Användarhandbok Avbryt

Dela InDesign-dokument för granskning

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Lär dig inleda en granskning inifrån InDesign

Formgivare kan dela sina dokument med intressenter för granskning och bestämma åtkomsten till de delade dokumenten.

Här är en behändig visuell referens till hur du delar InDesign-dokument för granskning.

dela för granskning

Dela dokument med intressenter

 1. Välj något av följande alternativ för att inleda dokumentgranskningen:

  • Välj Dela > Dela för granskning.
  • Välj Arkiv > Dela för granskning.
  • Välj Skapa omdöme i Fönster > Kommentarer > panelen Granska.
  Bild som visar placeringen av knappen Dela och sedan alternativet Dela för granskning
  Välj knappen Dela och välj sedan alternativet Dela för granskning

 2. Lägg till en Titel för din design och välj Skapa.

  dela för granskning
  Starta en ny granskning

 3. Ange åtkomstnivån till dina designer innan du delar dem:

  a. Välj ett av följande alternativ för att definiera åtkomstbehörigheter:

  • Välj Endast inbjudan om du vill dela designen med angivna intressenter.
  • Välj Offentlig om du vill dela designen med en bredare målgrupp. Du kan vid behov ange ett lösenord.
  Arbetsflöde för Dela för granskning
  Offentlig länk

  dela för granskning
  Säker offentlig delning med lösenord.

  b. Om du vill inaktivera kommentarer och endast ge visningsbehörighet med en offentlig länk väljer du mer (...), väljer Offentliga inställningar och avmarkerar Tillåt kommentarer för offentliga användare.

  dela för granskning
  Ändra inställningar för offentliga granskningar

  c. Välj Lägg till personer om du vill bjuda in enskilda intressenter att granska. 

  d. Ange intressentens e-postadress. Om du har ett Adobe ID identifieras det automatiskt i InDesign.

  e. Välj Bjud in.

  Arbetsflöde för Dela för granskning
  Dela för granskning med alternativet Endast inbjudan

 4. Du kan hantera listan med inbjudna intressenter på följande sätt:

  • Lägg till intressenter genom att välja Lägg till personer.
  • Om du vill ignorera befintliga granskningsinställningar och skapa en ny granskning väljer du (...) för att få fler alternativ och väljer Skapa ny granskning.
  • Välj Ta bort alla om du vill ta bort alla intressenter.
  • Välj Ta bort bredvid en intressents namn om du vill ta bort enskilda intressenter.
  dela för granskning
  Ta bort alla intressenter/Ta bort enskilda intressenter

Obs!

Du kan spara det delade dokumentet Efter att du har fått kommentarer från intressenter genom att använda Arkiv > Spara. Om du använder Arkiv > Spara som tas granskningskommentarerna bort från dokumentet.

Uppdatera delade länkar

Du kan fortsätta ändra i dokumentet efter att du har delat det. Välj Uppdatera länk när ändringarna har gjorts. Intressenterna kan se dokumentuppdateringarna när de läser in dokumentet igen. Feedback som tillhandahålls via länken påverkas inte.

Du kan ändra en granskningslänk så att dokumentändringar återspeglas utan att skapa en ny länk. Uppdateras länken bevaras intressenternas kommentarer. Du kan hantera dina granskningar online, skapa en ny granskning eller radera en granskning av det du designat. 

Visa feedback från intressenter

Du kan visa feedback från intressenter i InDesign med hjälp av granskningspanelen. Feedback från intressenter är tillgänglig nästan i realtid i programmet.

Du kan även välja Fler alternativ och välja Hantera recensioner på webben. Öppna dina delade designer från assets.adobe.com och läs kommentarerna. Du kan alltid gå till tidigare granskningar genom att välja Hantera granskningar på webben.

dela för granskning
Hantera dina delade designer för granskning på webben

Radera en granskning

Du kan ta bort en delad granskning när den är klar. Välj ikonen Fler alternativ ... längst ned till höger i dialogrutan DELA FÖR GRANSKNING och välj Ta bort granskning

Du kan även kopiera eller ta bort designer som du har delat tidigare via webbsidan för Creative Cloud.

Ta bort recension
Ta bort recension

Känt problem

Om du inte kommer åt befintlig granskningsinformation som granskningskommentarer och medarbetares e-post-id uppgraderar du till den senaste versionen. Försök sedan öppna dokumentet för att komma åt informationen.


Nästa steg?

Nu har du kommit igång med att dela dina InDesign-designer med intressenter. Nu kan du gå vidare och lära dig hur du kommenterar dina delade designer tillsammans med flera intressenter. 

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto