyheter i Elements Organizer
  3. Systemkrav | Elements Organizer
  4. Grundläggande om arbetsytan
  5. Importera flera mediefiler
  6. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Visa och dela automatiskt skapade kollage, bildspel med mera
  3. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  4. Kortkommandon för redigering av foton
  5. Tangenter för att söka efter foton
  6. Kortkommandon för att visa foton
  7. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
  8. Välja land eller region
 4. Importera mediefiler
  1. Importera mediefiler från kameror och kortläsare
  2. Importera flera mediefiler
  3. Importera media från iPhoto-bibliotek (endast Mac OS)
  4. Importera foton från en skanner (endast Windows)
  5. Importera mediefiler från filer och mappar
 5. Visa och korrigera mediefiler
  1. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  2. Visa video och bilder i helskärmsläge
  3. Gruppera foton i versionsuppsättningar
  4. Korrigera foton i Elements Organizer
  5. Redigera foton och videoklipp med andra program
  6. Använda Automatiskt urval för dina bästa foton
 6. Markera platser, ansikten och händelser
  1. Lägga till och hantera platsinformation
  2. Markera ansikten och ordna mediefiler i vyn Personer
  3. Lägga till och hantera händelsedata
  4. Skapa händelsehögar med smarta händelser
 7. Hantera kataloger, mappar och album
  1. Skapa album och albumkategorier
  2. Redigera album och albumkategorier
  3. Skapa och redigera kataloger i Elements Organizer
  4. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 2018
  5. Tagga dina mediefiler
  6. Använda smarta etiketter
  7. Skapa och redigera sparade sökningar
  8. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 15 och tidigare
  9. Felsöka katalogproblem
 8. Söka efter foton och videofilmer
  1. Använda de förbättrade sökfunktionerna
  2. Använda menyn Sök
  3. Söka efter mediefiler efter nyckelordstaggar
  4. Sökalternativ för att söka efter mediefiler
  5. Söka efter mediefiler
  6. Söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen
 9. Skapa fotoprojekt
  1. Översikt över projekt i Elements Organizer
  2. Bildspel
  3. Skapa fotokalender
  4. Skapa bildspel (endast Windows) | Elements 12
 10. Skapa videoprojekt
  1. Skapa snabbfilmer och videoberättelser
  2. Visa videoprojekt
 11. Skriva ut, dela och exportera
  1. Skriva ut foton
  2. Skicka foton och mediefiler i e-postmeddelanden
  3. Skicka foton med e-post som PDF-fil
  4. Dela videofilmer
  5. Exportera foton
  6. Dela foton med hjälp av onlinetjänster
  7. Ange e-postinställningar

Du kan skriva ut foton på följande sätt med hjälp av Elements Organizer:

 1. Markera de foton du vill skriva ut.

  Om du försöker skriva ut en videofil kommer endast den första bildrutan i videon att skrivas ut.

  Obs!

   (Mac OS): Elements Organizer använder Photoshop Elements för utskrifter. Se till att du har Photoshop Elements installerat innan du fortsätter.

 2. Välj Arkiv > Skriv ut.

 3. Om du skriver ut flera sidor med foton använder du navigeringsknapparna och till att förflytta dig mellan sidorna. Om du vill ändra orienteringen för fotona använder du rotationsikonerna och .

 4. Om du vill ändra sidlayout och skrivarinställningar gör du så här:

  1. Klicka på Utskriftsformat för att ange alternativ för att skriva ut fotona på en sida. I dialogrutan Utskriftsformat anger du papperskälla och -storlek, bildens orientering och dess marginaler.

  2. Välj en skrivare på menyn Välj skrivare. Se till att ha installerat Adobe Acrobat på din dator för att kunna skriva till en PDF-fil.

  3. Klicka på Ändra inställningar för att ändra skrivarinställningar. Ange alternativ för papperstyp, utskriftskvalitet, pappersfack och pappersstorlek.

  4. Välj en pappersstorlek på menyn Välj pappersstorlek.

 5. Välj ett alternativ i menyn Välj typ av utskrift för att ange typ av utskrifter. Ställ in fler alternativ för varje val om det behövs.

  Enskilda utskrifter

  Skriver ut enskilda kopior av varje foto. Klicka på Fler alternativ för att se fler val. Om du vill ha mer information om hur du konfigurerar de här alternativen läser du i Utskriftsalternativ och Anpassad utskriftsstorlek.

  Kontaktkarta

  Skriver ut miniatyrbilder av de markerade fotona. För kontaktkartor gör du så här:

  • I Kolumner anger du antalet kolumner i layouten.

   Om du vill visa fler utskriftsalternativ väljer du Visa utskriftsalternativ.

