Overlagre AIR SDK på Flex SDK | Flash Builder

Instruksjonene nedenfor refererer til spesifikke versjoner av Flex- og AIR-SDK-er: Flex SDK 4.6.0 og AIR SDK 3.4. Instruksjonene er imidlertid universale. Du kan følge disse instruksjonene for å overlagre enhver versjon av Flex SDK.

Merk:

Hvis Flex SDK er nyere enn AIR SDK, kan den være avhengig av AIR-funksjoner som ikke er til stede, noe som resulterer i kompileringstid- eller kjøretidsfeil.

 1. Gå ut av Flash Builder.

 2. (Valgfritt) Sikkerhetskopier Flex SDK ved å kopiere hele katalogen.

  I Flash Builder kopierer du katalogen på:

  • Windows: C:/Program Files/Adobe/Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

 3. Last ned passende AIR SDK-fil fra passende operativsystem fra http://www.adobe.com/products/air/sdk/, og lagre den til rotkatalogen til Flex SDK.

  •  Windows: AdobeAIRSDK.zip

  •  Mac OS: AdobeAIRSDK.dmg

 4. Trekk ut innholdet i AIR SDK-arkivet og overskriv eksisterende SDK-filer.

  • Windows: Høyreklikk på ZIP-filen og velg Pakk ut alle, eller bruk et valgfritt utpakkingsverktøy.

  • Mac OS: Kjør disse kommandoene i Terminal:

   • hdiutil attach AdobeAIRSDK.dmg
   • cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
  • Hvis du har problemer med å overskrive filer grunnet filtillatelser, kan du prøve disse kommandoene:

   • sudo hdiutil attach AdobeAIRSDK.dmg
   • sudo cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
 5. (Valgfritt) For å få tilgang til nye AIR 3.4 API-er oppdater programdeskriptorenfilen til 3.4-navneområdet.

  For å oppdatere navneområdet endre xmlns-attributten i programdeskriptoren til: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.4">

 6. (Valgfritt) For å sikre at filmål for SWF-utdata SWF-versjon 17 overfør et ekstra kompileringsargument: -swf-version=17.

  For detaljerte instruksjoner, se denne artikkelen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din