Få information om kompatibiliteten mellan de senaste Creative Cloud 2019-programmen och operativsystemen Windows och macOS.

Genom att fokusera vårt utvecklingsarbete på moderna versioner av Windows- och Mac-operativsystemen blir det möjligt för oss att koncentrera oss på att utveckla de funktioner som är mest efterfrågade aver,medan vi säkerställer topprestanda som drar nytta av modern maskinvara.För att dra nytta av den fortsatta utvecklingen av maskinvara och programvara stöder inte Creative Cloud 2019-program vissa äldre OS-versioner. Du kommer   inte att kunna installera eller använda Creative Cloud 2019-program om du inte har en version av Windows eller macOS som stöds.

Creative Cloud 2019-programmen är tillgängliga för Windows 7, Windows 10 eller senare och MacOS Sierra 10.12 eller senare. 2019-versioner av Digital Video-produkter kräver de senaste versionerna av Windows 10 och MacOS Sierra eller senare. Windows 8.1- eller tidiga Windows 10-versioner stöds inte.

Mer information om varje Creative Cloud-program finns i Systemkrav för Creative Cloud.

Obs!

Om du kör Windows 8.1, Windows 10 v1511 och v1607 eller Mac OS 10.11 (El Capitan) kan du bara fortsätta och installera tidigare versioner av Creative Cloud-programmen.

Creative Cloud-program som hanterar programinstallationer kommer även fortsatt ha stöd på Windows 7 eller senare och Mac OS X v10.9 ellersenare,så att om du inte kan uppgradera ditt operativsystem just nu kan du fortsätta använda tidigare versioner av Creative Cloud-programmen.

Framtida versioner av Creative Cloud stöder inte Windows 7.

Uppgradera ditt operativsystem

macOS

För att dra nytta av de senaste funktionerna och tekniken i operativsystemen kräver Creative Cloud 2019-programmen macOS Sierra (10.12) eller senare. Om du kör en äldre version av Mac OS X tillhandahåller Apple en kostnadsfri uppdatering av macOS High Sierra (10.13).

Klicka här för att hämta den senaste uppdateringen
Klicka på bilden för att starta uppdateringsprocessen

Se Uppdatering till MacOS High Sierra för mer information.

Windows 10

För att dra nytta av de senaste funktionerna och tekniken i operativsystemen kräver Creative Cloud 2019-programmen Windows 10 Creators-uppdateringen (version 1703) eller senare. Om du kör en äldre version tillhandahåller Microsoft en kostnadsfri uppdatering till den senaste versionen av Windows 10.

Klicka här för att installera den senaste uppdateringen
Klicka på bilden för att starta uppdateringsprocessen

Windows 8.1

Den senaste versionen av Creative Cloud-programmenstöderinte Windows 8.1. Microsoft avslutade den kommersiella supporten för Windows 8.1 i januari 2018. 

För att dra nytta av de senaste funktionerna i Creative Cloud 2019-programmen måste du uppgradera ditt operativsystem till en kompatibel version av Windows 10. Om du inte kan uppgradera till Windows 10 just nu kan du fortsätta använda tidigare versioner av Creative Cloud-programmen. Men du kan inte använda nyligen introducerade program som Premiere Rush eller Adobe XD.

För att få uppgraderingsalternativ från Windows 8.1 ska du kontakta Microsoft Support eller din Microsoft-återförsäljare.

Windows 7

De senaste versionerna av Adobes video- och ljudverktyg kräver Windows 10 (version 1703 eller senare).Prestanda och stabilitet är högsta prioritet för alla våra användare. Att köra våra program på den aktuella versionen av Windows 10 hjälper till att få en optimal upplevelse med våra verktyg.

Kommersiell support för Windows 7 upphörde 2015. Mer information om Windows-support finns iWindows faktablad om livscykler.

För att få uppgraderingsalternativ från Windows 7 ska du kontakta Microsoft Support eller din Microsoft-återförsäljare.

Om enheten inte är kompatibel med operativsystemen som nämns bör du överväga att uppgradera maskinvaran. Enskilda Adobe Creative Cloud-medlemmar i USA med inkompatibla operativsystem kan titta på dessa specialerbjudanden från Adobes partners för att uppgradera enheterna och operativsystemen.

Om ditt Creative Cloud-konto hanteras som ett företagskonto bör du kontakta din Creative Cloud-administratör eller organisationens inköpsteam gällande hur du uppgraderar din enhet.

Viktigt:

Kontrollera att alla dina tredje partsverktyg, plug-inprogram och program är kompatibla och stöds på den operativsystemsversion som du uppgraderar till.

Vanliga frågor

Varför kan jag inte installera nya program som Adobe XD eller Adobe Premiere Rush?

Vissa program såsom Adobe Rush, Adobe XD och Adobe Lightroom kräver nyare operativsystem. Om ditt operativsystem inte stöds flaggar Creative Cloud-datorprogrammet dessa program som inkompatibla. För att installera och använda dessa program måste du uppgradera ditt operativsystem.

Om enheten inte är kompatibel med operativsystemen som nämns bör du överväga att uppgradera maskinvaran. Adobe Creative Cloud-medlemmar i USA med enheter som har inkompatibla operativsystem kan utforska dessa specialerbjudanden från Adobes partners för att uppgradera deras enhet och operativsystem.

Om ditt Creative Cloud-konto hanteras som ett företagskonto bör du kontakta din Creative Cloud-administratör eller organisationens inköpsteam gällande hur du uppgraderar din enhet.

Finns det något sätt att installera Creative Cloud 2019-program på äldre operativsystem?

Adobe varken stöder eller rekommenderar att du installerar Creative Cloud 2019-program på versioner av operativsystem som inte stöds.

Video- och ljudprogrammen i Creative Cloud 2019 är inte kompatibla med mitt aktuella operativsystem. Vad ska jag göra?

De senaste versionerna av Adobes video- och ljudverktyg kräver Windows 10 (version 1703 eller senare) eller macOS 10.12 (eller senare) för att fungera. Detta gäller för Creative Cloud 2019-versionerna av Adobe Media EncoderAfter EffectsAuditionCharacter AnimatorPrelude och Premiere Pro.

Mer detaljerad information om krav på operativsystem för Adobes video- och ljudverktyg finns i detta blogginlägg.

Jag förväntade mig en buggkorrigering men mitt operativsystem är inte kompatibelt med den senaste versionen. Vad ska jag göra?

För att använda det senaste programmet med felkorrigeringar måste du uppgradera ditt operativsystem till en version som är kompatibel. Om du inte vill uppgradera kan du fortsätta använda den tidigare versionen av programmet.

Jag kan inte använda mitt nyligen inköpta program eftersom jag inte kan uppgradera mitt operativsystem. Hur ska jag göra?

Om du inte kan uppgradera ditt operativsystem just nu kan du installera dessa program på en annan dator som är kompatibel. Du kan använda Creative Cloud-programmen på högst två datorer.  

Din prenumeration gör det även möjligt för dig att använda tidigare versioner som fortfarande fungerar med ditt aktuella operativsystem.

Om du har en enkel programplan som inte är kompatibel kan du Ändra din plan till ett kompatibelt program.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy