Skapa händelsehögar med smarta händelser

Obs!

I Elements Organizer 14 är den här funktionen endast tillgänglig på fliken Förslag i vyn Händelser. Motsvarande artikel för Elements Organizer 14 är tillgänglig på den här länken.

 

Smarta händelser föreslår automatiskt händelsehögar med hjälp av datum och tidsuppgifter för foton och videoklipp. Om du t.ex. markerar en mapp och väljer Smarta händelser grupperas foton och videofiler i mappen baserat på de datum som mediefilerna skapades.

Smarta händelser kan också gruppera foton baserat på tidsperioder. Smarta händelser kan t.ex. skapa högar av foton som tagits på morgonen och på kvällen på din födelsedag.

 1. Klicka på fliken Händelser.

 2. I händelsevyn byter du till Smarta händelser för att undersöka de föreslagna händelsehögarna och ordna fotona.

 3. Markera en hög och klicka på Namnge händelser i aktivitetsrutan.

 4. Ange följande information och klicka på OK i dialogrutan Namnge händelse:

  • Namn: ange namnet på händelsen. Händelsehögen skapas med detta namn.
  • Startdatum - Slutdatum: välj start- och slutdatum för perioden under vilken fotona tagits.
  • Beskrivning: ange en beskrivning för enklare identifiering av händelsen.

 5. Byt till händelsevyn för att visa händelsehögen som skapats.

Gruppering av smarta händelser

Skjutreglage i smarta händelser

I tidsvyn kan du sortera medier bättre baserat på filtrering och bilder bättre via tidstämplar i fotona. När du är på fliken Smarta händelser i vyn Händelser kan du använda följande funktioner för att gruppera händelser baserat på tid.

 • Gruppera medier efter datum/tid: Markera radioknappen Datum eller Tid för att hjälpa Organiseraren att föreslå smarta händelser baserat på vilka datum fotona togs eller vilken tid på dagen de togs. Det kan till exempel vara flera tillfällen som efterföljande födelsedagar för kollegor eller vänner på samma dag och du vill sortera dem som separata händelser i vyn Händelser.
 • Använd reglaget: Klicka för att välja reglaget och skjut för att ytterligare bryta ned de smarta händelserna. Om det initialt visas en enstaka händelse för födelsedag, kan du genom att flytta reglaget bryta ned den ytterligare till händelsehögar per timmar eller minuter. Organiseraren grupperar dessa smarta händelsehögar efter när bilderna togs. Om du tog tio foton under en viss timme och
 • Panelen Kalender: Panelen Kalender visar smarta händelser per datumstämpel för ett foto eller uppsättning foton. Månader då fotona togs visas markerade. Du kan dubbelklicka på en kalender för att expandera datumen per månad för att visa smarta händelser för en viss dag.
 • Album/Mappar: Klicka på ett visst album eller en mapp för att visa smarta händelser för den i vyn Händelser.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto