Tämän artikkelin ohjeiden avulla voit aloittaa vieritystehosteiden käytön Adobe Musessa. Tutustu vieritystehosteiden peruskäsitteisiin.

Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Adobe Musen elinkaaren päättymissivu.

Vieritystehosteiden käyttö on web-suunnittelutekniikka, jonka avulla voit määrittää verkkosivun kunkin elementin nopeuden ja suunnan. Vieritystehosteita käyttämällä voit luoda dynaamisia animoituja sivustoja, joissa on useita elementtejä, jotka liikkuvat selainikkunassa eri nopeuksilla. Adobe Musen avulla voit määrittää diaesityksen tai animaation eri asetukset, kuten liikeasetukset, peittävyyden ja toistoasetukset.

Voit käyttää vieritystehosteita lähes kaikkiin elementteihin Adobe Musessa kiinteäleveyksisessä sivustossa tai sivustossa, jossa on kiinteitä keskeytyskohtia. Elementit ovat esimerkiksi taustakuvia, tekstiä ja kuvia. Voit lisätä myös taustatäytön vieritystehosteeksi mihin tahansa elementtiin, jonka täytöksi on määritetty taustakuva. Lisäksi voit ottaa vierityksen käyttöön Selaimen täyttö -valikossa, jos määrität taustatäytön, joka näkyy selainikkunassa. 

Vieritystehosteita ei voi käyttää taustatäyttöelementteihin, joissa on käytetty tiettyjä graafisia tehosteita, kuten viistettyjä reunoja tai sisäistä hehkua. Kun valittuun objektiin sovelletaan tällaisia tehosteita, Täyttö-paneelin Vieritys-osion asetukset eivät ole käytettävissä.

Huomautus:

Jos haluat käyttää vieritystehosteita elementtiin, varmista, että sen tilaksi on valittu Normaali.

Kuvia ja taustatäyttöjä lukuun ottamatta vieritystehosteita käytetään usein animaatioissa syvyysvaikutelman luomiseen. Voit määrittää sivulla oleville eri elementeille erilaisia liikenopeuksia. Sivuasettelussa voi esimerkiksi olla edustalla oleva elementti, joka liikkuu kaksi kertaa nopeammin kuin keskialan elementti. Animoidun sisällön taustalla oleva toistuvan täytön nopeudeksi voidaan määrittää puolet keskialan elementin nopeudesta. Nämä asetukset luovat syvyysvaikutelman, koska havaitsemme liikkeen tietyllä tavalla. Viitepistettämme lähimpänä olevat kohteet näyttävät liikkuvan nopeammin.

Vieritystehosteet ovat myös käteviä, kun lisäät sivulle ankkurinimiöitä. Kun kävijä napsauttaa linkkiä, jolla siirrytään pitkällä tai leveällä sivulla olevaan ankkurinimiöön, vieritystehosteet tulevat käyttöön. Yhdistämällä vieritystehosteita ja ankkurinimiöitä voit suunnitella sivun, jonka eri osiot näyttävät esimerkiksi leijuvan näkyviin tai ilmestyvän tyhjästä. Kohteita voi tuoda näin näyttöön eri tavoin animoituna. Voit luoda myös sarjan valikkokohtia, jotka muodostavat yhdessä erillisen navigointipalkin, kun vierailija siirtyy sivussa alaspäin.

Ennen kuin alat käyttää vieritystehosteita sivuasetteluissa, sinun kannattaa tutustua seuraaviin peruskäsitteisiin:

Perussijainti

Perussijainti tarkoittaa vieritystehosteiden yhteydessä sijaintia, josta määrittämäsi sivuelementit lähtevät liikkeelle. Napsauta esimerkiksi Selaimen täyttö -valikkoa ja valitse Vieritys-välilehti. Keskiosassa oleva kenttä (jossa näkyy 0 px) vastaa perussijaintia. Kun otat liikeasetukset käyttöön, T-kahvan sijainti tulee näkyviin sivulla. T-kahva ohjaa liikealuetta. Oletusasetus 0 px merkitsee, että T-kahva sijaitsee selainikkunan yläreunassa.

Perussijainti-kentässä määritetty pikseliluku merkitsee sitä, että Liike alussa -osioon määritetyt muutokset liikkuvat (määritettyyn suuntaan ja määritetyllä nopeudella), kun sivua vieritetään kyseiseen sijaintiin. 0 merkitsee sivun yläreunaa, ja pikselien lukumäärä lisääntyy, kun sivua vieritetään alemmas. Muunnos-paneelissa (Ikkuna > Muunnos) etäisyyteen sivun yläreunasta viitataan Y-arvona.

Perussijainti

Liike alussa

Liike alussa tarkoittaa vieritystehosteiden yhteydessä sijaintia (pikseleinä), josta vieritysliike alkaa. Liike alussa -arvo tarvitaan, jotta voit elementtien vieritystehosteita perussijainnin ja sivuelementin reunan välissä.

Liike alussa -osion kenttien arvojen perässä näkyy pieni x. Tämä merkitsee sitä, että luku on kerroin. Jos vierailija vierittää sivua nopeammin, myös vieritystehosteen nopeus kiihtyy.

Liike lopussa

Liike lopussa määrittää sivuelementin liikkeen sen jälkeen, kun sivua on vieritetty määritetyn arvon yli. Liike lopussa -osiossa määritettyjä arvoja käytetään, kun sivua on vieritetty perussijainnin (T-kahvan sijainnin) ohi. 

Elementti, johon vieritysliiketehostetta sovelletaan, liikkuu suuntiin, joiden tämän kentän arvo on suurempi kuin 0. Jos sekä vaaka- että pystysuunnan arvoksi on asetettu 0, elementti on kiinnitetty sivuun eikä se liiku.

Jos vaakasuunnan arvo on 0, selaimen täyttö ei liiku vaakasuunnassa oikealle eikä vasemmalle.

Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu Adobe Musen vieritystehosteisiin liittyviä peruskäsitteitä:

Vieritystehosteiden perussijainti, liike alussa ja liike lopussa
Vieritystehosteiden perussijainti, liike alussa ja liike lopussa

Lisää havainnollisia esimerkkejä vieritystehosteista on vieritystehosteita esittelevässä sivustossa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö