Kortkommandon för redigering av foton (Elements Organizer)

Denna lista innehåller de mest användbara kortkommandona. Du hittar ytterligare kortkommandon i tipsen för menykommandon och verktyg.

Resultat

Kortkommando (Windows)

Kortkommando (OS X)

Ångrar senaste åtgärd

Ctrl+Z

Kommando+Z

Gör om senaste åtgärd

Ctrl+Y

Kommando+Y

Kopierar

Ctrl+C

Kommando+C

Klistra in

Ctrl+V

Kommando+V

Markerar allt

Ctrl+A

Kommando+A

Avmarkerar

Ctrl+Skift+A

Kommando+Skift+A

Rotera 90 grader åt vänster

Ctrl+Vänsterpil

Kommando+Vänsterpil

Rotera 90 grader åt höger

Ctrl+Högerpil

Kommando+Högerpil

Redigera med hjälp av Photoshop Elements Editor (fullständig redigering)

Ctrl+I

Kommando+I

Visa panelen Egenskaper

Alt+Enter

Alt+Enter

Justerar datum och tid för fotot

Ctrl+J

Kommando+J

Lägger till beskrivning

Ctrl+Skift+T

Kommando+Skift+T

Uppdaterar miniatyrer

Ctrl+Skift+U

Kommando+Skift+U

Anger fotot som skrivbordsunderlägg

Ctrl+Skift+W

Öppnar dialogrutan Färginställningar

Ctrl+Alt+G

Kommando+Alt+G

Öppna en fil i Premiere Elements Editor

Ctrl+M

Kommando+M

Zooma in

Ctrl++

Kommando++

Zooma ut

Ctrl+-

Kommando+-

OK

Enter

Enter

Avbryt

Esc

Esc

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto