Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 15 och tidigare

Läs om hur du säkerhetskopierar och återställer kataloger i Elements Organizer 15 och tidigare.

Obs!

Funktionen och gränssnittet för den här funktionen har ändrats i Elements Organizer 2018. Om du vill läsa motsvarande artikel för Elements Organizer 2018 klickar du på den här länken.

Du kan säkerhetskopiera för att frigöra utrymme på datorn genom att flytta mediefiler du sällan använder till en annan enhet på datorn eller ett delat nätverk. Med Elements Organizer kan du göra fullständiga och stegvisa säkerhetskopior av din katalog. Filnamnet för säkerhetskopian är Backup.tly.  

Med fullständig säkerhetskopiering säkerhetskopieras alla mediefiler i katalogen samtidigt. När du säkerhetskopierar katalogen för första gången måste du göra en fullständig säkerhetskopiering.

Med stegvis säkerhetskopiering säkerhetskopieras ändrade och nyligen tillagda mediefiler till den senaste säkerhetskopian. För stegvisa säkerhetskopieringar bör du se till att du har det medium som innehåller den senaste fullständiga säkerhetskopian.

Tips och förslag för att säkerhetskopiera kataloger

Innan du fortsätter att säkerhetskopiera en katalog måste du observera följande information.

 • Det bästa är att säkerhetskopiera till en extern hårddisk.

  När du säkerhetskopierar katalogen ändras namnen på filerna med alfanumeriska koder. Den här namnändringen förhindrar att flera filer med samma namn skapas i säkerhetskopieringsmappen. Men Elements Organizer återställer namnen när du återställer filerna.

 • Om du vill bränna foton på en cd eller dvd för att visa på datorer eller olika dvd-spelare läser du i Publicera ett bildspel (endast Windows).

 • När du är klar är det en god idé att märka de flyttbara medierna, t.ex. minneskortet, med namnet och datumet på säkerhetskopieringen. 

Säkerhetskopiera en katalog

 1. Om du har flera kataloger öppnar du den katalog du vill säkerhetskopiera.

 2. Välj Arkiv > Säkerhetskopiera katalog.

 3. Om en dialogruta visas med en fråga om du vill koppla saknade filer gör du något av följande:

  • Klicka på Koppla för att leta efter saknade filer. Om du har klickat på Koppla och saknade filer identifieras visas dialogrutan Koppla saknade filer, där du blir ombedd att koppla de saknade filerna.

  • Klicka på Fortsätt för att fortsätta med säkerhetskopieringen av filer. Elements Organizer utför automatiskt en återställning.

  Obs!

  Om du väljer att fortsätta med säkerhetskopieringen trots att det finns objekt som inte är kopplade så skapas en mapp för de objekt som inte är kopplade när du återställer säkerhetskopian.

 4. Välj ett av följande alternativ i steg 1 i guiden Säkerhetskopiering och klicka på Nästa:

  Fullständig säkerhetskopiering

  Skapar en kopia av hela katalogen och alla fotofiler, videofiler, ljudklipp, PDF-filer, projekt och andra filer. Det här alternativet bör väljas åtminstone vid första säkerhetskopieringstillfället.

  Stegvis säkerhetskopiering

  Skapa en kopia av katalogen och de mediefiler, PDF-filer, projekt och andra filer som är nya eller har ändrats sedan den senaste fullständiga eller stegvisa säkerhetskopieringen.

 5. Ange följande alternativ i steg 2 i guiden Säkerhetskopiering och klicka sedan på Spara säkerhetskopia:

  • I listan över målenheter markerar du den cd-, dvd- eller hårddiskenhet där du vill spara objekten.

  • Ange ett namn för säkerhetskopieringstillfället i textrutan Namn, eller använd det standardnamn som visas.

  • Om du väljer en cd- eller dvd-läsare så väljer du en bränningshastighet för det du vill bränna. Som standard används enhetens och cd- eller dvd-skivans högsta möjliga hastighet. Om det inte fungerar med den hastigheten väljer du en lägre hastighet tills det fungerar.

  • Om du har valt en hårddisk anger Sökväg till säkerhetskopia var på en intern hårddisk eller nätverkshårddisk filerna säkerhetskopieras. Du kan ändra platsen som anges genom att klicka på Bläddra och välja en annan plats.