  • Om du vill skriva ut det datum som är associerat med fotot väljer du Datum.

  • Om du vill skriva ut den bildtext som är associerad med fotot väljer du Bildtext.

  • Om du vill skriva ut det filnamn som är associerat med fotot väljer du Filnamn.

  • Om du vill skriva ut sidnummer för flera kontaktkartor väljer du Sidnummer.

  Bildpaket

  Gör att du kan placera flera kopior av ett eller flera foton på en sida, som traditionella porträttstudior gör. För bildpaket gör du så här:

  • Välj en layout som är tillräckligt stor för att innehålla flera kopior av bilden.

  • Välj en ram för bilden på menyn Välj ram.

  • Fyll sidan med första fotot.

  • Välj en utskriftsstorlek på menyn Välj utskriftsstorlek. Om du vill visa flera foton på samma sida väljer du en mindre storlek.

  Skriva ut ett bildpaket

  A. Valt foto B. Alternativ för att markera fler foton att skriva ut C. Hjälp för att använda alternativen i dialogrutan D. Konfigurera sidalternativen för utskrift E. Möjlighet att rotera bilden F. Färghanteringsalternativ G. Alternativ för att navigera flera foton H. Zoomskjutreglage 

  Olika utskriftsalternativ

  A. Enskilda foton B. Kontaktkarta C. Bildpaket 

  • För att byta bilder i en layout lägger du en bild över en annan bild. Om du vill återställa en utbytt bild till den ursprungliga bilden högerklickar du på bilden och väljer Återställ till original.
 6. Om du vill anpassa enskilda bilder till en viss utskriftslayout väljer du Anpassa genom att beskära.

  Bilden skalas om och, om det behövs, beskärs för att passa proportionerna för utskriftslayouten. Avmarkera detta alternativ om du inte vill att fotona ska beskäras.

 7. För att skriva ut flera kopior anger du en siffra i Utskriftskopior.

 8. Klicka på Skriv ut.

Välja flera mediefiler

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på Lägg till i utskriftsdialogrutan.

 3. Välj något av följande i dialogrutan Lägg till media:

  • Om du vill välja alla mediefiler i den öppna katalogen väljer du Alla media.

  • Om du vill välja alla medier som är öppna i vyn Mediefiler väljer du Media från rutnätet.

 4. Välj alternativ i avsnittet Avancerat:

  • Om du vill välja alla mediefiler som du har graderat väljer du Visa media med stjärngraderingar.

  • Om du vill välja dolda mediefiler väljer du Visa dolda media.

Utskriftsalternativ

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på Fler alternativ.

 3. Gör följande i Fotoinformation:

  • Om du vill skriva ut det datum som är associerat med fotot väljer du Visa datum.

  • Om du vill skriva ut den bildtext som är associerad med fotot väljer du Visa bildtext.

  • Om du vill skriva ut det filnamn som är associerat med fotot väljer du Visa filnamn.

 4. I Layout anger du följande:

  • Om du endast vill skriva ut ett foto på varje sida väljer du Ett foto per sida.

  • Om du vill skriva ut flera kopior av samma foto på separata sidor anger du ett värde i Använd varje foto (n) gånger.

 5. Om du vill trycka bilden, till exempel på en t-shirt, väljer du Vänd bild.

Anpassad utskriftsstorlek

Använd alternativen i dialogrutan Fler alternativ för att anpassa måtten på den utskriften.

 1. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Fler alternativ.

 2. Välj Skala för att passa media för att anpassa fotots storlek efter den utskrivna sidan eller materialet.

 3. Om du vill ange en anpassad storlek för utskriften anger du värden för höjd och bredd.

 4. I menyn Enhet anger du enheten för de angivna dimensionerna.

 5. Ange en upplösning för utskriften. Läs instruktionerna till din skrivare för mer information om rekommenderad upplösning.

Färghanteringsinställningar

Gå till följande artiklar om färghantering är nytt för dig:

 1. Avaktivera skrivardrivrutinens färghantering.

 2. I utskriftsdialogrutan (Arkiv > Skriv ut) klickar du på Fler alternativ.

 3. Färgrymden som är inbäddad i din fotofil visas i Bildrymd.

 4. Välj en utskriftsprofil på menyn Utskriftsrymd.

  Med menyn Utskriftsrymd ställer du in en skrivarprofil för att konvertera bildfärgerna så att de anpassas till skrivarens färgrymd eller stänger av färgkonverteringen. Om du har en ICC-profil för skrivar- och papperskombinationen väljer du den på menyn.

Ange måttenheter för utskrift (endast Windows)

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt i vyn Mediefiler eller datumvyn.
 2. Välj endera Tum eller Centimeter/Millimeter i menyn Utskriftsstorlek.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?