Kända problem | Flash Professional CS6

Detta dokument innehåller de fel i Adobe Flash Professional CS6 som för närvarande är kända. Om du har frågor som du inte får något svar på här ska du gå till sidan Flash – hjälp och support.

Kända fel

Verktyg

 • Med Mac OS, när genvägar till verktyg startas med ATOK IME aktiverat, kommer Flash Professional CS6-verktygen inte att fungera på skärmen.
 • Flash Professional CS6 kraschar när mer än två symboler konverteras till en symbol. Detta problem uppstår vanligtvis när det inte finns mera ledigt minne. Lös problemet genom att frigöra minne. Frigör minne genom att starta om systemet eller stänga andra öppna program eller dokument. Om inget av dessa alternativ fungerar måste du öka RAM-minnet på datorn.

Kodfragment

 • Dubbelbyte-tecken kan inte skrivas direkt på panelen Kodfragment med IME.

XFL

 • Flash CS5-filer kommer eventuellt inte att öppnas om de innehåller komponenter i biblioteket som har flyttats till en annan mapp än den mapp där de ursprungligen skapades.(t.ex. komponenter som dragits från panelen Komponenter till bibliotekspanelen.)
 • Symboler som sparas i XFL-format (komprimerade eller okomprimerade) blir skadade om namnet innehåller ett specialtecken. Använd inte specialtecken i symbolnamn.
 • Endast Windows: Du kan inte spara en FLA-fil i en nätverks/skrivbordsmapp en andra gång efter att du fått ett felmeddelande om att det inte gått att spara. Lös problemet genom att spara filen i FLA-format istället. 

AIR, AIR for Android, AIR för iOS

 • Ett fel inträffar när du publicerar en AIR-fil om ett surrogatpar Unicode-tecken används i sökvägen eller i ett filnamn för FLA-filen. Felet inträffar även när ett surrogatpar Unicode-tecken visas i filens eller operativsystemets inloggningsnamn.
 • Om du använder ett japanskt enhetsteckensnitt i ett lodrätt TLF-textfält, kommer de japanska tecknen att visas roterade när de körs i Android och AIR2.6.
 • (Windows) När du publicerar ett AIR för iOS-program inträffar ett fel när ett dubbelbyte-tecken eller hög-ASCII-tecken används i sökvägen till FLA-filen (detta gäller inte för FLA-filnamnet).
 • När du använder ett dubbelbyte-tecken eller ett hög-ASCII-tecken i filnamnet eller i sökvägen till en inkluderad AIR for Android FLA-fil, kommer .apk-filen inte att skapas.
 • Om du använder en japanskspråkig miljö för Mac OS kommer Flash att krascha när ett europeiskt hög-ASCII-tecken används i AIR for Android (.apk) för namnet på utdatafilen. 

Installation

 • Flash kraschar när det installeras på anpassade platser med specialtecken.

Flash Builder

 • Flash Builder arbetar alltid mot den senast installerade versionen av Flash Professional.

Flash Professional Hjälp

 • Hjälp startar inte från Flash Professional CS6 på grund av saknade hjälpkonfigurationsfiler. För att kunna få hjälp online, hämta och installera Flash PRO CS6 hjälpuppdatering.

    Du kan också installera Flash Professional CS6-hjälpuppdateringen med Adobe Application Manager.

 1. I Flash Professional CS6 ska du gå till Hjälp> Uppdateringar för att starta Adobe Application Manager.
 2. Välj Adobe Flash Professional CS6 > Flash Pro CS6 Hjälp > Uppdatera.
 3. Klicka på Uppdatera.

Kända problem med Flash Professional CS6 uppdatering 12.0.2

 • [Referens #3294338]: Det går inte att öppna en FLA-fil med ANE-filnamnstillägg på en annan dator än den som den skapas på.
 • [Referens #3321319]: Fjärrfelsökning fungerar inte med standardnätverksgränssnittet för AIR 3.4.
 • [Referens #3298386]: Fel vid användning av en FLA-fil som sätts samman på volymen som har namnet användare.
 • [Referens #3309545]: Felet anger Inte tillräckligt mycket ledigt utrymme på enheten när du publicerar AIR-program på Android- eller iOS-enheter.
 • [Referens #3324491]: (Endast Windows 7) Distribution av AIR-program till iOS-enheter misslyckas då och då.
 • [Referens #3330944]: Adobe Application Manager-fönstret stängs inte snart efter att du har startat Adobe Extension Manager.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?