Du kan dela filer med e-post på följande sätt.

PDF-bildspel

Kombinera bilder till en PDF-fil. Mottagarna kan visa PDF-filen som ett bildspel om de har det kostnadsfria programmet Adobe Reader.

E-postbilagor

Skicka bild- eller mediefiler som enskilda e-postbilagor. Du kan ange storlek och foto.

Foto-e-post (endast Windows)

Om du vill bädda in dina foton i e-postmeddelandet och inte bifoga dem använder du det här alternativet.

Obs!

Alla taggar och metadata sparas i den fil du skickade som e-post.

Visa ett foto direkt i brödtexten av ett e-postmeddelande.

Om du vill skicka ett projekt via e-post läser du i Om projekt.

Ställa in standardskrivbordsklient

Välj den skrivbordsklient för e-post du vill använda för att dela foton. Klienten används som standard när du delar foton i Elements Organizer.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Dela (Windows) eller Adobe Elements Organizer 11 > Inställningar > Dela (Mac).

 2. Välj något av följande på menyn E-postklient och klicka sedan på OK:

  • (Windows) Microsoft Outlook®, om du vill ange programmet som standard.

  • (Windows) Adobes e-posttjänst, om du inte använder Outlook eller Outlook Express, men vill kunna skicka direkt till mottagare från Elements Organizer.

  • (Windows XP) Outlook Express®, om du vill ange programmet som standard.

  • (Windows Vista) Windows Mail, om du vill ange programmet som standard.

  • (Windows 7) Windows Live Mail, om du vill ange programmet som standard.

  • (Mac OS) Mail, om du vill ange programmet som standard.

  • (Outlook 2011 för Mac OS) Microsoft Outlook®, om du vill ange programmet som standard.

  • (Mac OS) Microsoft Entourage, om du vill ange programmet som standard.

Ställa in webbaserad standardklient

För webbaserade e-posttjänster som Google eller Yahoo Mail kan du använda Adobes e-posttjänst för att skicka foto-e-post direkt till mottagarna.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Dela (Windows) eller Adobe Elements Organizer 11 > Inställningar > Dela (Mac).
 2. Välj Adobes e-posttjänst från menyn E-postklient.
 3. Ange namn och e-postadress.
 4. Klicka på OK. Första gången du använder Adobes e-posttjänst skickas ett verifikationsmeddelande till den adress du angav i dialogrutan Inställningar.
 5. I e-postmeddelandet finns en verifikationskod för avsändaren. När du uppmanas att ange koden kopierar du den från e-postmeddelandet till dialogrutan och klickar sen på OK.
 6. När e-postmeddelandet är verifierat klickar du på OK. Nu kan du skicka e-postmeddelanden direkt från Elements Organizer när du är ansluten till Internet.

Dela foton som e-postbilagor

 1. Markera de foton du vill dela.
 2. Välj Dela > E-postbilagor.
 3. Om dina bilder är i ett annat format än JPEG och du vill skicka dem som JPEG-bilder väljer du Konvertera foton till JPEG-bilder.
 4. Välj ett alternativ på menyn Maximal fotostorlek och använd reglaget Kvalitet om du vill justera bildens upplösning. Högre värden ökar filstorleken.
 5. Välj mottagare för e-postmeddelandet genom att klicka på namnet i listan Välj mottagare (namnen som visas hämtas från kontaktboken.) Om du vill redigera mottagare i kontaktboken klickar du på ikonen för att redigera mottagare.

  Om du inte har konfigurerat någon kontaktbok kan du ange namn på mottagarna direkt i e-postklienten senare.

 6. Klicka på Nästa. E-postmeddelandet som innehåller valda bilagor tillsammans med adresserna till mottagarna visas.

  Om det inte finns stöd för ditt e-postprogram i organiseraren måste du bifoga filen manuellt. I hjälpen till ditt e-postprogram finns information om hur du bifogar filer till e-postmeddelanden.

 7. Redigera innehållet i e-postmeddelandet och klicka på Skicka.

Dela foton som inbäddade bilder (endast Windows)

Använd foto-e-post om du vill bädda in dina foton i brödtexten i ett e-postmeddelande. I guiden väljer du fotostorlek, brevpappersfärg, textfärg, effekter och layout.

När du har valt dina alternativ i organiseraren konverteras alla bilder till JPEG automatiskt och därefter skapas e-postmeddelandet. Du kan skicka foto-e-post med Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail eller Adobes e-posttjänst.

 1. Markera de foton du vill skicka med e-post.

 2. Välj Dela > Foto-e-post.

 3. För att ta med bildtexter som är associerade med fotot väljer du Inkludera bildtext.

 4. Om du har konfigurerat din e-postklient väljer du mottagare för e-post genom att göra något av följande:

  1. Välj ett namn i listan Välj mottagare (namnen du ser är från din kontaktbok).

  2. Om du inte hittar mottagaren i listan klickar du på Redigera mottagare i kontaktboken.

 5. Klicka på Nästa.

 6. I guiden Brevpapper och layout väljer du en bakgrund för ditt foto och klickar på Nästa steg.

 7. Ange layouten och teckensnittsalternativen för bilden och klicka på Nästa.

  Organiseraren öppnar din standardklient för e-post tillsammans med den inbäddade bilden.

 8. Redigera e-postmeddelandet och mottagarna som du vill och klicka på Skicka.

Använda kontaktboken

Med kontaktboken kan du underhålla en lista över de e-postadresser du använder oftast. Att konfigurera din kontaktbok i organiseraren hjälper dig att snabbt skicka foton till en person eller grupp av personer.

Kontaktbok

Lägga till en post i kontaktboken

 1. Välj Redigera > Kontaktbok.
 2. Klicka på knappen Ny kontakt.
 3. Skriv in namn, e-postadress och annan information för kontakten och klicka på OK.

Importera adresser till kontaktboken (endast Windows)

Istället för att skriva in adresser kan du importera dem från Outlook eller Outlook Express. Du kan också importera adresser från en vCard-fil. En vCard-fil (VCF) är en automatisk signatur i ett e-postmeddelande som innehåller avsändarens kontaktinformation.

 1. Välj Redigera > Kontaktbok.
 2. Klicka på Importera.
 3. I dialogrutan Välj kontaktkälla väljer du det alternativ från vilket du vill importera kontakter. För vCard-filer väljer du VCF-filen på din dator.

Ta bort eller ändra en post i kontaktboken.

 1. Välj Redigera > Kontaktbok.
 2. Välj en eller flera kontakter i listan, klicka på Ta bort och klicka sedan på OK.

Redigera en post i kontaktboken

 1. Välj Redigera > Kontaktbok.
 2. Markera en kontakt och klicka på knappen Redigera (eller dubbelklicka på en kontakt). Redigera kontakten och klicka på OK.

Skapa en grupp i kontaktboken

 1. Välj Redigera > Kontaktbok.
 2. Klicka på knappen Ny grupp.
 3. Skriv ett namn för gruppen i textrutan Gruppnamn.
 4. Lägg till medlemmar i gruppen genom att välja en kontakt i listan Kontakter och klicka på knappen Lägg till, för att flytta den till listan Medlemmar. Skift-klicka om du vill lägga till intilliggande kontakter, eller Ctrl-klicka om du vill lägga till andra kontakter.
 5. Du tar bort kontakter från gruppen genom att markera en eller flera kontakter i listan Medlemmar och klicka på Ta bort.
 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Ny grupp. Gruppen läggs till i din kontaktbok.
 7. Klicka på OK.

Exportera kontaktinformation till vCard-filer (Endast Windows)

 1. Välj Redigera > Kontaktbok.
 2. Välj Redigera > Kontaktbok. Om du vill välja fler än en kontakt Ctrl-klickar du på varje kontakt.
 3. Klicka på Exportera vCard.
 4. Välj en plats på datorn för vCard-filen och klicka sedan på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy