Läs mer om de olika alternativ du kan använda i Elements Organizer till att visa dina mediefiler på hela skärmen för att undvika att bli störd av gränssnittsobjekt.

Går det inte spela upp videofilmer i Elements Organizer på grund av problem med codec-funktioner? Du kan försöka med att spela upp videofilmen i den licensierade versionen av Premiere Elements. Det finns fler lösningar i Innan du börjar.

Innan du börjar

Du måste slutföra följande steg innan du kan börja visa videofiler:

 • Om du vill visa QuickTime-filmer i Elements Organizer måste du installera QuickTime-spelaren på datorn. Om du inte har installerat det hämtar och kör du installationsprogrammet för QuickTime från www.apple.com/quicktime/download.

Visa videofiler

I vyn Mediefiler visas den första rutan av ett videoklipp som klippets miniatyrbild. Bildbandsikonen () används för videoklipp i vyn Mediefiler.

 1. Dubbelklicka på videoklippet i vyn Mediefiler.

 2. När Elements Organizers mediespelare visas klickar du på Spela upp för att starta videon. Om du vill se en bildruta i taget dra i skjutreglaget. Om du har ett långt videoklipp kan det hoppa över några bildrutor.

  vp_05
  Mediespelaren i Photoshop Elements

  A. Knappen Starta B. Knappen Stoppa C. Knappen Spela upp D. Förfluten tid E. Dra skjutreglaget genom videoklippet F. Volym G. Lägg till nyckelordstaggar 
 3. Klicka på Stäng för att stänga Elements Organizers mediespelare.

Visa mediefiler i helskärmsläge eller sida vid sida

Du kan använda vyerna Helskärm och Jämför foton sida vid sida till att visa mediefiler utan att störas av gränssnittsobjekt som fönster och menyer. Du kan använda musrullning till att zooma/panorera mediefiler.

Du kan använda alternativet Visa > Redigera > Ordna i helskärmsläge till att visa en uppsättning med mediefiler som ett bildspel i helskärmsläge. Du kan anpassa bildspelet. Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Spela upp en ljudfil medan du visar bilderna.

 • Visa de markerade filernas miniatyrbilder i ett bildband längs med skärmens högra sida.

 • Lägga till effekter till mediefilerna

När du valt de foton du vill ta med i bildspelet kan du redigera dem. Du kan skicka dem direkt från den här vyn till bildspelsredigeraren. Om du vill skapa ett bildspel högerklickar du och väljer Skapa > Bildspel.

f11
Helskärmsläge

Om du vill visa en mediefil i helskärm så gör du något av följande:

 • Markera den mediefil du vill visa och klicka på ikonen Visa, redigera och ordna i helskärmsläge ().

  Tryck på F11/Kommando+F11.

Du kan använda kommandot Jämför foton sida vid sida till att visa två foton samtidigt. Vyn Jämför foton sida vid sida är användbar när du vill fokusera på detaljer och skillnader mellan foton. Du kan jämföra två eller fler foton.

Så här jämför du foton:

 • Välj Visa > Jämför foton sida vid sida längst upp till höger i Organizer (det här alternativet är inte tillgängligt i alla språkversioner).

 • Välj två foton och tryck på F12/Kommando+F12.

I vyn Jämför foton sida vid sida har det aktuella markerade fotot en blå kant. När du klickar på Nästa media () byts det markerade fotot. Nästa foto i markeringen visas. Om du har aktiverat bildbandsalternativet så kan du klicka på vilken bild som helst på bildbandet och visa den istället för den markerade bilden (den med blå kant).

I helskärmsläge eller vyn Jämför foton sida vid sida kan du visa följande:

Panelen Snabbredigering

Redigera den visade mediefilen.

Panelen Snabbsortering

Skapa taggar och använd dem på mediefiler. Det gör också att du kan lägga till mediefiler till befintliga album.

Kontrollfältet

Visar alla navigationsikoner och kontrollikoner som gör att du kan komma åt de paneler och dialogrutor som behövs.

Du kan växla fram och tillbaka mellan vyer genom att klicka på Ordna i helskärmsläge eller Jämför foton sida vid sida.

compare_photos
Använd Jämför foton sida vid sida för att analysera komposition och detaljer.

Panelen Snabbredigering

I vyn Ordna i helskärmsläge och Jämför foton sida vid sida kan du redigera det visade foton med hjälp av panelen Snabbredigering. Panelen Snabbredigering visas på vänster sida av skärmen och är minimerad som standard. Panelen Snabbredigering minimeras även om du inte rör musen på några sekunder. För att maximera den flyttar du musen över panelen eller klickar i panelen Växla snabbredigering i förhandsvisningsfältet Helskärm. Klicka på Dölj automatiskt () om du vill att panelen Snabbredigering ska visas hela tiden.

Obs!

Välj en stjärngradering för det visade fotot. Om fotot har en gradering du vill ta bort så klickar du på guldstjärnan längst till höger.

Panelen Snabbsortering

Panelen Snabbsortering i helskärmsläget eller vynJämför foton sida vid sida gör det lättare att skapa nyckelordstaggar och använda dem på de visade mediefilerna. Panelen Snabbsortering visas på vänster sida av skärmen och är minimerad som standard. Panelen Snabbsortering minimeras även om du inte rör musen på några sekunder. För att maximera den flyttar du musen över panelen eller klickar i panelen Växla snabbsortering i förhandsvisningsfältet Helskärm.

Panelen Snabbsortering har följande underpaneler:

Panelen Album

Visar en lista över befintliga album. Album som associeras med de visade mediefilerna är markerade.

 

Nyckelordstaggar

Visar en lista med nyckelordstaggar i taggmolnsvyn. Taggar som är associerade med mediefilen är markerade.

Med panelen Snabbsortering kan du utföra följande åtgärder:

 • Lägga till den visade mediefilen till ett befintligt album. För att till exempel lägga till den visade mediefilen till albumet Disneyland klickar du på Disneyland i underpanelen Album.

 • Skapa nyckelordstaggar och använda taggarna på den visade mediefilen.

För att skapa och använda en ny tagg på den visade mediefilen:

 1. I underpanelen Nyckelordstaggar anger du taggens namn i textrutan Tagga media. Om du till exempel vill skapa en nyckelordstagg som heter Semester skriver du Semester i textrutan.

 2. Klicka på Lägg till.

  Den skapade taggen används på det visade mediet.

För att använda en befintlig tagg på den visade mediefilen klickar du på taggnamnet i underpanelen Nyckelordstaggar. Taggen markeras.

Kontrollfältet

Kontrollfältet innehåller ikoner för att navigera bland mediefilerna, spela upp en mediefil osv. Kontrollfältet försvinner när du inte rör musen på några sekunder. (Det visas igen om du rör på musen.)

Kontrollfältet innehåller följande ikoner:

Bildbandsikonen

Växla mellan att visa och dölja bilder i ett bildband. Klicka för att visa alla bilder i ett band med miniatyrbilder på skärmens högra sida. Klicka igen för att dölja bilderna.

 

Panelen Direktkorrigering

Växla mellan att visa och dölja panelen Direktkorrigering. Klicka för att visa panelen Direktkorrigering på skärmens vänstra sida. Klicka igen för att dölja panelen Direktkorrigering.

 

Panelen Snabbsortering

Växla mellan att visa och dölja panelen Snabbsortering. Klicka för att visa panelen Snabbsortering på skärmens vänstra sida. Klicka igen för att dölja panelen Snabbsortering.

 

Föregående

Visar föregående mediefil.

 

Nästa

Visar nästa mediefil.

 

Spela upp

Spelar upp mediefilen.

 

Öppnar dialogrutan inställningar

Visar dialogrutan Alternativ för helskärmsläge.

 

Övergångar

Visar dialogrutan Välj övergång.

 

Växla panelen Egenskaper

Växla mellan att visa och dölja panelen Egenskaper.

 

Visa, redigera, ordna i helskärmsläge

Växla till helskärmsläge från vyn Jämför foton sida vid sida.

 

Jämför foton sida vid sida

Växla till vyn Jämför foton sida vid sida.

 

Synkronisera panorering och zoomning i Visa sida vid sida

Synkroniserar panorering och zoomning när foton visas i vyn Jämför foton sida vid sida. Om du klickar på den här ikonen och till exempel använder musen för att zooma in så zoomas båda bilderna in samtidigt.

Alternativ för helskärmsläge

Alternativen i dialogrutan Alternativ för helskärmsläge

Klicka på ikonen Inställningar i kontrollfältet.

Bakgrundsmusik

Ange vilka ljudfiler som ska spelas upp under ett bildspel. Klicka på Bläddra och bläddra efter och välj den fil du vill använda.

