Arbejde fra kommandolinjen

I Extension Manager CC kan du bruge kommandolinjen til at udføre forskellige handlinger, du normalt udfører i arbejdsrummet i Extension Manager.

Grundlæggende om kommandolinjen i Extension Manager

Du kan administrere udvidelser fra kommandolinjen vha. bestemt syntaks og bestemte kommandoer og attributter. Kommandolinjesyntaksen i Extension Manager CC er ændret væsentligt. I denne artikel finder du oplysninger om den kommandolinjesyntaks, der bruges i Extension Manager CS6 eller tidligere.

 1. I Windows skal du åbne kommandoprompten ved at vælge Start > Alle programmer > Tilbehør > Kommandoprompt. I Mac OS skal du åbne Terminal ved at dobbeltklikke på dets ikon i mappen Programmer/Hjælpeprogrammer.
 2. Naviger til følgende mappe:
  • Windows: C:\Programmer\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
  • Mac OS: /Programmer/Adobe Extension Manager CSx/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
 3. På kommandolinjen skal du indtaste følgende eksekverbare sti (inklusive anførselstegn):
  • Windows: "ExManCmd.exe"
  • Mac OS: "./ExManCmd"
 4.  Efter den eksekverbare sti skal du indtaste den ønskede kommando.

  Følgende liste indeholder beskrivelser af de tilgængelige kommandoer:
Kommando for Windows Kommando for MAC Beskrivelse Krævede attributter
/help --help Vis hjælpeoplysninger for kommandolinjen.  
/launch --launch Start Extension Manager fra kommandolinjen  
/install
--install Installer en udvidelse.  ZXP(filsti)
/remove --remove Fjern en udvidelse. Navn på udvidelse
/enable --enable Aktiver en udvidelse. Navn på udvidelse
/disable --disable Deaktiver en udvidelse. Navn på udvidelse
/list all --list all Viser alle de udvidelser, der er installeret.  
/list --list Vis de angivne produktudvidelser. Navn på produktet
/update --update Opdaterer en udvidelse Navn på udvidelse
/list_update all --list_update all Liste med udvidelser, som har nye opdateringer, der skal installeres  
/list_update --list_update Viser de opdaterede udvidelser for det angivne produkt Navn på produktet
/locale --locale Angiv en landestandard for Extension Manager ved start lang
/list_update_extension --list_update_extension Angive opdatering af en udvidelse Navn på udvidelse
/install_for_all --install_for_all Installere udvidelse for alle brugerkonti på maskinen ZXP(filsti)
/remove_for_all --remove_for_all Fjern udvidelse for alle brugerkonti på maskinen Navn på udvidelse
/disableSendResult --disableSendResult Send ikke resultater vedr. installation eller fjernelse til andre Adobe-produkter Sandt/falsk

Nedenstående tabel beskriver listen over tilgængelige attributter:

Attributter

Beskrivelse

zxp(filsti)

Angiver navnet og placeringen på pakkefilen i ZXP-format.

lang

Angiver sprogkoden, for eksempel da_DK.

navn på udvidelse

Angiver navnet på udvidelsen (som angivet i MXI-filen).

navn på produktvisning

Angiver produktet, der bruger udvidelsen.

(kun CS6 og tidligere versioner)Pakning af en udvidelse fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. (Windows) Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 og CS5.5, MXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 og CS6, ZXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (CS4/CS5/CS5.5, MXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 og CS6, ZXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Installer og test udvidelsen for at kontrollere, at alt fungerer efter hensigten.

Installer en udvidelse fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. (Windows) Indtast følgende kommando, og angiv din egen attributværdi:
  (ZXP-format): ExManCmd.exe /install "c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Indtast følgende kommando, og angiv din egen attributværdi:
  (ZXP-format): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Hvis du vil angive en landestandard, skal du tilføje locale-kommandoen og angive lang-attributten inden install-kommandoen på følgende måde:
  ExManCmd.exe /locale "da_DK" /install "c:\myfile.zxp"
 5. Test udvidelsen for at kontrollere, at alt fungerer efter hensigten

Fjern en udvidelse fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe /remove "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --remove "Sample" 

  Brug extension-attributten til at angive navnet på udvidelsen.

Installer en udvidelse for alle brugerkonti på en computer, der bruger kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv din egen attributværdi:
  • (Windows) ExManCmd.exe /install_for_all "c:\minfil.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --install_for_all "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 3. Test udvidelsen for at sikre, at den fungerer efter hensigten.

Fjernelse af en udvidelse for alle brugerkonti på en computer, der bruger kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows) ExManCmd.exe /remove_for_all "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --remove_for_all "Sample"
 3. Brug extension-attributten til at angive navnet på udvidelsen.

Aktiver et udvidelsesprogram fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe /enable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --enable "Sample" 

  Brug extension-attributten til at angive navnet på udvidelsen.

Deaktiver en udvidelse fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe /disable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --disable "Sample" 

  Brug extension-attributten til at angive navnet på udvidelsen.

Start af Extension Manager fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe /launch "da_DK"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --launch "da_DK" 

  Brug sprogkoden til at angive landestandardens sprogkode for Extension Manager.

Opdatering af en udvidelse fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe/update "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --update "Sample"

Brug extension-attributten til at angive navnet på udvidelsen

Angive udvidelser fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "all"
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Brug attributten all til at angive alle de udvidelser, der er installeret på systemet. Brug produktnavneattributten til at angive de udvidelser, der er specifikt installeret for produktet.

Angivelse af opdateringer for flere udvidelser fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "all" 
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"

Brug attributten all til at angive alle de udvidelser, der er installeret på systemet, og som kan opdateres. Brug produktnavneattributten til at angive de udvidelser, der er specifikt installeret for produktet.

Angivelse af opdateringer for en udvidelse fra kommandolinjen

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows) ExManCmd.exe /list_update_extension "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --list_update_extension "Sample"
 3. Brug udvidelsesnavnet til at angive, om denne udvidelse har brug for at blive opdateret.

Begræns afsendelse af installationsresultater til andre Adobe-produkter

Kommandolinjeværktøjer for Extension Manager sender som standard resultatet af installation eller fjernelse af udvidelsen til andre Adobe-produkter. Brug disableSendResult for at deaktivere funktionen.

 1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
 2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
  • (Windows) ExManCmd.exe /disableSendResult true /install "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --disableSendResult true --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

Udfør kommandoer via BridgeTalk

Extension Manager kan udføre installationskommandoer, der er overført via BridgeTalk. Når du vil sende kommandoer til Extension Manager, skal du angive BridgeTalk-mål-id'et som "exman-7.0"

Windows:

var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-7.0"; 
bt.body = "C:\\test.zxp"; 
bt.send()

Mac OS:

var bt = new BridgeTalk(); 
bt.target = "exman-7.0";
bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; 
bt.send();
Adobe-logo

Log ind på din konto