Användarhandbok Avbryt

Dela InDesign-dokument för granskning

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Ångra redigeringar och hantera historikpanelen
   9. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Generativ utökning
   3. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
   3. Skalanpassa och skeva text
   4. Använd färgeffekter på text
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera en InDesign-fil till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument

Lär dig inleda en granskning inifrån InDesign

Dela för granskning är en funktion som gör att du enkelt kan dela InDesign-dokument med medarbetare för återkoppling och granskning. Det är en central plattform för kommentarer och noter och effektiviserar granskningsprocessen samt främjar effektivt samarbete mellan teammedlemmar.

Dela dina dokument som en offentlig länk eller med specifika intressenter
Dela dina dokument som en offentlig länk eller med specifika intressenter

Med Dela för granskning kan du skapa en delbar länk till ditt dokument där intressenter kan återkoppla. När intressenter kommenterar ser du det automatiskt i programmet. Du kan Svara på och Lösa kommentarer samt skicka uppdateringar till samma länk för att gå vidare med granskningscykeln.

Skapa en delbar granskningslänk

 1. Skapa eller öppna ett befintligt InDesign-dokument.

 2. Välj Arkiv > Dela för granskning.

 3. Välj Skapa länk i dialogrutan Dela för granskning.

 4. Ange åtkomstbehörighet och byt namn på länken om det behövs.

  Behörighet

  Åtkomstnivå

   Ikonen   Alla som har länken kan kommentera

  Skapar en offentlig länk som alla har åtkomst till. Inbjudan via e-post är valfritt.

   Ikonen  Endast inbjudna personer kan kommentera

  Skapar en privat länk som inte kan nås utan en inbjudan via e-post.

 5. Välj Kopiera för att kopiera och dela granskningslänken med intressenter.

  Välj ikonen Fler alternativ   för att

  • Skapa en ny granskningslänk: Detta gör att du kan skapa ytterligare granskningslänkar. Alla inställningsändringar och kommentarer i programmet läggs bara till i den senaste granskningslänken.
  • Länkinställningar: Detta gör att du kan aktivera eller inaktivera kommentarer och ange lösenord för offentliga länkar.
  • Radera granskningslänken: Detta gör att du kan radera den senaste granskningslänken.
  • Hantera granskningslänkar: Detta gör att du kan visa alla granskningslänkar på fliken Publicerat på Creative Cloud-webbplatsen.
  Skärmdump som visar de tillgängliga alternativen i dialogrutan Dela för granskning
  Dialogrutan Dela för granskning med alternativ för att skapa, hantera och radera granskningslänkar

Obs!

Du kan spara det delade dokumentet Efter att du har fått kommentarer från intressenter genom att använda Arkiv > Spara. Om du använder Arkiv > Spara som tas granskningskommentarerna bort från dokumentet.

Uppdatera delade länkar

Du kan fortsätta ändra i dokumentet efter att du har delat det. När du är klar med ändringarna ska du klicka på knappen Uppdatera innehåll i dialogrutan Dela för granskning.

Intressenterna kan se dokumentuppdateringarna när de läser in dokumentet igen. Återkoppling som tillhandahålls via länken påverkas inte. Du kan ändra en granskningslänk så att dokumentändringar återspeglas utan att skapa en ny länk. Uppdateras länken bevaras intressenternas kommentarer. Du kan hantera dina granskningar online, skapa en ny granskning eller radera en granskning av det du designat. 

Känt problem

Om du inte kommer åt befintlig granskningsinformation som granskningskommentarer och medarbetares e-post-id uppgraderar du till den senaste versionen. Försök sedan öppna dokumentet för att komma åt informationen.

Liknande innehåll

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online