Användarhandbok Avbryt

Dela ett konto med en annan användare

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Aktivera meddelanden utan länkar
   6. Anpassa e-postmallar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän 
 7. Länkar för att rapportera missbruk

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser 
 2. Storföretagsresurser för kundframgång 

Funktionen Kontodelning är tillgänglig i serviceplanerna småföretag, företag och storföretag.

Översikt över delning av användarinnehåll

Standardsyftet med Adobe Acrobat Sign är att skydda en användares innehåll från alla andra användare som inte uttryckligen bjudits in att visa eller interagera med detta innehåll.

Avtal inkluderar underförstått alla mottagare.  Biblioteksdokument delas uttryckligen i mallegenskaperna.

Det finns dock roller i de flesta organisationer som kräver övervakning av transaktioner utan att observatören är direkt involverad eller grupper av agenter som behöver ha en allmän kännedom om alla transaktioner inom gruppen.

Genom delning av användarinnehåll kan en användare eller grupp dela sitt innehåll med andra användare eller grupper.

Det finns två typer av delning av användarinnehåll:

 • Grundläggande – endast användarvy
 • Avancerad – grupp- och användarvy med Ändra och Skicka (valfritt)
  • När Användare A delar sitt innehåll med Användare X:
  • Gruppdelning är aktiverat
   • När Användare A delar sitt innehåll med Grupp N:
    • Alla medlemmar i Grupp N kan visa allt innehåll på Användare A:s Hantera-sida
    • Alla medlemmar i Grupp N har den behörighet som delningen upprättade (Skicka och/eller Ändra) för Användare A
   • När Grupp N delas med Användare A:
    • Användare A kan se allt innehåll för alla användare i Grupp N
    • Användare A har behörighet att skicka och/eller ändra avtal (enligt konfiguration) för alla medlemmar i Grupp N

Avancerad delning är för närvarande endast tillgängligt för konton på företagsnivå. Administratörer som vill aktivera avancerad delning bör skicka ett ärende till supportteamet.

Obs!

När ett konto har konverterats till avancerad delning kan det inte återställas till grundläggande delning. Detta är en envägsprocess.

Om du vill dela ditt konto när du har loggat in går du till Profilinställningar > Personliga preferenser > Dela mitt konto


Tillgänglighet

Grundläggande delning är tillgängligt för alla små företag, företag och företagspaket.

 • Grundläggande delning har en begränsning på 100 ”utdelade” konton och 100 ”delade med mig” konton

Avancerad delning är endast tillgängligt för företagskunder.

 • Avancerad delning har standardvärdet 500 konton som kan "delas ut" och 500 konton som kan "delas med mig"
  • Om du behöver fler än 500 delningar för endera alternativ kontaktar du din Success Manager

Acrobat Pro för team och alla enanvändarplaner har inte stöd för delning av ett användarkonto.


Användargränssnitt

Grundläggande delning

Användare som använder den grundläggande delningsmodellen kan skapa, granska och avbryta sina delningar i avsnittet Personliga inställningar. Alla användare (inklusive administratörer) har samma upplevelse.

Det finns två separata sidor, en för inkommande delningar (Visa andra konton) och en för utgående delningar (Dela mitt konto):

Användargränssnitt för grundläggande delning

Användare begär delningar genom att klicka på plusikonen och ange en e-postadress för den användare som de vill upprätta delningen med.

Grundläggande delning – begäran att visa

När delningen har begärts har den statusen "Väntande" tills den begärda användaren antingen accepterar eller avböjer inbjudan.

Grundläggande gränssnitt – väntande begäranden


Avancerad kontodelning

Avancerad kontodelning är endast tillgängligt för tjänstenivån Storföretag och måste aktiveras genom att skicka in ett ärende till supportteamet.

När ett konto konverteras till avancerad delning ändras användargränssnittet från två separata sidor till en sida med flikar med namnet Delningsstatus:

Avancerad delning – navigera till meny

De två flikarna justeras efter de två sidor som används under de grundläggande delningsreglerna:

 • Mitt konto har delats med > Dela mitt konto
 • Delas med mig > Visa andra konton

Användare skapar delningar genom att klicka på plusikonen, vilket öppnar ett popup-fönster där användaren kan ange en e-postadress eller välja användare eller grupper från en lista med den aktuella kontoanvändaren och de aktuella gruppobjekten.

 • Pilen till höger om gruppnamnet expanderar grupperna och listar användarna
 • Plusikonen lägger till användaren/gruppen i delningsbegäran (i det övre inmatningsfältet)
Avancerad delning – gruppdelning

 

När användarna/grupperna för delningen har identifierats kan begäraren definiera vilka behörigheter som ska gälla för delningen (Skicka och/eller Ändra):

foo

Kontoadministratörer har behörighet att upprätta en fullständig delning mellan sina användare och andra användare inom sina Acrobat Sign-konton utan godkännande.

Gruppadministratörer har behörighet att upprätta en fullständig delning mellan sina användare och användare inom sina grupper utan godkännande.

Gruppadministratörer som försöker upprätta en delning med en användare eller grupp utanför sin grupp kommer att skapa en "väntande" delning.  Den andra användaren måste uttryckligen godkänna (acceptera) delningsbegäran för att delningen ska upprättas.

 • Begäranden om delning med en grupp genererar ett e-postmeddelande till gruppadministratören, som accepterar eller avvisar väntande delningar.

Användare som inte är administratörer kan begära en delning (baserat på de konfigurerade kontrollerna) som förblir "väntande" tills den andra parten accepterar eller avvisar delningsbegäran.

Avancerad delning – väntande begäran


Gruppdelning

Administratörer (under de avancerade delningsreglerna) kan dela gruppen som de är administratör för och hantera de delningar som är kopplade till gruppen (till skillnad från deras användare).

Gruppdelning fungerar mekaniskt på samma sätt som användardelningar, förutom att gruppen är en större behållare, och genom att dela med en grupp får användaren tillgång till allt innehåll från alla användare i gruppen.

Om en användare tas bort från gruppen finns användarens innehåll inte längre i gruppen och syns därmed inte heller längre.

Så här får du åtkomst till delning på gruppnivå som gruppadministratör:

 • Logga in som gruppadministratör
 • Navigera till Grupp > Min användargrupp > Delningsstatus
Navigera till Gruppdelningsstatus

Obs!

En grupp kan delas med sig själv, vilket gör att alla användare i gruppen får en fullständig vy över alla andra användare i gruppen utan att behöva definiera individuella delningar.

Kontoadministratörer kan hantera delningar för alla grupper inom kontot och kan upprätta fullständiga delningar mellan grupper utan att någon annan användare behöver acceptera dem.

Så här får du åtkomst till gruppdelning som kontoadministratör:

 • Navigera till Konto > Grupper > {Markera gruppen som du vill dela}
Välj en grupp

Klicka på Delningsstatus när menyn Grupp visas

Gruppdelning – gruppdelningsstatus


Ytterligare kontroller för att hantera delningar mellan konton

Skaparen av en "väntande" delning kan skicka om delningsbegäran till målanvändaren genom att:

 • Navigera till delningsgränssnittet
 • Klicka på delningen som du vill skicka om
 • Klicka på länken Skicka om delningsbegäran
 • Ett e-postmeddelande skickas automatiskt till målanvändaren
Skicka om en delningsbegäran

När en användare begär en delning får målanvändaren (eller gruppadministratören om det gäller grupper) ett e-postmeddelande med en länk för att godkänna delningen:

Acceptera eller avvisa en delningsbegäran via e-post

Alternativt kan en användare acceptera eller avvisa en begäran i programmet genom att:

 • Navigera till delningsgränssnittet
 • Klicka på den väntande begäran som du vill acceptera eller avvisa
 • Klicka på Acceptera eller Avvisa
Acceptera eller avvisa en delningsbegäran

Båda delningsmodellerna tillåter att endera part när som helst avbryter en delning:

 • Navigera till delningsgränssnittet
 • Klicka på delningen som du vill avbryta
 • Klicka på länken Avbryt delning
Avbryta en delning

Behörigheterna för en etablerad delning mellan användare/grupper kan ändras genom att:

 • Navigera till delningsgränssnittet
 • Klicka på delningen som du vill redigera för att visa alternativen överst i listan
 • Klicka på länken Ändra behörigheter.
 • Redigera behörigheterna
 • Klicka på Spara
Obs!

Det finns en 30-minuters fördröjning mellan att ändra delningsbehörigheter och att se effekten av ändringarna.

Ändra delningsbehörigheter


Visa delat innehåll

Innehållet som delas med din användare visas på fliken Hantera.

Längst upp till vänster på hanteringssidan visas en nedrullningspil bredvid Dina avtal

 • Klicka på pilen för att visa listan över användare/grupper som delas med dig
 • Välj den användare/grupp som du vill visa
 • Det går även att välja Alla delade avtal, vilket returnerar allt delat innehåll
Välj nedrullningspilen på din hanteringssida

Sidan uppdateras för att visa Hantera-sidinnehållet för den valda användaren/gruppen:

Rubrik för delat konto

Obs!

Filtren i den vänstra listen (Pågående, Slutförda, Webbformulär) filtrerar innehållet på samma sätt som när du visar ditt innehåll.


Avancerade delningskontroller

Med avancerad delning kan användaren ändra dokument och fält i avtal för ett delat konto (förutsatt att avtalet fortfarande är giltigt).

Så här ändrar du ett avtal:

 • Navigera till sidan Hantera
 • Ändra vyn till den användare som äger avtalet som ska ändras
 • Klicka på avtalet för att välja det.
 • Expandera alternativen för att visa alternativen
 • Klicka på den åtgärd som du vill vidta:
Ändra ett delat avtal

Med avancerad delning kan en användare skicka ett avtal för en delad användares räkning.

Detta avtal ägs av det delade kontot som om kontoägaren hade skickat det.

Det är bara historiken och granskningsloggen som anger att avtalet skickades via det delade kontot av en annan användare.

Så här skickar du ett avtal från ett delat konto:

 • Logga in på ditt användarkonto
 • Klicka på ditt namn i skärmens övre högra hörn och välj Byt konto
 • Välj den användare för vars räkning du vill skicka
  • Klicka på OK.
Avancerad delning – Byta konton

Sidan uppdateras och visar ett begränsat gränssnitt.

En banderoll högst upp på sidan anger att du använder ett delat konto och identifierar användaren som kontot tillhör.

Till höger om banderollen finns en länk som tar dig tillbaka till ditt konto.

 • Klicka på fliken Skicka
 • Konfigurera och skicka avtalet som vanligt
Konto som växlas till

I aktivitetsloggen för avtalet anges tydligt att avtalet skickades för användarens räkning:

Granskningslogg vid skickande för ett annat kontos räkning


Kontroller

De administrativa kontrollerna för användardelning finns i Kontoinställningar > Skyddsinställningar > Kontodelning

 • Delning kan konfigureras på kontonivå och sprida inställningarna till alla grupper
 • Delning kan också konfigureras på gruppnivå och åsidosätta ärvda kontonivåvärden.

Grundläggande delningskontroller definierar om delning är tillåten och vilken metod som används för att starta delning:

 • Tillåt inte kontodelning – Gränssnittet för kontodelning tas bort från användargränssnittet för det konfigurerade kontot/den konfigurerade gruppen.
 • Tillåt begäran om kontodelning – Tillåter användare i det konfigurerade kontot/den konfigurerade gruppen att begära att få visa en annan användares innehåll
 • Tillåt delning av eget konto – Tillåter användare i det konfigurerade kontot/den konfigurerade gruppen att dela sitt konto med en annan användare
 • Båda – Användaren kan både begära och erbjuda delning 
Delningskontroller i Admin-menyn

Avancerad delning aktiverar ytterligare en uppsättning behörigheter:

 • Med externa konton – När det här alternativet är aktiverat kan användare dela sitt kontoinnehåll med användare på andra Acrobat Sign-konton.
  • När du delar till ett externt konto skapas en skrivskyddad relation.
 • Med interna konton – När det här alternativet är aktiverat kan användare dela sitt innehåll med andra användare på sina (samma) Acrobat Sign-konton.
  • Om du aktiverar delning med interna konton kan du välja ytterligare två alternativ:
   • Skicka – Tillåter att parten som "delas med" skickar nya avtal för den delande partens räkning.
    • Historiken och granskningsspåret visar tydligt att avtalet skickades av parten som "delas med" för den delande partens räkning.
    • Avtalet ägs och hanteras av den part som delar avtalet, som om denna part själv hade skickat det.
   • Ändra befintliga transaktioner – Tillåter parten som "delas med" att ändra pågående avtal.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online