  • Om du gör en stegvis säkerhetskopiering kan du använda Tidigare säkerhetskopiefil för att se vilka ändringar som har gjorts sedan den förra säkerhetskopieringen. Du bläddrar till en föregående säkerhetskopia genom att klicka på Bläddra och välja en annan fil.

 6. När en beräkning av storleken och tiden som behövs för säkerhetskopieringen har gjorts i Elements Organizer klickar du på Spara säkerhetskopia. Om du har valt en cd- eller dvd-enhet uppmanas du att sätta i en skrivbar skiva.

 7. Om du gör en stegvis säkerhetskopiering letar du rätt på eller sätter in mediet med den senaste fullständiga eller stegvisa säkerhetskopian och följer instruktionerna på skärmen.

  För varje cd eller dvd som bränns kan du kontrollera skivan i Elements Organizer. Den här kontrollen är tidskrävande, men se till att skivorna skapas på rätt sätt.

Återställa en katalog

När du återställer en katalog som har säkerhetskopierats kommer innehållet i säkerhetskopian att återskapas på din dator. När du återställer från en katalog kan du till exempel få tillbaka förlorade filer eller flytta filer mellan datorer.

Använd till exempel kommandot Säkerhetskopiera för att kopiera allting till en skrivbar cd eller dvd. Använd sedan kommandot Återställ för att lägga filerna från cd- eller dvd-skivan på den andra datorn.

Obs!

Säkerhetskopiering/återställning med cd/dvd stöds inte i Mac OS.

 1. Gör något av följande:

  • Om du har säkerhetskopierat till ett flyttbart medium, t.ex. en cd eller dvd, sätter du in det i datorn.

  • Om säkerhetskopian finns på en extern hårddisk kontrollerar du att den är ansluten till datorn.

 2. Välj Arkiv > Återställ katalog.

 3. Vid Återställ från anger du var de filer som ska återställas finns:

  • Markera cd/dvd om de säkerhetskopierade filerna finns på en cd- eller dvd-skiva. Om det behövs kan du välja cd- eller dvd-enheten med hjälp av menyn Markera en enhet.

  Obs!

  Om du återställer filer från en flersessions-cd/dvd så väljer du den senaste säkerhetskopian i listan Markera en enhet.

  • Markera hårddisk/annan lagringsenhet om de säkerhetskopierade filerna finns på hårddisken eller på något annat flyttbart medium, t.ex. ett flash-minne. Klicka på Bläddra för att leta reda på den säkerhetskopia som ska återställas.
 4. Ange en plats för de återställda katalogerna och filerna:

  • Om du markerar alternativet Ursprunglig plats så återställs katalogen, fotona, videofilerna, PDF-filerna, projekten och ljudklippen till sina ursprungliga platser.

  Obs!

  Alternativet Ursprunglig plats är inte tillgängligt i Windows Application Store-versionen av Photoshop Elements.

  • Om du markerar alternativet Ny plats återställs katalogen och bilderna till en ny enhet eller mapp. Klicka på Bläddra för att välja en plats. Markera Återställ ursprunglig mappstruktur om du vill behålla hierarkin för de mappar och undermappar där katalogen, fotona, videofilerna, PDF-filerna, projekten och ljudklippen finns.
  Obs!

  Om du väljer Återställ från cd/dvd får du ett meddelande i Elements Organizer om det behövs mer än en skiva för att återställa en katalog. Följ instruktionerna på skärmen. Instruktionerna varierar beroende på om du återställer en enstaka säkerhetskopieuppsättning eller en säkerhetskopieuppsättning plus en eller flera stegvisa säkerhetskopior.

 5. Klicka på Återställ.

Återställa en katalog från en tidigare Windows-version i Mac OS

 • Återställ katalogen från den tidigare Windows-versionen i den nuvarande Windows-versionen av Elements Organizer. Katalogen konverteras till ett format som är kompatibelt med den nuvarande versionen och ett meddelande om att konverteringen är klar visas.

 • Säkerhetskopiera katalogen som du återställde i den nuvarande versionen av Windows

 • I Mac OS återställer du säkerhetskopian (.tly) i Elements Organizer.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?