Användarhandbok Avbryt

Grundläggande om arbetsytan

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Läs om hur du använder arbetsytan i Adobe Photoshop Elements.

Arbetsytan i Adobe Photoshop Elements är ett lättanvänt gränssnitt som du kan använda till att förbättra dina bilder. Beroende på hur pass van du är vid att använda Photoshop Elements kan du arbeta i läget Snabb, Guidad eller Expert.

Obs!

Om du använder Photoshop Elements 2018 eller tidigare visas även fliken eLive. Du kan använda fliken eLive till att få tillgång till resurser direkt från arbetsytan. Du kan använda de resurserna till att få kreativa idéer för videofilmer och till att bli bättre på att använda Adobe Premiere Elements. Mer information finns i eLive.

Hemskärmen

När du startar Adobe Photoshop Elements är den första skärm som visas hemskärmen. På den här skärmen kan du öppna program, visa självstudiekurser, få tillgång till resurser för de senaste funktionerna, visa automatiskt skapade projekt med mera. Mer information om hemskärmen finns i Kom igång med hemskärmen i Elements.

Obs!

Om du använder Photoshop Elements 2018 eller tidigare visas även välkomstskärmen.

Välkomstskärmen i version 2018 och tidigare

Välkomstskärmen öppnas som standard när du startar Photoshop Elements. Välkomstskärmen är en bra utgångspunkt för viktiga åtgärder.

På välkomstskärmen klickar du på:

 • Fotoredigeraren, om du vill förbättra dina foton eller lägga till specialeffekter
  • Klicka på ikonen för fotoredigeraren för att öppna redigeraren i standardläge.
  • Klicka på listruteikonen för Fotoredigeraren om du vill öppna redigeraren tillsammans med en av de senast öppnade filerna, en ny fil eller välja en fil att öppna.
 • Organizer, om du vill importera, tagga eller sortera dina foton.
 • Videoredigeraren, om du vill redigera dina videofilmer på ett kreativt sätt eller om du vill skapa roliga filmer från dina videofilmer.
Obs!

I Windows Application Store-versionen av Photoshop Elements är inte videoredigeraren tillgänglig.

 • Om du vill stänga välkomstskärmen klickar du på Stäng (x) längst upp till höger. Du behöver inte återgå till välkomstsfönstret för att öppna någon av arbetsytorna. Du kan öppna arbetsytor från andra arbetsytor.
 • Om du vill välja vilket program som ska startas när du startar klickar du på inställningsikonen (bredvid knappen Stäng).
Välkomstskärm för Photoshop Elements 2018

Photoshop Elements-fönstret

eLive (i version 2018 och tidigare)

Vyn Elements Live (eLive) gör innehåll och resurser tillgängliga för dig direkt från Photoshop Elements Editor och Organizer. I den nya vyn eLive kan du bland annat se artiklar, videoklipp, självstudiekurser och annat - indelade i kanaler som Learn, Inspire och News. Du kan söka efter självstudiekurser, hjälpsidor och felsöka artiklar i det här fönstret genom att klicka på sökikonen och ange en fråga.

eLive - en vy där du kan nå innehåll och material
eLive - en vy där du kan nå innehåll och material

 • Som standard visas alla artiklar.
 • Du kan filtrera artiklarna efter de tillgängliga kanalerna Learn, Inspire, och News

Snabb

Redigera foton i läget Snabb. Du kan använda det här läget för att göra snabba och enkla redigeringar av fotot, som att ange exponering, färg, skärpa och andra inställningar.

Mer information finns i Läget Snabb har förbättrats.

Läget Snabb

Guidad

Redigera foton i läget Guidad.

Läget Guidad är ett guideliknande gränssnitt som du kan använda till att uppnå olika fördefinierade effekter. För varje guidad redigering finns det en bild som visar hur effekten ser ut när du håller pekaren över den. Mer information finns i Läget Guidad.

Läget Guidad

Expert

Redigera foton i läget Expert.

I läget Expert finns det verktyg för att korrigera färgproblem, skapa specialeffekter och förbättra foton. I läget Snabb finns det enkla verktyg för att korrigera färger och ljus, och kommandon för att snabbkorrigera vanliga problem, som röda ögon. I läget Guidad finns det verktyg för grundläggande fotoredigering, guidade aktiviteter och fotografiska effekter.

Lägena Snabb och läget Guidad är bra sätt att börja korrigera foton om du inte är van vid digital bildbehandling.

Om du har arbetat med bildredigeringsprogram tidigare kommer du att upptäcka att läget Expert är en flexibel och kraftfull miljö för bildkorrigering. Det finns kommandon för ljus och färgkorrigering och verktyg för att korrigera bilddefekter, göra markeringar, lägga till text och måla på bilderna. Du kan ordna om arbetsytan Expert så att den passar ditt sätt att arbeta. Du kan flytta, dölja och visa paneler samt ordna paneler i panelbehållaren. Du kan också zooma in eller ut fotot, rulla till en annan del av dokumentfönstret och skapa flera fönster och vyer.

Photoshop Elements i läget Expert

A. Aktiv flik B. Inaktiv flik C. Aktiv bildyta D. Alternativfältet E. Verktygslåda F. Verktygsalternativfält/Fotobehållare G. Åtgärdsfältet H. Panelfält 

Menyraden

Innehåller menyer för att utföra åtgärder. Menyerna är sorterade efter ämne. Menyn Förbättra innehåller exempelvis kommandon för att göra bildjusteringar.

Lägesväljare

Innehåller knappar som du använder för att välja tre tillgängliga redigeringslägen: Innehåller också listrutan Öppen (nyligen använda filer) och listrutan Skapa (fotoprojekt).

Verktygslåda

Innehåller verktyg för redigering av bilder.

Panelbehållaren

Logiskt grupperade funktioner, åtgärder och kontroller.

Fotobehållare/Verktygsalternativ

Växlar mellan fotobehållaren (visar och hanterar miniatyrbilder av nyligen använda foton) och verktygsalternativ (visar och anger alternativ för valt verktyg)

Åtgärdsfältet

Visar de mest använda åtgärderna som knappar, för snabb och enkel åtkomst.

Anpassa arbetsytor

Du kan dölja eller visa olika delar av arbetsytan.

Om du vill dölja eller visa fotobehållaren eller Verktygsalternativ växlar du respektive ikon längst ned på skärmen.

Om du vill arbeta med en delad skärm med det ursprungliga fotot på ena sidan och det redigerade fotot på den andra använder du läget Snabb och väljer sedan ett av de olika visningsalternativen.

Visa den ursprungliga bilden och den redigerade bilden samtidigt

Obs!

Möjligheten att arbeta med en delad skärm med det ursprungliga fotot och det redigerade fotot finns endast i läget Snabb.

Använda snabbmenyer

Du kan använda snabbmenyer i både Fotoredigeraren och Organizer. Sammanhangskänsliga menyer innehåller kommandon som är relevanta för det verktyg, den markering eller den panel som är aktiv. De här menyerna fungerar ofta som ett annat sätt att ange de kommandon som finns i huvudmenyerna.

 1. Peka på en bild eller ett panelobjekt.
  Obs!

  Bara vissa paneler har snabbmenyer.

 2. Högerklicka och välj ett kommando på menyn.

Använda kortkommandon och funktionsändringstangenter

Du kan använda kortkommandon i både Fotoredigeraren och Organizer. Med kortkommandon går det snabbt att utföra kommandon utan att använda en meny. Med låstangenter kan du ändra hur ett verktyg fungerar. Om det finns kortkommandon visas de till höger om kommandonamnet på menyn.

En lista över kortkommandon kategoriserade efter lägen och verktyg finns i Kortkommandon för att välja verktyg.

Spara foton och inkludera dem i Elements Organizer

Om du vill spara ändringar i en bild och visa den i Elements Organizer sparar du bara bilden. 

Dialogrutan Spara öppnas. Markerar kryssrutan Inkludera i Elements Organizer. När du gör det visas bilden i Elements Organizer.

Avsluta Photoshop Elements

Om du vill avsluta Photoshop Elements måste du stänga arbetsytorna i både Fotoredigeraren och Organizer. Även om du stänger den ena stängs den andra inte automatiskt.

 1. Gör något av följande från valfri arbetsyta:
  • Windows: Välj Arkiv > Avsluta (Ctrl+Q). macOS: Välj Photoshop Elements > Avsluta Photoshop Elements (Kommando+Q).
  • Klicka på Stäng (X) längst upp till höger på arbetsytan.
 2. När du stänger Photoshop Elements väljer du om du vill spara de öppna filer du har ändrat.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online