Spela ljudbeskrivningar

Ange att ljudbeskrivningarna för de valda filerna ska spelas upp under bildspelet.

Varaktighet per sida

Anger hur lång tid varje bild visas på skärmen innan nästa bild visas eller tonas in.

Inkludera beskrivningar

Visar beskrivningar längst ned på skärmen.

Tillåt att foton ändrar storlek

Ändrar storlek på foton så att de passar skärmen.

Tillåt att videoklipp ändrar storlek

Ändrar storlek på videoklipp så att de passar skärmen.

Visa bildband

Visar alla markerade bilder i ett band med miniatyrbilder på skärmens högra sida. Om du vill välja vilka bilder som ska visas i helskärmsläge klickar du på en miniatyrbild.

Upprepa bildspel

Spela upp bildspelet tills du stoppar uppspelningen.

Panelen Egenskaper

Panelen Egenskaper visar egenskaperna hos en mediefil. Klicka på ikonen Växla panelen egenskaper för att visa egenskapspanelen. Den består av följande alternativ:

Allmänna

Visar de allmänna egenskaperna hos en mediefil, till exempel, filnamn, gradering, beskrivning och anteckningar.

Metadata

Visar filens metadata. Klicka på Fullständiga för att visa all information eller klicka på Kortfattade för att visa en begränsad mängd metadata som är associerade med filen.

Nyckelord

Visar nyckelord som är associerade med mediefilen.

Historik

Visar filens historik, som när den ändrats och importerats.

Använda övergångar på mediefiler

 1. Klicka på ikonen Tema i kontrollfältet.

 2. Markera något av följande alternativ och klicka på OK. Du kan flytta musen över miniatyrbilderna för att förhandsvisa övergångarna.
  • Klassisk

  • Tona in/ut

  • Panorering och zoomning

  • 3D-pixelförvandling

  Den markerade övergången används på den visade mediefilen. Du kan visa effekten.

  Obs!

  Övergångarna Panorering och zoomning och 3D-pixelförvandling stöder bara foton. För video stöds de bara i första bildrutan.

Övergångar och OpenGL

Vad är Open Graphics Library (OpenGL)?

Ett programvarubibliotek som fungerar mellan plattformar och som datorprogram använder för att kommunicera med dina drivrutiner för bildvisning.

För övergångarna Panorering och zoomning och 3D-pixelförvandling bör din dator ha version 1.2 eller högre av OpenGL. OpenGL-versionen beror på vilka drivrutiner som är installerade för ditt grafikkort. Om du ser en varning om att ditt system inte stöder OpenGL ska du se till att du har installerat de senaste drivrutinerna för ditt grafikkort. Tillverkare av grafikkort uppdaterar många av sina drivrutiner ofta för att hålla jämna steg med nya operativsystem och programfunktioner. Kontrollera ditt grafikkorts nuvarande drivrutiner innan du uppdaterar dem.

Kontrollera drivrutinerna för bildvisning i Windows XP

Obs!

Stödet för Windows XP har upphört från och med Elements Organizer 14.

 1. Högerklicka på Skrivbordet och välj Egenskaper.

 2. Välj Inställningar och Avancerat.

 3. Olika flikar visas beroende på ditt grafikkort. Välj Adapter > Egenskaper för den information som inkluderar mängden minne på ditt grafikkort. Välj Drivrutin för information om drivrutiner, inklusive versionen.

Kontrollera drivrutinerna för bildvisning i Windows Vista

Obs!

Stödet för Windows Vista har upphört från och med Elements Organizer 14.

 1. Högerklicka på Skrivbordet och välj Anpassa.

 2. Välj Bildskärmsinställningar > Avancerade inställningar. Fliken Adapter visar grafikkortets information, inklusive mängden minnen på grafikkortet.

 3. Välj Egenskaper > Drivrutin för att se drivrutinens version.

Gå till grafikkortets tillverkare för att hitta de senaste drivrutinerna. Uppdatering av drivrutiner visar installationsinstruktioner med hämtningen, eller så hämtas instruktionerna med drivrutinerna.

Kontrollera drivrutinerna för bildvisning i Windows 7

 1. På menyn Start högerklickar du på Dator och väljer Hantera.

 2. I panelen som öppnas väljer du Enhetshanteraren i den vänstra panelen.

 3. Öppna listan Bildskärmskort för att se information om grafikkort.

 4. (Valfritt) Högerklicka på ett grafikkort och välj Egenskaper för mer information.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy