Användarhandbok Avbryt

Använda menyn Sök

 1. Användarhandbok för Elements Organizer
 2. Introduktion
  1. Vad är Elements Organizer?
  2. Nyheter i Elements Organizer
  3. Systemkrav | Elements Organizer
  4. Grundläggande om arbetsytan
  5. Importera flera mediefiler
  6. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Visa och dela automatiskt skapade kollage, bildspel med mera
  3. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  4. Kortkommandon för redigering av foton
  5. Tangenter för att söka efter foton
  6. Kortkommandon för att visa foton
  7. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
  8. Välja land eller region
 4. Importera mediefiler
  1. Importera mediefiler från kameror och kortläsare
  2. Importera flera mediefiler
  3. Importera media från iPhoto-bibliotek (endast Mac OS)
  4. Importera foton från en skanner (endast Windows)
  5. Importera mediefiler från filer och mappar
 5. Visa och korrigera mediefiler
  1. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  2. Visa video och bilder i helskärmsläge
  3. Gruppera foton i versionsuppsättningar
  4. Korrigera foton i Elements Organizer
  5. Redigera foton och videoklipp med andra program
  6. Använda Automatiskt urval för dina bästa foton
 6. Markera platser, ansikten och händelser
  1. Lägga till och hantera platsinformation
  2. Markera ansikten och ordna mediefiler i vyn Personer
  3. Lägga till och hantera händelsedata
  4. Skapa händelsehögar med smarta händelser
 7. Hantera kataloger, mappar och album
  1. Skapa album och albumkategorier
  2. Redigera album och albumkategorier
  3. Skapa och redigera kataloger i Elements Organizer
  4. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 2018
  5. Tagga dina mediefiler
  6. Använda smarta etiketter
  7. Skapa och redigera sparade sökningar
  8. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 15 och tidigare
  9. Felsöka katalogproblem
 8. Söka efter foton och videofilmer
  1. Använda de förbättrade sökfunktionerna
  2. Använda menyn Sök
  3. Söka efter mediefiler efter nyckelordstaggar
  4. Sökalternativ för att söka efter mediefiler
  5. Söka efter mediefiler
  6. Söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen
 9. Skapa fotoprojekt
  1. Översikt över projekt i Elements Organizer
  2. Bildspel
  3. Skapa fotokalender
  4. Skapa bildspel (endast Windows) | Elements 12
 10. Skapa videoprojekt
  1. Skapa snabbfilmer och videoberättelser
  2. Visa videoprojekt
 11. Skriva ut, dela och exportera
  1. Skriva ut foton
  2. Skicka foton och mediefiler i e-postmeddelanden
  3. Skicka foton med e-post som PDF-fil
  4. Dela videofilmer
  5. Exportera foton
  6. Dela foton med hjälp av onlinetjänster
  7. Ange e-postinställningar

Läs om hur du använder de avancerade sökfunktionerna. Förutom att söka efter taggar kan du söka efter nyckelordstaggar och dessutom efter personer, platser och händelser.

Använda avancerad sökning till att söka efter medieobjekt

Elements Organizer erbjuder avancerad sökning, och använder den taggsökning som har utökats och som nu innehåller nyckelordstaggar tillsammans med Personer, Platser och Händelser. När du startar en sökning i panelen Nyckelordstaggar, startas avancerad sökning med den valda nyckelordstaggen markerad och stödrastret visar sökresultatet. Använda avancerad sökning för att snabbt söka efter medier baserat på olika taggar. 

 1. Välj Sök > Använda avancerad sökning. Fältet för avancerad sökning visas.
 2. Ange sökvillkoren för Nyckelord, Personer, Platser och Händelser.
  • Klicka på ett objekt för att inkludera det i sökvillkoren.
  • Högerklicka på ett alternativ och välj Uteslut för att ta bort det från sökvillkoren.

De medieobjekt som matchar sökvillkoren visas.

Söka efter mediefiler efter detaljer (metadata)

Du kan söka med hjälp av filinformation eller metadata som finns för bilderna. Om du vill söka med hjälp av flera sökkriterier samtidigt kan det vara bra att söka utifrån metadata. Om du t.ex. vill söka efter alla foton som togs den 31/12-2011 och som innehåller taggen "Mamma" kan du söka på både datum och nyckelordstaggar i dialogrutan Söka efter detaljer (metadata).

Sökbara metadata inkluderar bland annat följande kriterier:

 • personer
 • platser
 • händelser
 • filnamn
 • filtyp
 • taggar
 • album
 • anteckningar
 • upphovsperson
 • datum
 • kameramodell
 • slutartid
 • bländare
Obs!

När du söker efter Camera Raw-filer hittas även TIFF-filer med tillägget TIF.

Söka efter en mängd olika fotodetaljer samtidigt genom att använda dialogrutan Söka efter detaljer (metadata).

 1. I Elements Organizer väljer du > Efter detaljer (metadata).

 2. Välj en metadatatyp på den första snabbmenyn i dialogrutan Sök efter detaljer (metadata).
 3. På den andra snabbmenyn väljer du ett intervall för sökningen, t.ex. Startar med, Är större än eller Innehåller. Det här intervallet anger för Elements Organizer hur texten som du angett på den tredje snabbmenyn ska användas. Alla villkor omfattar inte en andra snabbmeny.

 4. På den tredje snabbmenyn anger eller väljer du metadatanamnet eller värdet som du vill söka efter.
 5. Om du vill ta med andra metadatavärden i sökningen klickar du på plustecknet (+) till höger om den tredje snabbmenyn och anger nya värden för de två eller tre snabbmenyerna som visas.
 6. Om du vill ta bort metadata från sökningen klickar du på minustecknet (-) till höger om den tredje snabbmenyn för de metadata som du vill ta bort.
 7. (Valfritt) Aktivera Spara dessa sökvillkor som sparad sökning och ange ett namn för sökningen.

 8. Klicka på Sök.
  Obs!

  Om du vill ändra sökningen klickar du på Alternativ > Ändra sökvillkor i sökfältet och gör önskade ändringar. Klicka sedan på Sök.

Söka efter filer utifrån medietyp

Du kan välja om bara en viss typ av mediefiler ska visas i Elements Organizer. När du anger en medietyp kan du utföra andra sökningar som endast söker efter den medietyp du önskar. Om du vill söka efter en medietyp tillsammans med ett eller flera andra villkor, använder du kommandot Sök > Efter detaljer (metadata).

 1. Välj Sök > Efter medietyp i Elements Organizer och välj sedan något av följande alternativ:

  Foton

  Visar bara foton.

  Video

  Visar miniatyrsymboler för videoklipp (en miniatyrbild av videoklippets första bildruta visas).

  Ljud

  Visar ljudklipp.

  Projekt

  Visar projekt som du skapat med tidigare versioner av Elements Organizer 11.

  Objekt med ljudbeskrivningar

  Visar foton och projekt som du har bifogat ljudbeskrivningar till.

I vyn Mediefiler visas filer av den valda medietypen.

Söka efter mediefiler efter historik

I Elements Organizer kan du hålla reda på mediefiler, hur de har använts och hur du har delat och exporterat dem. Med hjälp av sådan historik kan du söka efter foton och mediefiler.

 1. Välj Sök > Efter historik. Du kan söka efter något av de villkor som finns på undermenyn Efter historik.

  Obs!

  Alternativen Exporterad den och Utskrivna är inte tillgängliga i Mac OS.

 2. I dialogrutan Markera en eller flera grupper som du har [importerat, skickat e-postmeddelanden till, etc.] väljer du ett eller flera alternativ i listan och sedan klickar du på OK.
  Obs!

  Om du vill ta bort en särskild historikreferens från listan permanent markerar du alternativet i dialogrutan Markera en eller flera grupper som du har [importerat, skickat e-postmeddelanden till, etc.] och klickar sedan på Ta bort eller trycker på Delete. Knappen Ta bort är inte tillgänglig för sökningar baserade på historik för Importerad den eller Används i projekt.

Söka efter mediefiler efter beskrivningar eller anteckningar

Du kan söka efter beskrivningar eller anteckningar med alternativen Sök Efter beskrivning eller anteckning eller Sök efter detaljer (metadata). Om du vill söka efter en beskrivning eller anteckning tillsammans med ett eller flera andra villkor, använder du Sök efter detaljer (metadata).

 1. Välj Sök > Efter beskrivning eller anteckning i Elements Organizer.

 2. Ange ett ord eller en fras i textrutan i dialogrutan Sök efter beskrivning eller anteckning.

 3. Markera något av följande och klicka på OK:

  Matcha endast början av ord i beskrivningar och anteckningar

  Med det här alternativet söker du efter anteckningar eller beskrivningar som börjar med de bokstäver eller ord som du har angett.

  Matcha del av ord i beskrivningar och anteckningar

  Med det här alternativet söker du efter foton och filer vars anteckningar eller beskrivningar innehåller delar av de ord som du har angett.

Söka efter mediefiler efter filnamn

Du kan söka efter filnamn med Sök efter filnamn eller med Sök efter detaljer (metadata). Om du vill söka efter filnamn tillsammans med ett eller flera andra villkor, använder du Sök > Efter detaljer (metadata).

 1. Välj Sök > Efter filnamn i Elements Organizer.

 2. Ange ett ord i dialogrutan Sök efter filnamn för att söka efter filer med namn som innehåller det aktuella sökordet. Klicka sedan på OK.
  Obs!

  I dialogrutan Sök efter filnamn kan du också söka efter vissa filtyper genom att ange ett filtillägg (JPEG, BMP o.s.v.).

Söka efter alla saknade filer

Du kan söka efter saknade filer i dina projekt eller skapelser. Välj Sök > Alla saknade filer.

Söka efter alla versionsuppsättningar

Om du söker efter alla versionsuppsättningar visas de översta fotona i varje uppsättning i Elements Organizer. Du kan visa varje uppsättning om du vill.

 1. Välj Sök > Alla versionsuppsättningar i Elements Organizer.

 2. Om du vill visa en versionsuppsättning högerklickar/Ctrl-klickar du på den och väljer Versionsuppsättning > Expandera objekt i versionsuppsättning.

Söka efter alla högar

Du kan söka efter alla högar i katalogen. Välj Sök > Alla högar i Elements Organizer.

Söka efter visuell likhet

För sökningar som baseras på visuell likhet använder Elements Organizer information i fotot, till exempel färg och form på objektet. Använd visuell sökning om du snabbt vill söka efter bilder med liknande objekt, färger eller former. Du kan också välja att ange den relativa vikt som Elements Organizer tilldelar färger och former vid sökning efter foton.

Välj Sök > Efter visuella sökningar i Elements Organizer. Du kan söka efter något av de villkor som finns på undermenyn Efter visuella sökningar. Mer information finns i Söka baserat på visuell likhet.

Söka efter mediefiler med okänt datum eller okänd tid

 1. Välj Sök > Objekt med okänt datum eller tid i Elements Organizer. I vyn Mediefiler visas mediefiler för vilka datum och klockslag inte har angetts.

Söka efter objekt utan taggar

Välj Sök > Objekt utan taggar i Elements Organizer.

Alla mediefiler i katalogen som inte har nyckelordstaggar, personer, platser eller händelser visas.

Söka efter oanalyserat innehåll

Välj Sök > Oanalyserat innehåll.

Alla mediefiler i katalogen som inte har analyserats visas.

Söka efter objekt som inte ingår i album

Du kan söka efter alla medieobjekt som inte ingår i något album. Välj Sök > Objekt som inte ingår i album.

Söka efter foton som används i projekt

 1. Gör något av följande:
  • Högerklicka på projektet i vyn Mediefiler och välj Visa projektobjekt. Fotona visas i vyn Mediefiler. Det här kommandot är bra att använda när du vill redigera beskrivningarna eller göra andra ändringar i fotona i projektet.
  • Dra projektet till sökfältet för att visa fotona i vyn Mediefiler.
  • Välj Sök > Efter historik > Används i projekt. En lista över projekt visas. Dubbelklicka på ett objekt eller välj ett eller flera objekt och klicka på OK för att visa vilket medium som används i projektet.
Obs!

Du kan också ta reda på om ett foto används i ett projekt genom att söka under Historik i panelen Egenskaper.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?