Användarhandbok Avbryt

Kortkommandon för redigering av foton (Elements Organizer)

 1. Användarhandbok för Elements Organizer
 2. Introduktion
  1. Vad är Elements Organizer?
  2. Nyheter i Elements Organizer
  3. Systemkrav | Elements Organizer
  4. Grundläggande om arbetsytan
  5. Importera flera mediefiler
  6. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Visa och dela automatiskt skapade kollage, bildspel med mera
  3. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  4. Kortkommandon för redigering av foton
  5. Tangenter för att söka efter foton
  6. Kortkommandon för att visa foton
  7. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
  8. Välja land eller region
 4. Importera mediefiler
  1. Importera mediefiler från kameror och kortläsare
  2. Importera flera mediefiler
  3. Importera media från iPhoto-bibliotek (endast Mac OS)
  4. Importera foton från en skanner (endast Windows)
  5. Importera mediefiler från filer och mappar
 5. Visa och korrigera mediefiler
  1. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  2. Visa video och bilder i helskärmsläge
  3. Gruppera foton i versionsuppsättningar
  4. Korrigera foton i Elements Organizer
  5. Redigera foton och videoklipp med andra program
  6. Använda Automatiskt urval för dina bästa foton
 6. Markera platser, ansikten och händelser
  1. Lägga till och hantera platsinformation
  2. Markera ansikten och ordna mediefiler i vyn Personer
  3. Lägga till och hantera händelsedata
  4. Skapa händelsehögar med smarta händelser
 7. Hantera kataloger, mappar och album
  1. Skapa album och albumkategorier
  2. Redigera album och albumkategorier
  3. Skapa och redigera kataloger i Elements Organizer
  4. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 2018
  5. Tagga dina mediefiler
  6. Använda smarta etiketter
  7. Skapa och redigera sparade sökningar
  8. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 15 och tidigare
  9. Felsöka katalogproblem
 8. Söka efter foton och videofilmer
  1. Använda de förbättrade sökfunktionerna
  2. Använda menyn Sök
  3. Söka efter mediefiler efter nyckelordstaggar
  4. Sökalternativ för att söka efter mediefiler
  5. Söka efter mediefiler
  6. Söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen
 9. Skapa fotoprojekt
  1. Översikt över projekt i Elements Organizer
  2. Bildspel
  3. Skapa fotokalender
  4. Skapa bildspel (endast Windows) | Elements 12
 10. Skapa videoprojekt
  1. Skapa snabbfilmer och videoberättelser
  2. Visa videoprojekt
 11. Skriva ut, dela och exportera
  1. Skriva ut foton
  2. Skicka foton och mediefiler i e-postmeddelanden
  3. Skicka foton med e-post som PDF-fil
  4. Dela videofilmer
  5. Exportera foton
  6. Dela foton med hjälp av onlinetjänster
  7. Ange e-postinställningar

Denna lista innehåller de mest användbara kortkommandona. Du hittar ytterligare kortkommandon i tipsen för menykommandon och verktyg.

Resultat

Kortkommando (Windows)

Kortkommando (OS X)

Ångrar senaste åtgärd

Ctrl+Z

Kommando+Z

Gör om senaste åtgärd

Ctrl+Y

Kommando+Y

Kopierar

Ctrl+C

Kommando+C

Klistra in

Ctrl+V

Kommando+V

Markerar allt

Ctrl+A

Kommando+A

Avmarkerar

Ctrl+Skift+A

Kommando+Skift+A

Rotera 90 grader åt vänster

Ctrl+Vänsterpil

Kommando+Vänsterpil

Rotera 90 grader åt höger

Ctrl+Högerpil

Kommando+Högerpil

Redigera med hjälp av Photoshop Elements Editor (fullständig redigering)

Ctrl+I

Kommando+I

Visa panelen Egenskaper

Alt+Enter

Alt+Enter

Justerar datum och tid för fotot

Ctrl+J

Kommando+J

Lägger till beskrivning

Ctrl+Skift+T

Kommando+Skift+T

Uppdaterar miniatyrer

Ctrl+Skift+U

Kommando+Skift+U

Anger fotot som skrivbordsunderlägg

Ctrl+Skift+W

Öppnar dialogrutan Färginställningar

Ctrl+Alt+G

Kommando+Alt+G

Öppna en fil i Premiere Elements Editor

Ctrl+M

Kommando+M

Zooma in

Ctrl++

Kommando++

Zooma ut

Ctrl+-

Kommando+-

OK

Enter

Enter

Avbryt

Esc

Esc

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?